Klimaatjournaal Regio Utrecht afl 1

Waarom dit Klimaatjournaal?

Tekst voor de Nieuwsbrief

Omdat er zovéél acties zijn, we zelf moeite hebben al die acties te volgen> We worden er stil van. Maar daarvoor zijn we niet op aarde.

In dit Klimaatjournaal geven we een beeld van Klimaatactiviteiten vanuit de regio Utrecht, beschrijven we wat we zelf doen en becommentariëren activiteiten van anderen in de wereld. En we zoomen extra in op activiteiten in onze eigen stadsregio, die we als positief voorbeeld extra in het zonnetje willen zetten. Suggesties en reacties welkom bij de redactie. Katalysator en eindredacteur ad interim is Jan Korff de Gidts, ” :

“lk zal mijn politieke voorkeur in het samenstellen van dit journaal niet laten doorklinken. Ik ben van geen enkele politieke partij lid. ”

Laat bovenstaande tekst doorlopen op de website

Kernvraag voor het Klimaatjournaal is het beoordelen van de impact van die activiteiten:

 1. VOORKOMEN van Klimaatopwarming met meer dan gemiddeld 1,5 graad (volgens de “Parijse afspraken uit 2015 voor 2030”)
 2. AANPASSEN nav klimaatopwarming of
 3. SCHADEHERSTEL tgv Klimaatopwarming of?
 4. UITSTELLEN maatregelen “1”, 2 of “3”, ondanks de afspraken

In dit eerste Klimaatjournaal beschrijven we o.a. activiteiten in Stichtse Vecht en de stad Utrecht. Reacties welkom!

Stichtse Vecht

Ver voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 is een groep mensen gaan werken een klimaatcoalitie in Stichtse Vecht. Kijk op hun website en naar de verzameling feiten:https://www.klimaatcoalitiestichtsevecht.nl

Stad en Provincie Utrecht

De stad heeft nog geen stedelijk klimaatakkoord, net zo min als de provincie of een andere gemeente in de provincie Utrecht. Het is nog windstil.

Eerder zijn er wel pogingen ondernomen – met name door de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie – om te komen tot een stedelijk Klimaatakkoord. In het coalitieakkoord 2022-26 van het nieuwe B&W-college lees je wel dat B&W werkt aan een klimaatvisie. Verwachting is dat B&W in het eerste kwartaal de gemeenteraad daarover informeert. De stad heeft nog geen stedelijk klimaatakkoord, net zo min als de provincie of een andere gemeente in de provincie Utrecht. Het is nog windstil.

Hoe krijg je overzicht, waar staan we; wat zijn de feiten?

Dankzij de IPCC/Klimaatpanel rapporten van de Verenigde Naties weten waarom de maattegelen dienen te leiden tot het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Een ander punt is waar Nederland nu staat. Op de website van het KNMI uit de Bilt is een dashboard te bekijken, waaruit je kunt aflezen waar Nederland nu staat en waar Nederland naar toe zou moeten in 2030: https://www.knmi.nl/klimaatdashboard. Wie kent de barcode van het KNMI?

Educatief is het Geofort, het Science-centrum van de aarde, vlakbij biJ Leerdam en Herwijnen een uitgelezen kans om een overzicht te krijgen in de klimaatopgave. Het Geofort is een spannend forteiland omgevormd tot een educatieve attractie waar alles draait om de thema’s klimaat, energie en big data. De slogan Think Globally, Act Locally is 100 % op het Geofort van toepassing. Je komt – net als scholieren en volwassenen – veel te weten over (de gevolgen van) CO2-emissie van je energieverbruik, je eten en drinken, je mobiliteit en je wonen. In het klimaatdoolhof van het Geofortkun je letterlijk verdwalen, zo complex is het.

 1. Zou een klimaatakkoord in een gemeente van burgers, overheid en bedrijven en regio helpen om de samenhang in de vele thema’s te kunnen zien?
 2. Zou het zicht geven op op wat je zelf zou kunnen doen om een klimaatakkoord binnen bereik te brengen?
 3. Wat zijn voorbeelden in een gemeente of stadsregio, die hout snijden?

Interesse en online een kijkje nemen? https://www.geofort.nl/in

Help de redactie voor ons volgende Klimaatjournaal:

We besteden aandacht aan wat experts als bouwstenen beschouwen voor klimaatfeiten, en waar slogans als Think Globaly en Act Locallu vandaan komen. En we vragen ons af welke historische momenten in het Utrechtse klimaat-debat zijn aan te duiden. Daarvoor hebben we wel uw hulp nodig. Lever de redactie uw historische moment en lever ons voorbeeld-maatregelen die ons helpen een Utrechts Klimaatakkoord dichterbij te brengen. Mail de redactie voor de Kerst teksten. Die kunnen we nog verwerken in ons volgende Klimaatjournaal.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Persbericht: Houtense bedrijven kopen 100 OV-jaarkaarten !

Uit recent onderzoek van de Kracht van de Utrecht blijkt dat Houtense bedrijven als proef 100 OV-jaarkaarten hebben aangeschaft voor hun werknemers.

Het is nog onduidelijk wat de motieven zijn van de HR-managers, die hier voor hebben gezorgd. Meer weten? Kom dan naar de eerstvolgende regionale Klimmaattafel Ruimte en Mobiliteit (RKT) en spreek met de HR-manager van dit Houtense bedrijf.

Meer informatie: De HR-manager meldde inmiddels de redactie dat hij dit idee oppikte op een van de eetste RKT-bijeenkomsten. Zij sprak toen met Andre Klaver, werkzaam bij het Utrechtse ICT-bedrijf SURF. Op haar verzoek schreef Andre de volgende oproep:

Maak een OV Kaart inzet van je arbeidsvoorwaarden

Ik werk al enige tijd voor SURF. SURF zorgt ervoor dat het onderwijs en onderzoek kunnen profiteren van ICT. Dat is in mijn verhaal over mobiliteit allemaal niet zo belangrijk. Een bekende van mij werkte al bij SURF en het leek me van meet af aan een leuke plek om te werken. De bedrijfscultuur sprak me aan. Waar ik overheen moest stappen bij mijn sollicitatie was dat ik niet bepaald meer ging verdienen. Door wat gunstige regelingen links en rechts was het financiële resultaat van mijn overstap zo’n beetje nul. Daar stond voor mij de cultuur tegenover, dus ik zou het zeker doen. Gelukkig is er ook een secundaire arbeidsvoorwaarde die motiveert over te stappen en die hier goed is te benoemen. Het is namelijk zo dat er een 1e klas OV-kaart wordt aangeboden, onafhankelijk van de woon-werk afstand. Deze is vrij om te gebruiken, ook al woon je op een minuut lopen. Nou vooruit, er geldt een fair use policy. Wat maakt dat uit? In mijn geval kan ik zeggen dat het mij nóg makkelijker over de streep trekt te kiezen voor dit bedrijf ondanks dat het in eerste instantie financieel niet veel oplevert. Dit krijg je indirect terug. Je ziet er financieel wat van terug want ik zat hoe dan regelmatig in de trein. Eenmaal in het bezit van die kaart merk ik ook dat het steeds makkelijker wordt de auto te laten staan. Elke kilometer kost geld, laat staan parkeren. Hier hoef je niet veel woorden aan vuil te maken. 

Dat dit organisatiebreed een rol speelt blijkt wel uit de discussie die deze regeling oplevert bij de recente reorganisatie. De arbeidsvoorwaarden waren niet voor iedereen gelijk en niet iedereen heeft zo’n OV-kaart. Daar komt bij dat niet iedereen zo’n kaart nodig heeft. We hebben ook een vestiging die niet bij een station ligt. Discussies over de arbeidsvoorwaarden worden vurig gestreden als het gaat om het recht zo’n kaart te behouden. Het stelt je in staat in de trein te werken, waardoor je reis onderdeel wordt van je werkdag. Dit schrappen is voor velen een halszaak. Blijven of ander werk zoeken. Schrap deze regeling en je zult zien dat het uit financieel oogpunt zo zal zijn dat veel medewerkers de keuze maken 2e klas te reizen. Je hebt dan geen zekerheid of je onderweg nog kunt werken als de trein vol zit. Want de 2e klas zit vaak vol. Als je dit thuis moet compenseren zet je de motivatie van medewerkers om bij je in dienst te blijven onder druk. Het is onderdeel van onze cultuur geworden. Ik kan er meteen als kanttekening bij plaatsen dat het aannemelijk is dat de 1e klas voller en voller komt te zitten als elk bedrijf dit doet, dit is het welbekende vraag aanbod verhaal. Niet reizen voor je werk blijft het beste. 

