Raad, College en Stad: Maak vanuit Utrecht de omslag in anders denken over mobiliteit

Bijdrage Kracht van Utrecht aan de Raadsinformatieavond Gemeenteraad Utrecht: Thema Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar / Actieplannen Verkeer

1 sept 2015

Jan Korff de Gidts, contactenkvu@gmail.com 06 3363 0344

De Kracht van Utrecht is een interdisciplinair team van experts en bewoners van de stad, zonder partij-, bedrijfs- of ambtelijke belangen, die met velen in de stad werken aan innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaam ruimtegebruik, mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Meer info zie www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

Utrecht is een prachtige stad in een rijke regio. We hebben een unieke binnenstad en bijzondere landgoederen en parken heel nabij. De stadsregio heeft een sterke economische positie. Deze aantrekkingskracht zorgt ervoor dat steeds meer mensen, waaronder veel studenten, hier na hun studie willen blijven wonen en werken.

Stad en regio zijn de laatste 20 jaar enorm gegroeid. Die groei heeft mooie kanten, maar er is ook een toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid.

We herkennen ons in Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en in de gebiedsagenda’s die het college heeft samengesteld: De stad is op de goede weg. College, heel veel goede punten.

Het goede nieuws is dat het UAB-perspectief van dit College steeds realistischer wordt.

Vijf aandachtspunten voor de UAB-gebiedsagenda’s en de komende nota Slimme Routes Slim Regelen (SRSR) leggen we u als raad voor. Het omvat suggesties om in uw overleg met het college de volgende uitspraken en de vervolgstappen te bepleiten.

  1. De opnamecapaciteit van de stad voor meer autoverkeer is bereikt, dat staat in UAB- en college-presentaties 2015 -> Kans voor Utrecht: De groei van het autoverkeer is er uit!

Het goede nieuws dat de gemeente inmiddels ook bevestigt dat de forse groei in meer autoverkeer al vele jaren achter ons ligt. Het autoverkeer aan de Oostkant van de stad groeit niet meer. Aan de Westkant komt de groei van het autoverkeer ook tot stilstand, als ook de uitbreiding van Leidsche Rijn verdere stagnatie oploopt. Mensen kiezen nu al voor een andere manier van reizen.

  • Ir Arie Bleijenberg, business directeur infrastructuur van TNO zegt het zo in zijn net verschenen boek: Nieuwe Mobiliteit, (Eburon 2015): In Nederland is nog nauwelijks het besef doorgedrongen dat de groei van het autoverkeer tot stilstand komt. Al in 2005 bereikte het autogebruik in de USA een piek. Omdat dat ver voor de economische crisis lag is de afname niet alleen toe te schrijven aan economische tegenwind.
  • KvuKvU-modelexpert Gerard Cats schreef in juni 2015: Ook in NL is de intensiteit van het autoverkeer, sinds 2009, afgenomen. De verkeersmodellen van Rijkswaterstaat voorspellen een enorme groei van > 5% per jaar, van bijna 80%, tot 2030. Terwijl het Kennisinstituut voor Mobiliteit uitgaat van een veel lagere %-groei, tussen de 0,5 en 1 % per jaar. Zie http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/nieuws-2

Vragen

Bij 1. Wat betekent het tot stilstand komen van de groei van het autoverkeer voor het college en welke kansen biedt dit de stad? Wilt u deze gegevens als uitgangspunt voor SRSR meenemen?

  1. Concentraties roet kunnen alleen omlaag als de gezamenlijke overheden samenwerken om het autoverkeer in, door, rond en naar de stad te beperken; om daarmee nadrukkelijker te voorkomen als stad EU-normen voor luchtkwaliteit te overschrijden.

Bij 2. College, werk als gezamenlijke overheden samen om het autoverkeer in, door, rond en naar de stad te beperken. Om de gezondheidsschade t.g.v. roet te beperken en nadrukkelijker te voorkomen dat de stad EU-normen voor luchtkwaliteit overschrijdt.

Geef in SRSR aan hoe. Verwerk dit in het Utrechts Energieplan, thema mobiliteit (verkeer zorgt voor 30% CO2-emissie).

  1. Het College schrijft in verschillende UAB-gebiedsagenda’s dat automobilisten veel meer de Ring A12 – A- 27 – A2 zou moeten gebruiken om in of uit de stad te komen.

Bij 3. College, u wilt toch ook niet dat verschuiven van autoverkeersstromen voor een waterbed-effect zorgt, zoals in Kaatstraat en Oudenoord; en dat minister Schultz in haar handen wrijft, kijk eens de gemeente heeft de 2×7-verbreding nodig?

College, ga er dan ook van uit de Ring een stedelijke/stadsregionale functie heeft (1/3 stadsgericht, 1/3 regionaal, 1/3 doorgaand)(Bron RWS). Als je al het verkeer naar de Ring zou willen verschuiven werk er dan ook aan die 1/3 + 1/3 stadsregionaal autoverkeer te verminderen. Dan heb je aan de huidige capaciteit van de Ring voldoende en kun je met recht zeggen dat je werkt aan toekomstvaste oplossingen.

  1. De netwerken van auto en fiets- en OV tezamen lopen in de stad vast. Je kunt niet alles willen. Profileer je nog meer als stad als DE Fiets- en OV-stad van NL.

Bij 4. College: deelt u de volgende visie:

  1. De NS geeft prioriteit aan Intercity’s, terwijl stoptreinen belangrijker zijn voor de economie. Maar liefst 85 % van alle verplaatsingen is korter dan 20 km. (Bleijenberg, 2015).
  2. Faciliteer dan ook (e-)fietsgebruik in de regio t/m 20 km (Fietsersbond afd. Utrecht).

College, werk in SRSR uit welke verkeers- en vervoersbewegingen er nu in, binnen, rond en naar de stad aan de orde zijn en hoe de ontwikkeling van een geïntegreerd vervoerssysteem voor 2030 kan zorgen voor duurzame mobiliteitskeuzes voor de plaats van bestemming (o.a. Binnenstad/Jaarbeurs & Uithof-Rijnsweerd) (overeenkomend met het vierde principe van UAB, 2012).

  1. De Utrechtse leefomgeving staat hierdoor onder grote druk. Onze ruimte en onze budgetten zijn schaars.

Bleijenberg schrijft anno 2015: “Ringwegen rond steden horen wat hun feitelijk gebruik bij het stedelijk vervoerssysteem, terwijl ring onder verantwoordelijkheid van het rijk valt, dat met een nationale blik naar deze wegen kijkt”.

College: Profileer u met open vizier nog meer als Tour-Fiets-OV-stad Utrecht en maak in verbinding met bovenstaande, keuzes, ook op basis van waarden, waar gemeente, provincie en rijk gezamenlijk duurzaam in kunnen investeren. Maak een nieuw verbindend verhaal voor de stad en land, waarin verschillende waarden en betekenissen een plek kunnen krijgen[1].

College: Maak duidelijk wat je als college en als stad kunt doen om de verbreding van de A27 tot 2×7 rijstroken overbodig te maken; en het ontwerp-wegprofiel van de NRU te beperken, zoals bepleit door KvU-collega uit Overvecht, Marion Ree.

Dank voor uw aandacht.

[1] Benut bijvoorbeeld de waardenkaart Ruimtelijke Ordening van Willem Buunk en Marloes van der Weide van Hogeschool Windesheim, 2012, Zie Area-development/het-politieke-landschap-van-de-ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/

 

Dit bericht is geplaatst in Catalysator, Mijn presentaties over de Kracht van Utrecht. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.