Zeven argumenten voor “Utrecht als Voorbeeldregio Klimaatakkoord en Duurzame Mobiliteit”

Zeven argumenten voor onze regio om voorbeeldregio Klimaatakkoord en Duurzame Mobiliteit te worden!

Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief

contactenkvu@gmail.com

0633630344

Uit het door Ed Nijpels op 10 juli 2018 j.l. gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord wordt nog niet zo duidelijk wat de landelijke aanpak wordt voor een meer duurzame mobiliteit met minder CO2-emissies. Het Kabinet heeft onlangs een besluit genomen over de uitwerking van dit Klimaatakkoord.

Voor ons wordt mobiliteit meer duurzaam[1] als het leidt tot minder CO2-emissies, zo min mogelijk energie kost, openbare ruimte en natuur spaart, èn actief & gezond is (dwz met voorkeur voor fiets en OV-gebruik).

Nu komt het aan op een concretere aanpak, waarvoor een voorbeeldregio erg nuttig kan zijn: Utrecht als Voorbeeldregio Klimaatakkoord en duurzame mobiliteit.

Daarom stellen we voor om meer inzicht te vergaren over welke CO2-reducties in onze Utrechtse regio/U10 op het gebied van mobiliteit mogelijk zijn.

We zoeken hiervoor samenwerking met organisaties en vrijwilligers. We nodigen hierbij ieder uit over dit idee mee te denken ook raadsleden uit de regio/U10. Wij gaan gaarne met u in gesprek.

We hebben de volgende zeven argumenten om dit idee te onderbouwen:

  1. De Utrechtse regio kent veel initiatieven en organisaties[2] die werken aan een meer duurzame samenleving.
  2. Grote bedrijven als Rabo, ASR, Cap Gemini, UMC en Achmea zijn toonaangevend in de regio voor het verleiden van werknemers naar meer duurzame mobiliteit.
  3. Volumereductie van het aantal auto;s op fossiele brandstof leidt direct tot CO2-reductie van automobiliteit. Kennis over de potentie van CO2-reducties van regionale beleidsvoornemens voor duurzame mobiliteit is echter verbrokkeld. Maar er is tegelijkertijd veel meer bestuurlijke overeenstemming in de regio over het belang van duurzame mobiliteit dan publiek bekend is.
  4. De verkeersstromen binnen de regio en de stad blijken veel groter te zijn dan de doorgaande (landelijke) verkeersstromen. De regio kan dus echt het verschil maken door het in gang gezette proces naar meer fiets en OV sterk op te voeren: als we in de gehele regio een uitgekiend fiets- en rail-OV-netwerk met grote capaciteit realiseren maken we het op grote schaal overstappen op energiezuinige vervoerswijzen mogelijk. Juist daarom is het belangrijk hoe en met wie we de CO2-emissies van regionale autoverkeersstromen kunnen verminderen: in de spits, in woon-werkverkeer, met deelauto’s en met zoveel meer.
  5. Prorail en NS -met hoofdkantoren in Utrecht – en de centrale en daardoor uitstralende effecten van het Utrechtse verkeersbeleid naar heel Nederland zijn redenen temeer juist Utrecht als voorbeeldregio te kiezen. Samen met overheid, politiek en burgers hebben Prorail en Ns de sleutel in handen voor de voor klimaat zo hard nodige omslag naar een geïntegreerd fiets- en OV+Railnetwerk in de regio.
  6. We signaleren in onze regio een grote behoefte aan een bundeling van krachten voor een grotere ambitie op het gebied van klimaat en duurzame mobiliteit.
  7. Met Utrecht/U10 als voorbeeldregio kunnen we ons beter en meer profileren naar politiek Den Haag (mede omdat Utrecht een economisch succesvolle regio is). Hoe zou David (versus Goliath) dit aangepakt hebben?

Wij werken nu aan een plan van aanpak (die in meer regio’s kan worden gevolgd). De eerste regio waar we voor aan het werk gaan is de U10, alle gemeenten rond de stad, incl. de stad Utrecht zelf. En we verzamelen de eerste basisgegevens over regionale CO2-emissies voor mobiliteit tot op heden.

[1] In dit artikel samengevat onder de noemer “duurzame mobiliteit”

[2] Organisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Utrecht NMU(o.a. Deelauto en Buurtmobiliteit), We drive Solar, Stichting Natuur en Milieu, MilieuCentraal, Fietsersbond, Rover, Klimaatbureau Hier, Utrecht Klimaatneutraal, Climate Week, Utrecht-Global-Goals-City, GoedopWeg. Denk ook aan kennisorganisaties als Universiteit (Sustainable Science en Hogeschool)

 

Dit bericht is geplaatst in Catalysator, Coach. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.