Van wie is de openbare ruimte ?

KPN en Oidido /ODF zijn in een harde concurrentiestrijd verwikkeld. De een wil niet onder doen voor de ander. Wie is de grootste? Zie de onderstaande foto

Het is een foto die 19 juni genomen is vanaf de stoep in de Poortstraat. De gemeente beheert de openbare ruimte. De gemeenteraad beslist. Zichtbaar zijn twee kabeleindjes, de blauwe is van Oidido, de oranje is van KPN. Ik vind dat met velen raar. Klanten van Oidido en KPN gaan dit betalen. Het is geldverpspilling in een nutsvoorziening. Leve de markt met elkaar beconcurrerende partijen. En de klant betaalt de rekening. Heeft de gemeenteraad dit goedgekeurd? Wordt de markt de baas in de openbare ruimte ?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Memoires: met inspiratie in mijn chemie-loopbaan

Update 15 juni 2024

Formules

Op school had ik geleerd A + B -> C. Handig om af te leiden hoe molecuulformule van calciumfosfaat eruit ziet? Vervolgvraag: hoe maak je dat? Etc.

in de loop van mijn leven merkte ik dat mijn school fout zat: het is A + B + C + .. <-> D + E + F + … Mijn memoires gebruik ik voor een toelichting op deze reactievergelijking.

Aanleidingen om chemie te gaan doen

 1. In de vijfde klas kreeg ik van mijn scheikunde/chemie leraar de kans om zelf experimenten in een naburig lokaal te mogen doen. Reden voor hem om me uit de klas te zetten? “jan weet alles al wat ik ga vragen.Effect op mij: ik voelde me machtig en krachtig. Na een shell-stage (bij het KSLA in Amserdam leek me die studie wel aantrekkelikk. Op dat lab stonk het wel vreselijk.
 2. Een kranteartikel in Elseviers Weekblad gaf de doorslag. De structuur van DNA was opgehelderd. Door chemici , Watson en Crick in 1955. Ik wist het: ik ging biochemie studeren, op zoek naar de oorsprong van het leven!

Levenservaringen

 1. Professor Smittenberg gaf een van mijn eerste colleges. Zijn eerste woorden waren: Welkom,leukdat jullie er met 150 jongens en meisjes zijn. Niet iedereen haalt de eindstreep, en de meesten van jullie komen in een beroep terecht waarin je weinig meer met chemie e maken hebt.
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Grenzen aan de groei, wanneer?

Ik volg Paul Schenderling (postgroei.nl) al geruime tijd.

Ik woon al 50 jaar in een heel welvarende wijk – met tweeverdieners – en doe Paul dan ook het volgende idee aan de hand.

Het komt voort uit de verbouw-ziekte in de wijk en de gevolgen die dit heeft voor degenen, die hun geld verdienen aan deze “verbouwwoede”.

Titel Utrecht loopt vast in in welvaart

Intrductie: Als ik de toename van vrachtwagens in de Voorstraat, Biltstraat en Binnenstad zie dan lopen we tzt tegen de grenzen van de groei aan.   Dynamiek van Vracht versus Geld: een vergelijkbaar thema schetst Paul in zijn lezingen en publicaties

Onderzoeksvragen:

Wanneer is tzt. En hoe gaan we beter verdelen? Liefst tevoren, opdat het ons tzt niet overvalt.

UItwerking

A. %% groei van omzet van Jumbo’s , Restaurants en relatie met vracht (€€€ & tonnen) 

Relatie van Vracht en vrachtauto’s (Tonnen & aantallen grote vrachtwagens)

B. Capaciteit van wegen + parkeerplaatsen bij drukke plekken (aantallen in vergelijkinh met wat beschikbaar is. 

C. Grafieken van A en B die elkaar raken en doorsnijden in jaartal TZT 

D. Discussie over de aanpak en de resultaten: Rol Overheid en burgers: wanneer en hoe ingrijpen in dit scenario

E. Conclusie en AanbevelingenL  Rol Overheid en burgers: wanneer en hoe ingrijpen als dit scenario onderschreven wordt? Hoe om te gaan met het verdelingsvraagstuk, verdienen of dienstbaar zijn? 

Hoe komt dit idee bij jou over? Reageer / amendeer.

juni2024

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Toekomststoel in de provincie Utrecht?

met landelijke uitstraling in Klimaatweek 4 november 2024?

Historie Toekomststoel:

Introductie van een Utrechtse Grootouder, Jan Korff de Gidts: ik heb 7 kleinkinderen gekregen, ik ben 77 jaar. Ik doe graag mee aan acties van de Grootouders. Twee keer eerder hebben we een Toekomststoel aangeboden: op 19 april 2023 hebben wij de Toekomststoel, samen met de grootouders van Amersfoort aangeboden aan de Statenleden van de provincie Utrecht en commissaris van de Koning. Op 16 mei 2023 deden we dat met een Utrechtse delegatie aan de voorzitter van de Gemeenteraad en burgemeester van Utrecht.  Amersfoort en Woerden zijn ons al voorgegaan. De voor mij leukste aanpak kwam uit de Bilt/Bilthoven. Die op 18 april gelanceerde aanpak promoveer ik tot model. Teksten + foto/videomateriaal + praktijkkennis zijn voor ons – in overleg beschikbaar. De positieve motie, die Statenleden aannamen en die zij via de commissaris aan ons toestuurden is de directe aanleiding om dit idee op papier te zetten.

Laat de stoel een reis maken (=model de Bilt!)

Want een lokale groep Grootouders in de Bilt hebben een leuk model + draaiboek voor de aanbieding van de Toekomststoel in hun gemeente uitgedacht. Ze bedachten voor hun KickOff op 18 april 2024 de volgende mooie tips:

 • zorg voor een reislustige en toekomstgerichte samenkomst voor alle generaties
 • laat de stoel een half jaar reizen door de gemeente
 • om klimaatwensen van jong en oud op te halen uit de gemeente

“Stoel gaat op reis in een gemeente; start en einde in het gemeentehuis” hebben Biltse Grootouders met elkaar gekregen, zie de fraaie onderstaande foto

Die Biltse variant is zo leuk dat we die – in overleg met de Bilt – willen inbouwen in een provinciale Utrechtse campagne Toekomststoel: In de U16 gemeenten, uit te breiden tot alle 28 gemeenten in de provincie. In hoeverre kan dit gelijk oplopen met landelijke Grootouder-activiteiten in de Nationale klimaatweek 1ste week november 2024> Doel: Grootouders met de Toekomststoel extra landelijke uitstraling te geven.

Het mooie effect van zo’n reis met de toekomststoel in je gemeente via scholen, kerken en bibliotheken is dat het  kan leiden tot het  vanzelfsprekend met andere verwante partners samen vormen van een Klimaatcoalitie  – met de Grootouders-stoel als smeermiddel. Uitgangspunt voor de Klimaatcoalitie: elke partner houdt binnen de Klimaatcoalitie “recht van spreken” voor het eigen thema.

De PR-vrouw in de Bilt, Marijke Bemelmans heeft onderstaande poster / logo geknutseld.

Dit idee heb ik voorgelegd  aan Hans van Dijk, de initiatiefnemer en degene dop landelijk Grootouderniveau overlegt met o.a. Ilona Hofstra (journalist). Te bespreken in ons provinciale overleg 13 mei 2024.

Concept-uitwerking Toekomststoel campagne provinciaal (= U16-gemeenten in beeld / U28 / landelijk

Zorg voor een kleine werkgroep die de volgende zaken voorbereid

 1. Voorbereiding: te regelen via de griffie in overleg met (zo nodig het secretariaat van) de burgemeester en gemeenteraad
 2. Voorbereiding 2 afspraken maken met vertegenwoordiger van scholen, (groene?) kerken en bibliotheken in beeld, die leiden tot een planning van de reis in de gemeente
 3. Voorbereiding 3: de concept speech schrijven over de aanpak inclusief de klimaatproblematiek in een speech van max 5 a 10 minuten: concepten, zie bijlagen of dossier de Bilt  
 4. Voorbereiding 4: de bemensing + fiets + aanhanger regelen & koppelen aan de reisplanning
 5. Voorbereiding 5: Persbericht schrijven met een open uitnodiging naar alle inwoners die hier vanuit hun klimaatbetrokkenheid aan willen bijdragen: beschikbaar
 6. Voorbereiding tot slot: zorg voor een stevige inwoners-delegatie, die voor publiek + draagvlak in de raadszaal / op het uitzwaai moment van de toekomststoel in de fietsaanhangwagen op reis
 7. Idem voor het na de fietsreis aanbieden van alle verzamelde klimaatwensen aan de gemeenteraad + B&W
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

“Aan de Maliebaan” = Onvoltooid Verleden Tijd

Bevrijdingsdag 5 mei 2024

Ik neem deel aan een werkgroep “Aan de Maliebaan”. Opgericht na een lezing van Ad van Liempt over zijn boek en zijn website http://Aan de Maliebaan. Een werkgroep van mijn sociëteit de Constructieve.

De Maliebaan was tijdens de Duitse bezetting zonder twijfel de spannendste straat van Nederland. Er zaten veel Duitse instanties, en ook het hoofdkwartier van de NSB en een groot aantal aan die partij gelieerde organisaties. Verder woonden er verzetsmensen, zaten er joden ondergedoken en vertrokken er deportatietreinen vanaf het Maliebaanstation.

Deze website, gebaseerd op het boek Aan de Maliebaan, geeft in woord en beeld een schat aan informatie.

Gister was ik met een werkgroeplid bij de Herdenkingslezing van de Universiteit Utrecht. Emeritus hoogleraar Mischa de Winter hield in dat kader een voordracht van 15 minuten.

Na afloop waren wij beiden het er over eens dat Mischa ons als werkgroep een nieuw perspectief heeft aangereikt: een pedagogische. Kern van zijn voordracht was dat onderwijs vooral sociale nieuwsgierigheid zou moeten bevorderen en minder de cognitieve nieuwsgierigheid naar kennis.

Vragen en antwoorden in een bronnenboek?

Voor mij biedt niet alleen zijn voordracht maar vooral de stand in onze werkgroep extra drijfveren om te bepleiten dat we al onze werkgroep-vragen met bijbehorende antwoorden voor ons nageslacht gaan behouden. Met onze sociale, medemenselijke nieuwsgierigheid, ter aanvulling van ons collectieve geheugen in de stad.

In dit blog verzamel ik dan ook de eerder door mij bedachte vragen en uitgeschreven antwoorden voor de werkgroep. Ik nodig uitdrukkelijk anderen uit om mij aanvullingen aan te reiken. Want ik wil dit alles in overleg met de werkgroep + Ad een plaats geven als extra bronnenboek binnen de website van Ad van Liempt.

Concept-vooronderstellingen

 • “Aan de maliebaan” maakt mij sprakeloos, mijn stem valt stll
 • Wat gebeurt is “aan de maliebaan” is te complex voor mensen als wij
 • Meerstemmigheid is noodzaak (hierarchie maakt er een dun compromis = eenheidsworst van)
 • Het indelen van mensen / de mensheid in Goed en Fout is te absoluut;
 • Details en nuanceringen van mensen geven kleur, ze zijn onmisbaar, maar stel je oordeel uit!
 • Volg de Componist des Vaderland: en mijn winnaar van haar competitie met “Zegen of geen zegen” https://componistdesvaderlands.nl/

Mijn vragen en antwoorden

 • Welk concept-doel wordt nu door leden van de werkgroep nagestreeft? Beslissend duwtje geven aan bestaande initiatieven om “aan de Maliebaan” adequaat te gedenken en onder de aandacht te houden ?
 • Hoe zou je de balans opmaken voor de werkgroep?

Kern van mijn balans bestaat uit drie woorden

Domein: Wo-II geschiedenis van de Maliebaan zichtbaar en voelbaar maken

Richting: Ons blijven richten op ons domein en daar niet van afwijken

Voorgestelde oplossing JKdG: Essentlele woorden en beelden toevoegen aan de website van Ad.

Wat wordt voor mij zichtbaar en voelbaar?

 1. Het taboe om de Wo-II geschiedenis van de Maliebaan zichtbaar te maken lijkt zich te minderen. Er zijn namelijk al diverse initiatieven zijn om de geschiedenis van de Maliebaan zichtbaar te maken; Ad van Liempt heeft nav zijn boek over de Maliebaan een website gepubliceerd met oa. de plattegrond en hoofdstukken uit zijn boek, door professionele acteurs verwoordde monologen van hoofdrolspelers en meer , zie http://aandemaliebaan.nl/ ……..
 2. Er zijn meer initiatieven: Buurthuis Podium Oost (Oudwijkerdwarsstraat en ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat (Maliebaan 20) hebben digitale wandelingen uitgezet (met verwijzingen via QR-codes, ook naar enkele panden op de Maliebaan. Mogelijk hebben ze ook een flyer gemaakt en enkele bronzen platen aangebracht op enkele huisnummers van de Maliebaan. Geen informatie op website Podium Oost vindbaar.
 3. Op de straat naar het Spoorwegmuseum is  (na vele jaren en veel gedoe) een monument geplaatst ter nagedachtenis van de vele (utrechtse?) Joden cs die via het toenmalige station zijn afgevoerd naar Westerbork / de gaskamers. Heel veel informatie heeft beschikbaar Evelien Pieterse e.pieterse@spoorwegmuseum.nl

Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar bronnen voor lopende en nieuwe initiatieven

 1. de Cultuurhistorische Werkgroep Maliebaan o.l.v Harry Keizer van Erfgoed Utrecht, heeft onderzoek gedaan en bereidt een (nog onbekend) initiatief voor.  Zie https://erfgoed.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-erfgoed/publicaties/rapporten-cultuurhistorie/rapport-cultuurhistorie-Maliebaan.pdf
 2. Utrecht Time Machinen(een initaitief van het Utrechts Archief) wil met innovatieve technieken het oude leven van de hele stad Utrecht wil doen herleven en daarin de Maliebaan meenenen: https://hetutrechtsarchief.nl/ontdekken/utrecht-time-machine?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgOJVttEyjrb_dOf0APNqUuAiw1qX7GYuT214VeCFVRpmM2MYnPjUPkaAu88EALwwcB   Utrecht Time Machine is een samenwerking van verschillende Utrechtse instellingen: Het Utrechts Archief, Historische Vereniging Oud-Utrecht, de Gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht. Samen willen we open data over de Utrechtse geschiedenis verbinden en presenteren in een voor iedereen toegankelijke vorm. De producten en pilots voor Utrecht Time Machine worden ontwikkeld in het vak ‘Living Pasts’ van de Universiteit Utrecht. Utrecht Time Machine is onderdeel van het Europese initiatief Time Machine FET Flagship. Het project heeft tot doel 2000 jaar Europese geschiedenis in kaart te brengen.
 3. Verder lopen er initiatieven om standbeelden te realiseren van verzetsheldin ‘Dr. Max’ en kardinaal De Jong, die eveneens een prominente rol speelde in het verzet tegen de Duitse overheersing. Meer informatie nog niet beschikbaar
 4. Voorts is het standbeeld van Paul Kruger verwijderd (op het pleintje vlak voor de spoorweg-overgang); ik zoek nog naar motieven van deze verwijdering (update relatie met Zuid Afrika?)

Daarnaast is er de B-B-MO, die als Belangen- en Bewoners organisatie vanuit de Maliebaan&Omgeving heeft enkele jaren geleden gepleit heeft voor een specifieke herinrichting voor het verkeer van de Maliebaan. Inmiddels heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over de herinrichting. De B-B-MO heeft zich daarbij neergelegd.

Ad van Liempt (zie 1) opperde in en voor-overleg met de gemeente de mogelijkheid zijn website (waarin tal van feiten, jaartallen, achtergronden en andere gegevens) over de Maliebaan beschikbaar te stellen aan de gemeentelijke werkgroep die de diverse initiatieven coördineert.

Zij kunnen naar believen van deze site gebruik maken en Ad is verder bereid desgewenst nog nadere informatie te verstrekken, opdat de gemeenet naar believen van de webise gebruik kan makem. Ad beschikt overigens prive over een vrijwel complete bibliotheek over de Maliebaan /accent WO II.

Als de herinrichting van de Malieaan anno 2025 aanleiding is voor de gemeente om de herinrichting van de Maliebaan communicatief te verbinden met het herdenken van “een nogal complex iets Aan de Maliebaan” wilik daar niet aan meewerken omdat de gemeente – in mijn vooronderstelling – een tekst zal willen maken, waar niemand op zijn tenen wordt getrapt. Ik ben bang da zo’n tekst eerder eenheidsworst dan meerstemmigheid oplevert. Daar lijkt me ongepast, zowel voor Mussert als voor mevrouw Tellegen.

Dat doet hen geen recht. Meerstemmigheid betekent meer dan eenheidsworst.

Concept-conclusies

 1. De website van Ad is bronnenboek 1 voor de WO-II geschiedenis van de Maliebaan
 2. Het is het waard om het onder a genoemde taboe te beschrijven en dat te publiceren op een de website: waar en wanneer werd dit taboe duidelijk / voelbaar en wat waren de redenen daarvoor ?
 3. Al pratende met de gemeente kwamen we steeds meer tot  de conclusie dat we a) elkaar niet in de weg moeten zitten en b) geen (overbodig) werk opnieuw moeten doen.
 4. We besluiten – indien overeenstemming – tot opheffing van de werkgroep en afronding van onze werkzaamheden.

Concept-oplossingrichtingen waar ik aan gedacht heb

 • Kunst: Theater, Beeld en Geluid, video en audio, podcast; aanvullingen voor de website?
 • Kunstenaars: acteurs van Aluin – “Monoloogacteurs” , Mensen van STUT-theater, Componisten, Beelden makers, Mannen en Vrouwen, jong en oud
 • ideeen n.a.v. gesprek over Beelden aan de Maliebaan https://galeriequintessens.nl/archief/19-2020/19-beeldhouwsters-van-de-maliebaan: In welke mate waren de vrouwelijke beeldhouwsters zich bewust dat ze een beeld maaktem op de spannenste straat van de stad?
 • Improvisatie = geen eenheidsworst, niemand heeft het laatste woord, ieders interpretatie op 1

Concept-advies aan de werkgroep

Definitieve Balans opmaken en website-redactie vormen

Website Aan de Maliebaan centraal stellen: Ons bronnenboek = digitale bibliotheek

Redactie bij elkaar: redactieleden vragen: wie van de werkgroep / Kees W.? Evelien Pieterse, conservator van het Spoorwegmuseum? Begroting opstellen, met dekking van max budget vervolg

Taboe(s) en trend (s) benoemen – liefst samen met acteurs/kunstenaars – plek geven binnen website

Terugmelding en afronding project naar Socieiteit organiseren

Besluit opheffing werkgroep mededelen aan ons bekende initiatieven.

Voortzetting Redactie in jaarlijkse bijeenkoms, voorbereid met een concept-update website

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Helena, oh wat groen en mooi!

Vanmorgen heb ik met mijn broer gewandeld in de Kaapse Bossen. We hebben dan ook de uitkijktoren beklommen en van het uitzicht genoten.

Naar het Zuid Oosten kon je heel ver kijken, de zon streed om voorrang met de mist en de regenwolken. Wijk bij Duurstede, waar mijn broer woont, was net zichtbaar. Naar het Westen voorkwamen almaar doorgroeiende (en hogere) dennebomen dat we de Dom en de moderne skyline van Utrecht konden zien. Op de foto kun je dat herkennen.

Oh wat is het Kromme Rijn gebied toch groen en mooi. Tussen twee boomtoppen zag je net het kerkje van Langbroek. In de verte zag je twee mini-kolossen de horizon insteken. Dat zijn de sluizen bij Wijk zei mijn broer tegen me

Na afloop bleek chalet de Helenaheuvel perfecte koffie met appeltaart te serveren. En het verre uitzicht vanaf het chalet op de heuvel naar de heide is gratis!

Het gebied rond de Helenaheuveis is onderdeel van de Kaapse Bossen en al jaren eigendom van Natuurmonumenten. Mooi dat de uitzichttoren – de Kaap – genoemd al voor ons geopend was door een toegewijde medewerker van Natuurmonumenten, vermoed ik.

Dat Natuurmonumenten een ecologische visie in praktijk brengt zie je aan de slimme gootjes,die ontstaan bij de vele regens van afgelopen tijd (en vanmorgen !). Maar ook aan hoe het regenwater via die natuurlijke gootjes mooi naar zinkputten stroomt. Over duizend jaar kunnen we er weer drinkwater van maken, als Vitens er weer – diep in de bodem – “grondwater” naar boven pompt.

Dat hebben de nazaten van Helena toch slim gedaan.

Ps 1: Zouden de Kaapse Bossen zo heten omdat Helena, terugkomend uit Zuid Afrika, dit stukje land had gekocht.

Ps 2: is de hele Lustwarande (van Zeist tot Rhenen) opgekocht met kapitaal, dat overgehouden is in onze kolonien. In Kaapstad/Zuid Afrika? In Indie?. Zou je dat kunnen herleiden uit de naamgeving?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Een werkzaam leven (1 & 2)

 • in vele duizende bedrijven en organisaties ben ik ontvangen, heb ik kunnen rondlopen. Op tal ban momenten heb ik tal van verhalen over het werk aangehoord; de opmerkelijkste leerverhalen heb ik ergens genoteerd
 • Tienduizend mensen gesproken, en begeleid met ambitie em feedback
 • Zoals de OR-leden van de Groepsondernemingsraad van V&D, huilend omdat ze in een zoveelste reorganisatie ontslagen werden (1982)
 • En de OR-leden van Wyers, die precies het profiel van klanten aangaven op basis van de soort vloerbedekking, die die klant in zijn woonkamer (Ik had toen kurk ->…..)
 • De gretige OR-commissie ECT uit de Rotterdamse Haven met Joop Verroen, die nog nooit zo’n perfecte cursus over arbeidsomstandigheden had mee gemaakt. Zo iets als: als er iets voor Rotterdammers niet werkt in de stad dan gaan we het fiksen…..
  • citaat uit AA-2005: De OR/VGW-commissie nam al direct na de inwerking treden van de Arbowet in 1980 het initiatief om de VGW-commissie van 5 OR-leden uit te breiden met 14 (!) niet OR-leden om contactpersonen te hebben met alle functies die medewerkers in de containeroverslag uitoefenden.Kortom met een truckchauffeur, straddle-carrierchauffeur, planner, bootsman, monteur, en de administratie, de hele keten op de werkvloer was vertegen woordigd !. Door de stevige contacten met de werkvloer kon, zo bleek in mijn trainingen met begeleiding – de medezeggenschap tal van urgente kwesties snel en effectief bij de bedrijfsleiding aankaarten en tot oplossing brengen. Zie de casus VGW van straddle-carrierchauffeurs…..
 • Het bezoek van de OR-commissie ECT aan de Luchthaven Schiphol op uitnodiging van de OR van de Luchthaven, die ik vervolgens ook (!) ging begeleiden.
 • Culminerend in een concept en een stroom van artkelen en contacten voor Preventiemedewerkers als arbo-ambassadeurs op de werkvloer voor een trainingstraject voor de OR van DSM Chemicals (Kees van der Niet) Link ?

De Industriebond NVV, IMD, Koers en SBI hebben het me mogelijk gemaakt om congressen bij te wonen, inzichten op te doen en daarin bijdragen te leveren:

 • Oslo (Internationaal Metaalbond Congres met ontmoetingen met prof Selikoff (New York, Mount Sinai; en Scandinavisch onderzoek naar waarom vallen schilders eerder van hun ladder als glazenwassers)
 • Rimini (Congres voor Europese arbo- en milieu-experts)
 • Doorn (Nationale Arbocongressen met Pieter van Vollenhoven en ministers van Sociale Zaken)
 • Madrid (Congres Europese medezeggenschap)
 • Tallinn (EZA-Congres over het Nieuwe werken i.v.m. ICT)

Hoeveel omzet zou ik gedraaid hebben?

 • Waar zit de rekenfout? Geen idee. Impact niet zo duidelijk. Wel kwalitatief te duiden
 • In 33 jaar tijd 3 ton per jaar? = € 100.000.000 = honderd millioen is wel veel. Komma verkeerd?

Beelden en inzichten tbv werkzaam leven (deel 2)

 • Vertrouwen krijgen van honderden OR-en (en vakbondsmensen en arbo-professionals)
 • met hoogtepunten bij diverse OR=en bij de politie, in de chemie (alle OR- bij DSM!) en Smit Sleepbootdiensten in de Haven van Rotterdam
 • 25 x 25 jaar (1982 – 2007_ = 625 x 10 = 7000 OR-leden met aanwezige professionals
 • Honderden dia’s kan ik gaan becommentarieren in het licht van de veranderende tijdgeest met beelden uit trainingen
 • Op de schouders van reuzen (Kirschner cs) waarin de inzichten uit de cognitieve psychologie centraal staan voor het moderne leren.
 • Met uiteentafelin van verschillen in leren tussen beginners
 • Zie ook Beijk cs die mij in 1982 de attributietheorie bracht….en de OGM-methodiek voortvloeiend uit het denken van sociaal geneeskundigen in opleiding in NIjmegen: Hoe heb ik mensen laten leren?
 • Doorbraak in 1982/1983 ECT: Kwesties uiteengerafeld in taal + verbeelding aan de macht; = overrtuigingskracht van een eigen taal van de vloer
 • Opschuivend naar beleidchecks in IMD – periode naar beleidsbeinvloeding en overlegvaardigheden in de overlegvergadering bij het SBI (in trainingsarbeid in Bergen op Zoom.

Conflicteerden methoden voor medezeggenschap met de analyse bij Koers?

 • van dia’s genomen tijdens mijn bedrijfsbezoeken en videoopnames van VGWM-cie- via gesprekken met arbo-adviseurs naar voorstellen en overleg met directeuren
 • De Bedrijfs en OR-plaatjes beelden klassieke bedrijven uit, waar de vloer niks en de top alles te zeggen had> Terwijl de Koersanalyse in vele gevallen leidde tot reorganiasie waarin de vloer (stroomsgewijs organiseren) meer te vertellen kreegIk wil mijn kennis en 30-jarige ervaring op gebied van teamcoaching, organisatie- en arbo-advies en training omzetten in een eigen bedrijf
 • Maar van het verschll toetsen kwam het niet en je merkte er niks van (Raffinaderij Rijnmond/ PNEM was nog van de provincie en onder mes
 • Arbo leek wel te verdampen.
 • Hoeveel keer heb ik (mede daarom) wel niet een nieuw wiel uitgevonden?
 • Bijv in een Goed Werk concept / schrift en PIOFAH-bedrijfsaspecten In lijn -staf verhoudingen -Mintzberg

Na 10 jaar vanuit Driebergen (IMD), 6 jaar vanuit Koers in Den Bosch en 10 jaar vanuit Doorn / SBI schreef ik op 1 novemer 2008:

 • Ik wil in een eigen bedrijf jkdg.nl mijn kennis en veel-jarige ervaring op gebied van teamcoaching, organisatie- en arbo-advies en training omzetten.
 • Daar kwam het niet echt van omdat ik het leeuwendeel van mijn tijd benutte voor de start van het Kracht van Utrecht – initiatief in 2009: Publicatie KvU 1.0 op 22 aprl, dag van de Aarde
 • In die tijd startte ik ook met het schrijven van een eigen BLOG
 • Het eerste artikel publiceerde ik op 19 november 2008
 • Op dit wordpress kanaal publiceerde ik 338 items, een van de bronnen voor net schrijven van een essay
 • In 2024 gaat (15 jaar na dato) gaat de Kracht van Utrecht een nieuwe fase in.

Tot zover

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Trap van eigenaarschap

De onderstaande “trap van eigenaarschap” maakt furore in mijn wereld. Plaatjes zeggen zoveel meer als woorden. Het plaatje zou wel nog minder zwarte beelden mogen bevatten, of is “de wereld” echt zo afgedwaald van onze leefwereld? Of is de trap (ook?) een weergave van twee ladders, die van elkaar onvoldoende beseffen dat ze bestaan en invloed op elkaar hebben? Heel veel weten we welke wereld een systeemwereld wil realiseren en al aan het realiseren is. Wat voor systeem zou een leefwereld willen realiseren? Wie geef de voorrang, of – anders gezegd – welke van beiden zou je voorkeur hebben/verdienen?

Mijn bron van dit plaatje is het verslag van de online-talkshow van het NKP (Voorzitter Kees Vendrik)  https://nationaalklimaatplatform.nl/webinars+van+het+nationaal+klimaat+platform/verslag+webinar+op+naar+het+nieuwe+normaal/default.aspx PM: Het NKP gaat -denk ik – zorgen voor een beter en minder zwart ogend plaatje.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

“Ambrosia, wat vloeit mij aan?”

Mijn speurtocht naar sporen van Jan Engelman voert mij naar zijn activiteiten in de stad, bij Kunstliefde en zijn gedichten. “Ambrosia, wat vloeit mij aan” werd vroeger door wijze vaders uitgeroepen als iets hem te machtig werd. Bij het schrijven van mijn columns voel ik met die vaders mee.

Is het de romantiek die mij aanspreekt of is het iets moreels. Voor mij is het van allebei. Jan Engelman had ook iets van allebei. Geloofde niet dat de gemeente een singeldempingsplan ging maken en werd boos toen de gevolgen van dit plan concreet en voelbaar werden.

Je kunt een gedicht dood analyseren, zoals Piet Buddingh’ laat zien: zijn rationele analyse van deze tekst loont: https://meandermagazine.nl/2013/10/klassieker-173-jan-engelman-vera-janacopoulos/

Nu vraag ik me wel af: verlies je met zo’n rationele analyse niet ook de kwaliteiten van een gedicht? Namelijk de witte regels, met onnoembare betekenis? Is dat de taak van kunstenaars om miidels schoonheid van een gedicht het onnoembare zichtbaar en voelbaar te maken?

Wat betekent de uitroep Ambrosia…. voor jou?

Geplaatst in Catalysator, Coach | Getagged , | Een reactie plaatsen

Gezonde Zaak?

Vanmorgen zag ik deze foto in mijn sportschool. Bekijk de foto. Wat zie jij en welke betekenis hecht je aan wat je ziet?

Ik stelde de vraag aan mijn fitnessbegeleider. Hij verraste mij met zijn antwoord. “ik rij vaak met mijn auto langs mijn sportschool en dat doet me schakelen naar mijn sportschool-bezoek, dat ik nog moet inplannen. Ik praatte er met hem op door. Hij leiddde de betekenis “schakelen en inplannen” van de plaat.Terwijl ik de betekenis afleidde uit het contrast tussen het autorijden en fitness, dat kun je tich nooit combineren, autorijden en gas geven maakt je lui. Jawel zei mijn fitness begeleider : door te schakelen naar inplannen van fitness blijf je alert en fit!

Interessant om betekenissen met elkaar te vergelijken…….

Ik ontving net weer een nieuwsbrief van her Kenniscentrum Sport en Bewegen. Ik reageerde met een verzoek aan de redactie van de Nieuwsbrief:

Dag redactie: op mijn fitnessplek maakte ik gister een mooie foto van een automobilist die ook aan fitness deed. Dank aan de bedenker de Goede Zaak. De contrasten kunnen niet groter en scherper afgebeeld. Kennen jullie de Goede Zaak? Ik zou gaag ism jullie Kenniscentrum met de Goede Zaak in overleg treden over welke betekenis zij hechten aan deze foto. Wie kan ik de foto toemailen?

De reactie kwam snel:

Goedendag Jan, ik denk niet dat dat voor ons geschikt is. We zijn een kennisinstituut op het gebied van sport en bewegen en vertalen kennis uit beleid, wetenschap en praktijk naar handvatten voor sportprofessionals. Groet, Sanne

Wat zie jij en welke betekenis hecht je aan wat je ziet?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen