Van wie is de stad? Update!

DUIC-item: B&W kondigen voorkeursrecht aan: https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-utrecht-eist-eerste-recht-van-koop-op-grond-merwedekanaalzone-maar-waarom/?utm_source=mail&utm_campaign=new&utm_medium=mailchimp&mc_cid=62afa784b5&mc_eid=46d13b7ccd

Update 31 augustus 2022

Een goede zaak: Zou kritiek op de grondpolitiek van de gemeente hebben doorgewerkt? Nu laat de gemeente zijn tanden zien. Benieuwd hoe de gemeenteraad hierop reageert.

Wie bezit grond in Overvecht/Utrecht? (txt: 7 okt 2021)

Uitgangspunten / opgedane inzichten

 • bezitters van grond hebben meer over de bestemming te zeggen dan een gemeentebestuur
 • grondbezit is een vergeten thema in de stad: van wie is de stad? wie heeft de grond in bezit?
 • Grond kan eigendom zijn van particulieren, de overheid, belegggers, ontwikkelaars, wooncorporaties, in tal van vormen (bloot eigendom <-> erfpacht voor particulieren en organisaties)
 • Gemeente bezit grond, openbare ruimte, het publieke deel van het ondergrondse leidingnet en gemeentelijk vastgoed
 • Wooncorporaties bezitten grond en vastgoed
 • etc

Samenhang met verstedelijkings-thema’s en de wooncrisis

Grondbezit (en grondpolitiek) kent samenhang met vier verschillende thema’s , die Frans Soeterbroek benoemt in zijn analyse van de Wooncrisis:

 1. Grond- en vastgoedbedrijven weer publiek maken
 2. Van marktgestuurde naar maatschappelijke gebiedsontwikkeling
 3. Onder democratische controle brengen van het geld dat door regio’s stroomt
 4. De omgevingswet als nieuw sociaal contract

Kennis verzamelen over het grondbezit in Utrecht past het meest bij thema 1 en kan bij drie andere thema’s een functie vervullen. Wie bezit kennis over het grondbezit?

Wie bezit kennis over grondbezit (in Overvecht)?

 1. de afdeling Grondzaken van de gemeente (wethouder Diepenveen)
 2. het Kadaster, een overheidsinstelling, tegen betaling
 3. Grootgrondbezitters en grootgrondverwervers
 4. Beleggers, die (willen) beleggen in grond en vastgoed
 5. Burgers die meer (willen) weten, het Kadaster raadplegen etc
 6. Volksvertegenwoordigers die controle (willen) uitoefenen op grondpolitiek van de overheid

Bestaat die Utrechtse kaart: van wie is de stad

Ja, de gemeente heeft een eigen Basisregistratie grondzaken, afgeleid van het Kadaster. Die basisregistratie wordt “gevuld” door het Gilde Investeren en Exploiteren, zeg maar het Gilde Grondzaken. De gemeentelijke Tekenkamer zou op basis van de ze computer data een kaart op hoofdlijnen kunnen maken van het grondbezit in een bepaalde wijk of buurt. Houd het eenvoudig. Ook als je een kaart laat samenstellen van de stad als geheel: zorg daarbij dat voor een toelichting bij de legenda en de betekenis van de gebruikte kleurtjes / partijen / belangen.

Doel traject

In korte tijd kennis verwerven over het grondbezit in een nader te bepalen deel van de stad en die kennis (eigendomskaart met agenda in kleurtjes) ter beschikking stellen aan bewonersinitiatieven.

Bewonersinitiatieven kunnen dan zelf beslissen of zij blijven participeren in een plan van de ontwikkelaars / gemeente of dat zij zelf een eigen plan gaan ontwerpen. Een van de eerste stappen in het Utrechts Plan Proces heet het intentiedocument (i-Doc), waarin initiatiefnemers aangeven wat zij voornemens zijn te doen en te ontwikkelen.

Kaart Grondposities Overvecht!

Rick van der Zweth (fractievoorzitter Pvda in de Utrechtse raad) reikte mij de kaart met grondposities in Overvecht aan. Ik denk dan aan de volgende vragen:

 • Wat is de betekenis voor bewoners van deze kaart?
 • Welke mogelijkheden zijn er om deze kaart te gebruiken?
De kaart van grondposities in Overvecht


Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

“Van wie is de stad?”

Campagne-afsluiting & opstart “Van wie is de stad?”

Toespraak Jan Korff de Gidts, 30 september 2021

Goedemorgen,

“Van wie is de stad?” is een hele goede (open) vraag. Die vraag hebben wij in onze campagne geadopteerd. Wat is mijn antwoord? Wees nieuwsgierig.

Misschien bent u als journalist daarom hier, welkom. Welkom burgers van deze stad. Welkom ook, Ime, de 28 jarige Utrechter, die zelf zijn eigen boomhut-woning bouwde, omdat hij geen huis heeft. Daar staat zijn casco-huis, gebouwd rond een boom in dit park. Een boomhut. Een collega-journalist noemde dat ding daar een prachtige PR-stunt.

Van wie is de stad? is een vraag die inmiddels stad en land rond gaat. Daar zijn we heel blij mee.

Onze vraag zou je op minstens twee manieren kunnen beantwoorden: Vanuit een leefwereld of vanuit een systeemwereld. Wat een verschil!

 1. Vanuit uw leefwereld kunt u uw leefomgeving verkennen ,uw wonen , uw werk en uw voorzieningen;
 2. Vanuit een systeemwereld kunt u met juridische argumenten of maatschappelijk argumenten onze vraag verkennen.

Laat ik met de tweede invalshoek beginnen. Juridisch of maatschappelijk?

Juridisch hebben we de petitie verloren, ja er zijn te weinig stemmen om op 16 maart 2022 een referendum, een volksstemming, te houden. U kunt 16 maart wel kiezen>

Maatschappelijk is onze campagne meer dan geslaagd omdat we de vraag Van wie is de stad gesteld hebben, locale, sociale, en landelijk media hebben gehaald en duizenden mensen zichzelf deze vraag gesteld hebben en nieuwsgierig zijn geworden naar hun antwoord.

Ja, ik heb een persoonlijk antwoord op de vraag: van Wie is de stad? Ik vind dat alle Utrechters en iedereen die in de stad geboren is nieuwsgierig worden naar hun eigen persoonlijk antwoord. Ik ben niet in Utrecht geboren, maar woon wel al sinds 1965 in de stad, sinds het 1ste jaar van mijn studie aan de Universiteit. Ik ben eigenlijk al 55 jaar met deze vraag bezig. Ik heb persoonlijke opvattingen die ik graag met u deel. Laat meer burgers van de stad de komende zes maanden hun verhaal met elkaar delen opdat zij raadsleden op 16 maart 2022 kiezen, die vertrouwen van hen verdienen.

Dank u voor uw aandacht.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Daarom een RSU-referendum!

Op 16 juli j.l. heeft onze Utrechtse gemeenteraad de Ruimtelijke Strategie 2040 van de stad aangenomen. Deze RSU geeft geen duidelijkheid hoe de gemeente betaalbare woningen gaat realiseren en hoe de gemeente gaat verdichten. 

Op onderdelen is de RSU weliswaar aangepast, maar met de RSU in de hand wordt het devies GROEIEN in kwantiteit, terwijl kwaliteiten van de stad het onderspit delven; de voor velen zichtbare sociaal-economische ongelijkheids-contrasten in de stad worden onvoldoende aangepakt en zullen daardoor toenemen. 

Deze RSU heeft geen randvoorwaarden voor de klimaatopgave overgenomen voor die in klimaatakkoorden zijn vastgelegd.

GROEIEN MAAR !!

Dat zijn mijn eerste bezwaren tegen de RSU van de stad.

Op persoonlijke titel ben ik nu toegetreden tot de initiatiefgroep, die een Referendum over deze RSU wil gaan organiseren. Inhoudelijke motieven maar ook omdat we in een trechter gezogen lijken te worden. 

 • Waarom moet Utrecht zo hard groeien?

Heeft u als burger een beeld dat u heeft kunnen meepraten over het waarom, nut en noodzaak van de groei van Utrecht Stad? En dat u daar invloed op gehad hebt? 

Tip: Kijk het programma Hollandse Zaken terug waarin Utrechtse journalisten Cees Grimbergen en Louis Engelman uitleggen dat grondspeculatie de prijzen van nieuwe woningen opdrijft en dat de gemeente Utrecht een belangrijke rol in speelt? 

Link: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/hollandse-zaken/onbetaalbare-huizen/POW_04981969/

Onbetaalbare huizen = TEKST OP DE LINK VAN MAXVANDAAGHoe leidt de lucratieve handel in bouwgrond tot torenhoge huizenprijzen? Die handel is, naast de lage hypotheekrente en de opmars van beleggers, één van de oorzaken van de huidige woningcrisis.

We verdiepten ons in de Utrechtse Merwedekanaalzone, een nieuwbouwproject niet ver van de Jaarbeurs, CS en de Utrechtse binnenstad. Daar komt het dichtstbebouwde stukje Nederland. Op een klein stukje grond zijn meer dan 7000 huizen gepland. De belofte was echter dat er betaalbare woningen zouden komen. De eerste koopprijzen zijn nu bekend. Van bijna 400.000 euro voor een klein appartement tot boven een miljoen euro. Veelal niet betaalbaar voor jonge gezinnen met gemiddelde lonen. Wat ging hier mis?

 • Waarom heeft RSU verdichting als oplossing met een verwijzing naar een nog vast te stellen hoogbouwvisie ?
 • Waarom wil Utrecht zo hard groeien zonder de klimaatopgave voor de stad als uitgangspunt te nemen? 
 • Waarom is er een RSU 2040 vastgesteld zonder financiële dekking ? 

We leven niet in een luilekkerland. 

Daarom doe ik mee om een referendum over de RSU te organiseren. 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Cora, Kora en Amelisweerd

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Wat ga ik zeggen?

Een jaar lang is hebben coalities met elkaar uitgewisseld wat ze over Amelisweerd en de vermaledijde A27 zouden opschrijven…

Op 15 december werden 4 zinnen publiek in het coalitie-akkoord van Rutte IV. Zie verderop in mijn blog: https://jkdg.nl/blog/index.php/2022/02/ontvangen-tips-hoe-kunnen-we-deze-vier-zinnen-over-amelisweerd-a27-aanvliegen/
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Brief aan mijn kleinkinderen uitgesproken op het Utrechtse Klimaatalarm 14 maart 2021 door Jan Korff de Gidts (Grootouder/Kracht van Utrecht)

Hier sta ik dan

op het Jaarbeursplein in Utrecht

bij deze manifestatie voor het klimaat

met een brief, die ik, ook namens mijn vrouw, als grootouders aan onze kleinkinderen schrijf.

Vandaag 14 maart is ook onze kleindochter jarig!

We wilden eigenlijk haar 13de verjaardag vieren!

Toch zijn we hier in Utrecht…

Om samen op te gaan voor het klimaat.

Jullie, mijn kleinkinderen en alle andere kleinkinderen, leren nu al te leven met ‘minder’, met beperkingen van dingen, die jullie eigenlijk graag willen doen.

Door deze corona-tijd heb je minder contact met vrienden.

Minder echte lessen op school, en nog veel meer dingen minder!

Een beetje minder kan best goed, het is niet altijd slechter. Het heeft ook goede kanten.

Bijvoorbeeld dat de snelwegen rond en in Utrecht niet druk waren.

De A27, de weg bij ons bos Amelisweerd, hoeft dus helemaal niet breder.

Jullie hadden de auto ook minder nodig, want je kon meer fietsen of lopen!

En dan komt er in de stad ook meer ruimte!

Dus politici kies voor Klimaat & Amelisweerd.   

In mijn studententijd zat ik in een club, die aandacht vroeg voor de natuur. Die club kwam niet van Parijs, maar dat was de club van Rome. Nu tonen wij de Kracht van Utrecht!

Wat we toen zeiden, geldt nog steeds:

‘Heb oog voor je energiegebruik, je omgeving, je mede-mensen, voor de dieren, de gebouwen, de wegen en de natuur.’

Bijna had ik geen kinderen, omdat we in die jaren zeventig niet meer kinderen op deze wereld wilden zetten.

En nu heb ik zelfs kleinkinderen!

Ik geniet van jullie!

Net als toen ik jong was, gaan jullie ook voor je omgeving zorgen. En voor het klimaat en de wereld, waarin wij en alle grote en kleine dieren en de allerkleinste beestjes kunnen leven.

Jullie hebben vast op het jeugdjournaal gezien dat er nu in de hele wereld meer mensen naar de voedselbank gaan.

Deze mensen hebben gewoon niet genoeg geld om eten te kopen.

In deze Coranatijd horen jullie dat sommige ouders geen geld meer kunnen verdienen.

En toch zijn er veel mensen, die ook nu dure dingen blijven kopen, als auto’s, huizen, grond.

We kunnen toch samen nieuwe wegen vinden, wij ouderen, en jullie jongeren, hoe armere mensen meer kunnen verdienen en rijkere mensen wat minder?

Dan kunnen alle ouders een hobby voor hun kinderen betalen!

Dan nog een door-denkvraag aan jullie:

Kunnen we wel terug naar alles wat we vóór corona-tijd allemaal deden?  

Wisten jullie dat we nu al meer energie gebruiken dan de aarde aan kan?

Uit de wetenschap weet ik hoeveel energie aan olie, gas en elektra we per jaar kunnen gebruiken zonder het leven op onze aarde in gevaar te brengen.

Wat blijkt, al in de maand juli, de 7de maand van elk jaar hebben we de hoeveelheid energie al opgebruikt.

Dus: van augustus tot en met december eten we dus stukjes leven op aarde op.

Maar DAT willen wij en jullie toch niet!?

Daarom vragen we als grootouders onze regering NU DIRECT te kiezen voor het dubbel en dwars halen van  de klimaatdoelen.

Schrap dan ook definitief alle overbodige projecten zoals de verbreding van de A27 door Amelisweerd. Help Utrecht een blijvend mooie stad te zijn, waar je kan wandelen, fietsen en reizen met bussen, trams en treinen. Zodat we milieubewust naar school, sport, film en festivals kunnen gaan.

Ik ben blij dat ik kleinkinderen heb.

Jullie zijn de toekomst.

Jullie vertrouw ik om de aarde leefbaar te houden.

Samen gaan we dat regelen!

Jullie grootouders Jan Korff de Gidts en Willy Mooy     

Reacties welkom op mailadres van Jan:  Kracht van Utrecht  contactenkvu@gmal.com

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Kracht van Utrecht krijgt steun van KNHM-foundation

Binnenkort word ik gebeld door de KNHM-Foundation. Dit fonds is voortgekomen uit de nalatenschap van de Heidemaatschappij. Op de website van het fonds lees ik: De KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. https://www.knhm.nl Ik heb het fonds aangegeven dat ik steun zoek ter wille van een zo goed mogelijke overdracht van het gedachtengoed. Het fonds heeft twee adviseurs aangewezen, die ons willen helpen ons regionale burgerinitiatief verder te helpen, in het vergroten van ons bereik en ons draagvlak.

