Een werkzaam leven (1 & 2)

 • in vele duizende bedrijven en organisaties ben ik ontvangen, heb ik kunnen rondlopen. Op tal ban momenten heb ik tal van verhalen over het werk aangehoord; de opmerkelijkste leerverhalen heb ik ergens genoteerd
 • Tienduizend mensen gesproken, en begeleid met ambitie em feedback
 • Zoals de OR-leden van de Groepsondernemingsraad van V&D, huilend omdat ze in een zoveelste reorganisatie ontslagen werden (1982)
 • En de OR-leden van Wyers, die precies het profiel van klanten aangaven op basis van de soort vloerbedekking, die die klant in zijn woonkamer (Ik had toen kurk ->…..)
 • De gretige OR-commissie ECT uit de Rotterdamse Haven met Joop Verroen, die nog nooit zo’n perfecte cursus over arbeidsomstandigheden had mee gemaakt. Zo iets als: als er iets voor Rotterdammers niet werkt in de stad dan gaan we het fiksen…..
  • citaat uit AA-2005: De OR/VGW-commissie nam al direct na de inwerking treden van de Arbowet in 1980 het initiatief om de VGW-commissie van 5 OR-leden uit te breiden met 14 (!) niet OR-leden om contactpersonen te hebben met alle functies die medewerkers in de containeroverslag uitoefenden.Kortom met een truckchauffeur, straddle-carrierchauffeur, planner, bootsman, monteur, en de administratie, de hele keten op de werkvloer was vertegen woordigd !. Door de stevige contacten met de werkvloer kon, zo bleek in mijn trainingen met begeleiding – de medezeggenschap tal van urgente kwesties snel en effectief bij de bedrijfsleiding aankaarten en tot oplossing brengen. Zie de casus VGW van straddle-carrierchauffeurs…..
 • Het bezoek van de OR-commissie ECT aan de Luchthaven Schiphol op uitnodiging van de OR van de Luchthaven, die ik vervolgens ook (!) ging begeleiden.
 • Culminerend in een concept en een stroom van artkelen en contacten voor Preventiemedewerkers als arbo-ambassadeurs op de werkvloer voor een trainingstraject voor de OR van DSM Chemicals (Kees van der Niet) Link ?

De Industriebond NVV, IMD, Koers en SBI hebben het me mogelijk gemaakt om congressen bij te wonen, inzichten op te doen en daarin bijdragen te leveren:

 • Oslo (Internationaal Metaalbond Congres met ontmoetingen met prof Selikoff (New York, Mount Sinai; en Scandinavisch onderzoek naar waarom vallen schilders eerder van hun ladder als glazenwassers)
 • Rimini (Congres voor Europese arbo- en milieu-experts)
 • Doorn (Nationale Arbocongressen met Pieter van Vollenhoven en ministers van Sociale Zaken)
 • Madrid (Congres Europese medezeggenschap)
 • Tallinn (EZA-Congres over het Nieuwe werken i.v.m. ICT)

Hoeveel omzet zou ik gedraaid hebben?

 • Waar zit de rekenfout? Geen idee. Impact niet zo duidelijk. Wel kwalitatief te duiden
 • In 33 jaar tijd 3 ton per jaar? = € 100.000.000 = honderd millioen is wel veel. Komma verkeerd?

Beelden en inzichten tbv werkzaam leven (deel 2)

 • Vertrouwen krijgen van honderden OR-en (en vakbondsmensen en arbo-professionals)
 • met hoogtepunten bij diverse OR=en bij de politie, in de chemie (alle OR- bij DSM!) en Smit Sleepbootdiensten in de Haven van Rotterdam
 • 25 x 25 jaar (1982 – 2007_ = 625 x 10 = 7000 OR-leden met aanwezige professionals
 • Honderden dia’s kan ik gaan becommentarieren in het licht van de veranderende tijdgeest met beelden uit trainingen
 • Op de schouders van reuzen (Kirschner cs) waarin de inzichten uit de cognitieve psychologie centraal staan voor het moderne leren.
 • Met uiteentafelin van verschillen in leren tussen beginners
 • Zie ook Beijk cs die mij in 1982 de attributietheorie bracht….en de OGM-methodiek voortvloeiend uit het denken van sociaal geneeskundigen in opleiding in NIjmegen: Hoe heb ik mensen laten leren?
 • Doorbraak in 1982/1983 ECT: Kwesties uiteengerafeld in taal + verbeelding aan de macht; = overrtuigingskracht van een eigen taal van de vloer
 • Opschuivend naar beleidchecks in IMD – periode naar beleidsbeinvloeding en overlegvaardigheden in de overlegvergadering bij het SBI (in trainingsarbeid in Bergen op Zoom.

Conflicteerden methoden voor medezeggenschap met de analyse bij Koers?

 • van dia’s genomen tijdens mijn bedrijfsbezoeken en videoopnames van VGWM-cie- via gesprekken met arbo-adviseurs naar voorstellen en overleg met directeuren
 • De Bedrijfs en OR-plaatjes beelden klassieke bedrijven uit, waar de vloer niks en de top alles te zeggen had> Terwijl de Koersanalyse in vele gevallen leidde tot reorganiasie waarin de vloer (stroomsgewijs organiseren) meer te vertellen kreegIk wil mijn kennis en 30-jarige ervaring op gebied van teamcoaching, organisatie- en arbo-advies en training omzetten in een eigen bedrijf
 • Maar van het verschll toetsen kwam het niet en je merkte er niks van (Raffinaderij Rijnmond/ PNEM was nog van de provincie en onder mes
 • Arbo leek wel te verdampen.
 • Hoeveel keer heb ik (mede daarom) wel niet een nieuw wiel uitgevonden?
 • Bijv in een Goed Werk concept / schrift en PIOFAH-bedrijfsaspecten In lijn -staf verhoudingen -Mintzberg

Na 10 jaar vanuit Driebergen (IMD), 6 jaar vanuit Koers in Den Bosch en 10 jaar vanuit Doorn / SBI schreef ik op 1 novemer 2008:

 • Ik wil in een eigen bedrijf jkdg.nl mijn kennis en veel-jarige ervaring op gebied van teamcoaching, organisatie- en arbo-advies en training omzetten.
 • Daar kwam het niet echt van omdat ik het leeuwendeel van mijn tijd benutte voor de start van het Kracht van Utrecht – initiatief in 2009: Publicatie KvU 1.0 op 22 aprl, dag van de Aarde
 • In die tijd startte ik ook met het schrijven van een eigen BLOG
 • Het eerste artikel publiceerde ik op 19 november 2008
 • Op dit wordpress kanaal publiceerde ik 338 items, een van de bronnen voor net schrijven van een essay
 • In 2024 gaat (15 jaar na dato) gaat de Kracht van Utrecht een nieuwe fase in.

Tot zover

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Trap van eigenaarschap

De onderstaande “trap van eigenaarschap” maakt furore in mijn wereld. Plaatjes zeggen zoveel meer als woorden. Het plaatje zou wel nog minder zwarte beelden mogen bevatten, of is “de wereld” echt zo afgedwaald van onze leefwereld? Of is de trap (ook?) een weergave van twee ladders, die van elkaar onvoldoende beseffen dat ze bestaan en invloed op elkaar hebben? Heel veel weten we welke wereld een systeemwereld wil realiseren en al aan het realiseren is. Wat voor systeem zou een leefwereld willen realiseren? Wie geef de voorrang, of – anders gezegd – welke van beiden zou je voorkeur hebben/verdienen?

Mijn bron van dit plaatje is het verslag van de online-talkshow van het NKP (Voorzitter Kees Vendrik)  https://nationaalklimaatplatform.nl/webinars+van+het+nationaal+klimaat+platform/verslag+webinar+op+naar+het+nieuwe+normaal/default.aspx PM: Het NKP gaat -denk ik – zorgen voor een beter en minder zwart ogend plaatje.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

“Ambrosia, wat vloeit mij aan?”

Mijn speurtocht naar sporen van Jan Engelman voert mij naar zijn activiteiten in de stad, bij Kunstliefde en zijn gedichten. “Ambrosia, wat vloeit mij aan” werd vroeger door wijze vaders uitgeroepen als iets hem te machtig werd. Bij het schrijven van mijn columns voel ik met die vaders mee.

Is het de romantiek die mij aanspreekt of is het iets moreels. Voor mij is het van allebei. Jan Engelman had ook iets van allebei. Geloofde niet dat de gemeente een singeldempingsplan ging maken en werd boos toen de gevolgen van dit plan concreet en voelbaar werden.

Je kunt een gedicht dood analyseren, zoals Piet Buddingh’ laat zien: zijn rationele analyse van deze tekst loont: https://meandermagazine.nl/2013/10/klassieker-173-jan-engelman-vera-janacopoulos/

Nu vraag ik me wel af: verlies je met zo’n rationele analyse niet ook de kwaliteiten van een gedicht? Namelijk de witte regels, met onnoembare betekenis? Is dat de taak van kunstenaars om miidels schoonheid van een gedicht het onnoembare zichtbaar en voelbaar te maken?

Wat betekent de uitroep Ambrosia…. voor jou?

Geplaatst in Catalysator, Coach | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gezonde Zaak?

Vanmorgen zag ik deze foto in mijn sportschool. Bekijk de foto. Wat zie jij en welke betekenis hecht je aan wat je ziet?

Ik stelde de vraag aan mijn fitnessbegeleider. Hij verraste mij met zijn antwoord. “ik rij vaak met mijn auto langs mijn sportschool en dat doet me schakelen naar mijn sportschool-bezoek, dat ik nog moet inplannen. Ik praatte er met hem op door. Hij leiddde de betekenis “schakelen en inplannen” van de plaat.Terwijl ik de betekenis afleidde uit het contrast tussen het autorijden en fitness, dat kun je tich nooit combineren, autorijden en gas geven maakt je lui. Jawel zei mijn fitness begeleider : door te schakelen naar inplannen van fitness blijf je alert en fit!

Interessant om betekenissen met elkaar te vergelijken…….

Ik ontving net weer een nieuwsbrief van her Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ik reageerde met een verzoek aan de redactie van de Nieuwsbrief:

Dag redactie: op mijn fitnessplek maakte ik gister een mooie foto van een automobilist die ook aan fitness deed. Dank aan de bedenker de Goede Zaak. De contrasten kunnen niet groter en scherper afgebeeld. Kennen jullie de Goede Zaak? Ik zou gaag ism jullie Kenniscentrum met de Goede Zaak in overleg treden over welke betekenis zij hechten aan deze foto. Wie kan ik de foto toemailen?

De reactie kwam snel:

Goedendag Jan, ik denk niet dat dat voor ons geschikt is. We zijn een kennisinstituut op het gebied van sport en bewegen en vertalen kennis uit beleid, wetenschap en praktijk naar handvatten voor sportprofessionals. Groet, Sanne

Wat zie jij en welke betekenis hecht je aan wat je ziet?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Wie is je (de) baas?

“Alleen een hond heeft een baas”, hoor ik in welingelichte kringen zeggen. Nu is er volgens organisatiepsycholoog Sven Rickli sprake van een wildgroei van het aantal leidinggevende functies. “Echte leiders noemen zichzelf nooit ‘het hoofd’ van een afdeling.” Hij schrijft dat de vakkennis niet bij managers zit, maar juist bij het uitvoerend personeel. Door inflatie van de titel manager neemt de afstand tot medewerkers toe, meent Rickli. “Terwijl er juist meer verbinding nodig is.” Dat lees ik op Linkedin vandaag. Ondertussen speelt Linkedin een grote commerciële rol in het werven en vervullen van managers-functies.

Voorwaartse koppeling ?

Wel citeren, niet acteren? Welbekend dilemma. In mijn werkzame leven voerde ik gesprekken met mensen over operationele werkzaamheden in hun werk. Soms kwamen we op tal van logische instructies uit. Soms op een vervolgvraag: “mag uitvoerend personeel een beslissing nemen die niet in zijn taakomschrijving staat” Of in termen van sociotechiek, een manier om zlefsturende organsaties te ontwerpen: “hoeveel speelruimte heeft of pakt een medewerker?” Nog interessanter werd mijn gesprek wanneer ze zelf zijn gaan vinden dat je binnen je taakomschrijving zou moeten blijven. Ik heb ontdekt waarom medewerkers dit zijn gaan denken. Leidinggevenden houden niet van iets voorgelegd krijgen wat ze niet kunnen oplossen. Ze houden niet van voorwaartse koppeling. Sterker nog, instanties, bedrijven en organisaties lijken er op te zijn ingericht om voorwaartse koppeling onmogelijk te maken. Je pakt speelruimte in je werk of je pakt het niet. De risico’s zijn wel voor jou, tenzij je een bypass. En dan ben je voordat je weet aangeschotem wild: een klokkenluider.

Geef een voorbeeld

Leidinggevenden houden er niet van met een vraagstuk te worden belast waar ze ook geen oplossing voor hebben, Ze gaan die vraagstukken onbewust of zelfs bewust afhouden: “Voorwaarts afhouden”. De Inrichting van organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst, is om allerlei verstandige redenen hierarchisch opgebouwd. Want een beslissing over de belastingen moet wel door experts zijn onderbouwd. Toch was er ’n juriste die zich afvroeg wat haar dienst nu met de toeslagen aan het doen was. De organisatie negeerde haar vraag /advies: ze werd in de hoek gezet, En daarmee werd de toeslagenkwestie – kort gezegd – een affaire.

Een belastingdienst int belastingen en heeft dankzij de politiek inmiddels een rijk spectrum van toeslagen in beheer (Uitbetalen) die ver uitgaat boven de ziel van de Belastingdienst: namelijk volgens overeengekomen regels innen van belastinggelden.

Welke betekenis heeft “Voorwaarts afhouden” voor jou?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Glasvezel (1)

17 januari 2024

Waarom gaat de straat weer open?

Drukke werkzaamheden in straat en stoep roepen reacties op, soms weerstand. Wat is er loos? Glasvezelbedrijven graven putten, rollen kabels uit en laten groene kabeltjes uitsteken op de stoep van huizen. Je kunt aan het aantal kabeltjes per huis hoeveel individuen in dat huis wonen.

Filmpje !

Klachten bij glasvezelbedrijven hebben geleid tot een filmpje van de gezamenlijke glasvezel-aanleg-aannemers. Het clipje laat zien hoeveel verschillende stappen en activiteiten voor economische vooruitgang deze bedrijven zetten. Oordeel zelf: https://apktelecom.nl/video.html

Waardering: geluk <-> supersnel = sneller ?

Het filmpje zorgt voor geluk en plezier! Wie er op tegen is verwerpt economische vooruitgang, is een nukkige burger. Mijn beeld erbij dat de kosten van de aanleg worden verwerkt in de tarieven voor supersnelle telecommunicatie. En welke burger is er nu tegen “snel”? Wie heeft geen bezwaar tegen hogere kosten?

No Reply

Mijn beeld is genuanceerder. Het filmpje wordt mij doorgezonden door een mailadres noreply@apkgroup.nl Ik verbaas me over zo’n No Reply als mailadres. Her irriteert me bovendien wanneer de mail niet ondertekend, ook niet door een persoon van vlees en bloed> Nee, als “CIAG” de overkoepelende organisatie van glasvezel-aannemers, die voor Telecommunicatiebdrijven glasvezel in Nederland uitrollen. No Reply: Geen contact mogelijk. U heeft een mail van een machine, die geen weerwoord toestaat! U kunt mij niet aanspreken op mijn daden.

Waardering: gemeente zet burger op 0

Als burger verbaas ik me over de toekomst. Glasvezel-klanten krijgen snellere verbindingen met de rest van de wereld. De gemeente heeft weliswaar het glasvezel-aanlegplan goedgekeurd en lijkt de communicatie met burgers over te laten aan bedrijven die er baat bij hebben nieuwe glasvezel-klanten tegen hogere kosten nog sneller te laten communiceren. Hoe snel is een gemeente naar mij en andere burgers om ons op de hoogte te stellen van de wijze waarop de gemeente keuzen maakt

KCC

Als bij de gemeente je melding aan wilt doorgeven bij het Klantcontactcentrum. Heeft de gemeente het woord burger gewijzigd in klant? Gaan we nu de gemeente zien als een bedrijf met klanten? Of wordt een gemeente een bedrijf die efficiënt contracten met telecommunicatiie- en glasvezelbedrijven opstelt en goedkeurt? En daarbij de communicatie met de burger vergeet? Heeft een burger dan niets te melden en te vertellen. Een bedrijf heeft klanten, die kun je afpoeieren. Dan kun je een ander bedrijf kiezen. Als burger-bewoner heb je toch maar een gemeente? Of verheerlijkt de gemeente jou als melder: “wat goed dat u dit meldt, ik laat u terugbellen door een ambtenaar die er alles weet van de regels van de gemeente als bedrijf. Wordt je dan in een keer omgetoverd tot een ultieme consument, die de ambtenaar op de hoogte stelt van de regels van het spel? “No Reply”.

Wat betekent het voor jou om burger te zijn?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Toeteren: file!

Zit ik rustig te werken in de Poortstraat, hoor ik buiten een zware toeter toeteren. Wat is er aan de hand. Ik was toch aan een pauze toe, dus ik de deur uit: Staan er twee vrachtwagens achter elkaar. De een met vierwielige aanhangwagen, geladen met een nieuwe houten kozijnen, recht uit de Timmerfabtriek. De andere, nog veel bredere vrachtwagen met een grote bestelling voor onbekende wijkbewoners. Ook online gekocht?

Meer, breder, zwaarder

Ligt het aan mij dat ik steeds grotere en bredere vrachtwagens zie? Ach van wie is de straat? Van de bewoners of van de gemeente. Je kunt toch als cowboy beter parkeren op de beste een handige plek om de bestellingen af te leveren? Ik maakte enkele foto’s. Geen plek, dan midden op de weg of stoep. De wijkkrant Wittevrouwen (wat goed dat die in onze brievenbussen verschijnt), signaleerde al de grote klus- en renovatie-dichtheid in onze wijk. Nog een voorbeeld: een aanhangwagen vol steiger materieel blokkeert de straat.

Wijkeconomie komt toeterend tot stilstand

Maar als het zo doorgaat krijgen we een doorlopende rij van steeds bredere bestel- en vrachtauto’s. En mensen die naar elkaar toeteren in een wijk met de vele smalle straatjes. En moet de kolossale reinigings-vrachtauto er ook nog langs om oude versleten spullen op te halen? Wie heeft voorrang vraag ik me dan af? Nieuwe of oude spullen? Of kunnen we beter onthaasten? Als we niks doen komt de welvarende wijkeconomie toch vanzelf tot stilstand? En toeteren helpt niet, als niemand het hoort.

Wat te doen: Horen, zien of zwijgen?

Met dank voor de redactionele tips van Monique.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Huismus “Vogel van 2024” ?!?

Zojuist heb ik deze mussenflat gekocht!. a 29,75. Zeg maar een tientje per mussennestje, tenminste als ze erin willen komen nestelen. Nu lees ik in het blad Vogels dat de Huismus Vogel van 2024 is geworden; Zie https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/2024-jaar-van-de-huismus?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqsitBhDlARIsAGMR1RhZSdBflJH-WoxW8IsRlE0g6_4zCCxNKcFuQRLQwmPCT4G-wh9T94oaAtp9EALw_wcB

Te weinig huismussen?

Zijn er dan zo weinig mussen, huismussen bedoel ik? Nou ja, ze zitten ze op een km afstand en nestelen daar onder de dakpannen van een paar huizen. Ik zie ze wel sporadisch op mijn vogelzaadsilo in de tuin. En als er al een verschijnt, volgen er na een paar tellen wel gelijk meer. Hoe doen ze dat toch? En: waarom doen wij dat toch, de mus tot de vogel van 2024 uitroepen?

Bijsluiter: gezellig!

Op de bijsluiter van de mussenflat staat dat mussen “groepsvogels” zijn. Dat zou een verklaring zijn voor het “Zwaan kleef aan” bij mijn voederbak. Zouden ze elkaar waarschuwen of tippen? Hoe doen ze dat? Voordat we ons vogelonderzoekers wanen… ik vind het gewoon gezellig dat drie mussen-paartjes bij mij voor de flat kiezen om te komen nestelen.

Mus: vogel van 2024?

Maar waarom is de huismus een bedreigde diersoort geworden? We houden toch dit weekend de Nationale Tuinvogeltelling? Tegenwerping: de huismus haalt in de stad niet meer de top tien. Waar ligt dat aan? Echte vogelonderzoekers maken mij wijzer: Dankzij de isolatiewoede van individuele huiseigenaren sneuvelen teveel “onder dakplan-plekjes” als nestplekjes… Dus: Hoe meer isolatie des te minder onderdedakpan nestjes, des te minder huismussen? Zou het ? De Nrc citeerde donderdagmorgen ook al een vogelexpert Timo Roeke.

Collectief of individu?

De foto van de mussenflat vormt voor mij een metafoor voor de mussenwereld. Dezelfde foto heeft voor mij ook betekenis voor de mensenwereld vol bubbles en individualistische ingestelde huiseigenaren. Denk aan de wooncrisis waarin jonge mensen en starters (als mussen) op zoek zijn naar een woning. En dat lukt nu al niet.

Wil je ook zo’n mooie mussenflat aanschaffen?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Slaapwandelend naar hoop en vrees?

Zondagmiddag 14 april zingt het Utrechts Operakoor La Sonnambula van Vincenzo Bellini. Kom dan naar Tivoli-Vredenburg. De opera La Sonnambula? De slaapwandelaarster, met de aria’s van Amina!

Kwam ik zojuist een vriend in de stad tegen en die reageerde: “dat is actueel, we lopen slaapwandelend de verdommenis in !!! ” Daarmee legde hij zijn link met de klimaatcrisis waarin hij verkeert. Wordt het een Apocalyps = een nieuwe aarde scheppen, maar die hebben we toch niet? Of kunnen we “het” nog ten goede keren?

Spitsbergen ?

“Ja”, zei ik en ik dacht gelijk aan het indrukwekkende interview met Maarten Loonen van afgelopen zondag in Buitenhof. De Poolbioloog die al dertig jaar elk jaar op Spitsbergen de enorme veranderingen gade slaat èn daar graag over vertelt: “het is daar nu gemiddeld al 8 graden warmer, hele gletsjers verdwijnen”. Beluister Maarten en kijk op je scherm naar Maarten en zijn interviewer. https://www.youtube.com/watch?v=i-VmsK4v3Ug&t=3s

Aardig om te lezen dat zich nu op LinkedIn een debat ontspint over de getoonde emoties en de tranen van deze wetenschapper. Moet dan nu? In Buitenhof? Wie is deze Groningse wetenschapper? Directeur van ons wetenschappelijk Poolstation op Spitsbergen. Meerdere redenen om juist hem uit te nodigen deel te nemen aan onze regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit. Ja op maandagavond 12 februari 2024 in de foyer van het ProvincieHuis op de Archimedeslaan in Utrecht. Meld je aan.

Hoop uit Vlaanderen ?

Afgelopen zaterdag beluisterde ik ook nog het orkest van de Bachvereniginging. Tivoli was vol! Het orkest vertolkte haar invulling van Bezin met Bach en de Apocalyps. Met deels zware maar wel schitterend uitgevoerde cantates van Bach. En tot mijn verrassing was daar ook een Vlaamse Woord-kunstenaar Maud van Hauwaert: Zij droeg een gedicht van haar voor: “De wereld kan kantelen en kantelen ….. De kans bestaat dat de wereld de goede kant op kantelt” Gaf me dat weer hoop?

Hoop en Vrees ? Kies je tickets! Voor de opera en/of voor de Apocalyps met Stine Jensen, die een volgende keer in juni het thema Afscheid voor haar rekening neemt. Dienen en kiezen we ervoor afscheid te nemen van het leven, van de Aarde? https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/bezin-met-bach-stine-jensen-01-06-2024/

Reactie geven op deze blog?

Via Linkedin ontving ik instemmende reacties op mijn blog, o.a. met clip: https://vimeo.com/903395240

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Het LSD voor 2024

1968: wat waren we trots op Prof Salemink die toch maar mooi LSD kon bereiden in zijn Organisch Chemisch Lab aan de Utrechtse Croesestraat. Niemand heeft Prof Salemink – dacht ik – gehinderd in zijn werk. Het is dan ook meer dan 50 jaar geleden en als ik met het AI-geheugen, de trefwoorden Salemink & LSD intyp krijg ik alleen prublicteis van hoogleraren uit Leiden die er met de experimenten van Salemink van door gzijnn gegaan https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/bernhard-hommel/publications#tab-4

Nu zelfs mijn oudste dochter – in een wandeling in Amelisweerd – steeds grotere twijfels uit over democratie in Nederland wordt het tijd voor een LSD anno 2024. Vooral omdat ik nauwelijks bekomen lijk van de opwindende politieke (inter-) nationale gebeurtenissen in mij wereld

Gister zei Maud van Houwaert (een Vlaamse woordkunstenares) het in Tivoli zo: Als het kantelt en kantelt mag je hopen dat het de goede kan op valt en dan nog kun je maar beter blijven duwen. Welke kant op? “Oordeel zelf” roept Maurice de Hond terecht. Betweters zijn er genoeg. Ik kom met een oplosssing = LSD anno 2024. Een niet-chemische oplossing voor meer chemie in de groep?

LSD anno 2024

In mijn trainingswerk heb ik geleerd wat LSD betekent: luisteren, samenvatten en doorvragen. Je merkte hoe moeilijk het was je eigen oordeel uit te stellen. je eigen mening daarover of interpratie te parkere, Je merkte dat je tal van aannames had gedaan in wat je beluisterd dacht te hebben. Die had je zelf verzonnen, En niet gecheckt bij de ander. De oefening was Wil je samenvatten wat je gehoord hebt en doorvragen: LSD.

Trouwens wat weten we van “chemie in de groep “?

Dat LSD een goede oefening waad is staat lijnrecht tegenover het idee je chemiein de groep moet nastreven…Dat lukt niet bij twee mensen in de groep, die betweterig zijn. Vinden zij het moeilijk om LSD toe te passen. Wat zou de koppenmaker van de NRC beogen met een kop waarin hij chemie in de groepopneemt > Zoals te lezen in de NRC van 3 februari op pagina 3? Waarom is chemie in de groep normaal taalgebruik geworden? Als ik met Goole zoek op de trefwoorden “Chemie bij de groep” bij Google krijg ik trouwens alleen maar “chemische” en geen “interactie” -treffers op. Oordeel zelf https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=chemie+in+de+groep

Waarom heeft chemie inmiddels zoveel betekenis gekregen?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen