“Overheid: pas de WMF toe”

Begin november 2022 zullen gemeente en provincie de hoofdlijn voor het Regionale Utrechtse Alternatief bespreken met de Minister van I&W. Maken gemeente en provincie voldoende gebruik van de WMF? Passen zij de principes van de WMF wel toe?

Sinds 1 juli 2021 is de Wet op het MobiliteitsFonds (“WMF”) in werking getreden. Het Mobiliteitsfonds vervangt het MIRT-fonds, de miljardenpot die het ministerie gebruikte om nieuwe snelweg en spoorprojecten los van elkaar mee te financieren. Het ministerie is bijna 1 1/2 jaar wettelijk verplicht mobiliteitsprojecten in samenhang met elkaar te bezien en klimaatdoelen te betrekken in de uitwerking: Waar kan bereikbaarheid per trein, fiets of auto verbeterd worden, vooral als bestemmingen nabij liggen? Pas daarna is de vraag aan de orde hoe verhoudt zich een snelwegproject met een multimodaal en duurzame uitwerking van een Utrechts alternatief en wat mag dat kosten

Daarom heeft de Kracht van Utrecht de overheid opgeroepen de WMF en de klimaatdoelen van het kabinet toe te passen op de uitwerking van het Regionale Utrechtse Alternatief voor de verbreding van de A27 in Amelisweerd.

A4 voor website

Drie vragen stellen we aan de orde: 1. Wat is het doel van de WMF? 2. Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast? 3. Waarom toepassen in de uitwerking van het Regionale Utrechtse Alternatief?

Wat is het doel van de Wet op het Mobiliteitsfonds (“WMF”)

Als doel van het Mobiliteitsfonds omschrijft de wet, zie bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044860/2021-07-01:

Het fonds heeft ten doel het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen door middel van financiering en bekostiging van:

a. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd;

b. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die niet door het Rijk wordt beheerd;

c. maatregelen en voorzieningen waarmee wordt beoogd de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur als bedoeld in de onderdelen a en b, te vergroten; en

d. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende basisinformatie, onderzoek ter voorbereiding van maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en proefprojecten en experimenten gericht op maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast?

De WMF (punten a en b) zorgen ervoor dat overheden met elkaar moeten samenwerken in plaats dat ze met elkaar ruzien over wie welke infradstuctuur beheert.

Kennis over mobiliteit is te vinden in diverse overheidsniveaus, instituties en adviesbureaus. Doel van de WM, punt d verplicht de overheid om basisinformatie in te winnen, te bewerken en te verspreiden. Het is publiek geld waarmee deze basisinformatie wordt gefinancierd. Een regionale overheid kan nu de rijksoverheid vragen voor de uitwerking van een alternatief de beschikking te krijgen over basisinformatie van de rijksoverheid, zoals omschreven in punt d.

Pas WMF toe in het regionale Utrechtse alternatief

In de regio Utrecht staan we op een kruispunt. De kwestie Amelisweerd vormt een toetssteen voor de toekomst. In het Regionale Utrechtse Alternatief kunnen we uitwerken hoe we minder afhankelijk kunnen worden van automobiliteit en voorrang kunnen geven aan duurzame gezonde mobilteit met trein, bus, fiets en deelauto/scooter. Des te waardevoller wordt als de regionale overheid inzicht krijgt in de dagelijks terugkerende drukte op de weg (auto + fiets), op het spoor (trein+tram). 2/3 van het verkeer is gericht op stad en regio. Daarom is de regionale overheid bij uitstek in staat de kansen te verkennen op het beinvloeden van dat dagelijkse verkeer. Want – als het goed is – kennen we de mensen die de drukte veroorzaken en kunnen oplossen. Ze liggen in de regio zelfs binnen handbereik!


Toelichting op Daily Urban System voert hier nu te ver

Dit bericht is geplaatst in Coach. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.