Dit document stel ik op ter voorbereiding van ons eerste gesprek met het fonds. Centraal voor mij staan vragen als: wat voor stad, buurt of dorp wil je zijn? Welke droom had je? Hoe liep het proces? Wat zijn de sterke en zwakke punten En waar liggen de kansen en bedreigingen? Het liefst bereid ik het gesprek met de adviseur voor met een of twee KvU-collegae. Mijn eerste vraag is: Wat kan ik mijn KvU-collegae bieden en met welke swung kan ik hen verleiden te participeren? Ik heb vast al eerder zo’n document gemaakt, ik kan beter een videoclipje maken met inhoud en emotie…..Met Floris, a.s. maandag! Zie het Blog Wat voor buurt, stad of dorp wil je zijn?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Overdracht: kansen voor een werkprogramma KvU

In mijn blog Verkenning en twee X-transitiecurves heb ik onze positie met ons verhaal met een A- en B-lijn beschreven. In mijn blog KvU krijgt steun van KNHM-Foundation heb ik vragen beschreven die ik in een videoclip wil beantwoorden. In de overdracht horen ook kansen voor een KvU-werkprogramma. Informeren en activeren staat voor mij op 1.

Informeren en activeren betekent meer draagvlak vinden voor ons verhaal met een A en een B-lijn. KvU is nu een fragiel bouwwerk die te veel van mij afhangt en teveel door mij gestuurd wordt, hoewel ik sturen heel leuk vind.

 1. Ontmoetingen organiseren met mensen die sympathiek staan naar ons initiatief: doel draagvlak ook voor verhaallijn A en B, acties verdelen (voorbeelden in 2-5, balans opmaken, communiceren)
 2. Acties richten op toegankelijke bestuurders en ambtenaren : Doel Voorleggen wat wij willen gaan doen, uitwisselen wat zij willen/doen. Eventuele afspraken maken
 3. Acties richten op toegankelijke bestuurders en beleidsmedewerkers van bedrijven Doel Voorleggen wat we willen gaan doen, uitwisselen wat zij willen/doen. Eventuele afspraken maken.
 4. Acties richten om meer mensen in de stadsregio te informeren en te activeren om de eigen modal shift in kaart te brengen.
 5. Acties richten op mensen in buurten in de stadsregio, die het streven naar “wonen, werken en voorzieningen nabij” willen uitdragen in contrast met het almaar uitdijende heelal van keuzemogelijkheden.

Nieuwe vormen ontdekken

Ons initiatief bulkt van de inhoud, de ingewikkeldheid van analyse, met soms verbaal geweld. Reden waarom het heilzaam is te zoeken naar andere vormen.

Voor een andere vorm is Aina Roca bij mij in beeld. Voor acties onder 5 genoemd. Omdat ze een vorm gevonden had om mij te inspireren, zonder dat we een woord gewisseld hadden over ons initiatief. Zij maakte voor haar master bij de HKU- theateropleiding een uitvoerige studie naar perspectieven in de schilderskunst. Ze maakte ook een kleine maar voor mij verbluffende tentoonstelling. Met schaalmodellen nam ze mij mee in een ontdekkingstocht naar en het belang van meerdere perspectieven. Hoe zou het zijn als we meer mensen naar haar schaalmodellen konden laten kijken? Met een kader waarin het streven naar “wonen, werken en voorzieningen nabij” in contrast kan komen staan met het almaar uitdijende heelal van keuzemogelijkheden en vrijheidsbeleving.

Op haar website https://hkutheaterpresenteert.nl/scenography/aina-roca/schrijft ze: Aina Roca is an architect and researcher based in the Netherlands. She has cultivated a pluridisciplinar interest on space, which have taken her to carry a research that brings together her love for her profession and her passion for cinema. With her research she looks for ways to study cinematography spaces from an architectural point view, in order to use the concepts in both disciplines. She works with scale models to be able to develop further that concepts into real space and to study the relationship between object, observer and space. Her goal is to keep developing this research and be able to use it as a teaching tool.

We hebben een groot en rijk netwerk tot onze beschikking. Zo groot dat je door een veelheid van acties het overzicht verliest. Nu hebben we twee verhaallijnen A en B, die elkaar op nog onbekende termijn kunnen gaan versterken: A. De locale overheid verleiden /dwingen tot een duurzame transitie in de modal shift en B. Burgers verleiden tot een eigen duurzame modal shift (in de buurt met wonen, werken en voorzieningen nabij, met een online-tool Modal Selfie?)

Nu wordt het nog belangrijker zuinig te zijn met je eigen energie door keuzes te maken die meer energie opleveren dan wat het kost.


Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Verkenning en twee X-curves

Het wordt tijd dat ik mijn werk overdraag aan jonge gasten. We krijgen daarbij komende maanden steun van het KNHM-fonds.

Wie willen we zijn als Regionaal Initiatief? Als Kracht van Utrecht? Hoe zie we onze teamopgave? Een puzzel oplossen! En: paden uitzetten, strategieen met draagvlak ontwikkelen. Doel: Een duurzame, volhoudbare modal shift in mobiliteit in onze stadsregio realiseren. Met het oog op plezierige en duurzame ontmoetingen over ons ruimtegebruik en verkeer & vervoer in onze stadsregio. Daar willen we aan bijdragen.

De teampuzzel van Maxwell

Kenmerken van onze opgave:

 • Domeinen lopen in elkaar over en hangen samen. Bijvoorbeeld het domein ruimte/wonen/werken genereert mobiliteit; de staat van de mobiliteit hangt samen met de invulling van het domein ruimte; en andersom
 • De vier spelers kunnen invloed hebben over de relaties tussen de domeinen en de invulling ervan
 • Hoofdrolspelers zijn mensen met al hun grillen/houdingen en opvattingen/acties. In onze ontmoetingen heeft uitwisseling en dialoog de voorkeur
 • Hoofdrolspelers zijn ook overheden op verschillende niveaus, bedrijven, kennisinstellingen, en de civil society van burgers. Overheden hebben van burgers het mandaat gekregen beleidskeuzes te maken en de uitvoering van beleid daarop in te richten. De Civil Society van burgers is een nieuwe component geworden in onze democratie.
 • In onderstaande Quadruple Helix zijn de vier spelers met elkaar verbonden. Op de elkaar overlappende vlakken doen zich belangwekkende ontmoetingen voor. Een uitdaging!
De Quadruple Helix: Hoe je vanuit verschillende werelden met elkaar in dialoog kunt gaan

De A en B-lijn in ons KvU-verhaal

In 2020 hebben we ons KvU-verhaal herijkt. Hier is ons verhaal gepubliceerd: https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2171/0/10427/Ons-verhaal-en-onze-agenda/Wordt-dit-ons-nieuwe-verhaal-met-agenda-voor-regio—stad-Utrecht-

We kwamen uit op twee doelgroep ~ strategieën A en B: Een strategie vanuit betrokken burgers en experts gericht op aanbieden van onze zienswijzen bij regionale overheden. In onze webkrant en onze interne communicatie noemen we dit Verhaal “A”.

Daarnaast kennen we verhaal “B”: een strategie gericht op het informeren en activeren van burgers om plezier te krijgen / trots te worden op het in kaart brengen van individuele keuzes in de eigen verplaatsingen en in keuzes voor het gebruik van nabije ruimte in de directe omgeving. Dit is ons verhaal “B”. Verhaal B is geconcretiseerd voor wijkbewoners in Houten. Uit Antwerpen kregen we een eenvoudige online-tool aangereikt, de Modal Selfie, die we mogelijk als uitwerking van B in de stad Utrecht gaan inzetten. Met de Modal Selfie kunnen inwoners en bezoekers hun eigen Modal Shift in beeld brengen. https://modalselfie.be/

Verhaal A verdient nadere uitwerking. Nu de gemeente Utrecht in haar visie op ruimte en mobiliteit op weg wil naar een mobiliteitstransitie geven we de gemeente het voordeel van de twijfel. De richting is goed, maar de uitwerking kan overtuigender en aantrekkelijker. Daarom trekken we die lijn door: Utrecht is nu al in transitie. Dan wordt de vraag: Waar staat Utrecht in die mobiliteitstransitie? We stellen voor om daarvoor de X-curve van DRIFT/Erasmus als bril te gebruiken.

Een X-curve

De X-curve is in het transitiedenken een sleutel om te leren kijken en een opmaat voor het bedenken van strategieën om de transitie te versnellen. Mensen zien in de X-curve soms een dubbele S. Hoe ziet de X-curve er uit?

Derk Loorbach, directeur van onderzoeksbureau DRIFT uit Rotterdam zegt het zo Een transitie is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze op systeemniveau. Het duurt ongeveer 25 tot 50 jaar voor een transitie volledig verwezenlijkt is. Transities vinden plaatsen binnen sociaal-maatschappelijke systemen als energie, mobiliteit, agricultuur en gezondheidszorg en zijn het resultaat van de co-evolutie van economische, culturele, technologische, ecologische en institutionele innovaties op verschillende niveaus. 

In 2009 hebben we vanuit ons regionale burgerinitiatief Kracht van Utrecht voor mobiliteit een toekomstschets gegeven voor een duurzame, volhoudbare mobiliteitstransitie met een schaalsprong in het regionale fiets&OV-(Trein, Lightrail, Bus) netwerk ten koste van de ontstuitbaar en almaar groeiende automobiliteit. Aanleiding om deze schets op te stellen waren onze inzichten om de afhankelijkheid van de auto te verminderen in weerwil van de plannen van de rijksoverheid voor het verbreden van snelwegen op de Ring Utrecht (o.a. door Amelisweerd).

We kunnen een X-curve benutten om aan te duiden welke veranderingen plaatsvinden voor het optimaliseren van de het autonetwerk en welke experimenten gaande zijn in het fiets- & OV-netwerk. De netwerken staan op grote aftstand van elkaar vanwege het verschil in het aantal afgelegde voertuigkilometers in beide netwerken. In het linkerdeel van de x-curve willen we de situatie van 2000-2010 vast leggen. Dit leidt dan tot het volgende beeld:

Situatie in stadsregio tussen 2000 en 2010

Wijzen of bewijzen?

In 12 jaar tijd zien we in Utrecht forse verschuivingen in het denken over mobiliteit per auto, fiets en Openbaar Vervoer. Maar dat wij dat zien is niet genoeg. We kunnen die verschuiving maar moeilijk niet hard maken en nauwelijks in cijfers uitdrukken. De gemeente Utrecht gaat nu weliswaar in haar mobiliteitsplan zover dat ze de afhankelijkheid van de auto wil verminderen, dat ze moeite hebben de drukte op het fietsnetwerk te managen, en dat ze voor 2 nieuwe tramlijnen en een nieuw IC-station 2 miljard aan gaan vragen bij het Landelijke Groeifonds. Maar dat is vooral een beleidsformulering, zonder een invulling waar de gemeente nu anno 2020/2021 staat.

Wat is nu de staat/stand van de mobiliteitstransitie in de stad? Wat is nu de staat/stand van de mobiliteitstransitie in de stadsregio? Welke sturing in transitie (welke strategieën) zijn nu denkbaar, wanneer we hier antwoord op kunnen formuleren? DRIFT-onderzoekers reiken ons tal van mogelijke acties aan.


Dan wordt het handig om de volgende zeven vuistregels uit het transitiedenken van DRIFT mee te nemen
· diverse partijen betrekken (multi-actor)
· sturen op verschillende niveaus (multi-level)
· afstemmen van beleid op verschillende terreinen (multi-domein)
· lange-termijn visie koppelen aan korte-termijn acties
· inzetten op vernieuwing (innovatie) én verbetering (optimalisatie)
· verschillende opties openhouden
· al doende leren en al lerende doen

Maar zover zijn we nog niet in de verkenning! Want de zeven vuistregels kun je toepassen in tal van sectoren. We kunnen veel leren hoe overheden en burges het in andere sectoren hebben aangepakt, welke successen ze hebben behaald en/of waar ze zijn gestrand. In de ervaringen in de Energietransitie zie ik heel veel verwantschap in het Position Paper van de Participatiecoalitie van burgeinitiatieven. Zo is er voor mobiliteit nog geen P-coalitie van regionale burgerinitiatieven in het zicht. Het is de Participatoecoalitie overigens wel gelukt de Tweede Kamer te verleiden tot een expert-meeting. Zie hier voor de livestream van het gebeuren op 27 januari 2021 https://debatdirect.tweedekamer.nl/2021-01-27/economie/oude-zaal/regionale-energiestrategieen-14-00/video

Is Utrecht dan een zeldzame witte raaf? Hoe kijken we naar Utrecht? Wie kijken naar Utrecht? Hoe kunnen we met provincie en regio kwalitatief en kwantitatief te duiden wat we zien gebeuren, door de visie op de lange termijn te koppelen aan relevante indicatoren, waarmee de staat van de transitie (de huidige stand van zaken) in kaart kunt brengen. Dat wil zeggen: Eerst de vraag stellen, welke informatie/data je nodig hebt om de staat van de transitie in kaart te brengen, al of niet in kwantitatieve zin. Ook indicatoren uit andere domein kunnen dan aantrekkelijk worden om te gaan benutten en te volgen.

Een tweede X-curve

Ook verhaallijn B is in in een X-curve vatten. Stel je de situatie 2000-2010 voor met buurten en wijken die geheel en al op de auto zijn ingericht. Grote parkeerplaatsen, shopping malls aan de ene kant van het spectrum.Aan de andere kant een buurt met een wekelijkse markt op het plein, makkelijk lopend of per fiets bereikbaar, en met tijdelijke parkeerplaatsen vlak bij de ingang om bewoners, die moeilijk ter been zijn, met de E-auto van Buurtmobiel af te zetten. Bijvoorbeeld winkelcentrum de Gaard in Noord-Oost. Welke kenmerken heeft zo’n buurtcentrum? Zien we een ontwikkeling in de stadsregio naar meer buurtcentra van dit type? Welke ontwikkeling wil de gemeenteljke overheid propageren. Welke buurtinitiatieven zijn er om samen de stad te maken. Hoe ziet dat Samen de stad maken eruit? En niet onbelangrijk: waar staan de inwoners op deze X-curve? Waar staan koploperbedrijven. En hoe onderzoeken kennisinstellingen deze X-curve in onze stadsregio Utrecht. Recent sprak ik een lid van Provinciale Staten van Utrecht en zij zei: Jan, dat klopt, als je wilt weten waar je naar toe wil, moet je ook weten waar je staat….

Wie doet er mee ? En heb je een voorkeur voor A of B?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Wat betekent “nabijheid” in Utrecht Oost voor jou ?

Soms lijkt het erop dat we meer weten van de verkiezingen in de USA dan wat er dichtbij in de wijk gebeurt. In een tijd waarin we afstand tot elkaar moeten houden kunnen we soms snakken tot wat nabij is. Wibo Senders en Jan Korff de Gidts, beiden actief in het Kracht van Utrecht-initiatief (zie kader) spraken elkaar over het thema: Wat is nabij in Utrecht Oost? Allebei wonen we vlak bij elkaar en zeiden: we gaan een fietstocht door de wijk foto’s maken van markante plekken; en met ondernemers in de wijk kennis maken door hen twee open vragen stellen: welke “betekenis” geven zij aan “nabijheid”; en welke”waarde” hechten zij als ondernemer aan “nabijheid”? Een korte verkenning. Wie fietst of loopt mee door wijk of buurt?

Verschillende informele gesprekjes hadden we met ondernemers. Voor dit artikel spraken we woningmakelaar Noel, fietsenmaker Idde, Elizabeth, de activiteitencoördinator op de Wilg, het gebouw waarin cliënten en vrijwilligers samenwerken. En we spraken Ron, voor ons een oude bekende, in zijn NEWWS-cadeauwinkel op de Nachtegaalstraat. We wisselden heel informeel met hen van gedachten over wat nabijheid voor hen betekende en noemen hen nu dan ook maar met de voornaam.

Voor het maken van foto’s van markante plekken dachten we aan de “toegangswegen” naar de wijk. Bijvoorbeeld de weg van en naar de Berenkuil. Langs de begraafplaats (St Barbara) rij je zo de wijk in. Wij kregen weer het gevoel: “zo komen we de wijk weer in”. Terwijl we Barbara inliepen zagen we leeftijdsgenoten een graf verzorgen. Zouden er veel mensen dicht in de buurt van Barbara willen wonen? Halverwege de Maliebaan zien we de Wilhelmina-apotheek. Die zit nu in het hoekpand van waar voorheen “Potten en Pannen”was gevestigd . We vroegen ons af of het de ondernemers, het kantoorpersoneel van de Maliebaan en de wijkbewoners veel uitmaakt of er nu een Apotheek zit op de plek waar je vroeger je “Potten en Pannen” kon kopen?

De fietsenwinkel

Iets verderop in de Nachtegaalstraat lopen we binnen bij Ron van de NEWWS. Hij is immers bedenker van het nieuwe concept voor “Wereldwinkels Dicht Bij”. Met dit concept koopt hij meer dan ook méér in bij makers die uit de buurt of uit de stad Utrecht komen (MadeinUtrecht). Hij merkt dat de belangstelling voor zijn winkel en Utrechtse producenten aftrek vindt. Hij liet trots de nieuwe Amelisweerdkalender 2021 en het nieuwe Tekenboek over Utrecht van Ellen de Bruin zien. “Je hoeft niet meer naar de binnenstad voor een leuke cadeauwinkel”. Zie hier: meer hints richting ‘nabijheid’?

En dan vergeten we Lindeborgh, de exclusieve woon- en zorgvoorziening voor ouderen op de Maliebaan. Niet zo lang geleden geopend na een renovatie van het pand van het Bestuur van de Regio Utrecht (BRU). Geclusterde woonvormen voor ouderen organiseren blijkt een trend te zijn. Er zijn in Nederland anno 2020 al 91.000 geclusterde wooneenheden voor ouderen, getuige de kaart van RIGO https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ff17aefee114a03a79920e7995d4147&extent=256539.0605%2C6567777.2234%2C816058.1075%2C7043521.2875%2C102100 Een “Krasse Knarren-project” is in Noord Oost nog niet gelukt. Waar zou zoiets ook in in Utrecht-Oost gerealiseerd kunnen worden? En zijn er projectontwikkelaars die hier een gat in de markt zien. Makelaar Noel had ons eerder die dag nog op het hart gedrukt.

Op de Burg. Reigerstraat vielen ons de vier al lang leegstaande panden op, naast de Albert Heyn. In de Wagendwarsstraat daarachter, spraken we Henny, een buurtbewoner (en dakdekker). Hij kende ondernemer Marcel Paping goed en wist dan ook meer te vertellen over de reden van de stagnatie. Er staat namelijk een boom in de Wagendwarsstraat.   Alleen als die boom gekapt wordt en het huis gesloopt,  zou eigenaar Paping bereid zijn van de panden nieuwe appartementen mét een uitrit voor de ondergrondse parkeergarage te maken. “Voor de woningnood zou het helpen” zei Henny. Interessant hoe hij de economische “woonwaarde” van de panden, vergeleek met de ‘sociale- en ecologische “waarde’ van de straatbewoners. Ja; die boom in de straat geeft veel heibel. Trouwens: Welke winkels missen bewoners en ondernemers in Utrecht Oost? Welke winkels zouden we het liefst willen hebben naast de AH in de Burg Reiger”

We fietsen verder richting Adriaen van Ostadelaan. Bij de Wilg liepen we ook zomaar binnen en werden vriendelijk ontvangen door activiteitencoördinator Elizabeth. Enthousiast vertelde ze hoe prettig het is om bij De Wilg te werken waar mensen met- en zonder beperking elkaar ontmoeten. De Wilg organiseert verschillende (vrijetijds-) activiteiten, geeft voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. “De beperking is niet van belang; bij De Wilg deel je je interesses!” voegt Elizabeth er spontaan aan toe. Een vrijwilligster liet ons uit en gaf aan, zonder dat we er om vroegen, dat ze wijkbewoners aanraadde om vrijwilliger te worden! Komt aardig overeen met het motto van de Wilg: “Ontmoeten, delen en genieten!”

Op het kruispunt verderop bleven we even staan kijken. Met terrasjes en de PLUS. Dat is het Oost-plein van Utrecht. Een “dorpsplein” hadden we in Oost eigenlijk niet echt. Nu zonder stop- nee verkeerslichten. Burgers zijn zelf verantwoordelijk wanneer ze doorlopen of doorrijden. Over het ontwerp is redelijk goed overleg gevoerd met bewoners, ondernemers en de gemeente. Hier zou nu eens niet het recht van de sterkste gelden. Wordt hier door bewoners, ondernemers en gemeente vertrouwen aan nabijheid geschonken? Wanneer bespreken we de evaluatie van het gebruik van het dorpsplein?

Vlakbij treffen we het ziekenhuis, “ons Diak”, aan. We zien mensen die er – tijdens Corona – werken. We zien mensen het ziekenhuis in- en uit gaan. We weten niet of mensen beter zijn geworden of nog ziek zijn. Niet of ze net een behandeling achter de rug hebben. Hoe staat het met de sociale ondersteuning van die mensen? Werkt Buurtmobiel hier ook, net zoals in naburige wijken NoordOost en Overvecht? Zie http://www.buurtmobiel.com En wat missen we in Oost aan voorzieningen, hoe nabij èn bereikbaar zijn ze? Hoe valt dit op te pakken, bijvoorbeeld met mensen van Podium Oost, Oost voor Elkaar en Samen030?

Op de Moestuin Maarschalkerweerd dronken we wat en wisselden we ervaringen van onze fietstocht uit. Hoe verschillend denken ondernemers over nabijheid in de wijk? Wat betekent nabijheid voor wijkbewoners? Hoeveel wijkbewoners zijn er eigenlijk en wat is er voor hen nabij, aan voorzieningen?
Utrecht Oost: ongeveer 33.000 inwoners,
10 woonwijken, kantoren, sportvelden, golf- en trambaan, Utrecht Science Park en A27 en 28. Op 11 km2, winkels, ondernemers, huisartsen, ziekenhuis, horeca, voorzieningen. Je fietst in 10 minuten de wijk uit.

Wat betekent nabijheid? Waardevol was het om in onze gesprekjes van ondernemers te horen welke betekenis ze geven aan ‘nabijheid’. Hoe zou het zijn als we wijkbewoners en ondernemers met elkaar in gesprek zouden gaan over hoe belangrijk zij nabijheid vinden in de wijk? En hoeveel waarde zij hechten aan nabijheid? Dan komt om de hoek kijken hoe je waarde weegt. Dan komt ook aan de orde hoe je economische, sociale en ecologische waarden met elkaar deelt. Hoe weeg je de sociale waarde van een ziekenhuis met Spoedpoli in vergelijking met de economische noodzaak van bezuinigingen en efficiency? Hoe belangrijk is nabijheid van winkel-, zorgvoorzieningen voor je eerste levensbehoeften? Hoe belangrijk is het dat je woont vlak bij begraafplaatsen als St Barbara, Tolsteeg, Kovelswade of Soestbergen?

Voor het beantwoorden van deze vragen zoeken Wibo en Jan vrijwilligers in de wijk. Hoe deel je als wijkbewoners en ondernemers met elkaar nabijheid èn bereikbaarheid als waarde? Ga je mee fietsen door wijk of buurt?

Wie heeft als vrijwilliger belangstelling voor deze aanpak? En ondernemers en wijkbewoners te vragen welke betekenis zij geven aan “nabijheid”; en welke”waarde” zij hechten aan “nabijheid”? Als eerste verkenning. Doel: Om wijkbewoners en ondernemers in de wijk in alle openheid te interviewen welke voorzieningen en levensbehoeften in Utrecht Oost nabij èn bereikbaar zijn?

Belangstelling? Bel Jan op 063363 0344 of mail hem op contactenkvu (at) gmail.com

Jan Korff de Gidts (Poortstraat) en Wibo Senders (Nicolaasweg)

Toelichting: De Kracht van Utrecht streeft naar een gezonde en groene stedelijke leefomgeving in een klimaatvriendelijke stad en regio Utrecht. In het gebruik van de schaarse ruimte is jarenlang de focus gelegd op bereikbaarheid en meer infrastructuur voor de auto. In de regio zijn wonen en werken zo ver uit elkaar gehaald dat er dagelijks grote regionale autoverkeersstromen ontstaan. Wij vinden dat die autoverkeersstromen juist vanuit regio & stad te beïnvloeden zijn. Dan wordt het nog belangrijker te denken vanuit nabijheid en je eigen leefomgeving. Niet dat je er naar streeft dat alles en altijd per auto bereikbaar moet zijn. In deze Corona-tijd komt nabijheid ook meer ter sprake, ook bij de inrichting van de schaarse ruimte. Als Kracht van Utrecht kunnen we inmiddels aantonen dat zowel meer duurzame mobiliteit als meer gezonde actieve mobiliteit meer ruimte schept, fysiek èn mentaal. Meer info: http://www.krachtvanutrecht.nl


Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen