Coalitie-akkoord -> Hoe zou jij dit aanpakken?

Het Coalitie-akkoord van 15 december 2021 bevat een opening in het debat over de verbreding van de A27 door Amelisweerd. De link luidt https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst: Bij onderdeel Infrastructuur op pagina 14 schrijft de coalitie:

We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

Vier interessante zinnen! Uitdagend! En: Teleurstellend ook, want het woord klimaat maar ook het woord fiets ontbreken ! Vragen zijn: Wie gaat dit beoordelen, wie gaat dit maken of maakbaar maken? De coalitie en de hierbij betrokken ministers zullen het alternatieve voorstel gaan beoordelen. Hoeveel vingers willen zij in de pap: De regio is nu wel aan zet. Dat is de opening. Zou als regio en rijk er gezamenlijk uitkomen. Verleidelijk is het wel om er alleen een technische uitwerking van de maken, en gebruik maken van wat er al ligt (SUUNTA 2). Een meer strategische benadering zou zijn je te richten op het proces en er een onderzoeksproject van maken om je voorstel te onderbouwen.. Waar wil je rekening mee houden? Welke toetsingscriteria voor het alternatieve plan zijn belangrijk? Wie formuleert die onderzoeksopdracht? En zijn de betrokken ministers daarmee akkoord? Waar wil je het wel en niet over hebben? Hoe richt je zo’n project/proces in? Welke procestappen wil je ondernemen en wie wil je daarbij bij betrekken?

Daarom leg ik jou de vraag voor: Hoe zou jij dit aanpakken?

Minimaal is nodig dat zich een eigenaar meldt voor deze uitdaging. Arne Schadddelee, Gedeputeerde Mobiliteit ,heeft zich al gemeld. Zijn RO-collega Wonen, Rob van Muilekom, zal ook willen meedenken met de ontsluiting van nieuwe woongebieden door (hoogwaardig) OV. Vindt GS extra onderzoek wel noodzakelijk? Hoe gaat GS de onderzoeksopdracht omschrijven, wie vraagt ze erbij? Gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat, Kerngroep Ring Utrecht. Wordt het onderzoek openbaar aanbesteed? En aan wie wordt het onderzoek uitbesteed? Is het in het coalitie-akkoord ook het (op pagina 1vermelde) uitdaagrecht aan de orde?

Hoe zou jij dit aanvliegen?

Geef je reactie. Je idee publiceer ik alleen anoniem IN overleg met jou. Ok?


Dit bericht is geplaatst in Coach. Bookmark de permalink.

2 Reacties op Coalitie-akkoord -> Hoe zou jij dit aanpakken?

 1. John Buitink schreef:

  Hoi Jan. Wij weten het al langer: 80 is prachtig. Minder uitstoot, minder geluid, meer gezondheid, meer verkeersveiligheid , meer groen, minder verbreding heeft bij 80 / 90 km pas een kans, minder risicovolle bouwmethode, meer klimaatvriendelijker vervoer, beter stedelijk leven, minder lange bouwperiode dus eerder uitvoering geluidssanering Van cruciaal belang is dat de 80 of max 90 km wordt ingevoerd op de Ring Utrecht. 90 km is ook aantrekkelijk voor de transportsector, dus eerder overeenstemming tussen belanghebbenden . Maximum snelheid is een landelijke politieke keuze. Daar ligt het startpunt.
  De regio heeft geput uit de Kracht van Utrecht en de Kerngroep Ring Utrecht. Daar waar het concept het Wiel met spaken en de Suunta variant zijn ontstaan. Natuurlijk gewaardeerd en in stelling gebracht door de besturen in de regio. Deze samenwerking is de basis voor een vervolg.

 2. harry te riele schreef:

  Soepel lopende besluitvorming op een complex onderwerp? Misschien inspireert Model Tilburg.
  Even vooraf:
  1. we zitten in een tijd vol heftige verandering. Energie en Verkeer voorop, maar ook hoe we besluiten nemen;
  2. als complexe issues veel mensen aangaan is het nodig dat je naar elkaar luistert om zelf op te schuiven in je mening in de hoop elkaar te vinden op hoe het nou moet allemaal;
  3. als je elkaar vindt op hoe het moet, ontstaat er ontwerpruimte bij mensen, bedrijven, overheden, kennisproducenten en intermediairs om elkaar te vinden op het afbreken van oude spelregels en maken van nieuwe. Ons land heeft geen beste prestaties laten zien afgelopen decennia hierop. Of misschien was de tijd niet rijp.

  Nu de inspiratie.
  Op middelgrote schaal deed Tilburg iets bijzonders afgelopen zomer. Het ging over de Warmtevisie – het van fossiele brandstof afgaan voor de verwarming van je huis. 70.000 huizen. Stad met buitengebieden. Vervuiling onder de grond. Een flink deel van de huizenbezitters buikpijn over de kosten.
  Tilburg combineerde bijeenkomsten van een variant burgerberaad (TilburgerTafel) met online dialogen met anderhalf duizend Tilburgers waarbij de inwoners de geanonimiseerde antwoorden van elkaar rankten en van commentaar voorzagen. Het burgerberaad kon daarmee aan de gang: reflecteren, de diepte in, breder maken, teruggeven, waardemix voor besluitvorming checken en honderden ontwerpsuggesties oogsten voor proces en inhoud. Het resultaat was een zeer authentieke bijdrage van anderhalf duizend plus twintig Tilburgers aan de raadsdebatten in november en december 2021. Extreme antwoorden (negatief én positief) werden door de rest van de Tilburgers vaak ‘gedownvote’. Het leidde tot een goed geïnformeerd team ambtenaren en politici én bevolking bij de start van de fase die net begonnen is: de wijkuitvoeringsplannen. En tot een flinke verzameling bewoners die zegt actief te willen worden in hun wijk en daartoe haar mailadres achter liet.
  Alle antwoorden en commentaren daarop zijn online opvraagbaar, compleet met taal-, stijl- en spelfouten die nu eenmaal daarbij horen. Ieder kan zo checken waar de penvoerder van het Tilburgse burgeradvies keuzes heeft gemaakt. Voor dyslectici staat een variant van het advies online.

  Amelisweerd is geen Tilburg. Anderzijds lijkt hier ruimte te komen om meer intelligentie in te zetten dan tot nu combineerbaar was. Misschien dat Model T inspireert. Wat ik er bijvoorbeeld van leer? (1) Maak gebruik van de mensen die het aan gaat, hun kennis & ervaring. (2) bouw hiertoe een dialoogconstructie die de breedte en diepte in kan (3) Laat inhoud en proces gelijk oplopen. In het begin krijg je alle shit uit het verleden voor je kiezen. Daar moet je doorheen om weer vertrouwen op te bouwen tussen de partijen. (4) Intensiveer en passant het gesprek over vernieuwing van de democratie. Wat wordt deze eeuw de rol van burgers, bedrijven en de andere spelers? Er zijn ongekende veranderingen gaande en nooit eerder was het mogelijk om met hen online en offline dialoog te combineren. De anderhalfduizend Tilburgers gaven aan juist die combinatie – een groep echte mensen én een online platform met toegankelijke kennis belangrijk te vinden.

  Hoe tenslotte om te gaan met de meer dan mondige mens? De mens die agressie niet schuwt. Die schreeuwt en roept en bedreigt. Die het debat gijzelt terwijl de meerderheid een genuanceerde mening heeft? Ook hier is stap één: de frustratie erachter gaan begrijpen en laten weten dat je de zenders hoort. Een goed gesprek dus. Stap twee is het debat via het midden laten lopen zodat de dialoog niet verlamt. Tilburg liet zien hoe het daar lukte. Door antwoorden van elkaar te ranken en van commentaar te voorzien komen de waardevolle antwoorden vanzelf boven drijven als top-tien, top-vijftig of top-honderd. De rest eindigt onderaan in plaats van het debat te domineren met half-geïnformeerde profileringsgedrag.
  Ik heb het akkoord nog niet gelezen. Heeft dit kabinet lokale democratie én transities hoog in het vaandel? Zo ja, combineren die twee dan, zou ik denken.

  Groet.
  Harry, mede namens Esther

  O ja, er staat een video van 6,5 minuut op Youtube over de TilburgerTafel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.