Thuiswerken na Corona, de culturele dimensie

Eerder gaf ik een beschrijving van onze onderzoeksopdracht aan de Uva om de effecten van Thuiswerken nu&na na Corona in kaart te brengen. Inmiddels wordt nog duidelijker dat zowel Thuiswerken als Corona culturele aspecten bloot leggen.

Literatuur over thuiswerken kun je benaderen van de woon-werkreiziger (afstand tot het werk, congestie/files in het autoverkeer, CO2-emissies), of vanuit de werkgever (effect op productiviteit van de werknemer, kosten&baten). Naast deze harde aspecten komen vanuit de leiderschapsliteratuur ook zachte aspecten naar voren, zoals: Thuiswerker: “I don’t need my boss!”, Leidinggevende: I don’t have no control” . Een meer overstijgend aspect is vertrouwen: in hoeverre is er vertrouwen tussen leidinggevende en werknemer (v.v. ) om afspraken te maken over Thuiswerken en die vervolgens ook samen te evalueren. Of te wel welke waarde zijn er toe te voegen in mijn bedrijfstijd en in de relatie tussen mij, mijn thuis-situatie en mijn leidinggevende / bedrijf? Gaat het om meer waarden? Hoe waarderen de betrokkenen dat?

Door de Corona-maatregelen hebben miljoenen mensen met betaald werk kennis gemaakt met thuiswerken en daar de eerste ervaringen mee opgedaan. Ervaringen met de harde en zachte aspecten; ik vermoed ook met de spanning tussen productiviteit en vertrouwen. Ook directeuren die als decisionmaker beslissen over het al of niet bevorderen van thuiswerken zullen die culturele dimensie kunnen voelen. Net zoals tweeverdieners dat voelen nu Thuiswerken zo noodgedwongen in omvang is moeten groeien.

In de New York Times zag ik deze week een mooi interview met Esther Perel over de “crisis”.

“This Is What Happens to Couples Under Stress”: An Interview with Esther Perel

Hieronder een citaat uit haar prachtige interview in The NYTIMES deze week, dan besef je een beetje meer wie ze is: de beroemdste therapeut ter wereld met miljoenen fans. Ja, ze was de Vlaamse Zomergast in 2019.

Link naar interview: https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/this-is-what-happens-to-couples-under-stress-an-interview-with-esther-perel/amp

‘I think what is essential at this moment, is that we create boundaries, routines, and rituals. There needs to be a separation between daytime and evening, week time and weekend, working time and idle time, family time and individual time, moments that are task-oriented and moments where we stop for a bit. When we’re going to eat, are we going to reset the table or just push our work stuff away a little bit so that we have room to put a plate down? I think that the routine that creates a structure, that brings a certain sense of order in a world that feels so chaotic and so unsure, is crucial. The ritual is what separates the ordinary and the mundane from something that becomes more elevated, more separated, more sacred.’

Interessant wat Esther Perel aandraagt: Grenzen, routines en rituelen. En herken ze en hou ze in ere zegt ze!

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Trias Mobilica, oorsprong, betekenis en toepassingen

De Trias Mobilica is een begrip uit de wereld van duurzame mobiliteit. Nu de wereld van duurzame mobiliteit groeit, groeien ook de interpretaties van het begrip Trias Mobilica. Sterker nog, met dit begrip is duurzame mobiliteit scherper te definiëren, toe te passen en uit te werken.  

Oorsprong: Trias Energetica

De Trias Mobilica is afgeleid van de Trias Energetica, die op haar beurt in 1979 is bedacht door de afdeling Bouwkunde van de TU Delft voor een uitwerking van een driestappenstrategie om energiezuinig te ontwerpen en milieuaspecten toe te passen in bestemmingsplannen. TH Delft, afd. Bouwkunde, in: BOUW, no. 22, 27 oktober 1979

De drie stappen van de Trias Energetica (TE) zijn basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen. Deze drie stappen zijn: 

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren).
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengten van warmwaterleidingen en leidingweerstand van verwarmings- en ventilatiesystemen of het gebruikmaken van een warmtepomp.

Kenmerkend voor de TE is dat de vuistregels bedoeld zijn voor duurzaam ontwerpen van gebouwen met het doel aandacht te schenken aan energiebesparing door verspilling tegen te gaan en duurzame bronnen maximaal te gebruiken. Wijze energie-adviseurs vertalen de TE dan ook mooi in gesprekken met huiseigenaren van een tochtig huis: Eerst energie besparen, voordat je een zonnepaneel of warmtepomp installeert !

Trias Mobilica

De benaderingswijze in drie stappen betekent: Beperk de energie vraag op 1, gebruik duurzame bronnen effectief op 2 en werken aan efficiency van je middelen op 3. Daarom was het ook zo aantrekkelijk om van TE een Trias Mobilica (TM) van af te leiden en om te zetten in drie vuistregels/ stappen voor het ontwerpen van duurzame mobiliteitsnetwerken.

Stap 1 = Geen of minder mobiliteit = beperk de energievraag in je verplaatsingen.

Stap 2: Kies voor een zo groot mogelijke verschuiving (“modal shift”) naar meer duurzame vervoermiddelen, zoals lopen, fietsen en OV met bus, tram of trein en gebruik duurzame energiebronnen.

Stap 3 = Kies voor schonere mobiliteit in je vervoermiddelen


In de bijeenkomsten van de Utrechtse Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit is het beperken van de energievraag is regelmatig aan de orde geweest, o.a. in het deelscenario Thuiswerken. Beperken van de energievraag naar fossiele brandstoffen is nog steeds een belangrijke ingang voor duurzaam mobiliteitsbeleid.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Effecten op thuiswerken nu&na de Corona-crisis

Never waste a good crisis mailde Roland Goetgeluk mij deze week, juist toen ik in gesprek was met de Universiteit van Amsterdam/Moving the City over onderzoek naar “Thuiswerken Nu&Na Corona” ! We zijn gestart!

Inmiddels zijn (met Skype en Zoom!) de contacten gelegd en is een eerste verkenning gemaakt van informanten, die kunnen bijdragen aan dit verkennende onderzoek. Binnen zes weken klaar is de bedoeling.

Hoe kwam Thuiswerken eind maart in mijn blikveld? Drie redenen

1. Beperken van de energievraag is heel vaak de start geweest van discussies in onze Regionale Klimaattafel afgelopen jaar. Beperken van de energievraag naar fossiele brandstoffen is nog steeds een belangrijke ingang voor duurzaam mobiliteitsbeleid.

2. Verminderen van mobiliteit is de eerste categorie van de Trias Mobilica, een aanpak die is afgeleid van de Trias Energetica. Bedacht door de afdeling Bouwkunde van de TU Delft en in een nieuw jasje gestoken door Erik Lysen in zijn afscheidsrede in 2011 als hoogleraar duurzame energie aan de Universiteit van Utrecht. In het kort luidt de Trias Mobilica: Stap 1 = Geen of minder mobiliteit = beperk de energievraag. Stap 2: Kies voor een modal shift met meer duurzame mobiliteit, zoals lopen, fietsen en OV met bus, tram of trein. Stap 3 = Kies voor schonere mobiliteit.

3. In ons eerste KvU-rapport (22 april 2009) hadden we al klimaat-argumenten in beeld en waren we gespitst op kansen voor mobiliteitsmanagement van werkgevers en werknemers in de regio Utrecht. Met een Menukaart lieten we zien hoe je je naast je aanpassing van je fysieke mobiliteit met bijvoorbeeld fiets en OV ook kon werken aan je virtuele mobiliteit met video-conferencing en thuiswerken. Jarenlang was het een onderwerp waarvan heel veel politici en experts zeiden: Thuiswerken is een “goede zaak, maar o zo moeilijk te realiseren”. En: “Wij gaan daar niet over” En ten tijde van de Corona-crisis verplichtte de regering miljoenen mensen tot Thuiswerken.

Naar een Scenario “Ietsje meer Thuiswerken 2020-2030”?

Nu de Corona-crisis zijn dieptepunt bereikt, gesproken wordt over de zwarte scenario’s en exit-strategieen, opteer ik voor een optimistisch scenario: Een paar procent meer thuiswerk dan voor de Corona-crisis. Waar werkgevers argumenten hadden om vragen voor thuiswerk te negeren (kan niet, pas niet in bedrijfscultuur, technisch onmogelijk of ingewikkeld, gedrag is niet te beïnvloeden etc.) blijken er nu veel meer mensen inzicht te hebben gekregen hoe het wel kan. De digitale infrastructuur en de bijbehorende apps zijn beschikbaar (Teams, Zoom, Skype etc). Uiteraard zullen de ervaringen met thuiswerk beïnvloed worden door o.a. huiselijke omstandigheden, huiswerkbegeleiding van de kinderen en de geschiktheid van de thuiswerkplek. Maar stel dat er honderdduizend mensen zouden zijn die bereid en van plan zijn een dag extra thuis te werken wat zou daarvan het effect kunnen zijn op (duurzame) mobiliteit? Hoe zou je deze inzichten (met name van ‘redelijk tevreden’ Corona-thuiswerkers) kunnen omzetten in een scenario met ietsje meer Thuswerken voor 2020 – 2030, vroeg ik mij af. En deze week verscheen een mooi Rabo-Research-rapport meldde Roland Goetgeluk, extra reden om Roland te vragen om als sparringpartner op te treden: https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/de-anderhalvemetereconomie-van-nederland-gemeten/.

Onze eerste onderzoeksvragen (concept)

  1. Wat kunnen we leren van ervaringen van Corona-thuiswerkers (medewerkers, werkgevers, zzp-ers, gezinsleden, colllega-werknemers en anderen?
  2. In welke mate kunnen deze inzichten effect hebben op de input en output van Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyses. (MKBA”) en verkeersmodellen als NRM/LMS? http://publicaties.minienm.nl/documenten/brochure-landelijk-modelsysteem-lms-verkeer-en-vervoer
  3. Wat is het effect van 1 % meer medewerkers die na de Corona-Crisis bereid en van plan zijn een extra dag Thuis te werken (in vergelijking met voor de Crisis). 
  4. Wat is het effect van 1 % meer medewerkers op voertuigkilometers, CO2-uitstoot, de uitkomst van MKBA’s en verkeersmodelen en beleid voor Duurzame Mobiliteit. 
  5. Denk aan onze focus: Voer deze verkenning uit voor het studiegebied van het Kracht van Utrecht-initiatief, namelijk de regio = provincie Utrecht en medewerkers (etc) die reizen binnen, naar, vanuit of voorbij de provincie Utrecht. 

Meer vragen !

A. Hoeveel Thuiswerkers waren er in Nederland en de Provincie Utrecht gedurende de Corona-crisis tot nu toe op werkdagen, minimaal-maximaal?

B. Wat zijn de kenmerken van deze groep? In welke bedrijfstakken zijn zij werkzaam en om welke functies/beroepen gaat het met name. Welke gevolgen hadden thuiswerken op mobiliteit in het woon-werkverkeer. Etc.

C. Wat zijn de satisfiers en dissatisfiers in het Thuiswerken? (met positieve en negatieve ervaringen). Is de Appreciative Inquiry-methodiek hierbij te gebruiken?

D. Hoeveel medewerkers zijn bereid en van plan hun thuiswerken voort te zetten voor 1 dag extra t.a.v. de situatie voor de Corona Crisis. En waarom? En waarom niet?

E. Hoe zou je scenario’s 2020-2030 kunnen omschrijven wat de doelen en effecten zijn van Meer Thuiswerken van deze mensen op voertuigkilometers en CO2-uitstoot.

F. In welke mate kunnen deze inzichten effect hebben op het investeringsbeleid voor duurzaam mobiliteit en financieel economische /belastingtechnische overwegingen om meer Thuiswerk voor bedrijven en werkzame personen te bevorderen?

Aan de slag!

We ontvangen gaarne tips via 0633630344 of mail contactenkvu@gmail.com Begeleiding: Jan Korff de Gidts. Sparring Partner/mede begeleider: Roland Goetgeluk,  medeoprichter Wijkcoöperatie Kanaleneiland en Utrechtse Ruimtemakers. Hij is sociaal-geograaf, gepromoveerd op ruimtelijk keuzegedrag/modellering en werkzaam bij RIGO in Amsterdam.

Geplaatst in Coach | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Steeds meer systemen lopen vast, wat nu?

Vanmorgen (29.11.19) sprak ik honderden mensen, jong en oud, toe. Ze volgden de oproep van Fashion Action/ Extinction Rebellion en hadden zich in een grote cirkel opgesteld op het Utrechtse Stationsplein, net voor de ingang van HC, onder de prachtige grote bollen.

Meer info  https://ms-my.facebook.com/ExtinctionRebellionNL/videos/1321844894653199en https://extinctionrebellion.nl

Jonge mensen hadden me gevraagd herinneringen op te halen uit de zestiger en zeventiger jaren. De tijd dat het broeide in de stad en het met demonstraties tegen de komst van HC ging donderen.


Want Bredero’s Bouwbedrijf en Jan de Vries hadden in 1963 een plan bedacht hoe zij Hoog Catharijne zelf kon bouwen. Dat zij het stadsbestuur nog nodig hadden merkten zij later.

In de stad werden in die tijd hele woonblokken gesloopt; dat heette stadsvernieuwing. In de gedachte van Bredero werd de binnenstad zo’n beetje afgeschreven, want Hoog Catherijne, “hoog boven de Catharijnesingel” zou het modernste winkelcentrum van de wereld worden. De plannen maakten het wenselijk en noodzakelijk alle singels rond de binnenstad te dempen. Eerder hadden Duitse verkeersdeskundigen de loper daar al voor uitgelegd. Minister Marga Klompe heeft dankzij groeiend verzet uit de stad (en de inzet van kunstenaar Jan Engelman) het grootste deel van de singeldemping kunnen tegenhouden door de Utrechtse singels op de Rijksmonumentenlijst te zetten. Hoe dankbaar kunnen we de actievoerders en Marga Klompe danken dat zij dit voor elkaar hebben gekregen.

Gevolg was wel dat Jan de Vries van Bredero opgescheept werd met het “kortste stukje stads-snelweg in de wereld”. Dit kwam toch niet helemaal overeen met het beeld van de Amerikaanse droom. Terwijl Hoog Catharijne in die tijd al het toonbeeld werd van de ultieme consumptiemaatschappij waar alles te koop was, als je er maar geld voor over had.

En met de acties van vandaag komt die consumptiemaatschappij met meer, meer, meer helemaal terug op de agenda. Black Friday, ook een uit Amerika overgewaaid idee, roept op om dit, en dat, en deze met extra Black Friday korting te kopen. Kijk nu wat Ahold en Bol.com vandaag op Black Friday zelf roepen: als we Sinterklaas en Black Friday zo kort op elkaar laten plaatsvinden lopen onze logistieke netwerken vast en lopen we kans om de pakjes een dag later bij de klant af te leveren, ipv binnen 24 uur. JEETJE!

Het logistieke systeem loopt vast: vooral doorgaan met produceren en consumeren. En dat is niet het enige. Het automobiliteitsysteem loopt vast. En nu loopt de bouw vast vanwege de “Stikstof”. Terwijl we het vastlopen van produceren en consumeren al lang hebben zien aankomen. Het rapport “Grenzen aan de groei” is in 1971 door de Club van Rome gemaakt. Ik was indertijd aanwezig bij het debat daarover. Ik was onder de indruk hoe wetenschappers in staat waren relaties tussen produceren en consumeren met nieuwe computerprogramma’s in kaart te brengen. Grenzen aan de groei kwamen in beeld. Maar waren we voor veel mensen niet concreet genoeg en / of ze geloofden er niet in.

Anno 2019 hoor je overal het woord groei- of systeemdwang. Veeboeren zitten in een productiesysteem, zijn gedwongen om te groeien met steeds meer koeien en lopen vast, o.a. vanwege het stikstof. Het financieel systeem loopt vast, geld van mensen op de bank geeft nauwelijks rente meer. Kapitaal is er in overvloed en zoekt de plekken op waar je nog je acht tot tien rendement behaalt, zoals via de aandelenmarkt.

Anno 2019 is ook Hoog Catharijne vernieuwd, het ziet er prachtig uit. Utrecht lijkt nu een stuk meer op Klein Manhattan. Er lijkt niks veranderd in die 40-50 jaar. Schijn bedriegt. Het inzicht in de relaties tussen het productie en consumentensysteem is enorm gestegen, zeker als je afgaat op de flyer die Fashio Action vandaag uitdeelt en laat zien in een schitterende performance op de rode lopers van het nieuwe Stationsplein. Kleding is zo goedkoop, omdat kinderen in Bangla Desh die onder slechte arbeidsomstandigheden maken, terwijl er grote hoeveelheden water nog is voor het maken van de katoen, terwijl er ondertussen grote hoeveelheden broeikasgas vrijkomen. De kledingsindustrie zorgt met elkaar voor 8 % van de jaarlijkse wereld-uitsoot van broeikasgas CO2. Veel mode-winkels willen verkopen, zo goedkoop en zo veel mogelijk. Omdat consumenten graag goedkope kleding kopen lijkt de cirkel rond. Met alle gevolgen van dien voor de mensheid en de aarde. Groei-dwang.

Dat die inzichten in 40-50 jaar zijn toegenomen is de echte winst van zoveel jaar. Veel van die inzichten zie je terug bij Extinction Rebellion, een internationale organisatie van milie-acivisten. Een club ook die onderzoekt hoe we vroeger dachten over grenzen aan de economische groei. Hoeveel mensen waren er die het vastlopen van veel systemen hebben zien aankomen?

Goed dat er nu anno 2019 jonge mensen, zoals Greta Thunberg de trom roeren. Daarom eindig ik mijn toespraak voor Fashion Action van Extinction Rebellion met een tip.

Mijn tip aan Extinction Rebellion is: Doe net als Jan de Vries van Bredero, zet je initiatief om nog meer actie, zoek – buiten je club – contact met partners, met andere groepen in de stad en werk samen!

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Proeftuin, wat bedoel je?

Met een proeftuin bedoel ik een tuin, een gebied waarin mensen de groei van planten onderzoeken. Met een Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit gaan burgers, overheid en bedrijven de groei van duurzame mobiliteit in onze regio onderzoeken, wat werkt en waarom, de effecten in kaart brengen, lasten en lusten in beeld brengen etc. In stad en regio proberen we iets in het klein uit voordat we het op een grotere schaal gaan toepassen.

We benutten dezelfde omschrijving van duurzame mobiliteit van de Regionale Klimaattafel voor Duurzame Mobiliteit. En we zijn ondersteuner van de STOP-ladder uit Vlaanderen:

Mobiliteit wordt duurzamer als het leidt tot minder CO2-emissies, een betere luchtkwaliteit, minder energiegebruik, leidt tot kortere reisafstanden en (openbare) ruimte en natuur spaart. 

Met de STOP-ladder prioriteren we mobiliteitsoplossingen: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenauto, in die volgorde. De eerste twee hebben als bijkomend voordeel dat ze actief en gezond zijn. Meer duurzaam betekent voor ons ook minder lawaai, minder luchtverontreiniging en minder ruimtegebruik. Soms is de auto nuttig en noodzakelijk. We zijn niet “tegen de auto”. Auto’s vormen een onderdeel van een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Automobilisten zijn wel gast.

Geplaatst in Coach | Getagged , | Een reactie plaatsen

Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit binnen handbereik

Puur economisch denken maakt teveel kapot en schuift duurzame keuzes voor zich uit. 

Wij hebben dat in Utrecht door, voor wat betreft mobiliteit, klimaat en gezondheid en natuur. 

In onze Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit 2020-2030 laten we zien waar reizigers, overheid en bedrijven duurzame keuzes maken

Voortouw

De gedachte om de regio Utrecht proeftuin te laten worden voor klimaat en gezonde mobiliteit krijgt handen en voeten. Discussies in gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer geven aan dat er meer moet gebeuren dan een Landelijk Klimaatakkoord. LINK naar dit akkoord. Provincies nemen nu het voortouw. Overijssel maakt een online-dashboard voor gemeenten voor CO2-uitstoot en oplossingen voor duurzame mobiliteit. In Groningen Drenthe laat het OV-Bureau zien dat het aantal OV-reizigers groeit door een samenhangend netwerk van bus en trein.  In Zeist is in september de `Ik Fiets-app” voor de provincie ten doop gehouden. https://www.ikfiets.nl Inmiddels zijn er duizenden fietsers in de provincie bijgekomen. Het aantal fietsers in de stad Utrecht groeit en groeit. En Gedeputeerde Staten van Utrecht pakken het maken van een Duurzaam Regionaal Mobiliteitsprogramma op als vertaling naar de regio van het Landelijk Klimaatakkoord. En vrijwilligers van Fietsersbond en ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) overleggen intensief met de overheid over verbeteringen in fiets- en OV-netwerken!

Online-dashboard duurzame mobiliteit

Benieuwd hoeveel CO2 uw gemeente uitstoot als het gaat om mobiliteit? En aan welke knoppen u het best kan draaien om de CO2 te beperken? Dat hebben we afgelopen jaar in de Utrechtse regio met inwoners , volksvertegenwoordigers en experts uitgebreid besproken LINK naar Trendbreuk. Wat blijkt? Dit voorjaar heeft de provincie Overijssel een website voor gemeenten laten maken met alle antwoorden op deze vragen! Met  factsheets en een dashboard krijgen Overijsselse gemeenten een online, helder en duidelijk inzicht in de kansen voor duurzame mobiliteit.

Bron: https://goudappelzichtopco2.nl

Kennis delen

Wat goed! We hopen dat de provincie Utrecht ook deze aanpak overneemt. Want, ook bij de Utrechtse gemeenten is er veel behoefte aan informatie aan welke knoppen je zou kunnen draaien en hoe je die informatie kunt delen met bewoners en bedrijven.  De aanpak van Overijssel zou goed kunnen passen in het voornemen van de provincie Utrecht om – als vertaling van het Landelijk Klimaatakoord – een eigen Regionaal Duurzaam Mobiliteitsprogramma op te stellen: ten bate van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid èn gezondheid, dat liet gedeputeerde Huib van Essen de Utrechtse Staten begin oktober weten.

Alle provincies en vervoerregio’s gaan hiermee aan de slag. Als Kracht van Utrecht hebben we de provincie en de gemeente Utrecht voorgesteld onze kennis en gereedschap met elkaar te delen. Ook aan het Interprovinciaal Overleg, het IPO, en enkele adviesbureaus, zoals CE en Goudappel hebben we laten weten dat wij voorstander zijn om kennis en ervaringen te delen.

25 november 1ste bijeenkomst Duurzaam Mobiliteitsplan Stad Utrecht

We zijn als Kracht van Utrecht uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek over slimme en gezonde mobiliteit op 25 november (-> Agenda Stadskantoor 18-22 uur) De gemeente Utrecht is een nieuw Mobiliteitsplan voor de Stad aan het maken LINK https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/verkeer-en-mobiliteit. We hopen dat klimaat (CO2-reductie) en gezondheid (WHO-gezonde lucht norm) uitgangspunten voor dit plan zijn. Ook verwachten we dat de gemeente ons een goed beeld geeft van de huidige verkeersstromen in stad en regioOok hopen we dat het College ons een werkwijze biedt hoe ze met burgers en burgerinitiatieven wil samenwerken. Samen de stad te maken doen we het liefste.  Om de Utrechtse Proeftuin voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit samen in te vullen.

Proeftuin en het Mobiliteitsfonds

De bovenvermelde vertaling van het Klimaatakkoord voor de provincies sluit prima aan op de proeftuin-aanpak in het Mobiliteitsfonds van het kabinet. Het kabinet reageert daarmee op signalen uit de samenleving dat snelwegverbreding een veel bredere afweging dan alleen tijdwinst verdient: denk aan klimaat, gezondheid en natuur! Dat is de reden dat het kabinet het Infrastructuurfonds gaat vervangen door een mobiliteitsfonds. Dankzij een motie van ChristenUnie, D66 en CDA in de Tweede Kamer maakt het kabinet nu snelheid in het creëren van proeftuinen om te kunnen oefenen hoe je zo’n bredere afweging kunt maken. Daarom bepleiten we dan ook bij stad en provincie Utrecht zijn om die kans te pakken en te werken aan een nieuwe relatie met het Rijk> Nu zijn stad, regio en provincie aan zet om samen met burgers- burgerinitiatieven de contouren van zo’n Utrechtse proeftuin uit te werken. Het zou mooi als we dat zouden kunnen vanuit een Samenwerkingsagenda Regionale Duurzame Mobiliteit,  die aansluit op en het draagvlak heeft zoals is bereikt met de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X8bEyh9jzvsJ:https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/320191/20171219_samenwerkingsagenda_gezonde_lucht_3.pdf+&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=safari


Geplaatst in Coach | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Stikstof-uitspraak Raad van State maakt ruimte voor duurzame mobiliteitskeuze in regio Utrecht

De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft gesproken. Raad van State vernietigt het Tracébesluit A27-A12 Ring Utrecht 2×7 door Amelisweerd. Dit Tracébesluit is vernietigt omdat de Raad van State oordeelt dat de minister met het Kabinetsprogramma Aanpak Stikstof (de PAS) de natuur in Nederland en in Amelisweerd onvoldoende beschermt. De kwestie is nu niet meer onder de rechter, nu is de politiek aan zet. Conclusie: Verbreding van de A27 2×7 is een onbegaanbare weg.

Waar liggen de keuzes, wat te doen?

In de regio Utrecht, in UNed-verband, kan nu met gezwinde spoed verder gewerkt worden aan de transitie naar Duurzame Mobiliteit, maar nu zonder de verbreding naar 2×7 rijstroken van de A27, zonder meer asfaltplannen voor autowegen, met meer aandacht voor het terugbrengen van CO2-uitstoot van het autoverkeer, en met meer aandacht voor gezondheid en gezond stedelijk leven door 80 km/uur op de snelwegen langs de stad op te nemen in de uitwerking. Verder werken aan een ambitieuze schaalsprong met een geïntegreerd fiets, bus, tram en trein-netwerk voor regio en provincie. Daar denken wij graag in mee.

Ook het Regionaal Economisch Programma van de 16 Utrechtse gemeenten (Het REP van de U16) kan nu verder worden aangepast en ingevuld. Het nieuwe Utrechtse college van Gedeputeerde Staten kan nu een Provinciale Omgevingsvisie en een Provinciale Omgevingsverordening bouwen door veel meer rekening te houden met de klimaat- en gezondheidsopgave gecombineerd met een nuttige en noodzakelijke transitie in Duurzame Mobiliteit. Ook daar denken we graag in mee

Hoe gaat politiek Den Haag reageren? Waar ligt de ruimte?

Het Kabinet had al een Adviescollege PAS ingesteld. Deze Commissie Remkes gaat voorstellen maken voor het aanpassen van de PAS in nieuwe besluiten van het Kabinet. Dat gaat minimaal 11 maanden duren. Ondertussen zal het ministerie eigen voorstellen maken. Krijgt Cora van Nieuwenhuizen nu alle ruimte van de Tweede Kamer om een nieuw Tracébesluit te gaan voorbereiden?

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hadden al eerder dit jaar de Klimaatwet aangenomen. Ook heeft de Tweede Kamer van het kabinet voorstellen ontvangen voor het Klimaatakkoord. Heel verrassend was dat het kabinet, ondanks verzet vat Cora van Nieuwenhuizen, ook opties voor Rekeningrijden wil laten onderzoeken. Met ingangsdatum 2026.

Ook is duidelijk geworden dat het kabinet het Infrastructuurfonds wil ombouwen tot een Mobiliteitsfonds, Ingangsdatum 1.1. 2021 (Bron: Brief aan Tweede Kamer 13 mei 2019).). Proeftuinen in Nederland moeten duidelijk gaan maken op welke wijze investeringen voor mobiliteit (fiets, bus, tram, trein of weg) moeten worden afgewogen. Utrecht proeftuin?

Aanstaande maandag 22 juli zit de gedeputeerde van de provincie Utrecht Arno Schaddelee al aan tafel op het ministerie. Wat kunnen we hen meegeven?

De Utrechtse regio groeit snel en de klimaat- en de bereikbaarheidsopgave is groot. Tegelijk staat de natuur in Utrecht en heel Nederland enorm onder druk en waarderen veel Utrechters de natuur en de recreatiemogelijkheden in een gebied als Amelisweerd, dicht bij de stad. Laten Rijk, gemeente en provincie zich nu richten behoud en herstel van de natuur en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren door te kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor het fiets- en openbaar vervoernetwerk in de regio. Dat is zowel een regionaal als een nationaal belang. Bestuurders en Tweede Kamer zorg er dan ook voor dat de verkenning voor een eventueel nieuw Tracébesluit valt onder het productartikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van de begroting 2019 en 2020. Dan kan het budget voor de “2×7” van € 1,2 miljard worden betrokken bij de brede, modaliteit overstijgende werkwijze van het Mobiliteitsfonds en kan de proeftuin in de regio starten.

Nu is het woord aan de politiek. Laten zij nu een besluit nemen waarbij bewoners, regionale partijen, gemeenten en provincie van meet af aan bij bovenstaande punten worden betrokken. Want vanuit ons Kracht van Utrecht-initiatief hebben we ons in gesprekken met politiek, ambtenaren en wetenschappers laten kennen als gesprekspartners en meedenkers vanuit de inbreng dat natuur, klimaat en gezondheid vragen om andere oplossingen voor mobiliteit.

Kracht van Utrecht-initiatief

Jan Korff de Gidts en Ben Slijkhuis

Contact en meer informatie: contactenkvu@gmail.com 06 3363 0344Geplaatst in Coach | Getagged | Een reactie plaatsen

“De kans dat de A27 met 2×7 rijstroken voor € 1,2 miljard wordt aangelegd en dat in het bos Amelisweerd opnieuw wordt gekapt wordt steeds kleiner”

Dat zei ik deze week enkele malen tegen mensen in mijn netwerk. Argumenten te over: de “PAS”problematiek” Voorstellen vanuit de politiek voor rekening rijden, Komend klimaatakkoord landelijk, groeiend besef in de stadsregio Utrecht dat een omslag in duurzame mobiliteit zowel noodzakelijk als nuttig is, groeiend besef dat het natuurlijk kapitaal in Amelisweerd, zo nabij de stad een steeds grotere waarde krijgt, ook als rechterlong van Utrecht, de groeiende kritiek op Rijkswaterstaat dat ontwerp- en aanlegrisico’s van grote infratstructurele projecten (A9, A28 Hoevelaken, nieuwe Zeesluis Inmuiden te makkelijk bij aannemers leggen, waarna aannemers de opdracht stoppen en kappen met het project, groeiend besef dat de geplande uittocht van ingenieurs bij Rijkswaterstaat een van de oorzaken is dan het risico-veschuivend gedrag van de overheid, het door een bureau onderzochte alternatief voor 2×6 rijstroken binnen de bak etc. etc. Welk argument zal nu de doorslag geven?

Geplaatst in Coach, De week van ...., Interviews over "De Kracht van Utrecht", Mijn presentaties over de Kracht van Utrecht | Een reactie plaatsen

Drie vragen bij de kracht van de regio Utrecht

24 januari 2019 Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief

Het is opmerkelijk: Boekhandel Bijleveld overweegt “Bijleveldbijeenkomsten” voor haar lezers te gaan houden, tussen de vele boekenkasten met de vele boeken. Het is wel krap.

Bijvoorbeeld met een succesvolle Utrechtse dichter over poëzie, of met een Utrechtse hoogleraar / filosoof over antropoloog Bruno Latour. 

Verwonderlijk toch dat we in onze kleine, maar enorm groeiende stad zoveel wijsheid in huis hebben. En dat we elkaar herkennen en weten te vinden. 

Ik zeg de laatste tijd steeds vaker dat je de stad ook kunt beschrijven als 50 dorpen.

Opmerkelijk ook dat we zoveel wijsheid in stad en regio hebben.

Tegelijk missen we ook kennisvelden. Vergelijk Utrecht met Eindhoven, dan valt op dat Eindhoven superieur is  in de technologie-innovatie met een Technische Universiteit en alles wat er na de teloorgang van mega-bedrijf Philips in stad en regio is gegroeid. Misschien is het gebrek aan technologische kennis in de Utrechtse regio juist een voordeel omdat we eerder geneigd vraagstukken niet met een technisch saus te overdekken.

We zijn in Utrecht eerder geneigd, merk ik, om vraagstukken reflecterend en in de breedte te benaderen.

Een ander voordeel is dat we juist enorm veel MBO en HBO-studenten en docenten kennen met kennis en vaardigheden, die zo goed in de praktijk te brengen zijn.

Reflecterend over de actualiteit en de energietransitie leg ik de volgende vraagstukken voor:

1. In hoeverre hebben we in stad en regio inmiddels geregeld dat de jeugdwerkloosheid is opgelost doordat we vele jongeren aan het werk hebben kunnen krijgen in het isoleren van huizen?

2. In hoeverre hebben we in de stad voldoende in beeld welke jongeren met een eigen bedrijf vooruit lopen aan de o zo noodzakelijke  transitie naar duurzame energie en mobiliteit?

3. Hoeveel grootouders voor het klimaat zijn er in stad en regio, hoeveel (a.s. grootvaders – moeders) zijn er mede door de Zweedse Greta Thunbert (15 jaar) en de tienjarige Lilliy Platt uit Zeist in geïnteresseerd en welke fora zijn geschikt om het aantal grootouders voor het klimaat in stad en regio voor de regionale klimaattafel fors te doen vergroten? 

Geplaatst in Coach | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Rutte neemt regie OV-Randstad (blog 2 in de reflectie)

Begin Januari: Alsof de duvel ermee speelt. Precies tien jaar geleden stonden we als Kracht van Utrecht-initiatief in de modder, aan de oever van de Kromme Rijn. Om als burgers protest aan te tekenen tegen onbezonnen plannen voor Nieuwe wegen door het groen.

Ik ontmoette daar voor het eerst Cor van Angelen, die in de jaren zeventig had getekend en gerekend aan de snelweg door Amelisweerd. Laten we binnenkort bij elkaar komen om nu eens uit te schrijven waar we VOOR zijn in plaats dat we actie voeren waar we tegen zijn.

Dat deden we, met Saskia en Gerard en Jos en Richard en nog meer mensen Op mijn eiken houten tafel vloeide de koffie rijkelijk. En we maakten een klinkend rapport samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd. We presenteerden die op de dag van de Aarde, 22 april 2009. Ons duurzame alternatief voor mobiliteit.

Begin januari 2019: Voorpagina NRC, 9 januari 2019

“Rutte neemt regie OV Randstad op zich”.

OV Chefsache”

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen