Update 31 aug 2022: Ministerie koopt stikstofruimte om het verbreden van de A27 door Amelisweerd mogelijk te maken

zie https://www.welingelichtekringen.nl/economie/3596351/overheid-en-grote-partijen-kopen-stikstofruimte-over-van-stoppende-boeren.htmlen https://www.ammoniakrechten.nl/

Stikstof-uitspraak Raad van State maakt ruimte voor duurzame mobiliteitskeuze in regio Utrecht (txt 18 juli 2019)

Txt 18 juli 2019 De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft gesproken. Raad van State vernietigt het Tracébesluit A27-A12 Ring Utrecht 2×7 door Amelisweerd. Dit Tracébesluit is vernietigt omdat de Raad van State oordeelt dat de minister met het Kabinetsprogramma Aanpak Stikstof (de PAS) de natuur in Nederland en in Amelisweerd onvoldoende beschermt. De kwestie is nu niet meer onder de rechter, nu is de politiek aan zet. Conclusie: Verbreding van de A27 2×7 is een onbegaanbare weg.

Waar liggen de keuzes, wat te doen?

In de regio Utrecht, in UNed-verband, kan nu met gezwinde spoed verder gewerkt worden aan de transitie naar Duurzame Mobiliteit, maar nu zonder de verbreding naar 2×7 rijstroken van de A27, zonder meer asfaltplannen voor autowegen, met meer aandacht voor het terugbrengen van CO2-uitstoot van het autoverkeer, en met meer aandacht voor gezondheid en gezond stedelijk leven door 80 km/uur op de snelwegen langs de stad op te nemen in de uitwerking. Verder werken aan een ambitieuze schaalsprong met een geïntegreerd fiets, bus, tram en trein-netwerk voor regio en provincie. Daar denken wij graag in mee.

Ook het Regionaal Economisch Programma van de 16 Utrechtse gemeenten (Het REP van de U16) kan nu verder worden aangepast en ingevuld. Het nieuwe Utrechtse college van Gedeputeerde Staten kan nu een Provinciale Omgevingsvisie en een Provinciale Omgevingsverordening bouwen door veel meer rekening te houden met de klimaat- en gezondheidsopgave gecombineerd met een nuttige en noodzakelijke transitie in Duurzame Mobiliteit. Ook daar denken we graag in mee

Hoe gaat politiek Den Haag reageren? Waar ligt de ruimte?

Het Kabinet had al een Adviescollege PAS ingesteld. Deze Commissie Remkes gaat voorstellen maken voor het aanpassen van de PAS in nieuwe besluiten van het Kabinet. Dat gaat minimaal 11 maanden duren. Ondertussen zal het ministerie eigen voorstellen maken. Krijgt Cora van Nieuwenhuizen nu alle ruimte van de Tweede Kamer om een nieuw Tracébesluit te gaan voorbereiden?

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hadden al eerder dit jaar de Klimaatwet aangenomen. Ook heeft de Tweede Kamer van het kabinet voorstellen ontvangen voor het Klimaatakkoord. Heel verrassend was dat het kabinet, ondanks verzet vat Cora van Nieuwenhuizen, ook opties voor Rekeningrijden wil laten onderzoeken. Met ingangsdatum 2026.

Ook is duidelijk geworden dat het kabinet het Infrastructuurfonds wil ombouwen tot een Mobiliteitsfonds, Ingangsdatum 1.1. 2021 (Bron: Brief aan Tweede Kamer 13 mei 2019).). Proeftuinen in Nederland moeten duidelijk gaan maken op welke wijze investeringen voor mobiliteit (fiets, bus, tram, trein of weg) moeten worden afgewogen. Utrecht proeftuin?

Aanstaande maandag 22 juli zit de gedeputeerde van de provincie Utrecht Arno Schaddelee al aan tafel op het ministerie. Wat kunnen we hen meegeven?

De Utrechtse regio groeit snel en de klimaat- en de bereikbaarheidsopgave is groot. Tegelijk staat de natuur in Utrecht en heel Nederland enorm onder druk en waarderen veel Utrechters de natuur en de recreatiemogelijkheden in een gebied als Amelisweerd, dicht bij de stad. Laten Rijk, gemeente en provincie zich nu richten behoud en herstel van de natuur en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren door te kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor het fiets- en openbaar vervoernetwerk in de regio. Dat is zowel een regionaal als een nationaal belang. Bestuurders en Tweede Kamer zorg er dan ook voor dat de verkenning voor een eventueel nieuw Tracébesluit valt onder het productartikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van de begroting 2019 en 2020. Dan kan het budget voor de “2×7” van € 1,2 miljard worden betrokken bij de brede, modaliteit overstijgende werkwijze van het Mobiliteitsfonds en kan de proeftuin in de regio starten.

Nu is het woord aan de politiek. Laten zij nu een besluit nemen waarbij bewoners, regionale partijen, gemeenten en provincie van meet af aan bij bovenstaande punten worden betrokken. Want vanuit ons Kracht van Utrecht-initiatief hebben we ons in gesprekken met politiek, ambtenaren en wetenschappers laten kennen als gesprekspartners en meedenkers vanuit de inbreng dat natuur, klimaat en gezondheid vragen om andere oplossingen voor mobiliteit.

Kracht van Utrecht-initiatief

Jan Korff de Gidts en Ben Slijkhuis

Contact en meer informatie: contactenkvu@gmail.com 06 3363 0344Dit bericht is geplaatst in Coach met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.