Waarom is het KvU-initiatief ontstaan en hoe werken we aan voorstellen t.b.v. klimaat, leefomgeving en duurzame mobiliteit?

Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep van bewoners en experts, die concrete voorstellen doet voor een omslag in denken over duurzame mobiliteit, gezondere lucht en leefbare buurten en steden in de stadsregio Utrecht. Het initiatief is begin 2009 ontstaan omdat het ministerie en Rijkswaterstaat in hun Startnotitie Planstudie Ring Utrecht het almaar toenemende autoverkeer in stad en regio met forse investeringen nog meer ruimte wilde geven. Rijkswaterstaat had in overleg met regionale overheden snelwegvarianten bedacht die opnieuw een grote bedreiging betekenden voor zowel Leidsche Rijn als de waardevolle landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, dicht bij de stad.

Vrienden van Amelisweerd en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht publiceerden op 22 april 2009 samen: “Kracht van Utrecht, een duurzaam regionaal alternatief voor de toekomst van mobiliteit”

Als doel omschreven we: We willen mensen, bedrijven en politici inspireren de omslag naar duurzamer ruimtegebruik en verkeer&vervoer te maken. We voerden tal van gesprekken met politici (waaronder de Tweede Kamer Commissie Verkeer en Watertaat). We werkten aan de uitwerking van ons maatschappelijk alternatief.

Een korte historische schets van ons initiatief luidt:

  • Een jaar later (sept 2010) publiceerden we, ondersteund door gerenommeerde adviesbureaus en bedrijven, het werkdocument Kracht van Utrecht 2.0, het duurzame alternatief. Om een integrale visie op leefbaarheid en bereikbaarheid op te kunnen stellen is samenwerking nodig tussen de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Het eerste Kracht van Utrecht-rapport is nu uitgewerkt en vertaald in een haalbaar programma: de Planstudie Ring Utrecht en KvU 2.0 kennen vergelijkbare kosten. De baten van KvU 2.0 scoren op basis van een onderbouwde, kwalitatieve inschatting hoger dan die van de voorkeursvariant van de planstudie. https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/images/Downloads/kracht_van_Utrecht_2_het_duurzame_alternatief.pdf
  • Vanaf 2011 publiceerde we op onze eigen Kracht van Utrecht-website ons ontstaan, werkwijze, visie, argumenten, voorstellen en uitwerking activiteiten en reacties op onze voorstellen: https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/
  • Met mensen uit verschillende buurten en wijken werkten we al enige samen onder de naam van Kerngroep Ring Utrecht (KRU) om met argumenten, acties en crowd funding de plannen voor de verbreding van de Ring Utrecht te doen stoppen: zie de website: https://www.stopverbredingringutrecht.nl De KRU houdt zich intensief bezig met het kritisch volgen van de almaar doorlopende besluitvorming over de verbreding van de verkeerspleinen Lunetten en Rijnsweerd langs woonwijken en de A27 door Amelisweerd, ook in afwachting van een nieuwe beroepsprocedure bij de Raad van State (in 2021?) en nieuwe TK-verkiezingen in maart 2021.
  • Vanaf 2018 organiseerden we als KvU met gemeenteraadsleden uit de stadsregio Utrecht de Regionale Klimaattafel voor Ruimte en Mobiliteit. Uit gesprekken uit vier Klimaattafels stelden wij in mei 2019 een rapport samen, Trendbreuk Nodig. Hierin deden we de regionale overheden tien voorstellen, die konden bijdragen aan duurzame mobiliteit met een CO2-emissiereductie van 50 % in 2030 ten opzichte van 1990. https://www.krachtvanutrecht.nl/krachtvanutrecht/h/2171/0/8851/Actuele-Standpunten/Trendbreuk-nodig-
  • In 2020 gaven we de Universiteit van Amsterdam opdracht te onderzoeken wat de effecten van de Corona-crisis zouden zijn op Thuiswerken in Utrecht. De inzichten uit dit onderzoek zijn inmiddels becommentarieerd door decisionmakers, werkzaam in Utrechtse bedrijven. Thuiswerken zal, naar het zich nu laat aanzien, de omvang van de dagelijkse vervoersstromen vanuit en naar Utrecht doen verminderen.
  • Uit alle onderzoek wat we zelf hebben verricht of hebben laten doen komt naar voren dat er twee aspecten in ons streven aan de orde zijn: niet alleen de “inhoudelijk harde doelgerichte” maar ook de “zachte dialoog en procesgerichte” aspecten.
  • Mede door de Corona-epidemie zijn we gaan werken aan een herijking van ons initiatief. De voorbereiding is daarvoor gestart. Zie https://jkdg.nl/blog/index.php/2020/05/voorbereiding-herijking/

Zo is – met “Corona” – de sector Openbaar Vervoer, vanwege het besmettingsgevaar van samen reizen, in moeilijk vaarwater gekomen. Het thema thuiswerken is daarentegen door de Corona-epidemie extra op de agenda gekomen. De Corona-epdidemie heeft eveneens de discussie versneld over nut en noodzaak om de openbare ruimte her te verdelen met meer ruimte voor lopen en fietsen.

Wat zal bijvoorbeeld het effect zijn van de Corona-epidemie op de beleving van de straat, onze buurt en onze leefomgeving?

Initiatieven, zoals gestart in Gent in België om in je straat een Leefstraat te organiseren hebben ook Utrechtse navolging gekregen. In Rotterdam sloot het aan op bewoners die Opzoomer-acties waren begonnen. Het werden Happy Streets, extra geholpen door transitie/DRIFT/Erasmus-onderzoeker Derk Loorbach, zijn collega’s, Milieudefensie en de gemeente Rotterdam. Inmiddels het idee van Leefstraten omgezet in een initiatief-ondersteunende website getiteld: http://www.vakantiestraat.nl

De landelijke Fietsersbond komt nu eind mei 2020 met de oproep tot actie Geef ons de straat terug: Inmiddels (15 juni 2020) zijn er in de stad en provincie Utrecht honderden bewoners, die zich bij de Fietsersbond hebben aangemeld. Ook in Frankrijk is zo’n actie gaande https://larueestanous.fr/agir/ Voor de Fietersbond kijk op https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/activiteiten/campagnes/geef-de-straat-terug/

Heb jij het ook ervaren? Dat in deze bizarre “Corona-tijd” afstand houden op straat lastig is als je wandelt of fietst? De coronacrisis maakt het pijnlijk duidelijk: er is te weinig ruimte op straat! En dat hoeft niet zo te zijn. Het is tijd om radicaal anders te gaan denken over de inrichting van onze straten. Teken de petitie en geef de straat terug aan de mensen. Om te wandelen, te fietsen, te bewegen en om te leven.

Vanaf 25 mei roept de landelijke Fietsersbond Nederland dan ook op om de straat terug te geven: een plek waar ruimte is voor iedereen, of je nu snel gaat of langzaam. Of je jong of oud bent. Wens je een speelplek voor je kinderen, een bankje om uit te rusten, een grasveldje om te sporten of wil je langs winkels kunnen slenteren zonder om te hoeven kijken? We willen allemaal hetzelfde: een straat waar je je haast onoplettend mag verplaatsen omdat dat veilig kan.

Er zijn al meer dan 2500 mensen die zich met een straat hebben aangemeld. Meer info over het actieplan: https://vrijwilligers.fietsersbond.nl/activiteiten/campagnes/geef-de-straat-terug/


Heeft u meer behoefte om u te verdiepen in de historie en activiteiten van de Kracht van Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd? Leg contact en lees https://www.vriendenvanamelisweerd.nl/actiegeschiedenis/ 

Dit bericht is geplaatst in Coach. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.