Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit binnen handbereik

Puur economisch denken maakt teveel kapot en schuift duurzame keuzes voor zich uit. 

Wij hebben dat in Utrecht door, voor wat betreft mobiliteit, klimaat en gezondheid en natuur. 

In onze Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit 2020-2030 laten we zien waar reizigers, overheid en bedrijven duurzame keuzes maken

Voortouw

De gedachte om de regio Utrecht proeftuin te laten worden voor klimaat en gezonde mobiliteit krijgt handen en voeten. Discussies in gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer geven aan dat er meer moet gebeuren dan een Landelijk Klimaatakkoord. LINK naar dit akkoord. Provincies nemen nu het voortouw. Overijssel maakt een online-dashboard voor gemeenten voor CO2-uitstoot en oplossingen voor duurzame mobiliteit. In Groningen Drenthe laat het OV-Bureau zien dat het aantal OV-reizigers groeit door een samenhangend netwerk van bus en trein.  In Zeist is in september de `Ik Fiets-app” voor de provincie ten doop gehouden. https://www.ikfiets.nl Inmiddels zijn er duizenden fietsers in de provincie bijgekomen. Het aantal fietsers in de stad Utrecht groeit en groeit. En Gedeputeerde Staten van Utrecht pakken het maken van een Duurzaam Regionaal Mobiliteitsprogramma op als vertaling naar de regio van het Landelijk Klimaatakkoord. En vrijwilligers van Fietsersbond en ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) overleggen intensief met de overheid over verbeteringen in fiets- en OV-netwerken!

Online-dashboard duurzame mobiliteit

Benieuwd hoeveel CO2 uw gemeente uitstoot als het gaat om mobiliteit? En aan welke knoppen u het best kan draaien om de CO2 te beperken? Dat hebben we afgelopen jaar in de Utrechtse regio met inwoners , volksvertegenwoordigers en experts uitgebreid besproken LINK naar Trendbreuk. Wat blijkt? Dit voorjaar heeft de provincie Overijssel een website voor gemeenten laten maken met alle antwoorden op deze vragen! Met  factsheets en een dashboard krijgen Overijsselse gemeenten een online, helder en duidelijk inzicht in de kansen voor duurzame mobiliteit.

Bron: https://goudappelzichtopco2.nl

Kennis delen

Wat goed! We hopen dat de provincie Utrecht ook deze aanpak overneemt. Want, ook bij de Utrechtse gemeenten is er veel behoefte aan informatie aan welke knoppen je zou kunnen draaien en hoe je die informatie kunt delen met bewoners en bedrijven.  De aanpak van Overijssel zou goed kunnen passen in het voornemen van de provincie Utrecht om – als vertaling van het Landelijk Klimaatakoord – een eigen Regionaal Duurzaam Mobiliteitsprogramma op te stellen: ten bate van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid èn gezondheid, dat liet gedeputeerde Huib van Essen de Utrechtse Staten begin oktober weten.

Alle provincies en vervoerregio’s gaan hiermee aan de slag. Als Kracht van Utrecht hebben we de provincie en de gemeente Utrecht voorgesteld onze kennis en gereedschap met elkaar te delen. Ook aan het Interprovinciaal Overleg, het IPO, en enkele adviesbureaus, zoals CE en Goudappel hebben we laten weten dat wij voorstander zijn om kennis en ervaringen te delen.

25 november 1ste bijeenkomst Duurzaam Mobiliteitsplan Stad Utrecht

We zijn als Kracht van Utrecht uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek over slimme en gezonde mobiliteit op 25 november (-> Agenda Stadskantoor 18-22 uur) De gemeente Utrecht is een nieuw Mobiliteitsplan voor de Stad aan het maken LINK https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/verkeer-en-mobiliteit. We hopen dat klimaat (CO2-reductie) en gezondheid (WHO-gezonde lucht norm) uitgangspunten voor dit plan zijn. Ook verwachten we dat de gemeente ons een goed beeld geeft van de huidige verkeersstromen in stad en regioOok hopen we dat het College ons een werkwijze biedt hoe ze met burgers en burgerinitiatieven wil samenwerken. Samen de stad te maken doen we het liefste.  Om de Utrechtse Proeftuin voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit samen in te vullen.

Proeftuin en het Mobiliteitsfonds

De bovenvermelde vertaling van het Klimaatakkoord voor de provincies sluit prima aan op de proeftuin-aanpak in het Mobiliteitsfonds van het kabinet. Het kabinet reageert daarmee op signalen uit de samenleving dat snelwegverbreding een veel bredere afweging dan alleen tijdwinst verdient: denk aan klimaat, gezondheid en natuur! Dat is de reden dat het kabinet het Infrastructuurfonds gaat vervangen door een mobiliteitsfonds. Dankzij een motie van ChristenUnie, D66 en CDA in de Tweede Kamer maakt het kabinet nu snelheid in het creëren van proeftuinen om te kunnen oefenen hoe je zo’n bredere afweging kunt maken. Daarom bepleiten we dan ook bij stad en provincie Utrecht zijn om die kans te pakken en te werken aan een nieuwe relatie met het Rijk> Nu zijn stad, regio en provincie aan zet om samen met burgers- burgerinitiatieven de contouren van zo’n Utrechtse proeftuin uit te werken. Het zou mooi als we dat zouden kunnen vanuit een Samenwerkingsagenda Regionale Duurzame Mobiliteit,  die aansluit op en het draagvlak heeft zoals is bereikt met de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X8bEyh9jzvsJ:https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/320191/20171219_samenwerkingsagenda_gezonde_lucht_3.pdf+&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=safari


Dit bericht is geplaatst in Coach met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.