Kracht van Utrecht deelname Dutch Mobility Hackaton geslaagd!

DMH Groepsfoto Hackaton en KvU

 

35 specialisten in 13 teams werkten 17 en 18 november samen in een Hackaton. De Kracht van Utrecht was erbij.

 

 

Wat is een Hackaton? https://www.utrechtinc.nl/dutchmobilityhackathon/

Ons doel was te leren een HB-matrix te visualiseren. 

 • hoe kun je een matrix van herkomst & bestemmingen op kaart zetten ~ “mappen” (Engels: Origin-Destination OD-Geocoding)?
 • hoe kun je met zo’n kaart visualiseren welke herkomst-bestemmingsritten er in de spits met de auto, fiets en OV zijn (bijvoorbeeld in de regio Utrecht)?
 • welke verschillende reistijden zijn hier mee gemoeid?
 • welke kansen komen er nu in beeld voor een transitie naar een meer duurzame mobiliteit (door de ritten in te delen in afstandsklassen, in reistijdklassen, in meer en minder duurzaam etc.)?
  • op de (E-)fiets voor de ritten tot ongeveer 15-20km?
  • voor fiets&trein voor de ritten >>20 km?
 • welke aanbevelingen komen uit bovenstaande punten voort voor aanpassingen aan en ontwerp van fiets en OV-netwerken of combinaties hiervan?

Voor het bespreken van de resultaten hebben we twee te onderscheiden doelgroepen voor ogen:

 • netwerkplanners bij overheden en / of bedrijven
 • gebruikers / mobilisten die met elkaar peer to peer kunnen communiceren welke alternatieven aanwezig zijn voor hun woon-werkritten in de spits.

De eerste kaarten & verworven inzichten

We hebben in de samenwerking met TomTom, ANWB, NS en Esri onze eerste kaarten kunnen vervaardigen. Belangrijkste inzicht van onze deelname is dat we er nog meer van overtuigd zijn dat “waargenomen herkomst-bestemmingspatronen” veel relevanter zijn in vergelijking met de nu veel gebruikte berekende geënquêteerde Herkomst-Bestemmingsrelaties, die nu de basis vormen van Verkeersmodellen,

Bedrijven als TomTom, NS, Vervoerbedrijven en Adviesbureaus beschikken nu over data die verzameld worden aan de hand van gps-gegevens van smart-phones (TomTom), NS&Vervoerbedrijven (Businesscard, OV-Chipkaart) en de jaarlijkse Fietstelweek. Ook overheden vergaren nauwkeurige kennis over de Herkomst en Bestemmingen van deelnemers aan het doelgroepenvervoer van Regio-Taxi en Valys.

Dit type bedrijven en organisaties zorgen voor “echte” gegevens over het reisgedrag van auto, fiets en OV. Uit analyses blijkt o.a. dat de automobilist 70% van het reistijdverlies op stadswegen en bij afslagen oploopt. Slechts 30% van dat reistijdverlies treedt op op de snelweg. Kortom we zijn een stuk wijzer geworden. We gaan met specialisten uit het land hier op verder bouwen.

 

 

Geplaatst in Catalysator, Coach, De week van .... | Een reactie plaatsen

Dit weblog was tussen 7 aug en 7 november tijdelijk in gebruik voor de actie: Gemeente weiger vergunning voor kamerverhuur in Poortsrstraat 8bis.

Dit weblog was tussen 7 aug en 7 november tijdelijk in gebruik voor de actie GEMEENTE WEIGER VERGUNNING VOOR KAMERVERHUUR voor Poortstraat 8 bis. Onze actie is geslaagd. Want na onze handtekeningenactie, onze rapportage over kamerverhuur-clustervorming en aansluitende gesprekken heeft de gemeente – gelukkig – besloten deze vergunningsaanvrage te weigeren.

Meer informatie over de stand van zaken bij jan (at) jkdg.nl

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Het belang van ambassadeurs en community-vorming in een gedragsveranderingstraject

Het belang van ambassadeurs en community-vorming in een gedragsveranderingstraject Auteurs: Jeroen Lugtigheid en Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht

 1. Gedragsverandering en overheid

Lokale overheden hebben het tegenwoordig gemakkelijker en tegelijk moeilijker met gedragsverandering. In vroeger tijden had de overheid instrumenten tot haar beschikking om gedragsverandering te realiseren zoals een informatieavond voor burgers in een zaal of een poster op het gemeentehuis of in een huis-aan-huisblad.. De afgelopen decennia hebben ze er een heel digitaal arsenaal bij gekregen aan social media, websites, online magazines, e-nieuwsbrieven en mailings. Waar de laatste jaren ook nog de mobiele applicatie, de zogenaamde ‘app’, bij is gekomen als middel.

2. Een app als oplossing?

Een app kan een geschikte oplossing zijn om je doelgroep te bewegen het juiste gedrag te gaan vertonen. In de app kunnen mogelijkheden voor feedback en spel zijn opgenomen, handig omdat de doelgroep van een app hun smartphone vrijwel altijd bij zich dragen. Het ontwikkelen van zo’n applicatie, bijvoorbeeld een fiets-app, kan uitdagend zijn. De interactie moet kloppen, alle technische bugs opgelost, stakeholders dienen betrokken en tevreden te zijn. Als er uiteindelijk een product ligt is iedereen euforisch, er wordt een launch party gehouden, men slaat elkaar op de schouders en gaat zitten wachten. Laat die gedragsverandering maar komen! Na enkele maanden krabt men zichzelf eens op het hoofd en vraagt zich af waarom de animo toch zo tegen valt. Als men al terugkijkt.

3. Het ontwikkelen van een app

Het echte werk bij gedragsverandering begint echter al als je aan het maken van een app denkt. De applicatie is slechts een van de middelen in een project met ambitie en doelstellingen. In de bouw van een app dien je de doelgroep vanaf het begin af aan mee te nemen, een herkenbare plek te geven en die zo veel mogelijk terugvindbaar te maken. Als de app gereed is kan de doelgroep enthousiast gemaakt worden om de app ook daadwerkelijk te gebruiken en te blijven gebruiken. Maar onderzoek wijst uit dat gedragsveranderingen zich pas na zes maanden vastzetten in de menselijke routines.

4. Enthousiasmeren

Het enthousiasmeren kun je uitvoeren via massa-mediale campagnes, door TV en radiospotjes en betaalde promotieteams die mensen overtuigen de app te downloaden. Dit zal zeker werken om mensen op de hoogte te brengen van het bestaan van de app en een eerste buzz te creeëren. Maar daarna? Hoe zorg je dat na enkele weken de aanwas de uitval blijft overtreffen, hoe zorg je dat de uitval wordt geminimaliseerd?

5. Ambassadeurs

Een belangrijke rol kan hierbij zijn weggelegd voor ambassadeurs. Zeker als het gaat om projecten met lokale verbindingen. Wat zijn ambassadeurs? Mensen uit de doelgroep die het project een warm hart toedragen en actief willen meewerken aan een gedragsveranderingsproject. Mensen die vanuit zichzelf en vanuit hun netwerk nieuwe deelnemers en nieuwe ambassadeurs willen aantrekken.

Deze ambassadeurs kunnen een enthousiaste groeiende community gaan vormen die zichzelf versterkt en in stand houdt. Dit ontstaat echter niet zomaar. Daarvoor zijn randvoorwaarden nodig. Mensen hebben niet alleen virtueel maar ook persoonlijk contact nodig om hen te ondersteunen, inspireren en enthousiast te houden.

6. Theorie community-vorming

McMillan & Chavis[1] hebben al in de jaren tachtig een theorie geponeerd die nog steeds opgaat en zelfs in de tijd van online communities nog weinig aan relevantie heeft verloren. Deze Amerikaanse wetenschappers identificeerden vier verschillende factoren die het succes van een community bepalen: lidmaatschap, invloed, voldoening en emotionele binding.

Lidmaatschap staat voor de mate waarin leden van de groep zichzelf lid voelen en als lid zichtbaar willen zijn. Supporters van een club worden een sterke, zichtbare groep met hun clubkleuren en symbolen.

Invloed staat voor de idee dat je iets kunt toevoegen aan de community: jouw acties brengen de groep verder. Mensen gaan collecteren voor een goed doel omdat ze denken dat hun actie een positieve invloed heeft Of ze gaan flyeren voor hun lokale politieke partij omdat ze daarmee de uitslag van de verkiezingen positief beinvloeden.

Voldoening is de mate waarin de community bijdraagt aan je eigen zingeving en je welzijn. In hoeverre geeft de groep je iets terug? Als je – met fietsapp! – meefietst met een locale fietsclub blijf je met je fietsvrienden gemotiveerd en werk je tegelijk aan je eigen conditie.

Emotionele binding tenslotte gaat om de gelijkgestemdheid van de leden van de community. Bij binding draait het om gedeelde waarden en verhalen die gebruikers hebben. Greenpeace is zo’n sterke community met veel vrijwilligers omdat alle leden dezelfde waarden onderschrijven.

7. Voorbeeld

Hoe zijn deze inzichten in functies van een community te gebruiken in een applicatie gedreven gedragsveranderingstraject? Hiervoor kijken we bijvoorbeeld naar het gedragsveranderingstraject B-Riders. Dit meermalen prijswinnende Brabantse project is opgezet om forenzen te verleiden de auto te laten staan en deze voor de middellange afstand in te ruilen voor de elektrische fiets. Niet alleen kregen de deelnemers voldoening in het geven van feedback en het ontvangen van een financiële kilometervergoeding, de vuurrode huisstijl en het consequent aanspreken van de deelnemers als B-Riders zorgden voor een sterk gevoel van lidmaatschap. Dit werd nog versterkt door het organiseren van meerdere events waarbij de leden elkaar ‘in real life’ konden ontmoeten en spreken en met elkaar in verbinding konden komen.

8. Rol ambassadeurs

Dit met elkaar in verbinding komen is belangrijk als we een deel van de deelnemers als ambassadeur de kracht van de community willen versterken. Via de app kunnen ambassadeurs elkaar leren kennen, vooral als zij terugvindbaar zijn, tenminste op postcode 4 niveau en alleen als zij via de app langs deze weg herkenbaar zijn. De applicatie kan voldoening bieden, ook als er beloningsaspecten meespelen. Het benutten van social media kan zorgen voor een deel van de emotionele verbinding Dit werkt echter slechts tot een zekere hoogte. Menselijk, persoonlijk contact in ‘echte ontmoetingen’ (in real live) is echter onmisbaar om de gedeelde waarden, elkaars kennisniveau en actiebereidheid van een groep te versterken.

Op het moment dat mensen zich echt onderdeel van een community gaan voelen en de emotionele band met de andere leden sterk genoeg is zal men op zoek gaan naar invloed en proberen ook iets toe te voegen aan het geheel door nieuwe ambassadeurs te werven. Op dat moment kan de kracht van de community zich ontwikkelen en kan het netwerk van de leden snel gaan groeien. Iedere gebruiker van de app kan bijvoorbeeld via social media nieuwe leden aandragen en zich als ambassadeur gaan gedragen. Het wordt voor een ambassadeur vooral inspirerend als hij iemand kan verleiden of overtuigen voor een zelfde houding en gedrag! Hiernaast kan de community zichzelf en elkaar blijven motiveren om voldoening te krijgen uit de applicatie en de ervaringen in de community, vooral door zich ook meer in de ‘buitenwereld’ naar het grote publiek te presenteren.

De rol die zo’n enthousiaste groep mensen kan hebben in een lokaal gedragsveranderingstraject wordt in nze ogen nog teveel onderschat. Een groep ambassadeurs zou werving en motivatie kunnen verzorgen, ook tijdens het door-ontwikkeltraject van de app kan zo’n groep een grote rol vervullen als testgroep en klankbord.

Vraag is dan natuurlijk wel hoe je zo’n community start en ondersteunt. Als overheid kun je zaken regelen die het gevoel van lidmaatschap en de emotionele band vergroten. Je kunt tijdens een eerste bijeenkomst een enthousiaste groep mensen voorzien van promotiemateriaal waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. Ook kun je ze voorzien van gezamenlijke uitingen zoals een logo en bijvoorbeeld een t-shirt. Belangrijk is in ieder geval ze betrokken te houden en de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om de community rondom de applicatie levend en groeiend te houden.

Een applicatie ontwikkelen is voor een gedragsverandering een begin, een technisch middel waarmee je de gebruikers voldoening kunt geven voor hun gedrag. Wil je echter een echte community van ambassadeurs die anderen aansporen mee te doen en daarmee de applicatie lang genoeg in leven houdt om de gedragsverandering ook daadwerkelijk bij de deelnemers een nieuwe routine worden, dan is het slim om verbinding te zoeken met initiatieven vanuit burgers of bedrijven in de stad door een fysieke community in het leven te roepen: “connected in real life” zouden applicatieontwikkelaars zeggen.

 

Reacties welkom bij de auteurs via dit blog of aan jan korff de gidts, jan@jkdg.nl

Utrecht, september 2016

 

Noten

[1] McMillan, D.W., & Chavis, D.M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6-23.

(2) Opmerking: In Nederland zijn deze denkbeelden vertaald in Boeien, Binden en Verbinden. In de engelse literatuur wordt gesproken over bonding, bridging, and linking. In de coachings-literatuur wordt “Overbruggen” – ons inziens terecht – de lastigste hobbel genoemd.

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Update informatie over de panelleden en hun rol in het draaiboek InitiatievenCafe Kracht van Utrecht

160415, 19:30 u

Update InitiatievenCafe Kracht van Utrecht: De functie van gespreksleider bij de pitches, de panelleden en het draaiboek voor de gespreksleider/panelleden.

Panelleden: Rianne Zandee, Frits Lintmeijer en Frans Soeterbroek.

UPDATE 1: Alle panelleden zijn akkoord met hun (inmiddels verbeterde) “CV-zinnetjes”

UPDATE 2: Precisering van de rol van het panel, inclusief rol bij de afsluiting/ROUND-UP

We verwachten alle panelleden 22 april om uiterlijk 14.30u  op Rotsoord 9 / Rotslab. Mag ook eerder. Wij zijn er al
Op http://jkdg.nl/blog/index.php/2016/04/initiatievencafe-kracht-van-utrecht-mini-pitches-en-draaiboek/ lees je de update van alle mini-pitches + het draaiboek, die ik aan alle 8 pitchers heb gemaild.
Er is heel veel belangstelling voor ons Cafe in de stad. Met pitchers  en “wij” zitten we nu al op ons streefgetal 50 deelnemers / reservelijst in de maak.
Ik doe – met Karin Visser van de gemeente – de aftrap van het Cafe om 15.00 uur
Ik zal jullie als panellid in mijn aftrap als volgt gaan voorstellen
Rianne Zandee heeft als programmamanager van een masteropleiding voor stedelijke en gebiedsontwikkeling op de Hogeschool van Utrecht 25 jaar werkervaring op het gebied van ruimte, mobiliteit en duurzaamheid en gevoel voor marketing.
Frans Soeterbroek, alias de ruimtemaker, is socioloog, adviseert en publiceert over samen stad maken en is een van de drijvende krachten achter het netwerk van Utrechts initiatieven ‘de Utrechtse Ruimtemakers’.  Als je hem hoort spreken gaat het vaak over lichter sturen, bruggen bouwen en geheugen gebruiken.
Frits Lintmeijer zette zich als oud-wethouder Verkeer en Cultuur in voor een stad die schoner en gezonder is, voor een stad waar tram en fiets het winnen van de auto. Hij is bovendien lid van de Eerste Kamer voor Groenlinks.
Nu de rol van de gespreksleider, tijdbewaking, het panel en afsluiting=ROUND-up voor het draaiboek
Gespreksleider Wibo Senders stelt na elke pitch een prangende vraag, denkend vanuit het publiek, aan elke pitcher, die nog gesteld zou kunnen worden.
Jan Korff de Gidts zal telkens voor Wibo de PITCHTIJD van 3 minuten in de gaten houden en Wibo seintje geven dat de tijd bijna op is.
Dan vraagt hij welk panellid een aanvullende vraag, of compliment of tip aan de pitcher zou willen stellen/ geven. Twee panelvragen of tips is ook goed. Het panel geeft geen beoordeling van de pitch.
De pitcher reageert daarop. Een tweede vraag of tip van (een ander lid van) het panellid is leuk.
Jullie houden als panel  in de gaten dat jullie elkaar per pitch – naar eigen voorkeur de ruimte geven:
Het is dus niet de bedoeling dat alle drie panelleden tips geven aan alle 8 pitchers. Dat is teveel van het goede.
Rianne Zandee biedt aan voor alle pitches alle tops en tips-lijstje van het panel te noteren en die aan te bieden aan degene die verslagje maakt. Ik stel voor dat Kerstin Steinhart dat maakt aan de hand van de top en tips die alle deelnemers na afloop van de middag bij haar in kunnen leveren. En waarvan zij gebruik maakt bij haar ROUND-UP, plenair om half zes. Dan is het ook passend om aan Rianne te vragen enkele tops en tips vanuit het panel  plenaair aan het publiek terig te koppelen. 
Na de acht pitches wordt het een informele setting. Rond 17.15 a 17.30 bestaat de kans dat collega Kerstin Steinhart ook een van jullie vraagt wat jullie die middag is opgevallen en wat jullie “top” en “tip” is.
Tot zover
Geplaatst in Catalysator, Coach, De week van .... | Een reactie plaatsen

Update Mini-Pitches en Draaiboek InitiatievenCafe Kracht van Utrecht UITVERKOCHT / VOL!

160415   19:45 u
Update Pitchers, Mini-pitches en Draaiboek voor ons eerste InitiatievenCafe UITVERKOCHT / VOL !!
met vragen..
De Kracht van Utrecht is een stadsbrede groep van bewoners en experts, die concrete voorstellen doet voor duurzaam ruimgebruik, verkeer, gezondere lucht en een leefbare stad http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/
We zien tal van initiatieven op het gebied van (duurzaam) ruimtegebruik en verkeer opbloeien. Utrecht is broedplaats. 
Daarom geven we jullie 8 Utrechters – samen met de gemeente Utrecht – op 22 april een podium. Om elkaar te inspireren.  
Er hebben zich op dit moment reeds meer dan 60 mensen opgegeven. Met jullie erbij is het Cafe dus al uitverkocht/vol, omdat we 50 deelnemers het maximum vinden. Op deze link kun je de zien wie zich hiervoor hebben opgegeven. http://f5e05ba24b75.fikket.com/event/kracht-van-utrecht-initiatievencafe-ruimtegebruik-en-verkeer-22-april-2016-rotsoord-rotslab
Het mooie is dat de gemeente Utrecht, Karin Visser van Staf Wijken/Participatie erin geslaagd is om collega’s van andere diensten van de gemeente aan het Cafe deel te laten nemen.
We hebben voor jullie gekozen vanwege de variëteit in initiatieven en projecten, klein en groot en verspreid over heel de stad. Zowel van bewoners, als van samenwerkingsprojecten van gemeente met ondernemers en bewoners.
Allereerst de aankondiging van jullie pitches, een kort overzicht in een of twee zinnen: 
Ria Douma van de Kersentuin uit Leidscherijn (“100% bewonersinitiatief”) licht toe hoe zij in 2002 de bouw van hun wooninitiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving.
Titel: De Kersentuin: 100 % bewonersinitiatief
Gerard Cats (Stichting Oosterspoorbaan) vertelt hoe een initiatief van bewoners en Happyland heeft geleid tot een collectief gedragen en goedgekeurd plan voor een unieke duurzame gebiedsontwikkeling, waarin een historische verbinding van stad en landschap wordt hersteld. Met publieke functies en gesloten beurs.
Titel: Van Oosterspoorbaan naar een fietspad? Zelfs meer dan dat!
Buurt Mobiel van Jeroen Blokland en Moyra Haaxma brengt elektrisch maatwerkvervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk samen in een nieuwe dienst.
Titel: Buurt Mobiel:  Biedt elektrisch maatwerkvervoer voor & door de wijk Overvecht.
Mobiel VTO (Han Ellenbroek) verbindt bewoners van de Veemarkt, Voordorp, Tuindorp en Tuindorp-Oost  door elkaars vervoermiddelen te gebruiken. Door het delen van auto’s, bakfietsen, aanhangwagens en elektrische fietsen.
 
Titel: VTO: Duurzaam elkaars vervoersmiddelen delen in Noordoost
Marc Jansen van Abstederdijk, leefbare straat biedt inzicht hoe lastig het is om met ideeën en handtekeningen van bewoners kleine verbeteringen in de straat (meer groen, inwisselen van parkeerplekken) te realiseren.
 
Titel: Naar een leefbare straat, de Abstederdijk
Eric van Boven van Bar-Beton zal als ondernemer in de binnenstad aangeven hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente.
 
Titel: Kijk van een ondernemer op stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente
Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) zal zich vanuit twee rollen presenteren: als verkeersouder op een basisschool en als bewoner/animator van een groeiend bewonerscollectief.
Titel: Wat beleef ik vanuit mijn Verkeersouder- en Bewonerscollectief? 
Vraag 1: klopt de bovenstaande beschrijving en de titel die we bedacht hebben voor jouw bijdrage? Dat is vraag een. 
Vraag 2 is om jouw bijdrage in een pitch uit te werken in een verhaaltje van maximaal 3 minuten: Drie vragen + jouw antwoorden zijn essentieel denken we: Waarom doe je het, hoe doe je dat en waar gaat het om? 
Inspiratietip: “Why, How, What” Beluister 30 seconden van het filmpje van Simon Sinek: https://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
Toetstip: als je je presentatie oefent kun je de tijd zelf klokken. Als je een tekst hebt kun je de benodigde tijd laten “uitrekenen” via http://www.debatrix.com/nl/overtuigen/tools/calculator-hoelang-duurt-jouw-speech/
Een presentatie in powerpoint met enkele foto’s (twee beelden zeggen meer dan series bullets met veel tekst) kan ook.
Vraag 3 is als je een eenvoudige presentatie in powerpoint maakt mail ons die dan uiterlijk woensdagavond mailto:contactenkvu@gmail.com
Nu nog iets anders: We doen jullie – in ruil voor jullie inzet voor 22 april een aanbod: Olivier Beens, webmaster en videomaker bij de Kracht van Utrecht biedt elk van jullie aan een eenvoudige videoclip te maken van jullie pitch:
Daarom is onze (laatste) vraag 4: Laat ons weten of je zo’n clipje aantrekkelijk vindt om toegestuurd te krijgen? Olivier staat er klaar voor.
Dan ons draaiboek voor 22 april: Jullie willen er vast meer over weten.
 
Vanaf 14 uur zijn pitchers en panelleden welkom op Rotsoord 9 (Rotslab). Dan zijn we de zaal al aan het inrichten, doen we checks van de voorzieningen, testen we de van jullie ontvangen presentaties op computer en beamer, begeleiden we mensen/organisataties om de muren met posters te “behangen”, zorgen we voor koffie, water en thee etc.  
 
Tip: als je informatiemateriaal van je initiatief hebt, neem dat mee ter illustratie. 


14.30 uur Inloop voor het publiek, ontvangst van de laatste pitchers met eventuele screentest van een nagekomen presentatie. 
Als dat nog niet gebeurd is kunnen we je vanaf dat moment koppelen aan een (enthousiaste) ambtenaar van de gemeente.  

Ontvangst van alle drie panelleden Rianne Zandee, Frits Lintmeijer en Frans Soeterbroek.

15.00 u Plenaire aftrap van het Cafe met korte introductie Kracht van Utrecht door Jan Korff de Gidt), Karin Visser van de gemeente en overdracht naar de gespreksleider Wibo Senders.

15.10: Alle 8 initiatiefnemers pitchen (verhaal, filmpje, presentatie met foto’s e.d.) in 3 minuten. Een panel van drie deskundigen krijgt van de gespreksleider de gelegenheid een of twee vragen aan jullie te stellen. Het panel bestaat uit Rianne Zandee, Frits Lintmeijer en Frans Soeterbroek. DANK JULLIE WEL, zegt de gespreksleider Wie volgt?

Na dit eerste uur (rond 16.15- 16.30u) krijgt elke pitcher, met duopartner/enthousiaste ambtenaar een eigen statafel. Het publiek kan zich naar eigen interesse bij je voegen om vragen te stellen of tips te geven. Het is een informele setting, kopje thee, water of koffie staat gereed. Aan de wanden hangen posters en kaarten met meer informatie en mensen die er meer van weten. Je geeft elkaar tips wat je nieuw of leuk vond. Of je neemt alvast een klaar staand drankje.

 
Dan loopt het tegen 17.30 uur: Kerstin Steinhart (o.a. Wijkraad Oost) vraagt aan jullie wat je is opgevallen, wat het je heeft opgeleverd. Het publiek nodigende uit de Tops en Tips van de middag aan te geven. En we sluiten af met nog een drankje en drankje, mede vanwege het 7-jarig bestaan van de Kracht van Utrecht, tot ongeveer 18 uur.
Noot: Als voorbereidingsgroep evalueren we 22 april met de gemeente en zetten we vervolgstappen uit. 
 
Tot slot:  Bel me / mail me als je vragen hebt over deze mail en bovenstaand draaiboek
Namens Emma, Kerstin en Rianne: Succes met jullie voorbereiding
Met hartelijke groet,
Jan Korff de Gidts
Kracht van Utrecht
06 3363 0344
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Elektrische TucTuc of Taxibusjes in de zorg en kinderopvang?

Thema:  Ondernemerschap bevorderen van jongeren zonder werk: op het gebied van duurzame mobiliteit

Oproep:

ROC docenten gevraagd voor project: ROC-leerlingen en HBO’ers zorgen met elkaar voor banen in duurzame mobiliteit (E-Tuc-Tuc?, Elektrische Kindertaxi GoCab…?)

Het Kracht van Utrecht-initiatief[1] heeft samen met Labyrint-onderzoek een idee met een werkplan ontwikkeld voor Stageplaatsen, Werkervaringsplaatsen of een Leerwerktraject voor ROC-leerlingen en HBO’ers op het gebied van duurzame mobiliteit.

Meer info: in dit document:120320 Werkplan ROC-HBO Leerbedrijf GoCab Elektrische Kindertaxi?

Wij denken aan Elektrisch vervoer of transport met E-TucTuc of E-Kindertaxi voor:

* Boodschappendiensten in de wijk voor huishoudens, zieken en ouderen, i.p.v. met de auto naar de winkel of binnenstad

* Vervoer voor kinderen van thuis naar school en kinderopvang i.p.v met de auto naar school

* Vervoer van BSO/Kinderopvang-kinderen naar de natuur, zoals naar Amelisweerd en terug i.p.v binnenzitten

* Koeriers of transportdiensten (recycling / transport naar Repaircafe v.v. ?)

HBO-studenten zouden BusinessCases kunnen maken: Optie: Bakfiets buiten de schooltijden benutten voor boodschappendienst in de wijk.

Uit al deze ideeen kunnen allerlei kleine bedrijfjes ontstaan. Om dit mogelijk te maken, komen we graag in contact met ROC-/HBO-docenten.  Geef hier een reactie of stuur een e-mail aan Jan Korff de Gidts (projectleider Kracht van Utrecht) via infosoesa@gmail.com

[1] Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep van bewoners en experts, die nadenkt en voorstellen doet voor een omslag in denken over een meer duurzame mobiliteit in de Utrechtse stadsregio: Meer autowegen om files op te lossen helpen niet. Het autosysteem loopt vast in de stad. Onze leefomgeving staat op het spel. Wanneer 1 op de 7 automobilisten in de spits een andere keuze maakt en we fors investeren in zowel fiets- als schone OV-tramnetwerken, verlichten we de overlast van het verkeer. Nieuwe wegen zijn zo niet nodig. Meer info op www.krachtvanutrecht-initiatief.nl.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Input leveren Toekomstbeeld Regionaal OV-Netwerk Utrecht?

De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen OV-experts input te laten geven op het Toekomstbeeld voor een Regionaal OV-netwerk in de provincie Utrecht.

Na een meervoudige onderhandse aanbesteding is de opdracht inmiddels gegund aan Royalhaskoningdhv. Bijgaand het aanbestedingsdocument met aanleiding, opgave en plan van aanpak. 2015-12-16 AANBESTEDINGSDOCUMENT onderzoek input toekomstbeeld OV – regionaal OV-netwerk Midden-Nederland (PvE)

Vanuit de Kracht van Utrecht houden we ons aanbevolen voor het geven van input aan projectgroep en klankbordgroepen. Zie ook mijn eerdere BLOG: http://jkdg.nl/blog/index.php/2015/11/voortgang-in-een-regionale-provinciale-spoor-visie-voor-utrecht/

Wie denkt enkele maanden met ons en de provincie mee?

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Ik hoor de merel in onze buurt zingen

Grappig om vanmorgen rond kwart over zeven gewekt te worden door een zingende merel. Waar haalt die de energie vandaan om na de stormachtige winden van gisteren zijn lied te laten klinken?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Imagining Tomorrow HKU project: week 1 (18-23 januari 2016)

Verbluffend en hoe mooi Robert Jan Hofhuis en zijn collega’s van alle departementen van de HKU zo’n stijlvolle en inspirerende bijeenkomst met honderden studenten weten te organiseren: in het ook zo fraaie Cinemec / Nieuwe Rode Doos in Leidsche Rijn.

Imagining Tomorrow heet het HKU-project. Alle, maar dan ook alle disciplines van het breed gegroeide HKU doen mee: ik schrok van de vele afdelingen die het HKU anno 2016 herbergt. Kunst en Economie, Visual Art, Media, Toneel omvat nog maar de helft van de HKU….

Maandag 18 januari hadden we als project-opdrachtgever een briefing met de 15 studenten die door de HKU-organisatue aan ons Kracht van Utrecht-initiatief waren toegevoegd. Kern van de opdracht was: hoe zou je kunnen de boodschap van de Kracht van Utrecht kunnen visualiseren, doelgroep: jongeren!

Zittend in de zon achter het grote glas op het immense Cinemec probeerde ik de studenten mee te nemen in het best wel complexe gedachtengoed van ons initiatief. Ik hoorde als reacties: “u heeft wel een ingewikkelde boodschap”. Van andere studenten kreeg ik te horen: “Het Openbaar Vervoer in de stad is best goed” En: “het nieuwe Utrecht CS is gaaf!” Wat is nu eigenlijk uw probleem en uw boodschap voor ons?” “U brengt ons wel erg in verwarring”, “we begrijpen u niet”.

Donderdag hadden we de debriefing, waarin de 3 teams ons elk afzonderlijk een zicht boden op wat zij voor ons zouden kunnen doen.

Verassend blij werd ik van twee team-voorstellen! En op mijn beurt werden we als Kracht van Utrecht-initiatiefnemers (alle drie van boven de 60 …) in verwarring gebracht door een ander team.

Kernboodschap van dat laatste team was zonder omhaal een fijne & een juiste, maar wel eentje die met moeite binnenkwam. Zoals een van mijn KvU-collega’s reageerde om de spanning uit de lucht te halen: Jullie bedoelen dat jullie een frisse wind door de Kracht van Utrecht zelf willen halen? “Ja” zeiden ze, en een glimlach verscheen op het gezicht van de studenten, van juist dat team. En wij bespraken de bijdrage na: “Dit team van  jonge studenten heeft wel lef!” “En slaat de spijker op de kop: au!”

Inmiddels hebben we alle teams een A4 ontvangen, met hun debriefing. Als Kracht van Utrecht vinden we dat elk team “hout snijdt” met hun tekst. Komende week werken alle teams aan een concretisering van hun voorstellen. In een hogedrukpan, omdat zij nota bene aanstaande donderdagmiddag reeds, om half twee hun concept-product met eind-filmpje aan ons moeten kunnen vertonen.

Als Kracht van Utrecht ben ik de gelukkige die een van de drie teams (met hun product en filmpje) mag nomineren voor de finale die de dag erop wordt gehouden in competitie met nog 10 andere opdrachtgever en een jury met o.a. Desiree Majoor van de HKU zelf. Ook op het Cinemec.

Nu al zeg: dit HKU-project is heel veel waard voor ons initiatief!

 

 

Geplaatst in Catalysator, Coach, De week van .... | Een reactie plaatsen

Frisse wind in de stad wakkert aan

Zeven jaar geleden ontstond het Kracht van Utrecht-initiatief. 7 jaar, mooi moment om de balans op te maken, wat er in de stad ten goede is veranderd, wie daar aan hebben bijgedragen en wat hun succesformule was.

Een van de “oer”-succesjes in de stad vormt voor mij het autovrij maken van het Koekoeksplein, een succes van het toenmalige wijkkomite Votulast.

Het “ten goede” gaan we ontlenen aan de voorstellen en visie die we in ons eerste Kracht van Utrecht rapport hebben omschreven voor het herverdelen van de ruimte  en budgetten ten gunste van voetgangers, fietsers, OV-reizigers, en treinreizigers. Maar ook van keuzereizigers, mensen in en van buiten de stad, van wie we  (in steeds grotere getale) horen dat ze aan het begin van de week aan het afwegen zijn hoe ze die week gaan reizen; hoe ze hun kinderen in hun weekschema opnemen en wie hen naar school brengt en op welke manier. Met de auto is soms handig en soms vreselijk onhandig. Dat is elke keer ingewikkeld, vooral voor tweeverdieners. Toch is de auto onmisbaar, voor mij en voor velen. Maar niet altijd: “that’s the point”.

Overigens: Tweeverdieners hebben we in en buiten de stad steeds meer, omdat het werk van een persoon tegenwoordig onvoldoende opbrengt.

Daarom is het autovrij maken van het Koekoeksplein zo’n mooi voorbeeld, omdat de mensen die dit voor elkaar hebben gebokst voorlopers en trekkers waren van een beweging, die op meer plaatsen in de stad te voelen is.

Wie doet er mee? Reageer via dit blog.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen