Frisse wind na zeven jaar Kracht van Utrecht: wie helpt mee onze zegeningen te tellen?

Op vrijdag 22 april 2016, dag van de Aarde is het precies zeven jaar geleden dat we ons eerste Kracht van Utrecht-rapport in het Utrechtse stadhuis presenteerden aan de stad Utrecht. In 3 maanden tijd had een bont gezelschap van bewoners en experts met elkaar gespart over een visie op duurzame mobiliteit in stad en regio. Ingrid de Bont, wethouder Verkeer en …… bestuurder van de Regio Utrecht (de toenmalige BRU) namen het rapport in ontvangst: Klik hier voor het rapport

In zeven jaar is er enorm veel ten positieve veranderd: bij mensen in stad en regio, in de Utrechtse politiek, in nota’s, op straat en wijk. Een frisse duurzame wind waait door de stad.

Die frisse wind waait, aangewakkerd door studenten van de Kunstacademie, inmiddels ook door ons eigen initiatief. We kijken meer dan ooit vooruit, we zoeken meer dan ooit bondgenoten, we zoeken correspondenten, vertalers, ambassadeurs en sleutelpersonen.

We zijn nu onze tijdlijn voor 2016 aan het vullen. Vanwege ons naderende feestdag voor “Zeven jaar Kracht van Utrecht” gaan we mensen in de stad vragen ons de vorderingen en zegeningen te vertellen en te tellen. Kom maar met ideeën.

Meer info over ons burgerinitiatief: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/website-wegwijzer

Wat is “Tel je zegeningen” en “Appreciative Inquiry”?

De methode “Tel je zegeningen” is als start van een veranderingsproces al sinds 1980 bekend onder de naam “Appreciative Inquiry”

Appreciative Inquiry (A.I.) is zowel een theorie en een filosofie, als een methode om veranderings-processen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt.
We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden, dat we vaak vergeten te kijken naar wat er wel goed gaat. A.I. stelt voor om de wereld, de ander en jezelf in een organisatie te bezien vanuit de mogelijkheden die mensen met elkaar kunnen ontplooien. Daar komt positieve energie bij vrij die gebruikt wordt voor het veranderingsproces.

Waar het bij A.I. om draait is het samen meer doen van waar we goed in zijn. A.I. zoekt daarom systematisch naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een organisatie en bouwt daarop voort. Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat als er zo veel mogelijk mensen participeren, het draagvlak voor de verandering groot is. Daarbij zullen ook veel mensen meewerken aan die betere organisatie. Weerstand bij verandering is bij toepassing van A.I. dan ook niet erg aanwezig. Behalve dan dat mensen zeggen: ’Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn?’.
Deze werkwijze is makkelijk toepasbaar en werkt motiverend voor alle betrokken partijen. A.I. wordt in organisaties vaak gebruikt om samenwerking te verbeteren en om een visie te maken die in de organisatie gedragen wordt.

Met dank aan de auteur  Associé bij Van Harte & Lingsma http://www.h-l.nl/blog/Appreciative-Inquiry/joep-c-de-jong/visie/appreciative-inquiry:-de-theorie/

Dag van de Aarde, ontstaan en verspreiding

In Nederland, Belgie, Frankrijk en de Verenigde Staten wordt de dag van de Aarde gevierd. In Nederland is de Krant van de Aarde de sponsor van de dag. http://www.krantvandeaarde.nl/over-ons/ en schrijft: “Het is jaarlijkse dag met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.”

In de Verenigde Staten van Amerika is de Dag van de Aarde (International Earth Day) sinds 1970 een populair fenomeen.http://www.earthday.org .Hierop aansluitend organiseerde Aksie Strohalm dat zelfde jaarin Utrecht een eerste Nederlandse Week van de Aarde. Op 18 mei 1971 werd op initiatief van Strohalmer Willem Hoogendijk de Stichting Aarde opgericht, een van de eerste milieuorganisaties in Nederland.  http://www.aarde.org/docums/index2.htm

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Utrechtse fiets kan de lucht in

Revolutionair plan van Bert Determeijer

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4224427/2016/01/14/Revolutionair-plan-luchtfietsen-boven-de-stad.dhtml

Het AD/UN schreef vorige week:

“Natuurlijk is zijn plan voor een revolutionair fietspad in de lucht zowel letterlijk als figuurlijk luchtfietserij, erkent ook de bedenker Bert Determeijer. Maar er zit toch ook wel een serieuze gedachte achter, want de Utrechtse binnenstad wordt zo langzamerhand overspoeld met fietsen. Het wordt te druk op de bestaande fietspaden.”

Het mooie van Bert’s plan is dat er van de Utrechtse Fietsersbond een initiatief ligt om in Utrecht tegen luchtfietsen: Maak langs het spoor Utrecht CS naar Overvecht met de viaducten mee een prachtig snelfietspad naar De Bilt – Bilthoven / Amersfoort. En weer terug!

Zou je zo’n pad ook kunnen aanleggen vanaf Utrecht CS naar het Zuiden  langs de nieuwe tramlijn naar de Uithof? Ook met de tramviaducten mee? Aansluitend op de nieuwe Rabo-fietsbrug over de sporen van Utrecht CS?

Determeijer, gepensioneerd docent en journalist: ,,Tot 2030 groeit de stad zo’n twintig procent, naar 400.000 inwoners. Daarna is het nog niet afgelopen. En nu al heeft Utrecht drie straten in de nationale top 10 van fietsdrukte. Intussen breekt de verkoop van brom-, snor- en e-fietsen jaarlijks records. Er moet dus iets gebeuren in de krappe binnenstad.”

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Hoera, mijn aandeel aan het stadsmaken

15 januari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Utrechtse Ruimtemakers “Onder Max” http://utrechtseruimtemakers.nl

https://www.facebook.com/utrechtseruimtemakers/

Mijn pitch aldaar van enkele minuten met mijn aandeel is in het Utrechtse stadsmaken luidt:

Hoera, het water in de singel is weer terug!

hoera DUIC het water is weer terug in de singelWat geeft dat beeld positieve energie in de stad, kijk eens, je ziet steeds meer wandelaars langs het water.

Omwonenden, die jaren gelegen een huis kochten aan de snelwegbak zeggen nu: Jongens, hemel, we wonen op stand!

 

Een historische fout is hersteld.

Ik raak steeds meer geïnteresseerd in de stadsgeschiedenis. Blij verrast word ik door een nieuwe verhaal in de laatste DUIC over V&D. Ik denk aan het treffende verhaal over het vroegere verzet tegen de Singeldemping (in de eerste DUIC). De stad zit vol spanning en belangenstrijd en pogingen tot dialoog.

Daarom zijn we vanuit de Kracht van Utrecht verhalen uit de stad aan het ophalen. Hoe groepen buurt- en wijkbewoners initiatieven in praktijk proberen te brengen. We gaan naar mensen toe om te voelen en te begrijpen waarom sommige dingen goed gaan en sommige dingen soms vreselijk fout kunnen lopen.

Hoe we een omslag in denken kunnen bewerkstelligen over het omgaan met oplopende spanningen tussen ruimte, verkeer en natuur/groen in buurten, wijken, stad en regio.

Waardeer hetgeen wat goed gaat en leer van elkaar wat er fout gaat. We gaan ook aandacht geven aan initiatieven van de gemeente die als positief en ‘of succesvol worden ervaren. Ik denk bv aan de vijfsprong van Ostadelaan, interessant om meerdere redenen.

Hoezo, oplopende spanning tussen ruimtegebruik, verkeersgroei en natuur en groen?

Ik herken die spanning, ook in Amelisweerd, waar het huidige kabinet een onzinnig plan van 1,2 miljard euro voor verbreding van de bak van Amelisweerd wil doordrukken.

Laten we voorkomen dat we daar later als een historische fout over gaan praten.

Wie kent een initiatief op het gebied van Ruimte, verkeer en natuur/groen die een evaluatie verdient?

Ik kom met een collega naar u toe.

Dank voor uw aandacht,

Jan Korff de Gidts

0633630344

jan@jkdg.nl

 

 

 

 

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Een echt “levende” kaart met de groei van Utrecht in 2000 jaar!

Een van de mooiste illustraties van de veranderingen in de loop van de Rijn en Kromme Rijn + de groei van Utrecht en omgeving vond ik zojuist weer terug.

Laat het filmpje maar lopen door bovenin op PLAY te klikken. Het filmpje gaat van zelf weer terug in de tijd, prachtig.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/groeikaart/groeikaart

Complimenten aan het Utrechts Archief!

En schrik niet van de explosie aan het eind van het filmpje. Want: hoe gaat Utrecht nu verder groeien? De gemeente wil in 15 jaar er 100.000 inwoners bij, 70.000 in Leidsche Rijn incl Vleuten-de Meern. 30.000 door zogenaamde inbreiding in andere delen van de stad. Hoe maken we samen de stad, waar stellen we – met het Klimaatakkoord van Parijs in gedachten – grenzen? Waar sturen we bij. Wie stuurt bij. Hoe doen we dat samen?

Zie mijn eerder blog: Wat betekent dat voor mij: samen maken we de stad? Klik dan op http://jkdg.nl/blog/index.php/2015/12/samen-maken-we-de-stad-wat-betekent-dat-voor-mij-hoe-doe-ik-dat/

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Voornemens Duurzaam Kabinet People, planet, profit 2014

In september 2014 publiceerde het Duurzaamheidsoverleg van Politieke Partijen (DoPP_de kabinetsvoornemens op het gebied van PPP, people, planet en profit.

Zo zouden we ook eens op stadsregionaal onze voornemens kunnen vertalen, met aandacht voor de omslag in denken over duurzame mobiliteit en werkgelegenheid.

Welke kansen zou Utrecht kunnen pakken om werkgelegenheid te creëren voor de verduurzaming van de stadsregio met werkgelegenheid ?

Presentatie Duurzaam Kabinet PPP 2014

Meer informatie over Dopp is te vinden via http://www.economie-transitie.nl

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Gedicht van Ed Hoornik

Utrecht
Al ben ik klein, ik ben het middelpunt.
Ik geef het weerbericht, ik sla de munt.
Bestijg de Dom; blik rond. Ge zult beamen:
er komen nergens zoveel wegen samen.
Ed Hoornik

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Samen maken we de stad: Wat betekent dat voor mij en jou?

Noteer 3 februari 2016 17 – 21 uur

Ben jij een van die Utrechters die zich vrijwillig inzet om de stad, wijk of buurt nog mooier en beter te maken? Of ben jij betrokken bij een initiatief of heb je zelf een leuk idee? Kom dan op 3 februari 2016 vanaf 17.oo uur naar de bijeenkomst ‘Ruim baan voor initiatief’. Daar kun je jouw ervaringen delen met andere en toekomstige initiatiefnemers. Zo kunnen we samen sleutelen aan nieuw samenwerken in 2016. Laat dit moment dus niet voorbij gaan en meld je meteen aan via http://bit.ly/1S8YVBi

http://www.utrecht.nl/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/netwerken/winterborrel-ruim-baan-voor-initiatief/

Meer informatie over het initiatievenbeleid van de gemeente vind je op http://www.utrecht.nl/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/

Met bovenstaande aankondiging voor 3 februari is mijn blog van 17 december ingehaald. Ik ga op die avond overigens wel mijn hieronder beschreven idee van mijn blog inbrengen.

Op 17 december 2015 schreef ik nog:

Er is van alles gaande in Utrecht.  Er wordt wel erg veel geschreven en gesproken over “samen maken we de stad”. Ik heb daar vragen bij.

Maurice Hengeveld maakte onlangs een fraaie beschrijving van de ontwikkeling in de stad. http://www.aorta.nu/thermometer/wie-maakt-de-stad-utrechtse-stadmakers-zoeken-aansluiting/

Ook zijn artikel inspireerde me. ik zou graag in contact komen met mensen die (bv) een Utrechts Podiumgesprek zouden willen organiseren over het thema: Samen maken we de stad: Wat betekent dat voor mij? Hoe doe ik dat?

Doel: Uitwisselen welke ervaringen we hebben in een stad als Utrecht te wonen en te werken. In hoeverre is dat samen?
Welke verschillen zien we? Welke verschillen zijn belangrijk? Wie heeft voorbeelden hoe je verschillen overbrugt? Welke verschillen zijn onoverbrugbaar? Wat betekent samen wonen en werken in de stad? Aan welke kwaliteiten van mensen in de stad zouden we (extra) aandacht kunnen geven?

Hoor graag reacties.

Voor een Podium-gesprek zie http://stadspodiumutrecht.nl/partners/

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Waar fietsen we in Utrecht en hoeveel vertraging hebben ze?

Mooie visualisatie van Bram Fokke van “Big Cycling Data” uit de Fietstelweek:

een maandag in september 2015, zie hoe de klok vanaf zes uur gaat lopen en waar fietsritten verschijnen. En waar de rode bliepjes als vertragingen verschijnen.

Kijk en beoordeel de kansen om het fietsaandeel in Utrecht en omstreken te vergroten.

Denk en doe mee met ons Kracht van Utrecht-initiatief, zie rechtermenu.

 

 

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Filmpje: “Hoe functioneert onze netwerk-democratie?”

Marije van de Berg is een initiatiefrijke Leidse, die onlangs een fraai filmpje maakte over de netwerkdemocratie.

Sinds begin 2015 is ze aan het onderzoeken hoe gemeenteraden beter kunnen (bij)sturen op het democratisch gehalte van wat er gebeurt in hun gemeente.

Ook op www.democratischproces.nl kun je daar al iets meer over vinden. 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Voortgang in een regionale provinciale spoor visie voor Utrecht?

Welke voortgang boekt de regio en provincie om een eigen spoorvisie voor Utrecht tot stand te brengen? Een verslag van een verkenning op hoofdlijnen.

De volgende punten komen aan de orde:

  1. Manifest voor spoor en stad (GO-Spoor) januari 2015
  2. Hoe ontwikkelt zich een Spoorvisie voor de provincie Utrecht?
  3. Onderzoek Spitsreiziger in de Randstad: Op Korte en Lange Termijn
  4. Stagneert visievorming Utrechtse spoorregio?
  5. Voorlopige conclusie

In een tweede artikel over dit onderwerp zal ik met hulp van de boodschappen uit het Manifest (zie 1.) in spoordossiers en onderzoeken concrete aanknopingspunten voor een Utrechtse spoorvisie verzamelen.

  1. Manifest voor spoor en stad (GO-Spoor) januari 2015

De Community Gebiedsontwikkeling rond het spoor (GO Spoor) werkt aan de uitwisseling van kennis en ervaringen van wetenschap en praktijk. Doel van de groep is  met een verdere integratie van spoor en stad de vitaliteit en veerkracht van stad en regio te versterken. Ze noemen dit streven transit oriënteer development (TOD). De hierop toegesneden ruimtelijke ontwikkelingen kunnen zorgen voor een betere regionale bereikbaarheid. Link naar het Manifest, klik hier.

Opstellers van het manifest zijn allen gerenommeerde wetenschappers en experts op het gebied van gebiedsontwikelling: Luca Bertolini – Universiteit van Amsterdam, Karst Geurs – Universiteit Twente, Erwin van der Krabben – Radboud Universiteit Nijmegen, Jaap Modder – Brainville, Jan Klinkenberg – NWO / Platform31 en Edwin van Uum – Het Noordzuiden.

In het manifest van GO Spoor lichtten de opstellers de volgende tien boodschappen toe

1. Doe het voor de vitaliteit van stad en regio

2. Haal meer rendement uit investeringen

3. Grijp kansen voor innovaties

4. Combineer fiets en trein slim

5. Maak van het station een ontmoetingsplek

6. Organiseer het slagvaardig op regionaal niveau

7. Zorg voor urgentie en eigenaarschap

8. Herijk de ruimtelijke plannen

9. Herverdeel taken tussen stad en spoor

10. Experimenteer in de praktijk

Als partners voor verduurzaming van mobiliteit onderschrijf ik deze boodschappen. Ze vormen principes, waarmee we de complexiteit in de samenhang van spoor, fiets en stad kunnen aanduiden, waar mogelijk kunnen vereenvoudigen om een regionale spoorvisie voor de provincie Utrecht tot stand te kunnen brengen.

De provincie Utrecht (met inbegrip van de twee stadsgewesten/regio’s Utrecht en Amersfoort) vormt voor ons bij uitstek het schaalniveau waarvoor we de spoorvisie willen ontwikkelen.

2. Hoe ontwikkelt zich tot nu toe een Spoorvisie voor de provincie Utrecht?

Bronnen:

– Nieuwsbrief Randstadspoor, Remco van Lunteren, (toenmalig) gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht 31-3-2015

– Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer A. Schaddelee van de CU betreffende spoorambities (d.d. 23-09-2015) door het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht 151013 051-Provincie Beantwoording schriftelijke vragen, ingediend door de ChristenUnie betreffende Spoorambities

– Gesprekken met spoor-experts en politici regionaal en landelijk, alsmede internet-consultatie.

2014

In 2014 domineerden landelijke ontwikkelingen onze regionale spooragenda, zo schrijft toenmalig gedeputeerde Remco van Lunteren in zijn Nieuwsbrief Randstadspoor (RSS).

In de zomer heeft de minister van IenM de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) vastgesteld, met daarin de landelijke ambities en kaders voor het spoor tot 2028. Er is een nieuw samenwerkingsmodel ingericht, waarin de decentrale overheden intensiever samenwerken met NS, ProRail en IenM. Op zogenaamde landsdelige en landelijke OV/Spoortafels worden alle relevante spooronderwerpen besproken. De eerste twee rondes van de Spoortafels hebben inmiddels plaatsgevonden; in september/oktober 2014 de eerste en in februari/maart 2015 de tweede ronde. De regio Utrecht vormt samen met de Metropoolregio Amsterdam de landsdelige Spoortafel voor de Noordvleugel Randstad.

2015

In 2015 vinden er verschillende een bestuurlijke gesprekken plaats tussen rijk en regio Utrecht waarbij gezamenlijke dossiers in het fysiek – ruimtelijke domein besproken worden. Deze gesprekken vormen een samenhang met de jaarlijkse BO MIRT gespreksronde in het najaar. Sinds vorig jaar maken de z.g. spoortafels onderdeel uit van deze gesprekken. Hierin worden zaken rond Spoorprojecten en de NS dienstregeling besproken in aanwezigheid van bestuurders en experts, NS en Prorail en de reizigersorganisatie ROVER. De spoortafels vinden plaats op 5 landsdelige tafels en bovenliggende onderwerpen komen ook in een nationale spoortafel aan de orde. Onze provincie maakt deel uit van de gesprekken van het landsdeel NoordVleugel, waar ook Noord-Holland, Flevoland, Almere en Amsterdam onder vallen.

Inmiddels heeft de provincie in 2015 ook een Voorbereidende landsdelige Spoortafel voor Utrecht gehouden, waarin een eerste uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen bestuurders, experts, NS, Prorail en ROVER over nut en noodzaak van een eigen Utrechtse visie en aanpak.

2016 – 2018/2019: Uitwerking programma’s met nieuwe infra rond Utrecht CS

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van IenM zal tussen 2020 en 2028 ruimte moeten geven aan een dienstregeling waarbij op de drukke trajecten binnen en naar de Randstad zes Intercity’s en zes Sprinters per uur rijden. In 2018 zou dat allereerst voor de corridor Amsterdam – Utrecht – Eindhoven van start moeten gaan.

In het programma Randstadspoor staan twee regionale sprinterlijnen Rhenen – Breukelen en Geldermalsen -Woerden centraal. Zie http://www.randstadspoor.nl/ Nog onduidelijk is wat de dienstregeling van deze spoorlijnen voor reizigers in 2016 en 2017 gaat opleveren. Wel geeft NS aan dat bijvoorbeeld het nieuwe station Vaartsche Rijn eind 2016 geopend zal worden en de beoogde dienstregeling in de spits 8 treinen per uur per richting (vier vanuit Geldermalsen, vier vanuit Veenendaal) zal gaan omvatten.

De term Randstadspoor werkt veel verwarring op. Je denkt aan een hiermee samenhangend programma voor sporen en treinen in de Randstad.  Of aan Randstadrail, een innovatieve en zeer succesvol opererend tram/lightrailnetwerk in de Metropoolregio Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. RandstadRail verbindt de stadscentra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer met meerdere raillverbindingen en een snelle busverbinding. “Met RandstadRail kom je snel en gemakkelijk van Den Haag naar Zoetermeer of Rotterdam of andersom”. Zie Link https://www.htm.nl/over-htm/onze-organisatie/randstadrail/

Eind 2016 is het nieuwe emplacement Utrecht Centraal (“projectdoorstroomstation”) klaar. Eind 2017 gaat station Utrecht Vaartsche Rijn open. Onduidelijk is nog welke treinen er zullen gaan stoppen. In 2018 is de tram “om de Zuid” naar de Uithof klaar.

Als laatste volgt de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, die tot verbetering van de dienstregeling vanaf december 2018 in 2019 zal kunnen leiden.

Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) trekt 88 miljoen euro uit om het spoor tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn te verdubbelen. Doordat de hele spoorlijn tussen Utrecht en Woerden 4-sporig wordt, kunnen hier vanaf 2018 een vijfde en zesde sprinter per uur gaan rijden. De snelheid van treinen tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn kan dankzij de spooruitbreiding ook omhoog.

Staatssecretaris Mansveld: “Het spoor rond Utrecht vormt het hart van het Nederlandse spoorwegennet. Dat moet dus zo robuust mogelijk zijn. Door de spoorverbreding tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn verwijderen we deze flessenhals op het spoor. Hier profiteren dagelijks tienduizenden doorgaande intercityreizigers tussen Woerden en Utrecht van, maar ook lokale reizigers die de sprinter pakken naar de rand van de stad.”

De volledige indienststelling van de spooruitbreiding Utrecht Centraal – Leidsche Rijn is gepland voor de dienstregeling 2019, die in december 2018 in gaat

Actualiteit: Vragen van Statenlid Schaddelee over de Utrechtse Spooragenda

Op 23 september 2015 stelde CU-statenlid dhr Arne Schaddelee de volgende vragen inzake de Utrechtse spoorambities aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) Zijn vragen tezamen met de antwoorden van GS van 13 oktober nemen we onderstaand integraal op:

1. Welke specifieke wensen zijn vanuit de provincie Utrecht op tafel gelegd en hoeveel geld is hiermee gemoeid?

Antwoord: Tijdens de z.g. landsdelige spoortafel Noordvleugel zijn vanuit de Utrechtse regio twee specifieke voorstellen voor het opstarten van een MIRT-verkenning geagendeerd. Dit zijn “MIRT-verkenning OVcorridor Utrecht- Hilversum – Harderwijk (sporen driehoek)” en de “Verkenning OV regio Utrecht”. Voor de sporendriehoek is de aanpak van de opgave geraamd op ca 35 mln. euro. Bij de “verkenning OV regio Utrecht” zijn de te onderzoeken varianten nog te globaal geformuleerd om geraamd kunnen worden.

2. Kunt u al iets zeggen over de uitkomsten van het overleg?

Antwoord: De spoortafels maken onderdeel uit van de BO MIRT Beleidsoverleggen. Hierover wordt, als input voor de lenM begrotingsbehandeling, een brief aan de Tweede Kamer opgesteld. Bestuurlijk is afgesproken dat over de uitkomst van de overleggen niet gecommuniceerd wordt voordat deze brief naar de Tweede Kamer verstuurd is. Dit is nl de formele reactie van het kabinet op onze voorstellen. Deze brief wordt verwacht c.a. 1 week voor het Algemeen Overleg MIRT op 23 november en maakt onderdeel uit van de stukken voor dit kamerdebat. ((Voor deze brief van de minister van I&M, BO MIRT Regio Noordwest-Nederland, pagina 4 en 5, zie Uitkomsten_van_de_Bestuurlijke_Overleggen_MIRT_en_een_aantal_relevante_ontwikkelingen

ln de begrotingsstukken van Prinsjesdag 2015 is ook een rapport “herijking Spoor” opgenomen. Hieruit maken wij op dat het kabinet in deze begroting vooralsnog alleen twee maal 100.000 euro heeft gereserveerd als studiegeld voor bovengenoemde verkenningen. Als de brief aan de Tweede Kamer verstuurd is, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomsten van de gesprekken en de gevolgen die dit heeft voor de provinciale ambities in het licht van de reizigersgroei op het spoor in de provincie Utrecht.

3. Als toelichting op vraag 3 stelt dhr Schaddelee: “ln 2014 zijn in het Mobiliteitsplan stevige ambities vastgelegd met betrekking tot OV. Recent was ProRail echter in het nieuws met verschillende financiële missers. De financiële ruimte voor het doen van investeringen in en rond het spoor is daardoor verschrompelt. ” Welke gevolgen heeft dit voor onze provinciale ambities, voor de beoogde reizigersgroei en voor verdere overbelasting van het spoornet in de provincie Utrecht?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 2.

Tot zover de vragen van dhr Schaddelee en de antwoorden van GS.

3. Onderzoek Spitsreiziger in de Randstad: Op Korte en Lange Termijn

Door demografische en economische ontwikkelingen is een sterke groei van de reizigersstromen naar de grote steden te zien. Het goed opvangen hiervan is een uitdaging – met name in de spits. En het openbaar vervoer speelt hierbij een cruciale rol. Hoe kan het openbaar vervoer deze reizigers zo goed mogelijk bedienen, nu en in de toekomst? Dat is de hamvraag van het Onderzoek Spitsreiziger, dat in juni 2014 gestart is. Het is een vervolgonderzoek in het kader van de Lange Termijn Spooragenda.

Gestart werd met twee Deep Dive-sessies met NS, ProRail, het ministerie en de decentrale overheden in de Randstad. Twee verschillende denkwerelden werden hier naast elkaar gelegd: de ‘Beter en Meer’ nota van de spoorsector Link: klik hier en de ‘Kiezen voor Kwaliteit’ analyses uit 2013 van OV-bureau Randstad Link: klik hier. Het leidde tot vragen: wat maakt het OV-gebruik in de Randstad wezenlijk anders dan daarbuiten? Wat houdt een deur-totdeur reis precies in? Aan welke knoppen kunnen we gezamenlijk draaien om de kwaliteit van OV-reizen in de spits te verbeteren? En welke structurele veranderingen hebben pas na 2020 effect?

Illustratief waren de aanbevelingen in april 2013 van het OV-bureau Randstad voor Utrecht:

“Essentieel is dat elke vleugel in de Randstad een keuze maakt voor een beperkt aantal stations (OV-poorten) dichtbij locaties waar veel mensen werken en studeren. Snel lokaal vervoer zoals metro en sneltram moet dan bij die OV-poorten perfect aansluiten op de trein. De OV-poorten zijn onderling goed met elkaar verbonden door intercity’s. De ruimtelijke ontwikkeling dient zoveel mogelijk geconcentreerd te worden rond de OV-poorten. De uiteindelijke keuze van de poorten is een zaak van de regio.
In het onderzoek wordt aanbevolen in de Utrechtse regio de volgende poorten te kiezen:
* Utrecht heeft het Centraal Station als OV-poort en verbindt Vaartsche Rijn en Bilthoven met hoogwaardige tram- en busverbindingen met de Uithof. Dit verbetert de bereikbaarheid van de Uithof en ontlast Utrecht Centraal”.

Op basis van de Deep Dive sessies heeft de stuurgroep Spitsreiziger geconcludeerd dat een studie naar het ideale spoorsysteem voor de spitsreiziger in de Randstad gewenst is, maar veel tijd kost. Implementatie van grote structuurveranderingen zijn volgens de Stuurgroep nauwelijks mogelijk in de dienstregeling 2017-2020. De stuurgroep heeft daarom besloten om het onderzoek naar de Spitsreiziger op te knippen in twee delen: de korte en de lange termijn. Het kortetermijnonderzoek is in augustus 2014 afgerond. Hierin is gezocht naar aanbevelingen voor de dienstregeling 2017-2020. zie ook rapport ‘Resultaten korte termijn deel Onderzoek Spitsreiziger’  Link: klik hier, beschrijving voor Utrecht vanaf pagina 36.

In de loop van 2015 is het langetermijnonderzoek door het ministerie van IenM omgedoopt tot het traject ‘Toekomstbeeld OV’. Net zoals enkele jaren eerder in andere Nederlandse regio’s is gebeurd. Het heeft op de eerste plaats als doel een stip op de horizon te zetten voor het spoor/OV-systeem in 2040/2050. Op die termijn is er volgens het ministerie veel meer ruimte voor structuurveranderingen in het spoorsysteem, een van  de vervoerskundige conclusies uit de Deep Dive sessies. Nu wordt onderzocht wat de opties en gevolgen zijn voor een OVsysteem dat naar de belangrijkste bestemmingen tweemaal zoveel mensen vervoert. En welke stappen gezet moeten worden om daar te komen. Het beoogde eindproduct is een gezamenlijke schets van het ‘optimale’ OV-systeem voor de Randstad en de rest van Nederland, en de stappen op hoofdlijnen die de partijen moeten zetten om dit systeem te verwezenlijken. Besluiten hierover worden volgens het ministerie uiteindelijk aan de spoortafels genomen.

4. Stagneert visievorming Utrechtse spoorregio?

In genoemde Deep Dive-sessies is er voor de regio Utrecht – zoveel is wel duidelijk – geen spooroplossing uit de bus gekomen; in plaats van het vergroten van de capaciteit Utrecht – Amersfoort (spoorverdubbeling Blauwcapel – Bilthoven) wordt gedacht aan een snelwegbus Amersfoort – Utrecht Science Park…. Daarnaast is het niet gelukt om de treinfrequentie tussen Utrecht Centraal en Breukelen in de daluren te handhaven en in de daluren Sprinters door te trekken van Breukelen naar Amsterdam Centraal. Voor deze doortrek is volgens Prorail in 2016 onvoldoende ruimte beschikbaar op het spoor. Wel geven Prorail en NS aan dat deze verbetering waarschijnlijk zal worden doorgevoerd in de dienstregeling van NS in 2017. Onduidelijk blijft wat het MIRT-onderzoek Sporendriehoek Utrecht – Hilversum – Harderwijk voor reizigers gaat opleveren.

I.p.v. OV-MIRT-Verkenning: een Verkenning Gebiedsagenda Utrecht – Oost

Inmiddels heeft de minister van I&M in de behandeling van de begroting 2016  bevestigd dat zij geen geld ter beschikking wil stellen voor een OV-MIRT-Verkenning voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Oostkant van Utrecht en het universiteitsterrein Utrecht Science Park met een tweede tramlijn via de Binnenstad. In het laatste Beleidsoverleg MIRT van het ministerie met de regio Noord West Nederland (Utrecht valt in deze regio) is afgesproken een brede Gebiedsverkenning Utrecht Oost te starten. Doel is te komen tot een gezamenlijke ambitie over de gewenste ruimtelijk-economische structuur van Utrecht Oost om zo verdere ontwikkeling onder de noemer «Healthy Urban Living» mogelijk te maken. Daarvoor zal de OV-opgave verbonden worden met opgaven op het gebied van economie, ruimte, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid Bron: BO MIRT Regio Noordwest-Nederland, pagina 4 en 5, zie Uitkomsten_van_de_Bestuurlijke_Overleggen_MIRT_en_een_aantal_relevante_ontwikkelingen

5. Voorlopige conclusie

Mijn voorlopige conclusie luidt dat weliswaar niemand nut en noodzaak van een Utrechtse regionale spoorvisie bestrijdt maar dat een concrete uitwerking nog op zich laat wachten.

Voor een tweede artikel over dit onderwerp duik ik met hulp van de boodschappen uit het Manifest (zie 1.) om concrete aanknopingspunten in de dossiers en onderzoeken te vinden.

De zojuist verschenen gemeentelijke nota Slimmere routes, slimmer regelen, slimmer bestemmen  geeft hiervoor heldere signalen om zo’n Utrechtse spoorvisie tot stand te brengen -> https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/verkeersbeleid/

 

Jan Korff de Gidts

Voor reacties contactenkvu@gmail.com

 

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen