Voorbereiding Herijking

Met Marten, Sebastiaan, Richard en Jeannine heb ik het idee voor een Zoom-Meeting besproken, zie mijn blog https://jkdg.nl/blog/index.php/2020/05/verkennen-doorstart-kracht-van-utrecht-zoom-meeting-in-juni/.

Kennismaking, opbrengst en LinkedIn

Marten, opgeleid als Bioloog en ervaren rot in de Duurzame Energie-transitie zegt mij: Juist wanneer je meerdere thema’s in beeld houdt kun je ook veel sneller en betere oplossingen genereren! Hij wil graag een rol spelen in het creatieve proces. Marten zou het liefst coach van directeuren willen zijn om hen duurzame onderhandelingsvaardigheden te laten beproeven. https://www.linkedin.com/in/marten-van-der-gaag-ab495a/

Roland is oprichter van de wijkcooperatie Kanaleneiland en Ruimtemakers, werkzaam als sociaal geograaf bij Onderzoeksbureau RIGO in Amsterdam. https://www.linkedin.com/in/roland-goetgeluk-716b923/ Roland is mijn sparringpartner in onderzoek naar Utrechtse scenario’s voor Thuiswerken nu&na Corona, uitgevoerd door een werkgroep van 5 enthousiaste studenten van de UvA. Onderzoek tijdens Corona bedacht als kans: Thuiswerken gaat effect hebben op automobiliteit. (Rapport is opvraagbaar)

Sebastiaan heeft van zijn UU-professor Dries Hegger https://www.linkedin.com/in/drieshegger/ zijn masterscriptie goedgekeurd gekregen, waarin hij het politieke proces bespreekt van tien jaar “Nieuwe Mobiliteit” in de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Welke rol hadden burgerinitiatieven en bedrijven, wat was het effect? Zijn trendwatchende politicologische invalshoek prikkelde mij zeer, wat er mede voor zorgde dat hij aangesloten wilde blijven bij de Kracht van Utrecht, in ieder geval zolang hij nog geen baan heeft kunnen vinden.

Met Richard sprak ik over de bestaansvoorwaarden van ons initiatief en de verbindingen met jonge mensen, die het vaandel van “wijze ouderen” zouden kunnen overnemen, En die juist daarom een belangrijke rol kunnen vervullen in voorbereiding en uitwerking van de Herijking.

Jeannine, eind vorig jaar bevallen van haar eerste kind, is zich ook aan het oriënteren op Corona en haar rol als adviseur duurzame mobiliteit bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht. https://www.linkedin.com/in/jeanninevanbree/ Een van de vragen die zij stelt is: welke (bestuurlijke) instanties en medewerkers houden zich eigenlijk bezig met het opzetten van regionale plannen voor duurzame mobiliteit, zoals die in het landelijke Klimaatakkoord zijn afgesproken. Zij is goed thuis in de Utrechtse regio en heeft veel contacten op ambtelijk vlak.

Aandachtspunten (eerste opbrengst).

  1. betrek jonge mensen (studenten, mensen uit stad en regio) bij de Herijking
  2. pak je kansen in de onzekerheid & dynamiek die “de Corona-pandemie” veroorzaakt
  3. positioneer je burgerinitiatief als actief onderdeel van de wereld met heel veel verkokering en scheidslijnen van Overheid, Bedrijven en Kennisinstellingen: Werelden die we willen verbinden omdat we ze allemaal nodig hebben. Benut het Quadruple Helix-plaatje, zie de tekening hieronder (die maar een deel laat zien van de cirkels!)
  4. hou de focus op de regio Utrecht als voorbeeldregio voor duurzame mobiliteit omdat je als Kracht van Utrecht al bent doorgegroeid naar een Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobilteit (vanaf eind 2018) en (vanaf eind 2019) hebt geroken aan het concept van “Regionale Proeftuin Duurzaam Ruimtegebruik en Verkeer&vervoer”
  5. blijf je richten op energiebesparing met mobiliteit, op leefbaarheid verbeteren, op klimaat-maatregelen
  6. intensiveer contacten in stad en regio met koplopers bij burgerinitatieven en (grote) bedrijven en vind een vorm dat ze kunnen bijdragen aan verkenning / uitwerking van de herijking
  7. intensiveer contacten met Statenleden/Politici met motivatie voor het thema: Regio/Provincie Utrecht, koploper duurzame mobiliteit
  8. overweeg vormen van positionering waardoor de kansen op doorgroei als start-up voor betaald werk maximaal in beeld komen en zoek aansluiting bij de provincie Utrecht als sponsor
  9. benut vooral de vragen die gesprekspartners in de eerste Verkenning beantwoord willen zien

Wie vragen we als gesprekspartners voor ons eerste Zoom-gesprek?

Met 10 gemotiveerde mensen: 5 jonge/creatieve en 5 wijze ouderen. Agenda destilleren uit enkele voorbereidende teksten. Richard en Jan maken er een, Jeannine zegde er ook een toe. Wie vragen we om er nog een of twee te maken? Een jonge creatieve: Sebastiaan ?

Hoe ziet die Quadruple Helix er uit?

Het zijn vier cirkels, die aparte veelal gescheiden werelden voorstellen: een wereld van ons burgerinitiatief vanuit de civil society, een wereld van de overheid en politiek, een wereld van bedrijven en industrie en een wereld van kennisinstellingen. Werelden die we verbinden omdat we ze allemaal nodig hebben. Bron: https://www.researchgate.net/figure/Developed-notion-of-a-Quadruple-Helix-innovation-system_fig3_257796311

Vier cirkels in het platte vlak:
Overheid, Bedrijven, Kennisinstellingen en wij vanuit de Civil Society/ de Commons: welke vragen hebben we gemeenschappelijk en voor elkaar?

Dit bericht is geplaatst in Coach. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.