Hoe werkt dat “Tel je zegeningen”; wat betekent “Appreciative Inquiry”?

De methode “Tel je zegeningen” is als start van een veranderingsproces al sinds 1980 bekend onder de naam “Appreciative Inquiry”.

Appreciative Inquiry (A.I.) is zowel een theorie en een filosofie, als een methode om veranderings-processen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt.
We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden, dat we vaak vergeten te kijken naar wat er wel goed gaat. A.I. stelt voor om de wereld, de ander en jezelf in een organisatie te bezien vanuit de mogelijkheden die mensen met elkaar kunnen ontplooien. Daar komt positieve energie bij vrij die gebruikt wordt voor het veranderingsproces.

Waar het bij A.I. om draait is het samen meer doen van waar we goed in zijn. A.I. zoekt daarom systematisch naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een organisatie en bouwt daarop voort. Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat als er zo veel mogelijk mensen participeren, het draagvlak voor de verandering groot is. Daarbij zullen ook veel mensen meewerken aan die betere organisatie. Weerstand bij verandering is bij toepassing van A.I. dan ook niet erg aanwezig. Behalve dan dat mensen zeggen: ’Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn?’.
Deze werkwijze is makkelijk toepasbaar en werkt motiverend voor alle betrokken partijen. A.I. wordt in organisaties vaak gebruikt om samenwerking te verbeteren en om een visie te maken die in de organisatie gedragen wordt.

Met dank aan de auteur  Associé bij Van Harte & Lingsma http://www.h-l.nl/blog/Appreciative-Inquiry/joep-c-de-jong/visie/appreciative-inquiry:-de-theorie/

Geplaatst in Camjo-interviews, Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Frisse wind na zeven jaar Kracht van Utrecht: wie helpt mee onze zegeningen te tellen?

Op vrijdag 22 april 2016, dag van de Aarde is het precies zeven jaar geleden dat we ons eerste Kracht van Utrecht-rapport in het Utrechtse stadhuis presenteerden aan de stad Utrecht. In 3 maanden tijd had een bont gezelschap van bewoners en experts met elkaar gespart over een visie op duurzame mobiliteit in stad en regio. Ingrid de Bont, wethouder Verkeer en …… bestuurder van de Regio Utrecht (de toenmalige BRU) namen het rapport in ontvangst: Klik hier voor het rapport

In zeven jaar is er enorm veel ten positieve veranderd: bij mensen in stad en regio, in de Utrechtse politiek, in nota’s, op straat en wijk. Een frisse duurzame wind waait door de stad.

Die frisse wind waait, aangewakkerd door studenten van de Kunstacademie, inmiddels ook door ons eigen initiatief. We kijken meer dan ooit vooruit, we zoeken meer dan ooit bondgenoten, we zoeken correspondenten, vertalers, ambassadeurs en sleutelpersonen.

We zijn nu onze tijdlijn voor 2016 aan het vullen. Vanwege ons naderende feestdag voor “Zeven jaar Kracht van Utrecht” gaan we mensen in de stad vragen ons de vorderingen en zegeningen te vertellen en te tellen. Kom maar met ideeën.

Meer info over ons burgerinitiatief: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/website-wegwijzer

Wat is “Tel je zegeningen” en “Appreciative Inquiry”?

De methode “Tel je zegeningen” is als start van een veranderingsproces al sinds 1980 bekend onder de naam “Appreciative Inquiry”

Appreciative Inquiry (A.I.) is zowel een theorie en een filosofie, als een methode om veranderings-processen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt.
We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden, dat we vaak vergeten te kijken naar wat er wel goed gaat. A.I. stelt voor om de wereld, de ander en jezelf in een organisatie te bezien vanuit de mogelijkheden die mensen met elkaar kunnen ontplooien. Daar komt positieve energie bij vrij die gebruikt wordt voor het veranderingsproces.

Waar het bij A.I. om draait is het samen meer doen van waar we goed in zijn. A.I. zoekt daarom systematisch naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een organisatie en bouwt daarop voort. Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat als er zo veel mogelijk mensen participeren, het draagvlak voor de verandering groot is. Daarbij zullen ook veel mensen meewerken aan die betere organisatie. Weerstand bij verandering is bij toepassing van A.I. dan ook niet erg aanwezig. Behalve dan dat mensen zeggen: ’Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn?’.
Deze werkwijze is makkelijk toepasbaar en werkt motiverend voor alle betrokken partijen. A.I. wordt in organisaties vaak gebruikt om samenwerking te verbeteren en om een visie te maken die in de organisatie gedragen wordt.

Met dank aan de auteur  Associé bij Van Harte & Lingsma http://www.h-l.nl/blog/Appreciative-Inquiry/joep-c-de-jong/visie/appreciative-inquiry:-de-theorie/

Dag van de Aarde, ontstaan en verspreiding

In Nederland, Belgie, Frankrijk en de Verenigde Staten wordt de dag van de Aarde gevierd. In Nederland is de Krant van de Aarde de sponsor van de dag. http://www.krantvandeaarde.nl/over-ons/ en schrijft: “Het is jaarlijkse dag met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.”

In de Verenigde Staten van Amerika is de Dag van de Aarde (International Earth Day) sinds 1970 een populair fenomeen.http://www.earthday.org .Hierop aansluitend organiseerde Aksie Strohalm dat zelfde jaarin Utrecht een eerste Nederlandse Week van de Aarde. Op 18 mei 1971 werd op initiatief van Strohalmer Willem Hoogendijk de Stichting Aarde opgericht, een van de eerste milieuorganisaties in Nederland.  http://www.aarde.org/docums/index2.htm

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Utrechtse fiets kan de lucht in

Revolutionair plan van Bert Determeijer

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4224427/2016/01/14/Revolutionair-plan-luchtfietsen-boven-de-stad.dhtml

Het AD/UN schreef vorige week:

“Natuurlijk is zijn plan voor een revolutionair fietspad in de lucht zowel letterlijk als figuurlijk luchtfietserij, erkent ook de bedenker Bert Determeijer. Maar er zit toch ook wel een serieuze gedachte achter, want de Utrechtse binnenstad wordt zo langzamerhand overspoeld met fietsen. Het wordt te druk op de bestaande fietspaden.”

Het mooie van Bert’s plan is dat er van de Utrechtse Fietsersbond een initiatief ligt om in Utrecht tegen luchtfietsen: Maak langs het spoor Utrecht CS naar Overvecht met de viaducten mee een prachtig snelfietspad naar De Bilt – Bilthoven / Amersfoort. En weer terug!

Zou je zo’n pad ook kunnen aanleggen vanaf Utrecht CS naar het Zuiden  langs de nieuwe tramlijn naar de Uithof? Ook met de tramviaducten mee? Aansluitend op de nieuwe Rabo-fietsbrug over de sporen van Utrecht CS?

Determeijer, gepensioneerd docent en journalist: ,,Tot 2030 groeit de stad zo’n twintig procent, naar 400.000 inwoners. Daarna is het nog niet afgelopen. En nu al heeft Utrecht drie straten in de nationale top 10 van fietsdrukte. Intussen breekt de verkoop van brom-, snor- en e-fietsen jaarlijks records. Er moet dus iets gebeuren in de krappe binnenstad.”

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Hoera, mijn aandeel aan het stadsmaken

15 januari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Utrechtse Ruimtemakers “Onder Max” http://utrechtseruimtemakers.nl

https://www.facebook.com/utrechtseruimtemakers/

Mijn pitch aldaar van enkele minuten met mijn aandeel is in het Utrechtse stadsmaken luidt:

Hoera, het water in de singel is weer terug!

hoera DUIC het water is weer terug in de singelWat geeft dat beeld positieve energie in de stad, kijk eens, je ziet steeds meer wandelaars langs het water.

Omwonenden, die jaren gelegen een huis kochten aan de snelwegbak zeggen nu: Jongens, hemel, we wonen op stand!

 

Een historische fout is hersteld.

Ik raak steeds meer geïnteresseerd in de stadsgeschiedenis. Blij verrast word ik door een nieuwe verhaal in de laatste DUIC over V&D. Ik denk aan het treffende verhaal over het vroegere verzet tegen de Singeldemping (in de eerste DUIC). De stad zit vol spanning en belangenstrijd en pogingen tot dialoog.

Daarom zijn we vanuit de Kracht van Utrecht verhalen uit de stad aan het ophalen. Hoe groepen buurt- en wijkbewoners initiatieven in praktijk proberen te brengen. We gaan naar mensen toe om te voelen en te begrijpen waarom sommige dingen goed gaan en sommige dingen soms vreselijk fout kunnen lopen.

Hoe we een omslag in denken kunnen bewerkstelligen over het omgaan met oplopende spanningen tussen ruimte, verkeer en natuur/groen in buurten, wijken, stad en regio.

Waardeer hetgeen wat goed gaat en leer van elkaar wat er fout gaat. We gaan ook aandacht geven aan initiatieven van de gemeente die als positief en ‘of succesvol worden ervaren. Ik denk bv aan de vijfsprong van Ostadelaan, interessant om meerdere redenen.

Hoezo, oplopende spanning tussen ruimtegebruik, verkeersgroei en natuur en groen?

Ik herken die spanning, ook in Amelisweerd, waar het huidige kabinet een onzinnig plan van 1,2 miljard euro voor verbreding van de bak van Amelisweerd wil doordrukken.

Laten we voorkomen dat we daar later als een historische fout over gaan praten.

Wie kent een initiatief op het gebied van Ruimte, verkeer en natuur/groen die een evaluatie verdient?

Ik kom met een collega naar u toe.

Dank voor uw aandacht,

Jan Korff de Gidts

0633630344

jan@jkdg.nl

 

 

 

 

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Een echt “levende” kaart met de groei van Utrecht in 2000 jaar!

Een van de mooiste illustraties van de veranderingen in de loop van de Rijn en Kromme Rijn + de groei van Utrecht en omgeving vond ik zojuist weer terug.

Laat het filmpje maar lopen door bovenin op PLAY te klikken. Het filmpje gaat van zelf weer terug in de tijd, prachtig.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/groeikaart/groeikaart

Complimenten aan het Utrechts Archief!

En schrik niet van de explosie aan het eind van het filmpje. Want: hoe gaat Utrecht nu verder groeien? De gemeente wil in 15 jaar er 100.000 inwoners bij, 70.000 in Leidsche Rijn incl Vleuten-de Meern. 30.000 door zogenaamde inbreiding in andere delen van de stad. Hoe maken we samen de stad, waar stellen we – met het Klimaatakkoord van Parijs in gedachten – grenzen? Waar sturen we bij. Wie stuurt bij. Hoe doen we dat samen?

Zie mijn eerder blog: Wat betekent dat voor mij: samen maken we de stad? Klik dan op http://jkdg.nl/blog/index.php/2015/12/samen-maken-we-de-stad-wat-betekent-dat-voor-mij-hoe-doe-ik-dat/

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Voornemens Duurzaam Kabinet People, planet, profit 2014

In september 2014 publiceerde het Duurzaamheidsoverleg van Politieke Partijen (DoPP_de kabinetsvoornemens op het gebied van PPP, people, planet en profit.

Zo zouden we ook eens op stadsregionaal onze voornemens kunnen vertalen, met aandacht voor de omslag in denken over duurzame mobiliteit en werkgelegenheid.

Welke kansen zou Utrecht kunnen pakken om werkgelegenheid te creëren voor de verduurzaming van de stadsregio met werkgelegenheid ?

Presentatie Duurzaam Kabinet PPP 2014

Meer informatie over Dopp is te vinden via http://www.economie-transitie.nl

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Gedicht van Ed Hoornik

Utrecht
Al ben ik klein, ik ben het middelpunt.
Ik geef het weerbericht, ik sla de munt.
Bestijg de Dom; blik rond. Ge zult beamen:
er komen nergens zoveel wegen samen.
Ed Hoornik

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Samen maken we de stad: Wat betekent dat voor mij en jou?

Noteer 3 februari 2016 17 – 21 uur

Ben jij een van die Utrechters die zich vrijwillig inzet om de stad, wijk of buurt nog mooier en beter te maken? Of ben jij betrokken bij een initiatief of heb je zelf een leuk idee? Kom dan op 3 februari 2016 vanaf 17.oo uur naar de bijeenkomst ‘Ruim baan voor initiatief’. Daar kun je jouw ervaringen delen met andere en toekomstige initiatiefnemers. Zo kunnen we samen sleutelen aan nieuw samenwerken in 2016. Laat dit moment dus niet voorbij gaan en meld je meteen aan via http://bit.ly/1S8YVBi

http://www.utrecht.nl/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/netwerken/winterborrel-ruim-baan-voor-initiatief/

Meer informatie over het initiatievenbeleid van de gemeente vind je op http://www.utrecht.nl/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/

Met bovenstaande aankondiging voor 3 februari is mijn blog van 17 december ingehaald. Ik ga op die avond overigens wel mijn hieronder beschreven idee van mijn blog inbrengen.

Op 17 december 2015 schreef ik nog:

Er is van alles gaande in Utrecht.  Er wordt wel erg veel geschreven en gesproken over “samen maken we de stad”. Ik heb daar vragen bij.

Maurice Hengeveld maakte onlangs een fraaie beschrijving van de ontwikkeling in de stad. http://www.aorta.nu/thermometer/wie-maakt-de-stad-utrechtse-stadmakers-zoeken-aansluiting/

Ook zijn artikel inspireerde me. ik zou graag in contact komen met mensen die (bv) een Utrechts Podiumgesprek zouden willen organiseren over het thema: Samen maken we de stad: Wat betekent dat voor mij? Hoe doe ik dat?

Doel: Uitwisselen welke ervaringen we hebben in een stad als Utrecht te wonen en te werken. In hoeverre is dat samen?
Welke verschillen zien we? Welke verschillen zijn belangrijk? Wie heeft voorbeelden hoe je verschillen overbrugt? Welke verschillen zijn onoverbrugbaar? Wat betekent samen wonen en werken in de stad? Aan welke kwaliteiten van mensen in de stad zouden we (extra) aandacht kunnen geven?

Hoor graag reacties.

Voor een Podium-gesprek zie http://stadspodiumutrecht.nl/partners/

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Waar fietsen we in Utrecht en hoeveel vertraging hebben ze?

Mooie visualisatie van Bram Fokke van “Big Cycling Data” uit de Fietstelweek:

een maandag in september 2015, zie hoe de klok vanaf zes uur gaat lopen en waar fietsritten verschijnen. En waar de rode bliepjes als vertragingen verschijnen.

Kijk en beoordeel de kansen om het fietsaandeel in Utrecht en omstreken te vergroten.

Denk en doe mee met ons Kracht van Utrecht-initiatief, zie rechtermenu.

 

 

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Filmpje: “Hoe functioneert onze netwerk-democratie?”

Marije van de Berg is een initiatiefrijke Leidse, die onlangs een fraai filmpje maakte over de netwerkdemocratie.

Sinds begin 2015 is ze aan het onderzoeken hoe gemeenteraden beter kunnen (bij)sturen op het democratisch gehalte van wat er gebeurt in hun gemeente.

Ook op www.democratischproces.nl kun je daar al iets meer over vinden. 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen