De betekenis voor regio Utrecht van “drukte-analyse/DUS” vanuit Den haag en Rotterdam?

Doelen specifiek voor mijn artikel (Dit kan weg na publiceren op KvU-website)

 1. Lezers (Politici, Staten- en raadleden en Reizigers) bewust maken dat een DUS de werkelijke stromen weergeven,
 2. Lezers overtuigen dat een DUS kaartje superbelangrijk, – handig is en er niks politiek aan zit maar wel educatief essentieel (“IST Vs Soll”)
 3. en dat DUS en het begrip Drukte is mooie opstap is voor verdere analyse, meningsvorming en samenwerking van burgers, overheden en Reizigers en hun organisaties.

Opbouw van dit blog/artikel

 1. DUS, omschrijving met voorbeelden uit ZUID Holland
 2. Belang van zo’n DUS
 3. Totstandkoming DUS en de belangrijke verkeersstromen 
 4. Betekenis voor meer Utrechtse samenwerking burgers en overheid

Txt in Nieuwsbrief

Een kaartbeeld van het dagelijks Regionaal verkeerssysteem (Daily Urban System,”DUS”) geeft inzicht wat de belangrijkste verkeersstromen tussen gemeenten in de regio zijn. Daarmee kun je ook verkennen waar je kunt samenwerken en op welke manier je de verplaatsingen ivm Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. Hebben we deze Smartphone nodig of hebben we voldoende aan de HB-matrix van het BRM of VRU-model? Lees verder op onze website.

TXt voor op website

Wat bedoelen we met een DUS: Regio Den haag en Rotterdam als voorbeeld

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen. Op de website van de provincie Zuid Holland staan plaatjes met de bronnen: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/daily-urban-system/

In bovenstaand beeld zijn frequente + regelmatige bestemmingen bewoners ( ≥ 3 bezoeken per maand) weergegeven. Het zijn de meest voorkomende bestemmingen, meer dan 5000 verplaatsingen per dag,  van bewoners van Zuid-Holland gemiddeld voor maart 2019. Zo kan een DUS-kaartje eruit zien,

Wat is het belang van zo’n kaartbeeld over drukte?

 1. Als je weet waar zich veel verplaatsingen voordoen kun je verkennen wat de grote verkeersstromen in het dagelijkse regionale verkeerssysteem zijn.
 2. Je kunt ook verkennen op welke manier je de verplaatsingen ivm Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. In Nederland hebben we een Klimaatakoord a la Parijs ondertekend, dus dan wordt belangrijk in je weging een klimaatdoel (- 50 a 60 % minder CO2-emissies voor 2030 t.o.v. 1990 op te nemen. Dan komen functiemenging & fiets en OV + Fiets&OV+deelfiets/auto/step/scooter als kanshebbers naar voren

Totstandkoming van de “DUS” “drukte-kaart”

De bron vaan deze data is Mezuro “Druktebeeld bewoners en bezoekers” maart 2019.  Mezuro gebruikt mobiele telefoongegevens om big data te ontsluiten. Wanneer wij mobiele telefoons gebruiken, worden signalen verzonden via de zendmast. Deze signalen gebruikt Mezuro om vast te stellen waar mobiele telefoons zich bevinden en hoe deze zich verplaatsen. Dit is dus een bruikbare bron om drukte en verplaatsingen in beeld te brengen. De data is geanonimiseerd en alleen bewegingen die meer dan vijftien keer voorkomen worden in deze set opgenomen. Zo’n Druktebeeld-kaartje geeft inzicht in heel veel voorkomende verplaatsingen en dus inzicht in herkomst en bestemmingen van die verplaatsingen,

Welke verkeersstromen zijn nu belangrijk?

De provincie Zuid Holland ging nog een stap verder: Middels een netwerkanalyse is onderzocht welke gemeenten vanuit de data bezien een regio kunnen vormen op basis van regelmatige en frequente verplaatsingen in maart 2019. Het betreft een analyse van het netwerk van gemeenten binnen de provincie. Met een netwerkanalyse kan aan de hand van een Machine Learning algoritme onderzocht worden of er clusters in het netwerk kunnen worden onderscheiden. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Machine Learning algoritme Optimal community structure. Een algoritme dat zich kenmerkt door het bepalen van de clusters, waarbij de knooppunten, in dit geval de gemeenten, binnen een cluster een sterke interne binding hebben en een zwakkere binding met knooppunten uit andere clusters.

Clusteranalyse

Wanneer we kijken naar de  frequente en regelmatige bezoekers binnen Zuid-Holland (het totaal van beide richtingen), levert dit  een cluster met 5 groepen op:

Betekenis voor meer samenwerking in de regio Utrecht

De aanpak die voor Den Haag en Rotterdam is gevolgd zou ook in de regio Utrecht nuttig kunnen zijn. Eerder voerde de Kracht van Utrecht een analyse uit van CBS / PBL data. Het onderzoeksverslag is gepubliceerd: https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/515-herkomst-bestemmingsonderzoek-autoforenzen-toont-potentieel-voor-meer-fiets-en-ov

De analyse in de Zuid Holland levert o.a als vragen op:

 • Welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System ofwel een functionele regio?
 • Hoe bakenen we dit af?
 • Welke ruimtelijke relaties zijn ertussen steden en dorpen in het Utrechtse netwerk?
 • Zou dit een eerste stap kunnen zijn om op het gebied van duurzame mobiliteit kansen te zoeken voor samenwerking tussen gemeenten?
 • Hebben we Smartphone-data nodig of hebben we voldoende aan de HB-matrix van het NRM
 • of kunnen we het VRU-model benutten voor het beleid met duurzame paradigma- shift in de drukte in stad en regio?
 • Is het verstandig en qua gevoel beter om in plaats van het abstracte begrip mobiliteit te spreken over Drukte?
 • Als de smarthone-data toebehoren aan burgers en de modellen van de overheid…. Ligt dan voor de hand dat burgers met de overheid en de commercie afspraken maken over (voorwaarden tot) toepassing van Smartphone-data?
Dit bericht is geplaatst in Coach. Bookmark de permalink.

1 Reactie op De betekenis voor regio Utrecht van “drukte-analyse/DUS” vanuit Den haag en Rotterdam?

 1. Pingback: Animatornotitie voor het gesprek met Prorail / NS en Kracht van Utrecht-delegatie op 16 november 2022 | Blog Jan Korff de Gidts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.