De voordelen voor de stad zijn evident: fiets en trein zijn de voornaamste manier om op ons werk te komen. Ik kan geen collega opnoemen die met de auto naar zijn werk komt en geklaag daarover hoor ik niet. Integendeel. Recent is de vergoeding voor het met de fiets naar je werk komen ook nog eens uitgebreid dus er is ook nog eens een motivatie voor beweging in plaats van het openbaar vervoer bijgekomen. Over trickle down gesproken…

Voor de lezers die op HR werken nog dit: alle zakelijke trips in Nederland worden zo veel mogelijk (zo niet allemaal) met het openbaar vervoer gedaan. Geen gedoe met bonnetjes en administratie, want je hebt alles op voorhand al geregeld met de NS. Ook die OV-fiets. Vraag de NS eens een voorstel te doen en kijk wat het je oplevert. Je bent niet meer met declaraties in de weer, je medewerkers bewegen wel meer, zijn gezonder en je haalt er mogelijk nog wel eens een medewerker mee in huis die het anders niet aantrekkelijk vindt. Zorg op zijn minst voor een divers aanbod in mobiliteit en houd op met enkel die 19 cent per kilometer uit te keren. 

André Klaver (werkzaam bij SURF en deelnemer Regionale Klimaattafel)

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Animatornotitie voor het gesprek met Prorail / NS en Kracht van Utrecht-delegatie op 16 november 2022

Jan Korff de Gidts, 8 nov. 2022, met aanvulling jkdg in cursief 14 november

Introductie van aanleiding en doel

Theo Stoop, Public Relationsmanager van Prorail Midden Nederland heeft in 2019 voor 15 mensen van de Kracht van Utrecht twee excursies georganiseerd naar Prorailwerkplekken, waar treinverkeersleiders het spoorverkeer in Utrecht en Nederland in goede banen leiden . Onlangs sprak ik Theo weer.

Onze ontmoeting leidt nu op 16 november tot een orienterend gesprek van een Kracht van Utrecht-delegatie met experts van de regiodirecties van Prorail en NS met het doel inzicht uit te wisselen over het Daily Urban System van regio en stad Utrecht, wat (grote) ambities van stad en regio zijn, en wat hierin het belang is van voor- en na transport.

Als toelichting bij dit doel gaven we aan: Dankzij onze eerdere bezoeken aan o.a. Prorail / OCCR en NS weten we dat jullie zicht hebben hoe de bediening nu is van de regio incl. de ontwikkelingen op de lange(re) termijn. Denk ook aan de ontwikkeling van meer sprinters versus hoe het onderliggend net van andere modaliteiten zich gaat ontwikkelen vanuit de UNed opgave + wat de Tweede Kamer van NS met het PHS-“verdienmodel” vraagt.

Van onze kant kunnen we uitwisselen welke bijdragen Prorail/NS en OV-bedrijven aan het Utrechtse Regionale Alternatief leveren. Omdat gemeente en provincie Utrecht nu aan dit Utrechtse Regionale Alternatief werken komt ook de relatie met de Klimaatdoelen van de regio 2030 (en erna) in het zicht. Om de besproken thema’s verder uit te diepen, kunnen we uitwisselen hoe we de relatie leggen met de werkgroep Spoor, waarin Prorail.NS en overheden participeren. We reiken daarvoor enkele ideeen aan.

Aandachtspunten van Jan

 • Als burgerinitiatief zijn we creatief en nemen we een onafhankelijke positie in
 • Onze creativiteit richt zich op 2025 – 2030 en op regio en stad Utrecht
 • Voor het huidige personeelstekort bij Prorail en NS hebben we – indien gewenst – creatieve ideeën en suggesties
 • We hebben een visie op Regio Utrecht, klimaatopgave, RO-beleid en functiemenging
 • RWS kent en beschikt over Data Druktemonitor Nederland (info Mezuro)
 • NS heeft – vermoeden we – zicht op eigen daily urban system (“DUS”) van stad en regio Utrecht. Verworven met NS-data (OV-chip-data/abonnemten)?
 • Wij kennen globale data / Druktemonitor Mezuro cs, met als voorbeeld Prov Zuid Holland + data-cluster analyse Regiogemeenten)
 • NRM en NMCA `zijn gebaseerd op verouderde principes en modellen, zie bijv https://www.staten-generaal.nl/9370000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvkfvj6b325az/vktfa5dr6ezu
 • 2/3 verkeer is op stad en regio Utrecht gericht v.v. (RWS-data 2008)
 • DUS essentieel voor verdere analyse, meningsvorming en samenwerking in kader van klimaat- en mobiliteits transitie + integraal mobiliteits- en financieel beleid volgens Wet op het Mobiliteitsfonds (dit fonds heette vroeger het MIRT-fonds)_
 • het belang van regionale bereikbaarheid en nabijheid van werk en voorzieningen (“5 – 10 – 15 minuten”) + klimaatbeleid /klimaatincentives
 • samenhang in het verkeerssysteem (ketenmobiliteit, auto, trein, tram, bus, fiets en voor en natransport) met bijdrage aan klimaatopgave 2030-2050 + Europese eisen
 • regio-OVkaart van NL en de potentie van de fiets (5-15 km woon-werk)
 • Input voor het Utrechtse Alternatief voor gezonde en duurzame mobiliteit (“Uitwerking voor Amelisweerd als kans)
 • Utrechtse regio en stad verdienen een beter->integraal verdienmodel voor het versterken van gezonde en duurzame mobiliteit om minder afhankelijk te zijn van het almaar groeiende ruimtegebruik (incl CO2-emissies) van automobiliteit
 • Bijdragen aan versterking positie OV in (klimaat-) debatten, inclusief samenhang fiets & trein/tram/bus / deelmobiliteit / functiemenging

Omschrijving en toepassing van het Daily Urban System

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen. Op de website van de provincie Zuid Holland staan plaatjes met de bronnen: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/daily-urban-system/

Een kaartbeeld van het dagelijks Regionaal verkeerssysteem (Daily Urban System,”DUS”) geeft inzicht wat de belangrijkste verkeersstromen tussen gemeenten in de regio zijn. Daarmee kun je ook verkennen waar je kunt samewerken en op welke manier je de verplaatsingen i.v.m. Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. Zuid Holland is een van de metropoolregio’s. die als proeftuin voor gezonde en duurzame mobiliteit fungeert, oa af te lezen aan Stedebaan: https://mrdh.nl/wie-zijn-we In een jkdg-blog vindt u mijn samenvatting hoe de provincie Zuid Holland het DUS-concept benut in analyses: https://jkdg.nl/blog/index.php/2022/10/het-dagelijks-verkeerssysteem-van-rond-den-haag-en-rotterdam-dus-daily-urban-system/

Betekenis voor meer samenwerking in de regio Utrecht

De aanpak die voor Den Haag en Rotterdam is gevolgd zou ook in de regio Utrecht nuttig kunnen zijn. Welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System ofwel een functionele regio? Hoe bakenen we dit af? Welke ruimtelijke relaties zijn ertussen steden en dorpen in het Utrechtse netwerk? Zou dit een eerste stap kunnen zijn om op het gebied van duurzame mobiliteit kansen te zoeken voor in bestuurlijke samenwerking van bestuurders en gebruikets van het Utrechtse Daily Urban System?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

De betekenis voor regio Utrecht van “drukte-analyse/DUS” vanuit Den haag en Rotterdam?

Doelen specifiek voor mijn artikel (Dit kan weg na publiceren op KvU-website)

 1. Lezers (Politici, Staten- en raadleden en Reizigers) bewust maken dat een DUS de werkelijke stromen weergeven,
 2. Lezers overtuigen dat een DUS kaartje superbelangrijk, – handig is en er niks politiek aan zit maar wel educatief essentieel (“IST Vs Soll”)
 3. en dat DUS en het begrip Drukte is mooie opstap is voor verdere analyse, meningsvorming en samenwerking van burgers, overheden en Reizigers en hun organisaties.

Opbouw van dit blog/artikel

 1. DUS, omschrijving met voorbeelden uit ZUID Holland
 2. Belang van zo’n DUS
 3. Totstandkoming DUS en de belangrijke verkeersstromen 
 4. Betekenis voor meer Utrechtse samenwerking burgers en overheid

Txt in Nieuwsbrief

Een kaartbeeld van het dagelijks Regionaal verkeerssysteem (Daily Urban System,”DUS”) geeft inzicht wat de belangrijkste verkeersstromen tussen gemeenten in de regio zijn. Daarmee kun je ook verkennen waar je kunt samenwerken en op welke manier je de verplaatsingen ivm Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. Hebben we deze Smartphone nodig of hebben we voldoende aan de HB-matrix van het BRM of VRU-model? Lees verder op onze website.

TXt voor op website

Wat bedoelen we met een DUS: Regio Den haag en Rotterdam als voorbeeld

Een Daily Urban System (DUS) is het gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon- werk, studie, sport, etc.) zich afspelen. Op de website van de provincie Zuid Holland staan plaatjes met de bronnen: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/daily-urban-system/

In bovenstaand beeld zijn frequente + regelmatige bestemmingen bewoners ( ≥ 3 bezoeken per maand) weergegeven. Het zijn de meest voorkomende bestemmingen, meer dan 5000 verplaatsingen per dag,  van bewoners van Zuid-Holland gemiddeld voor maart 2019. Zo kan een DUS-kaartje eruit zien,

Wat is het belang van zo’n kaartbeeld over drukte?

 1. Als je weet waar zich veel verplaatsingen voordoen kun je verkennen wat de grote verkeersstromen in het dagelijkse regionale verkeerssysteem zijn.
 2. Je kunt ook verkennen op welke manier je de verplaatsingen ivm Ruimtelijke ordenings- en klimaatdoelen zou willen beïnvloeden. In Nederland hebben we een Klimaatakoord a la Parijs ondertekend, dus dan wordt belangrijk in je weging een klimaatdoel (- 50 a 60 % minder CO2-emissies voor 2030 t.o.v. 1990 op te nemen. Dan komen functiemenging & fiets en OV + Fiets&OV+deelfiets/auto/step/scooter als kanshebbers naar voren

Totstandkoming van de “DUS” “drukte-kaart”

De bron vaan deze data is Mezuro “Druktebeeld bewoners en bezoekers” maart 2019.  Mezuro gebruikt mobiele telefoongegevens om big data te ontsluiten. Wanneer wij mobiele telefoons gebruiken, worden signalen verzonden via de zendmast. Deze signalen gebruikt Mezuro om vast te stellen waar mobiele telefoons zich bevinden en hoe deze zich verplaatsen. Dit is dus een bruikbare bron om drukte en verplaatsingen in beeld te brengen. De data is geanonimiseerd en alleen bewegingen die meer dan vijftien keer voorkomen worden in deze set opgenomen. Zo’n Druktebeeld-kaartje geeft inzicht in heel veel voorkomende verplaatsingen en dus inzicht in herkomst en bestemmingen van die verplaatsingen,

Welke verkeersstromen zijn nu belangrijk?

De provincie Zuid Holland ging nog een stap verder: Middels een netwerkanalyse is onderzocht welke gemeenten vanuit de data bezien een regio kunnen vormen op basis van regelmatige en frequente verplaatsingen in maart 2019. Het betreft een analyse van het netwerk van gemeenten binnen de provincie. Met een netwerkanalyse kan aan de hand van een Machine Learning algoritme onderzocht worden of er clusters in het netwerk kunnen worden onderscheiden. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van het Machine Learning algoritme Optimal community structure. Een algoritme dat zich kenmerkt door het bepalen van de clusters, waarbij de knooppunten, in dit geval de gemeenten, binnen een cluster een sterke interne binding hebben en een zwakkere binding met knooppunten uit andere clusters.

Clusteranalyse

Wanneer we kijken naar de  frequente en regelmatige bezoekers binnen Zuid-Holland (het totaal van beide richtingen), levert dit  een cluster met 5 groepen op:

Betekenis voor meer samenwerking in de regio Utrecht

De aanpak die voor Den Haag en Rotterdam is gevolgd zou ook in de regio Utrecht nuttig kunnen zijn. Eerder voerde de Kracht van Utrecht een analyse uit van CBS / PBL data. Het onderzoeksverslag is gepubliceerd: https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/515-herkomst-bestemmingsonderzoek-autoforenzen-toont-potentieel-voor-meer-fiets-en-ov

De analyse in de Zuid Holland levert o.a als vragen op:

 • Welke steden en dorpen vormen samen een Daily Urban System ofwel een functionele regio?
 • Hoe bakenen we dit af?
 • Welke ruimtelijke relaties zijn ertussen steden en dorpen in het Utrechtse netwerk?
 • Zou dit een eerste stap kunnen zijn om op het gebied van duurzame mobiliteit kansen te zoeken voor samenwerking tussen gemeenten?
 • Hebben we Smartphone-data nodig of hebben we voldoende aan de HB-matrix van het NRM
 • of kunnen we het VRU-model benutten voor het beleid met duurzame paradigma- shift in de drukte in stad en regio?
 • Is het verstandig en qua gevoel beter om in plaats van het abstracte begrip mobiliteit te spreken over Drukte?
 • Als de smarthone-data toebehoren aan burgers en de modellen van de overheid…. Ligt dan voor de hand dat burgers met de overheid en de commercie afspraken maken over (voorwaarden tot) toepassing van Smartphone-data?
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

“Overheid: pas de WMF toe”

Begin november 2022 zullen gemeente en provincie de hoofdlijn voor het Regionale Utrechtse Alternatief bespreken met de Minister van I&W. Maken gemeente en provincie voldoende gebruik van de WMF? Passen zij de principes van de WMF wel toe?

Sinds 1 juli 2021 is de Wet op het MobiliteitsFonds (“WMF”) in werking getreden. Het Mobiliteitsfonds vervangt het MIRT-fonds, de miljardenpot die het ministerie gebruikte om nieuwe snelweg en spoorprojecten los van elkaar mee te financieren. Het ministerie is bijna 1 1/2 jaar wettelijk verplicht mobiliteitsprojecten in samenhang met elkaar te bezien en klimaatdoelen te betrekken in de uitwerking: Waar kan bereikbaarheid per trein, fiets of auto verbeterd worden, vooral als bestemmingen nabij liggen? Pas daarna is de vraag aan de orde hoe verhoudt zich een snelwegproject met een multimodaal en duurzame uitwerking van een Utrechts alternatief en wat mag dat kosten

Daarom heeft de Kracht van Utrecht de overheid opgeroepen de WMF en de klimaatdoelen van het kabinet toe te passen op de uitwerking van het Regionale Utrechtse Alternatief voor de verbreding van de A27 in Amelisweerd.

A4 voor website

Drie vragen stellen we aan de orde: 1. Wat is het doel van de WMF? 2. Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast? 3. Waarom toepassen in de uitwerking van het Regionale Utrechtse Alternatief?

Wat is het doel van de Wet op het Mobiliteitsfonds (“WMF”)

Als doel van het Mobiliteitsfonds omschrijft de wet, zie bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044860/2021-07-01:

Het fonds heeft ten doel het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen door middel van financiering en bekostiging van:

a. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd;

b. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die niet door het Rijk wordt beheerd;

c. maatregelen en voorzieningen waarmee wordt beoogd de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur als bedoeld in de onderdelen a en b, te vergroten; en

d. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende basisinformatie, onderzoek ter voorbereiding van maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en proefprojecten en experimenten gericht op maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Waarom is het belangrijk dat de overheid de WMF toepast?

De WMF (punten a en b) zorgen ervoor dat overheden met elkaar moeten samenwerken in plaats dat ze met elkaar ruzien over wie welke infradstuctuur beheert.

Kennis over mobiliteit is te vinden in diverse overheidsniveaus, instituties en adviesbureaus. Doel van de WM, punt d verplicht de overheid om basisinformatie in te winnen, te bewerken en te verspreiden. Het is publiek geld waarmee deze basisinformatie wordt gefinancierd. Een regionale overheid kan nu de rijksoverheid vragen voor de uitwerking van een alternatief de beschikking te krijgen over basisinformatie van de rijksoverheid, zoals omschreven in punt d.

Pas WMF toe in het regionale Utrechtse alternatief

In de regio Utrecht staan we op een kruispunt. De kwestie Amelisweerd vormt een toetssteen voor de toekomst. In het Regionale Utrechtse Alternatief kunnen we uitwerken hoe we minder afhankelijk kunnen worden van automobiliteit en voorrang kunnen geven aan duurzame gezonde mobilteit met trein, bus, fiets en deelauto/scooter. Des te waardevoller wordt als de regionale overheid inzicht krijgt in de dagelijks terugkerende drukte op de weg (auto + fiets), op het spoor (trein+tram). 2/3 van het verkeer is gericht op stad en regio. Daarom is de regionale overheid bij uitstek in staat de kansen te verkennen op het beinvloeden van dat dagelijkse verkeer. Want – als het goed is – kennen we de mensen die de drukte veroorzaken en kunnen oplossen. Ze liggen in de regio zelfs binnen handbereik!


Toelichting op Daily Urban System voert hier nu te ver

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Wie reist mee op 17 november naar Geofort bij Leerdam?

TXT met introductie van jan kdg in Nieuwsbrief

Al jaren ben ik betrokken bij Amelisweerd en Kracht van Utrecht. Ik beweeg me daarin als een soort van reisleider. Zo ontstond in 2009 een groep die zich richtte op het minder afhankelijk worden van automobiliteit en op meer duurzame en gezonde mobiliteit in de regio. Dit initiatief werd de Kracht van Utrecht.

In 2018 stelde ik voor een maatschappelijke regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit te vormen. Ondanks Corona groeide de belangstelling. We kregen van de provincie toestemming om de foyer van de provincie te benutten voor onze bijeenkomsten. 7 november is de eerstvolgende.

Dit jaar was ik twee maal op het Geofort, vlakbij Leerdam. Het is een interactief Science- centrum voor de aarde en het klimaat. Deze reis wil ik graag ook met jou maken omdat je iets met Klimaat, Natuur en Samenleving hebt en je woont of werkt in de regio Utrecht. Opdat we kunnen uitwisselen wat je kunt bijdragen aan een Regionaal Klimaatakkoord: Utrecht Voorbeeldregio!

Wie gaat er met me mee? De reis er naar toe is met OV + fiets of met de (deel-)auto zo georganiseerd. Toegang nihil als je een Museumkaart hebt!

Met wie zou je er heen willen gaan? Hoe deel je de kosten (carpoolen, trein, bus?). Als je in staat bent (een jonger) iemand uit te nodigen die een Amelisweerd-affiche voor het raam heeft hangen, verdien je na on`ze reis een Amelisweerd-compliment-certificaat.

Vindt de reis plaats op 17 november? Start 14 uur op het Geofort, einde 20 uur, Utrecht. Museumkaart mee. Het diner pensant wordt aangeboden door het Geofort. Maximum 12 deelnemers. Reis er naar toe in overleg met eigen of onderling vervoer.

Ps: online op het Geofort een kijkje nemen? https://www.geofort.nl

Meer weten en aanmelding zie de website: Link

TXT op website

JKdG is reisleider Geofort: naar een regionaal Klimaatakkoord?

Drie vragen: waarom naar het Geofort? Voor wie is deze reis bestemd? Hoe wil je dit organiseren?

In juni j.l. was ik op het Geofort, vlak bij Leerdam. Groter verrassing! Zo’n mooi interactief “sciencecentrum van de aarde” met een overzicht in grote platen en installaties. Het Geofort ligt niet ver van Utrecht, is een van de forten van de Hollandse Waterlie. Met uitdagende thema’s klimaat, energie en big data werden drie sensoren bij mij geprikkeld. Je wordt met de Sense of Urgency ondergedompeld in tal van klimaat-vraagstukken. De Geo-sensor confronteerde me met inzicht in thema’s van de aarde: energie, water, klimaat, grondstoffen, mobiliteit, voedsel en smart cities. De derde sensor, Sense of Future, prikkelde inzicht en gevoel bij de betekenis van de toekomst. Hoe zou Nederland of de wereld er in de toekomst uit kunnen komen te zien?

Zelf doen staat voorop. Zo kom je terecht in een doolhof, waarin ik keuzes kon maken voor de klimaatopgaven. Mijn kennis en kompas werden op de proef gesteld. De energietransitie krijgt handen en voeten. Je wordt geconfronteerd met voordelen en nadelen van het gebruik van Big Data. De vraag wat moet ik met al die kennis? Wat kan ik bijdragen?

Think Globally, Act Locally”

Hoe ziet onze regio er nu uit? Met die vraag willen we de reis naar Leerdam maken met mensen, die iets hebben met Klimaat, Natuur en Samenleving + wonen en werken in de regio Utrecht. In een van de “U16-gemeenten”. We stellen ook de vraag: Hoe kunnen we naar een Regionaal Klimaatakkoord? Waar brengen we Utrechtse Voorbeeldregio in praktijk. Hoe zou ik in mijn gemeente kunnen bijdragen aan dat klimaatopgave? Om daarmee meer gevoel te krijgen dat we niet in ons eentje actief zijn. Om een overzicht te krijgen, wat er in de regio gebeurt. Wat wil ik leren van mensen die zich bezighouden met regio Utrecht en die zo dicht bij me in de buurt wonen en werken?

Interesse?

Vindt de reis plaats op 17 november? Start 14 uur op het Geofort, einde 20 uur. Museumkaart mee? Het diner pensant wordt aangeboden door het Geofort. Maximum 12 deelnemers? Reis er naar toe in overleg met eigen of onderling vervoer?

Interesse? Mail jankorffdegidts@gmail.com met je woonplaats en je voorkeur/ aanbod voor je vervoerwijze (trein, bus, fiets, deelauto)

Ps: online op het Geofort een kijkje nemen? https://www.geofort.nl

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Inspiratie uit Tilburg

Ingezonden bijdrage van Harry te Riele

Zou in Utrecht de tijd nu wel rijp zijn om de “kwestie Amelisweerd”, het Utrechtse regionale alternatief anders aan te pakken

Vooraf paar drie dingen op rij
1. We zitten in een tijd vol heftige verandering. Energie en Verkeer voorop, maar heftig is ook hoe we besluiten kunnen nemen;
2. Kwesties zijn vaak complex. Als ze veel mensen aangaan is het nodig dat je naar elkaar luistert om zonodig zelf op te schuiven in je mening. In de hoop elkaar te vinden op hoe het nou moet allemaal!
3. En als je elkaar vindt op hoe het moet, ontstaat er ontwerpruimte bij mensen, bedrijven en overheden om elkaar te vinden op het afbreken van oude spelregels en maken van nieuwe. Nederland heeft hier de afgelopen decennia misschien veel laten liggen.

Welke tips uit de regio Tilburg bruikbaar?

Midden in Coronatijd deed Tilburg iets bijzonders Het ging over de Warmtevisie – het van fossiele brandstof afgaan voor de verwarming van je huis. 70.000 huizen. Stad met buitengebieden. Vervuiling onder de grond. Een flink deel van de huizenbezitters krijgt buikpijn over de kosten.
Tilburg combineerde bijeenkomsten van een variant burgerberaad (“de TilburgerTafel” ) met online dialogen met anderhalf duizend Tilburgers waarbij de inwoners de geanonimiseerde antwoorden van elkaar rankten en van commentaar voorzagen. Het burgerberaad kon daarmee aan de gang: reflecteren, de diepte in, breder maken, teruggeven, waardemix voor besluitvorming checken en honderden ontwerpsuggesties oogsten voor proces en inhoud. Het resultaat was een authentieke bijdrage van anderhalf duizend plus twintig Tilburgers aan de raadsdebatten in november en december 2021. Extreme antwoorden (negatief én positief) werden door de rest van de Tilburgers vaak ‘gedownvote’. Het leidde tot een goed geïnformeerd team ambtenaren en politici én bevolking bij de start van de fase die net begonnen is: de wijkuitvoeringsplannen. En tot een flinke verzameling bewoners die zegt actief te willen worden in hun wijk en daartoe haar mailadres achter liet.
Alle antwoorden en commentaren daarop zijn online opvraagbaar, compleet met taal-, stijl- en sp elfouten die nu eenmaal daarbij horen. Ieder kan zo checken waar de penvoerder van het Tilburgse burgeradvies keuzes heeft gemaakt. Voor dyslectici staat een variant van het advies online.

Amelisweerd is toch geen Tilburg?

Misschien dat Model T inspireert. Schept het meer ruimte voor intelligentie dan tot nu toe? Ik leer er vier dingen van (1) Maak gebruik van mensen die het aan gaat, van hun kennis & ervaring. (2) bouw hiertoe een dialoogconstructie waarmee je de breedte en diepte in kan (3) Laat inhoud en proces gelijk oplopen. In het begin krijg je alle shit uit het verleden voor je kiezen. Daar moet je doorheen om weer vertrouwen op te bouwen tussen de partijen. (4) Intensiveer en passant het gesprek over vernieuwing van de democratie. Wat wordt deze eeuw de rol van burgers, bedrijven en de andere spelers? Er zijn ongekende veranderingen gaande en nooit eerder was het mogelijk om met hen online en offline dialoog te combineren. De anderhalfduizend Tilburgers gaven aan juist die combinatie – een groep echte mensen én een online platform met toegankelijke kennis belangrijk te vinden.

Hoe tenslotte om te gaan met de meer dan mondige mens? De mens die agressie niet schuwt. Die schreeuwt en roept en bedreigt. Die het debat gijzelt terwijl de meerderheid een genuanceerde mening heeft? Ook hier is stap één: de frustratie erachter gaan begrijpen en laten weten dat je de zenders hoort. Een goed gesprek dus. Stap twee is het debat via het midden laten lopen zodat de dialoog niet verlamt. Tilburg liet zien hoe het daar lukte. Door antwoorden van elkaar te ranken en van commentaar te voorzien komen de waardevolle antwoorden vanzelf boven drijven als top-tien, top-vijftig of top-honderd. De rest eindigt onderaan in plaats van het debat te domineren met half-geïnformeerde profileringsgedrag.

Slot

Ik weet te weinig van het Utrechtse. Heeft de provincie, stad en regio lokale democratie én transities hoog in het vaandel? Zo ja, combineren die twee dan, zou ik denken.

Groet,
Harry te Riele

Ps: O ja, hier staat een video van 6,5 minuut op Youtube over de TilburgerTafel: https://www.youtube.com/watch?v=SAzpJ0P_2dg

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Gesprek ARK: Memo+ jkdg, focus, taakverdeling en aan-vullend: suggestie KvU-ers!

Voorbereiding gesprek KvU – ARK

Dit BLOG heb ik gewijzigd en aangevuld met de inzichten van onze voorbespreking met Martin Blokland (buurtgenoot) en Jos Kloppenborg op 12 september en de aanvullende nagekomen suggesties vanuit de Kracht van Utrecht.

Doel van deze voorbespreking was het reeds geplande informele gesprek met de Algemene Rekenkamer (ARK) en Kracht van Utrecht (KvU) gezamenlijk als KvU-delegatie voor te bereiden.

Dit (door ARK als informeel bestempelde) gesprek vind plaats na overleg tussen jkdg en de ARK (via Marieke Jelgersma) op maandag 26.9 om 11 u op de zesde verdieping op het Stadskantoor en in Zaal T12. Documentairemaker Floris Meinardi filmt mij en Jos die dag tot aan de deur van het overleg. Floris volgt Jos en JKdG voor documentaire “Strijdbaar” en gaat Jos en JKdG na afloop vragen stellen over de afloop van het gesprek.

Nu hebben KvU-ers Jan Hoogenraad en Michiel van Weele me na afloop van onze voorbespreking enkele suggesties die we zouden kunnen meenemen in ons gesprek met de ARK. Die suggesties heb ik vandaag ter beoordeling aan Jos en Martin doorgezonden.

Waarom wil ARK met KvU spreken?

Ik vond het een verrassende uitnodiging. Waarom ARK? Waarom nu? Ik was daar erg blij mee omdat we de ARK in een mondeling gesprek konden meedelen, welke ervaringen we hebben opgedaan in hoeverre het Ministerie I&W er in geslaagd is de omslag te maken van Infrastructuurdenken naar mobiliteitsdenken. De “omslag in denken”: YES, het KvU-thema sinds onze oprichting in 2009! En we weten veel van de besluitvorming, hoe dat is verlopen en welke verbeterpunten wij willen signaleren. Maar er zat een addertje onder het gras. Close reading van de uitnodiging maakte duidelijk dat ARK alleen geïnteresseerd is in de ervaringen van de afgelopen 2-3 jaar. En zeker niet in ervaringen in de hele rit van jaren!. ARK is geen geschiedschrijver, zo gaf me Jelgersma van ARK deze week aan, toen ik vroeg naar de precieze focus van het gesprek. ARK bleek daarbij heel goed op de hoogte van de wettelijke verplichting, die voortvloeit uit de Wet op het Mobiliteitsfonds (maar daarover later meer). Nog duidelijker was Mw Jelgersma/ARK over de aanleiding om met KvU te spreken: namelijk het contrast tussen “werk aan een Utrechts Alternatief zonder kappen van bomen” (dec 2021) en het TB van 23 augustus: we gaan door met de verbreding en het kappen van bomen.

Even terug naar het begin: Jan Korff de Gidts / Kracht van Utrecht ontving op 17 augustus 2022 aangevuld in de mail van 1 september van ARK de volgende uitnodiging voor een informeel gesprek:

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in hoeverre de minister van IenW erin is geslaagd de omslag te maken van infrastructuurdenken naar mobiliteitsdenken. Aanleiding is de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds per 1 januari dit jaar.

Wij voeren momenteel met belanghebbenden informele gesprekken over hun ervaringen met die omslag en met het overleg over infrastructurele en mobiliteitsvraagstukken op dit moment. Doel van die informele gesprekken is dat wij begrijpen hoe belanghebbenden die omslag en dat overleg ervaren en welke verbeterpunten zij zouden wensen en waarom. Dat helpt bij de afbakening van ons onderzoek en de duiding van onze bevindingen.

Wij maken aantekeningen tijdens dit gesprek; geen verslag.

Eind dit jaar sluiten we ons onderzoek. De bestuurlijke boodschap en aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen worden waarschijnlijk opgenomen in ons rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van IenW en ons rapport bij het jaarverslag over het Mobiliteitsfonds. Dit rapport biedt de president van de Algemene Rekenkamer aan op verantwoordingsdag 17 mei 2023 aan het parlement.

Onderaan deze e-mail vindt u het adres van de website van de Algemene Rekenkamer. Wij onderzoeken of de Rijksoverheid belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Wij zijn een Hoog College van Staat, wat betekent dat wij boven de politieke partijen staan. Daarom zijn wij in dit onderzoek niet gericht op uw inhoudelijke argumenten voor of tegen politieke keuzes; wij zijn geïnteresseerd in uw ervaring met de besluitvorming hierover: hoe wordt u betrokken als burgers, wanneer, waarom, hoe verloopt zo’n overleg en heeft u inzicht wat er na dat overleg gebeurt?

Laat het gerust weten indien u nog vragen heeft over dit informele gesprek.

Met vriendelijke groet,

Dr. M.E.L. (Marieke) Elgersma – de Koning
Senior onderzoeker Algemene Rekenkamer http://www.rekenkamer.nl

T (070) 342 4194 | M (06) 11925135

JKdG heeft ter voorbereiding zijn inzichten in een eerste memo op een rij gezet:

 1. Ik had vragen nav de uitnodiging van de ARK aan KvU.
 2. Hoe kunnen we wegen welke ervaringen we in ons gesprek naar voren willen brengen? Welke ervaringen hebben we en zijn nu het belangrijkst om te melden ?
 3. Ervaringen 2022-2019 staan centraal ARK is niet geïnteresseerd in onze inhoudelijke argumenten, ARK is onafhankelijk en staat boven de politieke partijen. ARK vraagt naar onze ervaringen in de besluitvorming van de overheid de afgelopen 2- 3 jaar. Wat hebben we meegemaakt in de regio en tijdens het werken aan een Utrechts Alternatief 2022 (en 2019/20/21) en met de Tracebesluiten van de minister?
 4. We hebben een uur, dan is een taakverdeling wellicht handig. Alle drie zegden toe bij te willen dragen.

ad 1: Vragen?

1A.Doel van het gesprek: De Algemene Rekenkamer onderzoekt in hoeverre de minister van IenW erin is geslaagd de omslag te maken van infrastructuurdenken naar mobiliteitsdenken. Aanleiding is de omvorming van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds per 1 januari dit jaar. Doel van die informele gesprekken is dat wij begrijpen hoe belanghebbenden die omslag en dat overleg ervaren en welke verbeterpunten zij zouden wensen en waarom. Dat helpt bij de afbakening van ons onderzoek en de duiding van onze bevindingen.

Ik ben het eigenlijk eens met dit doel. Eindelijk gaat het (vooral) over het proces. Ik heb geen vragen over dit doel: Doel van dit informele gesprek is dat wij als ARK begrijpen hoe belanghebbenden die omslag en dat overleg ervaren en welke verbeterpunten zij zouden wensen en waarom. Rekening houden met het wettelijk kader van het Mobilitieistfonds.

1B. Vorm van het gesprek: Het is een informeel gesprek. ARK maakt wel aantekeningen, geen verslag. Ik heb hierover geen vragen.Waarom geen verslag? heb ik telefonisch besproken met ARK en staat voor ARK niet ter discussie. Documentaire maker Floris Meinardi stelt vooraf en achteraf vragen. ARK wil niet gefilmd worden, al helemaal niet tijdens het gesprek.

ad 2: Criteria om belangrijke ervaringen te wegen?

We ontdekten dat de ARK niet alleen eigen weegcriteria hanteert: “3 x Z” maar vooral benieuwd was naar onze ervaringen met de op de wet Mobilteitsfonds gebaseerde criteria, zie verderop.

“3 x Z-criteria”

Zuinig = zuinig met geld Daar kunnen wij het nodige over melden. Bijv. over nut en noodzaak van een MKBA Tracebesluiten of een vergelijkende MKBA over Utrechts Alternatief versus Tracebesluiten

Met de 3 x Z-criteria stelt de ARK volgende vragen: Gaat het kabinet, incl de minister van I & W zinnig, zuinig en zorgvuldig om met de miljarden, die de minister zijn toebedeeld? EN: zijn 3 x Z ook mogelijke criteria bij het formuleren van gekijkwaardigheid van het Utrechtse Alternatief in vergelijking met de Tracebesluiten? De ARK stelt er daarbij dat alleen de politiek uitspraken doet over zinnige argumenten. ARK hoeft die ervaringen nu niet te horen, maar heeft wel doelmatigheid hoog in haar vaandel.

Zuinig met energie: Wij kunnen wij over nut en noodzaak bepleiten van een vergelijking tussen Utrechts Alternatief versus Tracebesluiten. De Rekenkamer geeft ook aanbevelingen mbt Energietransitie, dus dit zou passen.

Zorgvuldig: 1: Interessant criterium, is vooral een procescriterium met een koppeling naar wet en beleid. Houdt het ministerie zich wel aan de wet? En houdt het ministerie zich aan de Wet op het Mobiliteitsfonds? Ik wil dit met jullie uitwerken in een pleidooi om de plannen met een Mobiliteitsfondskader te gaan bekijken. Dat is ook wat ik van Wim Bot van de Fieterserbond en Bram van Liere van Milieudefensie als tip kreeg. Die boodschap heb ik in het weekend van 20/21 juli 2019 al schriftelijk meegegeven aan gedeputeerde Arne Schaddelee voordat hij maandag op het Ministerie aan tafel zat om de consequenties van de RvState uitspraak te bespreken. Zie de oproep, die op 29 juli gepubliceerd werd op onze KvU Website: https://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2/523-raad-van-state-vernietigt-tracebesluit-a27-a12-ring-utrecht-en-maakt-ruimte-voor-duurzame-mobiliteitskeuze-in-regio-utrecht

Zorgvuldig 2: ARK bij monde van Mw Jelgersma blijkt op de hoogte te zijn van het werken aan het Utrechtse Alternatief waar gemeente en provincie nu mee bezig zijn, in contrast met de Tracébesluiten die de minister van I&W op 23 augustus 2022 en eerder heeft genomen: Haar kennis van de situatie blijkt nu de directe aanleiding voor beoogde informele gesprek ! Ervaringen in het werken aan een Utrechtse Alternatief worden nu belangrijk, wat missen we in de aanpak, welke verbeterpunten zien we : Criteria om het Utrechts Alternatief en TB’s te vergelijken en te wegen?

Ervaringen met M-fonds-criteria

Onze visie luidt:

 1. ARK mag niet vragen naar onze ervaringen in het (grijze) verleden
 2. Nu I&W met een nieuwe Wet (WMF, zie verderop) moet werken worden onze ervaringen vanaf 2019 – heden belangrijk.
 3. Het ministerie I&W bemoeit zich niet met het Utrechts Alternatief. Relatie leggen door gemeente / provincie met het Rijk gaat onnodig stroef. Het duurt te lang!
 4. In Brieven aan raden en Staten ontbreekt het doel en beoordelingskader van de Wet op het Mob-fonds; aangrijpingspunt art 2
 5. In het project A27 / Amelisweer zien we niets en in de begroting 2022 zien we weinig terug van een nieuwe werkwijze a la het Mobiliteitsfonds

De Wet op het Mobiliteitsfonds (“WMF”)

Als doel van het Mobiliteitsfonds omschrijft de wet, zie bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0044860/2021-07-01:

Het fonds heeft ten doel het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen door middel van financiering en bekostiging van:

a. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd;

b. aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die niet door het Rijk wordt beheerd;

c. maatregelen en voorzieningen waarmee wordt beoogd de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur als bedoeld in de onderdelen a en b, te vergroten; en

d. het inwinnen, bewerken en verspreiden van met onderdeel a samenhangende basisinformatie, onderzoek ter voorbereiding van maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c, en proefprojecten en experimenten gericht op maatregelen of voorzieningen als bedoeld in de onderdelen a, b en c.

Kernvraag: Welke eisen stelt de WMF aan het ministerie voor de nieuwe werkwijze?

Groslijst

 • WMF vereist dat “I&W op een andere manier gaat werken”.
 • De Algemene Rekenkamer gaat toetsen in hoeverre het Ministerie die andere manier laat zien en vraagt ons om ervaringen na het van kracht worden van de WMF
 • We gaan de volgende kernvraag aan de ARK stellen vanuit onze ervaringen geredeneerd: Hoe toets je doelmatigheid?
 • De Tracewet (uit 1993) vormde de verouderde wettelijke procedure voor de werkwijze http://BWBR0006147
 • Wat is doelmatig investeren in het aanleggen van nieuwe trace’s ?
 • WMF zegt kort gezegd: Denk niet meer in Trace’s, in stukjes infrastructuur, of in deur tot deur met de auto.
 • Miljarden investeren in snelwegen, waarom eigenlijk en wat levert het op?
 • Welke prestaties wil het ministerie leveren? Hoe meet je doelmatigheid van de oude manier van denken in Infrastructuur?
 • Denken in mobiliteit vereist nieuw! grensoverschrijdend denken vanuit Bereikbaarheid + Nabijheid: “Hoe kun je Herkomst – Bestemming van verplaatsingen beïnvloeden?
 • Ook hier is de kernvraag: Hoe meet je doelmatigheid van mobiliteitsbeleid of van het verbeteren van Bereikbaarheid en Nabijheid? Wie laat je meepraten, wie beslist?
 • Voorbeeld Corridorstudie investeren in A2 Utrecht – Amsterdam vs Spoor U- A’dam? Hoe verliep de besluitvorming? In hoeverre verliep de besluitvorming met een meer integrale aanpak van mobiliteit cq het verbeteren van Bereikbaarheid en Nabijheid van deze corridor?
 • Wat is de huidige + mogelijk toekomstige bijdrage van trein/tram,bus, fiets, thuiswerken, prijsbeleid en belastingmaatregelen?
 • Welke basisinformatie is beschikbaar/publiek over het huidige Daily Urban System (DUS) in de corridor of regio? (TomTom, Vodafone, NDW, RWS, Adviesbureaus, KIM)?
 • We gaan vragen stellen en voorbeelden aandragen die nut en noodzaak in de omslag in denken aan de orde te stellen en beklemtonen. Oplossingen hoeven we niet aan te dragen.

Extra stap naar gemeente en provincie?

 • Separaat ziet jkdg voorzich dat we gemeente en provincie kunnen vragen – met een beroep op art 2 van de Wet op het Mob Fonds om: -> 1. veel steviger en opener medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te vragen aan de ontwikkelen van het Utrechtse Alternatief ; – > 2. alle basisinformatie te verkrijgen voor het alternatief met het Rijk af te stemmen en waar nodig nieuwe basisinfo te vergaren (Belang lokaal, regionaal en doorgaand verkeer, Daily Urban System / HB-data); -> 3. Het Utrechts Alternatief te zien als een experiment in de zin van de WM; -> 4. en de kosten van het uitwerken van het Utrechts Alternatief onderdeel te laten zijn van het Mobiliteitsfonds
 • Dan wordt vanzelf duidelijk welke criteria van belang zijn bij het wegen van de waarde van het Utrechtse Alternatief? Zou de minister bij door hem beoordeeld slecht alternatief door kunnen om te verbreden en te kappen van bomen?
 • Welk nieuw parcours dienen gemeente en provincie af te leggen in de nieuwe WMF-traditie (“met de WMF in de hand). Welke experimenten willen gemeente en provincie ondernemen en hoe zie de participatie in de regio voor je?
 • Hoe je geef invulling aan de werkwijze, geeft dat richting aan toepassing WMF?
 • Uiteindelijk draait het om welk resultaat/voorstel voor een Utrechts Alternatief het beste voldoet aan de geest van de WMF voor het faciliteren van bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen?
 • In hoeverre voldoet het resultaat aan de criteria van de Rekenkamer Zinnigheid, Zuinigheid en Zorgvuldigheid ?

Taakverdeling

 • Let wel: het gesprek met de ARK op 26.9 duurt maximaal een uur
 • We nemen alle drie deel aan het gesprek op 26.9 < verzamelen 10.45 uur 6de verdieping bij de (gratis) koffie automaat (aan de andere kant) – > Zaal T 12
 • Jan KdG begeleidt om even voor elf de ARK-delegatie naar T 12, stelt de aanwezigen voor, doet aftrap, doet voorzet aanpak informeel gesprek en leidt de kernvraag in.
 • Jos Kloppenborg heeft specifieke info over het werken aan het Utrechtse Alternatief en vult waar nodig aan.
 • Martin Blokland springt bij als we teveel op zijpaden belanden\
 • Maken Jos en Martin aantekeningen tbv kort verslagje met vervolgafspraken?

Beoordeling jkdg nagekomen kvu-suggesties

Jan Hoogenraad heeft ons 3-en de suggesties van Michel en hem – na afloop van ons gesprek op 14.9 – toegemaild. Als jullie geen gelegenheid hebben om deze suggesties te beoordelen stel ik voor een deel van deze suggesties aan ARK voor te leggen en na afloop schriftelijk met ons afsprakenverslagje aan ARK toe te zenden. Ik vind dat de deze suggesties actueel zijn en wat mij betreft hout snijden.

Vervolggesprek ARK na 26.9

KvU komt nog naast actuele aanvullende voorbeelden met een suggestie voor een tweede vervolggesprek met ARK: Doel vervolggesprek met ARK: Bespreken wat onze ervaringen zijn als we na Prinsjesdag de begrotingen 2023 hebben kunnen beoordelen.

Actuele voorbeelden van jan en michiel

Vijf voorbeelden:
1) We zien nog veel sectorale plannen en beoordelingen. Bijvoorbeeld wordt het MIRT OV & Wonen Utrecht sectoraal ingestoken. Er wordt niet integraal naar mobiliteit in de regio gekeken. Er wordt meteen voorgesorteerd voor een tram.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/begrotingen/2021/09/21/a-mobiliteitsfonds-rijksbegroting-2022
2) In het mobiliteitsfonds rijksbegroting 2022 zien we de structuur van het infrastructuurfonds. We missen op het hoofdniveau ook specifiek activiteiten voor vermindering van niet-duurzaam vervoer (auto, vliegtuig) zoals functiemenging in de ruimtelijke ordening en fiets stimulering. Op lager niveau staan er wel een paar fietsprojecten (“de € 100 miljoen”).
3) Door de projecten in het mobiliteitsfonds rijksbegroting 2022 zal de (scope 3) CO2 uitstoot groter worden. Dit is niet in lijn met de doelstelling van Parijs, waarvoor alle bedrijven binnenkort via de ESRS verantwoordelijk gehouden gaan worden.  Een minimale eis aan een mobiliteitsfonds is ons inziens voldoende reductie van de mobiliteit dat aan de doelstelling van maximaal 1,5 graad temperatuurverhoging wordt voldaan. Dit bepaalt ook de minimale grootte van de reductie activiteiten.
4) Er mist een meetbare doelstelling van bereikbaarheid: Maatschappelijk gaat het over het aantal banen, winkels, recreatie dat met enige modaliteit binnen een redelijke tijd en afstand te bereiken is. En de oplossing liggen dan zowel in de Ruimtelijke Ordening, als in beleid voor Infrastructuur en Transport.
5) Het Utrechts alternatief zou een goed voorbeeld kunnen zijn hoe er wel met ruimtelijke ordening, fiets en OV heen afgewogen kan worden.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Duurzaamheidsgame Universiteit Utrecht

Karin Rebel en collegae hebben vanui het Copernicus-instituut van de UU een Duurzaamheidsgame Utrecht 20249 ontwikkeld. Inmiddels hebben veel studenten ervaring opgedaan, Kijk hoe studenten de game in het UU-onderwijs benutten: en klik op dit clipje op https://utrecht2040.sites.uu.nl/

Met de game verzamelen studenten eigen of andersmans ideeen als oplossing voor duurzaamheidsvraagstukkken. Zo zie je bijvoorbeeld dat studenten de Amelisweerdposter opnemen in hun verzameling.

Hier zie de Amelisweerdposter die duizenden mensen in Utrecht zichtbaar op hun raam hebben gehangen.

Wat betekent het dat de poster zoveel in Utrecht is te zien?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Analyse: wat ziet hans jeekel aan + en – ?

Nieuwsbrief Verantwoorde Mobiliteit  
25 augustus 2022

Voorwoord Hans Jeekel

 We leven in een boeiende en gevaarlijke tijd. Maar ik zie meer mogelijkheden voor verbetering in onze mobiliteit dan ik eerst dacht. Een positieve nieuwsbrief derhalve, die deze keer wat breder gaat dan mobiliteit.

Er gaat vanaf nu van alles fout, maar tegelijk ook behoorlijk wat goed. Eerst toch maar wat fout gaat: het budget van huishoudens. De gewone pakkettten die mensen kopen in supermarkten van bananen, via gehakt, naar WC papier, naar koffie, stijgen in kosten met ongeveer 20%. De energierekening stijgt met minimaal 50%. Mensen krijgen er wat salaris bij, maar niet zoveel. Iedereen is aan het rekenen. Wat je nu al kunt zien aankomen is dat grote investeringen worden uitgesteld. Behalve die in het noodzakelijk (en positief!) energiezuiniger maken van het huis. Het aantal verkochte nieuwe auto’s loopt alweer fors terug. En verder zul je zien dat met het normaal worden van het thuiswerken het aantal leasecontracten die werkgevers nog willen afsluiten fors zal dalen. Slecht nieuws voor iedereen die hoopt op een mooie versnelling in de omschakeling van het wagenpark naar elektrisch. Dat gaat langer duren, want vindt zijn stootblok toch echt in de huishoudbudgetten van de brede middenklasse. Dat gaat dus niet goed: we blijven nog langer fossiel rijden, ook al zouden we anders willen. Alleen al dat is – weer iets positiefs – een essentiële reden om het aantal fossiel gereden kilometers vanaf nu tot zeker het moment dat de elektrische auto’s en vrachtauto’s domineren behoorlijk te reduceren.

Wat nu ook fout gaat is de ontwikkeling van het venture capital. De beursgang van bedrijven die het daarvan moeten hebben wordt uitgesteld (zie Bol.com). Start-ups krijgen moeilijker geld. En bovenal: het businessmodel dat geld pompt in bedrijfjes met een fijn verhaal, maar zonder enige echte omzet, in de hoop dat zo’n bedrijfje kan uitgroeien tot monopolist, heeft het erg moeilijk.Jammer voor al die bezorgdiensten en al die scooterbedrijfjes, zielig voor Uber. Maar tegelijk geen verkeerde sanering: verantwoorde mobiliteit moet helemaal niet willen bouwen op flitskapitaal. We hopen natuurlijk wel dat bedrijven als Lightyear doorkunnen.

Er zijn verder twee trends te zien die wel positief zijn voor verantwoorde mobiliteit. De eerste noem ik: minder investeren in veraf, meer investeren in nabijheid. Het model achter Nederland als tweede agrarische exporteur ter wereld kan echt niet langer, we moeten toe naar een landbouw die maximaal modern de nabijheid koestert. In dialoog met de omgeving, met de natuur. Het model achter prijsvechters in de luchtvaart werkt niet langer: vliegen zal ook by Ryaniar duurder worden. Het aantal mensen dat nu opteert voor vakanties dichterbij groeit fors. Meer investeren in nabijheid bij mobiliteit betekent het ontmoedigen van het dagelijks fossiel rijden naar je werk op meer dan veertig kilometer. Het betekent meer investeren in inrichting in steden die niet langer gebouwd wordt op het faciliteren van de snelste mobiliteit, maar op het creëren van ontmoetigingsruimte. Het betekent ook weer meer investeren in mensen en bedrijven dichterbij.

De tweede trend is nog iets minder zichtbaar. We hebben de afgelopen decennia gekozen voor snelheid boven kwaliteit. Alles moest steeds sneller. We vonden dat files heel duur waren, want we verloren kostbare minuten. Tijd was geld, en dus moest mobiliteit maar zo snel mogelijk zijn. Het is goed dat we nu eindelijk eens die mantra van snelheid ter discussie krijgen. Zie het boek Het recht van de Snelste, waarin Marco te Brömmelstroet aan het woord komt, wiens inaugurale rede in deze nieuwsbrief zit. Waarom moet alles steeds sneller, groter, efficienter? Voor wie is dat precies goed? En hoe verhoudt dat denken zich tot het bereiken van de goede condities waarmee we de aarde kunnen behouden en niet steeds worden opgeschrikt door klimaatproblemen zoals lage rivierstanden, overstromingen, bosbranden, allemaal verschijnselen die veel geld kosten, en ook weer zullen drukken op de huishoudbudgetten.  En dan zijn we terug bij het begin van dit tekstje en begrijpt u wellicht mijn positieve toon. We moeten alleen wel de mogelijkheden tot verandering grijpen.


Hans Jeekel

Lab Verantwoorde MobiliteitUitgelicht
Problemen met het downloaden van een uitgelicht document? Mail onsDe situatie nuInfosheet Europese Raad
Allereerst een goede infosheet van de Europese Raad over de effecten van de oorlog op de energiesituatie, de voedselvoorziening, en de mobiliteit, waarmee toch weer iets andere mobiliteit wordt bedoeld.

Bekijk de infosheet >>Energiecrisis en -transitie
En, ook nog breed, een analyse van Enerdata over de relatie tussen de energiecrisis en de energietransitie. Een volgende keer meer over de effecten op mobiliteit 

Bekijk de analyse >>Tekenen van hoopKlimaatpakket VS
Voor het eerst sinds lange tijd positief nieuws uit de VS. Het al behoorlijk gestripte programma voor de aanpak van de klimaatverandering is er door. De Republikeinen met hun klimaatontkenning hebben dit gelukkig niet kunnen tegenhouden. De tekst zelf, 775 bladzijden, is nagenoeg onleesbaar. Bijgaand een aardig eerste overzicht. Volgende keer meer aandacht voor de mobiliteit. 

Bekijk het overzicht >>KiM – Rechtvaardig mobiliteitsbeleid
Eindelijk wat aandacht voor rechtvaardigheid in mobiliteit van een gezaghebbende organisatie. Ik was een tijdje terug kritisch over een KiM analyse inzake toekomst OV. Met dit rapport ben ik wel blij. Het KiM heeft mooi op een rij gezet wat er komt kijken als het over rechtvaardigheid in mobiliteit moet gaan. Nou maar hopen dat de beleidstop bij I&W dit rapport ook de moeite waard vindt, zodat er eindelijk iets gaat gebeuren!

Bekijk het rapport >>Accountants voor duurzaamheid Een beroepsgroep waarvan je het toch wat minder verwacht gaat in hun tijdschrift op de bres van het klimaat. En met een mooi foto. We zullen de ontwikkelingen rond de rapportageverplichting duurzaamheid blijven volgen, en wat dit gaat betekenen voor bedrijven in de mobiliteit.

Bekijk het tijdschriftartikel >>Inaugurale rede Marco te Brömmelstroet
Heb je alles gelezen, dan hier de integrale opname van de rede van Marco. Kijk: zo creëer je inspirerende beelden over waar het met mobiliteit naar toe moet, ver voorbij de puur technologische dromen!

Bekijk het artikel >>Laatste notitiesLastige laatste kilometers
In de wereld van mobiliteit is er iets (mis) met de laatste kilometers totdat de winkel, het bedrijf of de individuele klant wordt bereikt voor bevoorrading en bezorging. Deze ‘kilometers’ zijn prijzig, tijdrovend, vaak nog vervuilend, onveilig en ook hinderlijk. In deze zevende notitie kijken we daarom breed naar: overlast, verkeersveiligheid, arbeidsomstandigheden, emissies, gevolgen voor het landschap en naar effecten op winkelstructuur en stedelijke economie.

Bekijk de notitie >>Te saneren praktijken
De regering wil duurzame mobiliteit realiseren, en een forse klimaatopgave moet worden uitgevoerd. Tezelfdertijd bestaan er nog allerlei praktijken, soms opgezet en gesteund door diezelfde regering die – dag in, dag uit – de verkeerde kant opwerken en CO2 toevoegen. In deze zesde notitie worden 16 van deze praktijken beschreven. Tijd voor sanering!

Bekijk de notitie >>Snellere ingroei van E-trucks
Het huidige wagenpark van bedrijfsvoertuigen in het zwaardere segment is nog nauwelijks elektrisch, terwijl de verkoop van elektrische personenauto’s al sinds 2017 een opmars kent. Deze notitie schetst hoe een snelle groei van elektrische trucks in het vrachtwagenpark mogelijk is en daarmee substantieel kan bijdragen aan emissiereductie.

Bekijk de notitie >>LinkedInWebsiteCopyright © 2022 Lab Verantwoorde Mobiliteit, Alle rechten voorbehouden.
 Bekijk de nieuwsbrief in je browser 

n
This email was sent to jankorffdegidts@gmail.com
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen