Versterk het Utrechtse regio-alternatief voor mobiliteit

Vanuit de Kracht van Utrecht hebben wij kennisgenomen van de voortgang op het regioalternatief. Er moet nog veel onderzoek gebeuren. Het glas is nog maar halfvol.

Opvallend vonden wij dat de bestuurders aan de regio geen hulpvraag stellen maar er van uitgaan dat zij het alternatief zelf voor elkaar zullen en moeten krijgen. Deze aanpak zou inderdaad kunnen werken met 1 of 2 krachtige bestuurders met de juiste contacten in Den Haag. Vanuit de Kracht van Utrecht zien wij dit als een onnodig risicovolle aanpak. Hoe zeker weten we of bestuurders in de regio zichzelf niet overschatten?

Graag willen wij helpen de regio te binden aan het regioalternatief, met inwoners, instellingen, bedrijven en regiogemeenten om het alternatief onontkoombaar te maken voor Den Haag. En om een vangnet te bieden aan onze zwoegende bestuurders.

Wij denken dat een ‘coalitie of the willing’ nodig is. Hoe mooi zou het zijn dit jaar een agenda te hebben waarin alle groepen die zich inzetten voor de leefbaarheid in deze regio zich met elkaar verbinden en aangeven hoe zij willen bijdragen om regionaal bestemmingsverkeer te verminderen en hoe onzinnig het is de A27 te verbreden ten behoeve van enen mobiliteitsgroei die de inwoners in de regio niet zien zitten.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Wat een prachtig Metrosysteem!

Onlangs bezoek gehad van een buitenlandse journalist die zich had ingelezen in het vervoerskundig netwerk in Nederland. Ook heeft hij CEO’s en managers geïnterviewd. Bijgaand zijn inzichten op rij:

 • Nederland heeft met 18 miljoen inwoners het beste metronetwerk van de wereld;
 • Reistijd tussen grote steden in de Randstad: 20-40 minuten;
 • Reistijd in regio’s tussen een regio-gemeente en een grote stad: 10-20 minuten;
 • De metrokleuren zijn bijzonder en geven de verschillen aan:
 • Geel-blauw voor de intercity-metro;
 • Blauw- Wit van de regio-sprintermetro’s; het is de metro, met een stop op alle tussengelegen metro-stations;
 • Slechts een deel van dit metronetwerk ligt ondergronds/beneden maaiveld, zoals bij Abcoude of heeft ondergrondse stations, zoals Delft Centraal.
 • In hoeverre kan dit metrosysteem de concurrentie met het autosysteem aan?

Een van de regio’s, Utrecht krijgt nu van de Nederlandse Regering de kans om het Utrechtse verkeers- en vervoerskundig netwerk te verbeteren en daarmee het kappen van bomen in Amelisweerd te voorkomen. Fase 2 van dit zogenaamde ARU-onderzoek is onlangs gestart. Onze buitenlandse journalist heeft in interviews de volgende suggesties voor dit ARU-onderzoek verzameld:

 1. Maak een PR-plan met vertegenwoordiging van de huidige reizigers vanuit of naar de regio
 2. Kijk naar de vervoersstromen van inwoners en werkenden van heden tot 2030
 3. Kijk naar (onvermoede) vervoersstromen van mensen met vervoersarmoede
 4. Leg die stromen op het huidige netwerk en versterk het netwerk op punten voor de korte termijn en de lange termijn, want dienstregelingen van metro, tram en bus maken en geaccordeerd krijgen duurt vijf jaar
 5. Wvtt

Dit idee kunnen we toesturen aan enkele sleutelfiguren. Mijn contactpersoon heb ik inmiddels gevraagd om te sparren over dit idee.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Wie helpt mee in het versterken van het ARU-alternatief (= geen bomen meer kappen in Amelisweerd)

Wie zouden hier bij betrokken willen raken? We denken dat er drie typen mensen te onderscheiden zijn. We zien drie typen op rij:

 • Mensen die zeggen, nee, daar heb ik geen tijd voor (laat me met rust, ik heb het te druk etc)
 • Mensen, die twijfelen, ok, dan wat kan ik wel en niet doen?
 • Mensen, die zeggen, dat wil ik wel, Amelisweerd gaat aan mijn hart, bij wie kan ik mijn belangstelling melden?

Onderzoek lijkt uit te wijzen uit dat ook deze lijst de 20 – 60 – 20 regel volgt. Aan prof Linda Steg (RUG) kunnen we vragen of zij denkt of deze benadering hout snijdt: Ze ontwikkelt namelijk “An Integrated Framework for Encouraging Pro-environmental Behaviour: “The role of values, situational factors and goals”. Handig als ze ons helpt bij deze benadering.

Omdat we als Kracht van Utrecht een onderdeel vormen van de Civil Society voegen we aan bovengenoemde lijst ook organisaties, bedrijven en kennisinstellingen toe.

Als bestuurders geneigd zijn om input van mensen en organisaties aan het ARU toe te staan kunnen we uitwerken hoe we de input zodanig organiseren dat bestuurders daar baat bij hebben.

Dan vragen we aan mensen en organisaties of zij aan het versterken van het ARU-alternatief willen meewerken. En we geven extra aandacht aan mensen en organisaties die het druk hebben.

Let wel: allereerst is een overleg met bestuurders aan de orde!

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Hoe ziet ARU-fase 2 er nu uit, bestuurders?

Op 1 februari vond er een unieke bijeenkomst in de Statenzaal plaats. Raadsleden en Statenleden kregen in een besloten bijeenkomst een Technische Briefing over de afronding van fase 1 in het ARU -onderzoek https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Informatiesessie/2023/01-februari/19:30/230131-Alternatief-Ring-Utrecht-rapportage.pdf

Daarom hebben wij het volgende verzoek gedaan aan onze bestuutders om de regio Utrecht inzicht te geven hoe fase 2 eruit komt te zien:

Want:

Vanuit de Kracht van Utrecht hebben wij kennisgenomen van de voortgang op het regioalternatief. Er moet nog veel onderzoek gebeuren. Het glas is nog maar halfvol.

Opvallend vonden wij dat de bestuurders aan de regio geen hulpvraag stellen maar er van uitgaan dat zij het alternatief zelf voor elkaar zullen en moeten krijgen. Deze aanpak zou inderdaad kunnen werken met 1 of 2 krachtige bestuurders met de juiste contacten in Den Haag. Vanuit de Kracht van Utrecht zien wij dit als een onnodig risicovolle aanpak. Hoe zeker weten we of bestuurders in de regio zichzelf niet overschatten?

Graag willen wij helpen de regio te binden aan het regioalternatief, met inwoners, instellingen, bedrijven en regiogemeenten om het alternatief onontkoombaar te maken voor Den Haag. En om een vangnet te bieden aan onze zwoegende bestuurders.

Wij denken dat een ‘coalitie of the willing’ nodig is. Hoe mooi zou het zijn dit jaar een agenda te hebben waarin alle groepen die zich inzetten voor de leefbaarheid in deze regio zich met elkaar verbinden en aangeven hoe zij willen bijdragen om regionaal bestemmingsverkeer te verminderen en hoe onzinnig het is de A27 te verbreden ten behoeve van enen mobiliteitsgroei die de inwoners in de regio niet zien zitten.

U kunt uw aanpak van ARU-fase 2 toezenden aan contactenkvu@gmail.com

Bij wie moet ik zijn voor meer informatie over of idee voor het “ARU”?

Zoals gezegd heeft de gemeente + de provincie Utrecht samen een verkenning voor een alternatief voor de verbreding van de A27 door Amelisweerd, de ARU-verkenning van het Alternatief Regio Utrecht gepubliceerd. Het is een verslag van 14 bladzijden over de verkenning, Fase 1 .Het gaat nog niet over een echt alternatief. Dat is er pas in fase 2. Omdat niet duidelijk is hoe fase 2 eruit gaat zien. zijn we een groot voorstander van het inbrengen van ideeën en voorstellen van burgers, bedrijven en kennisinstellingen. Maar omdat de overheid daarvoor geen contact of meldpunt beschikbaar heeft hebben we de bestuurders gevraagd hoe fase 2 er uit komt e zien en hoe we – bijv als Burgerinitiatief Kracht van Utrecht? _ ideeën en suggesties kunnen verzamelen, die in fase 2 meegenomen kunnen worden.

Een samenvatting van de Verkenning “ARU” en het rapport “ARU” van 14 bladzijden is ook te lezen op de website van de gemeeente Utrecht:

https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/regio-utrecht-presenteert-bouwstenen-voor-alternatief-verbreding-bak-a27

Jan Korff de Gidts

Kracht van Utrecht

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Kwestie Amelisweerd/A27: Media-weergaven -> Mijn belangrijkste vraag als aanwezige actieve burger, een vraag die bestuurders, experts en politici elkaar op 1 febr niet stelden”

Op 1 februari vond er een unieke bijeenkomst in de Statenzaal plaats. Raadsleden en Statenleden kregen in een besloten bijeenkomst een Technische Briefing over de afronding van fase 1 in het ARU -onderzoek https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Informatiesessie/2023/01-februari/19:30/230131-Alternatief-Ring-Utrecht-rapportage.pdf

De Kwestie Amelisweerd/A27 krijgt veel media-aandacht, heel Nederland kijkt mee.

Zie bijvoorbeeld de op 4 februarr van Google ontvangen tabel:

amelisweerdDagelijkse update ⋅ 4 februari 2023
NIEUWS 
Utrechts voorstel om omstreden verbreding A27 bij Amelisweerd te voorkomen – TrouwTrouw“Het plan om de snelweg bij Amelisweerd te verbreden is zeventien jaar geleden ontstaan. Toen werd er anders gedacht over autoverkeer, een gezonde …Als niet relevant markeren 
Utrecht presenteert eerste aanzet om verbreding A27 en kap Amelisweerd te voorkomenDUICEr is nog geen alternatief plan gemaakt om de verbreding van de A27 en daarmee de kap van bomen in Amelisweerd bij Utrecht te voorkomen.Als niet relevant markeren 
Kansloos of kansrijk? Dit vinden deskundigen van het alternatief voor verbreding … – Gelderlander.nlGelderlander.nlKansrijk of kansloos? Gaan stad en provincie Utrecht honderden bomen redden in Amelisweerd met hun alternatief voor verbreding van de snelweg A27?Als niet relevant markeren 
Utrecht komt met alternatief plan dat verbreding A27 tegen moet houden – ZemblaBNNVARAEn hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd, een groene uitvalsbasis waar veel inwoners van stad en provincie aan gehecht zijn.”.Als niet relevant markeren 
Expert over Utrechts alternatief verbreding A27: ‘Terugdringen verkeer is heel ambitieus’RTV UtrechtIn die plannen moet onder andere een deel van de natuur in Amelisweerd wijken voor een verbreding van de snelweg.Als niet relevant markeren 
Provincie en gemeente komen met eerste alternatieven voor verbreding A27 – CobouwCobouwDe provincie en de gemeente Utrecht hebben voorstellen gedaan om de capaciteit van de A27 te vergroten zonder de tunnelbak bij Amelisweerd te …Als niet relevant markeren 
Regio Utrecht presenteert alternatief voor verbreding A27 – Nieuws.nlUtrecht – Nieuws.nlEn hoeven we niet te tornen aan Amelisweerd, een groene uitvalsbasis waar veel inwoners van stad en provincie aan gehecht zijn.”Als niet relevant markeren 
Regio Utrecht werkt aan alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht – GroeneRuimte NieuwsGroene Ruimte… van provincie en gemeente Utrecht bouwstenen gepresenteerd voor een alternatief voor de verbreding van de bak in de A27 bij Amelisweerd.Als niet relevant markeren 
Meer zoekresultaten bekijken Deze melding bewerken
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld voor Google AlertsAfmelden | Al je meldingen bekijken 

De media maakten – denk ik gebruik van minimaal twee dingen: Het om 22.00 uur door de provincie verzonden persbericht, een half uur na net sluiten van de bijeenkomst en / of de livestream van de bijeenkomst. Het bij de bijeenkomst na de bijeenkomst gepubliceerde “ARU-rapport en de Livestream van de bijeenkomst (= een-richtingverkeer) is te lezen, rep terug te kijken en te beluisteren als je op bijgaand link Bieenkomst 1.2. 23 om 19.30 u paar keer klikt https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl

Ik was er die avondmet een collega van de Kracht van Utrecht bij. “Hoe ben je hier binnengekomen?” vroegen aanwezigen. “Gewoon via de voordeur van het provinciehuis” zei ik. Ik schudde handen met vele bekenden, experts zoals prof. Henk Meurs (hallo Jan), ambtenaren (wouter en jeroen dag Jan) en bestuurders, zoals Arne Schaddelee (Hoi Jan).E r waren al zeker 20 mensen in de zaal verzameld, vooral ambtenaren en adviseurs. Ik maakte kennis met Theo Heida, projectleider van Procap, een van de ingehuurde adviesbureaus. Later bleek dat de Utrechtse wethouder met haar ambtenaren al ’s middags alle wethouder/bestuurders uit de regio U16 hadden geïnformeerd.

Het werd een imponerende en tegelijk ontluisterende bijeenkomst. Imponerend omdat vier sprekers een ingewikkeld verhaal hielden over doel en aanpak van het Alternatief Regio Utrecht (“ARU”). Er waren vragen van vier aanwezige Utrechtse Raadsleden en zes Statenleden over dit (nieuwe) verhaal. En ik dacht waar gaat dit verhaal over? Ontluisterend is het woord: Een vraag was niet gesteld: Hoe kunnen we ons plan in fase 2 ARU beter/mooier/overtuigender maken voor Den Haag om te voorkomen dat nog meer bomen gekapt gaan worden in Amelisweerd. Ik heb als 76 jarige burger, al 70 jaar in de regio woonachtig, wel ideeën. Maar de burger mocht in de Statenzaal geen vragen stellen. En thuis kon je via de livestream ook deze vraag niet stellen! Wie heeft dat zelfde gevoel, al of niet na lezing van de stukken of bekijken van de livestream?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Vacature: Coördinerend specialistisch adviseur secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

https://www.linkedin.com/jobs/view/3390100275/?trackingId=SEyUbGE0SxmS%2BOo3Nt3eBA%3D%3D&refId=qU%2FRCQQ9Tw2g0E1hAnlyDg%3D%3D&midToken=AQEoGfPBxlR-1w&midSig=0D7TeVCS4TZGw1&trk=eml-jobs_jymbii_digest-job_card-0-job_posting&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-job_card-0-job_posting-null-bwilk~lbnkskfe~it-null-null&eid=bwilk-lbnkskfe-it

Wat gaat de Coördinerend specialistisch adviseur secretaris-generaal doen?

Bijdragen aan een optimaal functionerend Nederland. Dat doe jij als (coördinerend specialistisch)adviseur secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Hoe? Door erop toe te zien dat één of meer uitvoeringsorganisaties van ons ministerie, zoals het CBR, ProRail of Rijkswaterstaat, hun werk goed kunnen doen. Je adviseert de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal over hun rol als eigenaar van deze organisaties.Wat ga je doen als (Coördinerend specialistisch) adviseur secretaris-generaal?Beleid koppelen aan uitvoering; dat is de basis van wat jij doet. Namens ons ministerie treden de secretaris-generaal (SG) en de (plaatsvervangend) secretaris-generaal (pSG) op als eigenaar van de zelfstandig bestuursorganen en agentschappen van IenW. Samen met jouw collega’s in een accounteam sta jij hen bij in die rol. Je vormt daarmee het dagelijkse aanspreekpunt voor de eigenaar binnen de driehoek eigenaar-opdrachtgever-uitvoering. Dit doe je voor een of twee uitvoeringsorganisaties.Welke opdracht hebben onze beleidsmakers uitgezet? Kan de aangewezen organisatie deze uitvoeren? Wat vraagt dit van de organisatie op onder meer financieel, ICT en personeelsgebied? En wat is het gevolg ervan voor thema’s als duurzaamheid? Het zijn dit soort vragen die jij beantwoordt. Daartoe heb je dagelijks contact met de uitvoeringsorganisaties. Je zet je voelsprieten uit en brengt in kaart wat er speelt. Zo ga je om tafel met directieleden, de staf en de bestuursadviseurs bij de uitvoeringsorganisatie. Én je kijkt naar ontwikkelingen in de maatschappij. Wat staat er in de krant? Wat speelt er op politiek vlak? Jij neemt het allemaal mee en vertaalt je bevindingen naar heldere adviezen voor de SG, de pSG en de bewindspersonen.Steeds weer zet je sterk in op het leggen van verbinding, onder meer met onze uitvoeringsorganisaties, de beleidsdirectoraten-generaal, het management van onze concerndirecties en andere departementen als het ministerie van Financiën. Ook bereid je als deskundig adviseur de bestuurlijke besluitvorming binnen de driehoek eigenaar-opdrachtgever-uitvoering voor. Je initieert werkoverleggen tussen de ambtelijke en de politieke top, bijvoorbeeld met de SG en de minister en staatssecretaris, en bent hier vaak ook zelf bij aanwezig. Na afloop leg je de gemaakte afspraken en beslissingen vast.Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als (coördinerend specialistisch) adviseur secretaris-generaal?Fitte uitvoeringsorganisaties die meer dan capabel zijn om de opdrachten die vanuit de beleidsmaker komen goed uit te voeren. Daar ga jij voor. Daarnaast werk je, samen met de andere adviseurs secretaris-generaal, aan een zo uniform mogelijke behandeling van de uitvoeringsorganisaties. Zo pak je met je collega’s overkoepelende thema’s, zoals de versteviging van de driehoek eigenaar-opdrachtgever-uitvoering, diversiteit en meervoudig opdrachtgeverschap, en vraagstukken als de krapte op de arbeidsmarkt gezamenlijk op.Hoe werken wij?Via een hybride inwerkprogramma maak je kennis met ons ministerie en het werk. Heb je vragen, dan staat er een buddy voor je klaar. En natuurlijk kun je altijd terecht bij de collega’s, zowel binnen als buiten je accountteam. Kijkend naar je kennis en ervaring bepalen we de mate van complexiteit van je werkzaamheden. Zo start je bijvoorbeeld met de behandeling van een kleinere uitvoeringsorganisatie en neem je, naar mate je meer ingevoerd raakt in het werk, steeds grotere en complexe organisaties onder je hoede. Als coördinerend specialistisch adviseur ben jij het eerste aanspreekpunt voor het management en draag jij zorg voor de inhoudelijke aansturing van een of meer adviseurs.Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur ervaring met bestuurlijke vraagstukken, advisering op strategisch niveau en het inhoudelijk begeleiden en aansturen van collega’s.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappenJe bent breed inzetbaar en legt probleemloos verbindingen. Steeds voel je goed de onderliggende belangen, gevoeligheden en krachtenvelden aan. Je bent gericht op samenwerking, zowel in- als extern. Op natuurlijke wijze ga je steeds het juiste gesprek aan met de uitvoeringsorganisaties en de ambtelijke en politieke top. Neemt de druk toe? Ook dan houd jij je hoofd koel, stel je de juiste prioriteiten en ga je recht op je doel af. Bovendien koppel je overtuigingskracht aan durf én laat je een hoge mate van zelfstandigheid en authenticiteit zien.Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau

schaal 13

Maandsalaris: Min €4551 – Max €6786

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Klimaatjournaal Utrecht Concept

30 januari 2023

Jan Korff de Gidts

Feiten, activiteiten en afspraken voor te nemen maatregelen

In Egypte heeft een internationale klimaatconferentie plaatsgevonden. Klimaatacties trekken alom de aandacht.

Daarom geven we in dit Klimaatjournaal aandacht aan de feiten, activiteiten en afspraken ivm klimaat in de provincie Utrecht. We beschrijven een veel gebruikte indeling in klimaatmaatregelen om te beoordelen wat de impact van de beschreven activiteiten is. We reiken links aan voor meer informatie en geven links naar openbare cijfers voor de totale uitstoot of de bepaalde uitstoot voor voor de provincie Utrecht belangrijke sectoren, zoals de sector verkeer en vervoer en gebouwde omgeving.

Voor de tekst is Jan Korff de Gidts verantwoordelijk, tenzij dat anders wordt vermeld. Hij is animator, katalysator en redacteur ad interim van het klimaatjournaal. Reacties en suggesties voor dit journaal: graag! via contactenkvu@gmail.com

LINK NAAR DE WEBSITE

Wat zijn de feiten?

Voor een presentatie over broeikasgassen en het klimaat raden wij aan het Youtube-filmpje, gemaakt door de Jonge Klimaatbeweging met hun agenda 3.0: https://www.youtube.com/watch?v=0ty1eXRjuwA&t=5s

Dankzij de IPCC/Klimaatpanel rapporten van de Verenigde Naties weten we waarom klimaat maatregelen dienen te leiden tot het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Sommige mensen komen daarmee op een verkeerd been te staan, omdat met de IPCC-rapporten de nulmeting uit het zicht lijkt te verdwijnen. Feit is dat Nederland in 2015 het Parijse verdrag heeft ondertekend waar Nederland zich internationaal verplicht heeft de CO2-emissies t.o.v 1990 met 49 % te verlagen. Daarom is het verstandig om eerst te kijken naar de hoeveel CO2-emissies Nederland veroorzaakte in 1990. Wat is de nulmeting voor CO2-emmissies in 1990 voor de provincie Utrecht? De Klimaatmonitor meldt het!

CO2-emmissies provincie Utrecht

In 2020 was de totale CO2-uitstoot in de provincie Utrecht is ruim 6 miljoen ton CO2 per jaar (2020) volgens de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat https://klimaatmonitor.databank.nl/ . Cijfers zijn berekend volgens de verbruiksbenadering.

In de provincie Utrecht is bijna de helft hiervan gerelateerd aan de gebouwde omgeving en de andere helft is grotendeels verkeer en vervoer. Deze twee sectoren moeten in de provincie Utrecht dan ook koploper worden bij een versnelde klimaataanpak met preventieve maatregelen.

In 1990 was de CO2-uitstoot ten gevolge van verkeer en vervoer in de provincie Utrecht 2,5 miljoen ton per jaar. In 2019 was dat gestegen tot circa 3 miljoen ton CO2. Een stijging van 20 %. De CO2-uitstoot voor mobilitet in de provincie Utrecht daalt helemaal niet maar is daartegen met 20 % gestegen!

Hoe beoordeel je de impact van Klimaatactiviteiten?

 1. PREVENTIE = VOORKòMEN van Klimaatopwarming met meer dan gemiddeld 1,5 graad (volgens de “Parijse afspraken uit 2015: Doel: 49 % minder CO2-emissies in 2030 t.o.v. 1990
 2. AANPASSEN nav klimaatopwarming (ook wel klimaatadaptatie genoemd)
 3. SCHADEHERSTELLEN n.a.v. Klimaatopwarming, bijv via compensatie-afspraken
 4. NIET NEMEN of UITSTELLEN van maatregelen “1”, 2 of “3”

Deze indeling in vieren ontlenen we aan het gedachtegoed van Bureau Mijnschade Groningen. Zij weten als geen ander hoe je impact beoordeelt ; https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/werkwijze

Preventie in provincie en stad Utrecht?

Sinds 2015 werkt de grootste stad van de provincie, Utrecht aan een Energieplan met een uitwerking voor wonen, werken en verkeer en vervoer. https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/energie/2015-06-energieplan-utrecht-energiek-middelpunt-van-het-land.pdf

In het coalitieakkoord 2022-26 duidt het nieuwe B&W-college aan dat ze gaan werken aan een klimaatvisie. https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/coalitieakkoord/ Verwachting is dat B&W de gemeenteraad daarover in het eerste kwartaal zal informeren. Conclusie: de stad werkt aan een stedelijke klimaatvisie. Een klimaatakkoord met partners in de stad is er niet, net zo min als de provincie of een andere gemeente in de provincie Utrecht. Er is wel een Regionale Energie Strategie voor drie regio’s in de provincie Utrecht vastgesteld, na overleg met gemeenten, als invulling van het landelijke Klimaatakkoord voor de sector Gebouwde omgeving: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/regionale-energie-strategieen-resen Alle aandacht gaat hierin uit naar het opwekken van energie met windmolens en zonnevelden. Centraal staat meer energie opwekken. Energiebesparing komt niet aan de orde. .

Amersfoort en Veenendaal: Effecten op mobiliteit

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2021 besloot een nieuwe Amersfoortse coalitie het plan voor een Westelijke Randweg om Amersfoort te schrappen, tot blijdschap van de actievoerders en de lobby die zich sterk maakten voor het behoud van de Bokkeduinen aldaar. https://www.ad.nl/dossier/westelijke-rondweg~d150382a6-d120-4eda-ae77-a151e7a778f9/

En In Veenendaal heeft gedeputeerde Strik die met de gemeente Veenendaal een overkomst gesloten voor het ontwikkelen van een nieuw woonwijk en het verbreden vaneen nieuwe rondweg er omheen. De redactie van dit Klimaatjournaal heeft nog niet kunnen inschatten wie van de twee gemeenten Amersfoort of Veenendaal nu CO2-winst tgv autoverkeer heeft geboekt. https://www.derijnpost.nl/lokaal/verkeer-en-vervoer/887325/provincie-en-gemeente-gaan-noordelijk-deel-rondweg-oost-verbreden

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Animatornotitie voor het gesprek met Prorail / NS en Kracht van Utrecht-delegatie op 16 november 2022

Jan Korff de Gidts, 8 nov. 2022, met aanvulling jkdg in cursief 14 november

Introductie van aanleiding en doel

Theo Stoop, Public Relationsmanager van Prorail Midden Nederland heeft in 2019 voor 15 mensen van de Kracht van Utrecht twee excursies georganiseerd naar Prorailwerkplekken, waar treinverkeersleiders het spoorverkeer in Utrecht en Nederland in goede banen leiden . Onlangs sprak ik Theo weer.

Onze ontmoeting leidt nu op 16 november tot een orienterend gesprek van een Kracht van Utrecht-delegatie met experts van de regiodirecties van Prorail en NS met het doel inzicht uit te wisselen over het Daily Urban System van regio en stad Utrecht, wat (grote) ambities van stad en regio zijn, en wat hierin het belang is van voor- en na transport.

Als toelichting bij dit doel gaven we aan: Dankzij onze eerdere bezoeken aan o.a. Prorail / OCCR en NS weten we dat jullie zicht hebben hoe de bediening nu is van de regio incl. de ontwikkelingen op de lange(re) termijn. Denk ook aan de ontwikkeling van meer sprinters versus hoe het onderliggend net van andere modaliteiten zich gaat ontwikkelen vanuit de UNed opgave + wat de Tweede Kamer van NS met het PHS-“verdienmodel” vraagt.

Van onze kant kunnen we uitwisselen welke bijdragen Prorail/NS en OV-bedrijven aan het Utrechtse Regionale Alternatief leveren. Omdat gemeente en provincie Utrecht nu aan dit Utrechtse Regionale Alternatief werken komt ook de relatie met de Klimaatdoelen van de regio 2030 (en erna) in het zicht. Om de besproken thema’s verder uit te diepen, kunnen we uitwisselen hoe we de relatie leggen met de werkgroep Spoor, waarin Prorail.NS en overheden participeren. We reiken daarvoor enkele ideeen aan.

Aandachtspunten van Jan

 • Als burgerinitiatief zijn we creatief en nemen we een onafhankelijke positie in
 • Onze creativiteit richt zich op 2025 – 2030 en op regio en stad Utrecht
 • Voor het huidige personeelstekort bij Prorail en NS hebben we – indien gewenst – creatieve ideeën en suggesties
 • We hebben een visie op Regio Utrecht, klimaatopgave, RO-beleid en functiemenging
 • RWS kent en beschikt over Data Druktemonitor Nederland (info Mezuro)
 • NS heeft – vermoeden we – zicht op eigen daily urban system (“DUS”) van stad en regio Utrecht. Verworven met NS-data (OV-chip-data/abonnemten)?
 • Wij kennen globale data / Druktemonitor Mezuro cs, met als voorbeeld Prov Zuid Holland + data-cluster analyse Regiogemeenten)
 • NRM en NMCA `zijn gebaseerd op verouderde principes en modellen, zie bijv https://www.staten-generaal.nl/9370000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvkfvj6b325az/vktfa5dr6ezu
 • 2/3 verkeer is op stad en regio Utrecht gericht v.v. (RWS-data 2008)
 • DUS essentieel voor verdere analyse, meningsvorming en samenwerking in kader van klimaat- en mobiliteits transitie + integraal mobiliteits- en financieel beleid volgens Wet op het Mobiliteitsfonds (dit fonds heette vroeger het MIRT-fonds)_
 • het belang van regionale bereikbaarheid en nabijheid van werk en voorzieningen (“5 – 10 – 15 minuten”) + klimaatbeleid /klimaatincentives
 • samenhang in het verkeerssysteem (ketenmobiliteit, auto, trein, tram, bus, fiets en voor en natransport) met bijdrage aan klimaatopgave 2030-2050 + Europese eisen
 • regio-OVkaart van NL en de potentie van de fiets (5-15 km woon-werk)
 • Input voor het Utrechtse Alternatief voor gezonde en duurzame mobiliteit (“Uitwerking voor Amelisweerd als kans)
 • Utrechtse regio en stad verdienen een beter->integraal verdienmodel voor het versterken van gezonde en duurzame mobiliteit om minder afhankelijk te zijn van het almaar groeiende ruimtegebruik (incl CO2-emissies) van automobiliteit
 • Bijdragen aan versterking positie OV in (klimaat-) debatten, inclusief samenhang fiets & trein/tram/bus / deelmobiliteit / functiemenging

Omschrijving en toepassing van het Daily Urban System

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen. Op de website van de provincie Zuid Holland staan plaatjes met de bronnen: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/daily-urban-system/

Een kaartbeeld van het dagelijks Regionaal verkeerssysteem (Daily Urban System,”DUS”) geeft inzicht wat de belangrijkste verkeersstromen tussen gemeenten in de regio zijn. Daarmee kun je ook verkennen waar je kunt samewerken en op welke manier je de verplaatsingen i.v.m. Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. Zuid Holland is een van de metropoolregio’s. die als proeftuin voor gezonde en duurzame mobiliteit fungeert, oa af te lezen aan Stedebaan: https://mrdh.nl/wie-zijn-we In een jkdg-blog vindt u mijn samenvatting hoe de provincie Zuid Holland het DUS-concept benut in analyses: https://jkdg.nl/blog/index.php/2022/10/het-dagelijks-verkeerssysteem-van-rond-den-haag-en-rotterdam-dus-daily-urban-system/

Betekenis voor meer samenwerking in de regio Utrecht

De aanpak die voor Den Haag en Rotterdam is gevolgd zou ook in de regio Utrecht nuttig kunnen zijn. Welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System ofwel een functionele regio? Hoe bakenen we dit af? Welke ruimtelijke relaties zijn ertussen steden en dorpen in het Utrechtse netwerk? Zou dit een eerste stap kunnen zijn om op het gebied van duurzame mobiliteit kansen te zoeken voor in bestuurlijke samenwerking van bestuurders en gebruikets van het Utrechtse Daily Urban System?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

De betekenis voor regio Utrecht van “drukte-analyse/DUS” vanuit Den haag en Rotterdam?

Doelen specifiek voor mijn artikel (Dit kan weg na publiceren op KvU-website)

 1. Lezers (Politici, Staten- en raadleden en Reizigers) bewust maken dat een DUS de werkelijke stromen weergeven,
 2. Lezers overtuigen dat een DUS kaartje superbelangrijk, – handig is en er niks politiek aan zit maar wel educatief essentieel (“IST Vs Soll”)
 3. en dat DUS en het begrip Drukte is mooie opstap is voor verdere analyse, meningsvorming en samenwerking van burgers, overheden en Reizigers en hun organisaties.

Opbouw van dit blog/artikel

 1. DUS, omschrijving met voorbeelden uit ZUID Holland
 2. Belang van zo’n DUS
 3. Totstandkoming DUS en de belangrijke verkeersstromen 
 4. Betekenis voor meer Utrechtse samenwerking burgers en overheid

Txt in Nieuwsbrief

Een kaartbeeld van het dagelijks Regionaal verkeerssysteem (Daily Urban System,”DUS”) geeft inzicht wat de belangrijkste verkeersstromen tussen gemeenten in de regio zijn. Daarmee kun je ook verkennen waar je kunt samenwerken en op welke manier je de verplaatsingen ivm Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. Hebben we deze Smartphone nodig of hebben we voldoende aan de HB-matrix van het BRM of VRU-model? Lees verder op onze website.

TXt voor op website

Wat bedoelen we met een DUS: Regio Den haag en Rotterdam als voorbeeld

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen. Op de website van de provincie Zuid Holland staan plaatjes met de bronnen: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/daily-urban-system/

In bovenstaand beeld zijn frequente + regelmatige bestemmingen bewoners ( ≥ 3 bezoeken per maand) weergegeven. Het zijn de meest voorkomende bestemmingen, meer dan 5000 verplaatsingen per dag,  van bewoners van Zuid-Holland gemiddeld voor maart 2019. Zo kan een DUS-kaartje eruit zien,

Wat is het belang van zo’n kaartbeeld over drukte?

 1. Als je weet waar zich veel verplaatsingen voordoen kun je verkennen wat de grote verkeersstromen in het dagelijkse regionale verkeerssysteem zijn.
 2. Je kunt ook verkennen op welke manier je de verplaatsingen ivm Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. In Nederland hebben we een Klimaatakoord a la Parijs ondertekend, dus dan wordt belangrijk in je weging een klimaatdoel (- 50 a 60 % minder CO2-emissies voor 2030 t.o.v. 1990 op te nemen. Dan komen functiemenging & fiets en OV + Fiets&OV+deelfiets/auto/step/scooter als kanshebbers naar voren

Totstandkoming van de “DUS” “drukte-kaart”

De bron vaan deze data is Mezuro “Druktebeeld bewoners en bezoekers” maart 2019.  Mezuro gebruikt mobiele telefoongegevens om big data te ontsluiten. Wanneer wij mobiele telefoons gebruiken, worden signalen verzonden via de zendmast. Deze signalen gebruikt Mezuro om vast te stellen waar mobiele telefoons zich bevinden en hoe deze zich verplaatsen. Dit is dus een bruikbare bron om drukte en verplaatsingen in beeld te brengen. De data is geanonimiseerd en alleen bewegingen die meer dan vijftien keer voorkomen worden in deze set opgenomen. Zo’n Druktebeeld-kaartje geeft inzicht in heel veel voorkomende verplaatsingen en dus inzicht in herkomst en bestemmingen van die verplaatsingen,

Welke verkeersstromen zijn nu belangrijk?

De provincie Zuid Holland ging nog een stap verder: Middels een netwerkanalyse is onderzocht welke gemeenten vanuit de data bezien een regio kunnen vormen op basis van regelmatige en frequente verplaatsingen in maart 2019. Het betreft een analyse van het netwerk van gemeenten binnen de provincie. Met een netwerkanalyse kan aan de hand van een Machine Learning algoritme onderzocht worden of er clusters in het netwerk kunnen worden onderscheiden. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Machine Learning algoritme Optimal community structure. Een algoritme dat zich kenmerkt door het bepalen van de clusters, waarbij de knooppunten, in dit geval de gemeenten, binnen een cluster een sterke interne binding hebben en een zwakkere binding met knooppunten uit andere clusters.

Clusteranalyse

Wanneer we kijken naar de  frequente en regelmatige bezoekers binnen Zuid-Holland (het totaal van beide richtingen), levert dit  een cluster met 5 groepen op:

Betekenis voor meer samenwerking in de regio Utrecht

De aanpak die voor Den Haag en Rotterdam is gevolgd zou ook in de regio Utrecht nuttig kunnen zijn. Eerder voerde de Kracht van Utrecht een analyse uit van CBS / PBL data. Het onderzoeksverslag is gepubliceerd: https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/515-herkomst-bestemmingsonderzoek-autoforenzen-toont-potentieel-voor-meer-fiets-en-ov

De analyse in de Zuid Holland levert o.a als vragen op:

 • Welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System ofwel een functionele regio?
 • Hoe bakenen we dit af?
 • Welke ruimtelijke relaties zijn ertussen steden en dorpen in het Utrechtse netwerk?
 • Zou dit een eerste stap kunnen zijn om op het gebied van duurzame mobiliteit kansen te zoeken voor samenwerking tussen gemeenten?
 • Hebben we Smartphone-data nodig of hebben we voldoende aan de HB-matrix van het NRM
 • of kunnen we het VRU-model benutten voor het beleid met duurzame paradigma- shift in de drukte in stad en regio?
 • Is het verstandig en qua gevoel beter om in plaats van het abstracte begrip mobiliteit te spreken over Drukte?
 • Als de smarthone-data toebehoren aan burgers en de modellen van de overheid…. Ligt dan voor de hand dat burgers met de overheid en de commercie afspraken maken over (voorwaarden tot) toepassing van Smartphone-data?
Geplaatst in Coach | 1 reactie

“Overheid: pas de WMF toe”

Begin november 2022 zullen gemeente en provincie de hoofdlijn voor het Regionale Utrechtse Alternatief bespreken met de Minister van I&W. Maken gemeente en provincie voldoende gebruik van de WMF? Passen zij de principes van de WMF wel toe?

Sinds 1 juli 2021 is de Wet op het MobiliteitsFonds (“WMF”) in werking getreden. Het Mobiliteitsfonds vervangt het MIRT-fonds, de miljardenpot die het ministerie gebruikte om nieuwe snelweg en spoorprojecten los van elkaar mee te financieren. Het ministerie is bijna 1 1/2 jaar wettelijk verplicht mobiliteitsprojecten in samenhang met elkaar te bezien en klimaatdoelen te betrekken in de uitwerking: Waar kan bereikbaarheid per trein, fiets of auto verbeterd worden, vooral als bestemmingen nabij liggen? Pas daarna is de vraag aan de orde hoe verhoudt zich een snelwegproject met een multimodaal en duurzame uitwerking van een Utrechts alternatief en wat mag dat kosten

Daarom heeft de Kracht van Utrecht de overheid opgeroepen de WMF en de klimaatdoelen van het kabinet toe te passen op de uitwerking van het Regionale Utrechtse Alternatief voor de verbreding van de A27 in Amelisweerd.

A4 voor website

Drie vragen stellen we aan de orde: 1. Wat is het doel van de WMF? 2. Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast? 3. Waarom toepassen in de uitwerking van het Regionale Utrechtse Alternatief?

Wat is het doel van de Wet op het Mobiliteitsfonds (“WMF”)

Als doel van het Mobiliteitsfonds omschrijft de wet, zie bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044860/2021-07-01:

Het fonds heeft ten doel het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen door middel van financiering en bekostiging van:

a. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd;

b. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die niet door het Rijk wordt beheerd;

c. maatregelen en voorzieningen waarmee wordt beoogd de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur als bedoeld in de onderdelen a en b, te vergroten; en

d. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende basisinformatie, onderzoek ter voorbereiding van maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en proefprojecten en experimenten gericht op maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast?

De WMF (punten a en b) zorgen ervoor dat overheden met elkaar moeten samenwerken in plaats dat ze met elkaar ruzien over wie welke infradstuctuur beheert.

Kennis over mobiliteit is te vinden in diverse overheidsniveaus, instituties en adviesbureaus. Doel van de WM, punt d verplicht de overheid om basisinformatie in te winnen, te bewerken en te verspreiden. Het is publiek geld waarmee deze basisinformatie wordt gefinancierd. Een regionale overheid kan nu de rijksoverheid vragen voor de uitwerking van een alternatief de beschikking te krijgen over basisinformatie van de rijksoverheid, zoals omschreven in punt d.

Pas WMF toe in het regionale Utrechtse alternatief

In de regio Utrecht staan we op een kruispunt. De kwestie Amelisweerd vormt een toetssteen voor de toekomst. In het Regionale Utrechtse Alternatief kunnen we uitwerken hoe we minder afhankelijk kunnen worden van automobiliteit en voorrang kunnen geven aan duurzame gezonde mobilteit met trein, bus, fiets en deelauto/scooter. Des te waardevoller wordt als de regionale overheid inzicht krijgt in de dagelijks terugkerende drukte op de weg (auto + fiets), op het spoor (trein+tram). 2/3 van het verkeer is gericht op stad en regio. Daarom is de regionale overheid bij uitstek in staat de kansen te verkennen op het beinvloeden van dat dagelijkse verkeer. Want – als het goed is – kennen we de mensen die de drukte veroorzaken en kunnen oplossen. Ze liggen in de regio zelfs binnen handbereik!


Toelichting op Daily Urban System voert hier nu te ver

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen