Update Mini-Pitches en Draaiboek InitiatievenCafe Kracht van Utrecht UITVERKOCHT / VOL!

160415   19:45 u
Update Pitchers, Mini-pitches en Draaiboek voor ons eerste InitiatievenCafe UITVERKOCHT / VOL !!
met vragen..
De Kracht van Utrecht is een stadsbrede groep van bewoners en experts, die concrete voorstellen doet voor duurzaam ruimgebruik, verkeer, gezondere lucht en een leefbare stad http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/
We zien tal van initiatieven op het gebied van (duurzaam) ruimtegebruik en verkeer opbloeien. Utrecht is broedplaats. 
Daarom geven we jullie 8 Utrechters – samen met de gemeente Utrecht – op 22 april een podium. Om elkaar te inspireren.  
Er hebben zich op dit moment reeds meer dan 60 mensen opgegeven. Met jullie erbij is het Cafe dus al uitverkocht/vol, omdat we 50 deelnemers het maximum vinden. Op deze link kun je de zien wie zich hiervoor hebben opgegeven. http://f5e05ba24b75.fikket.com/event/kracht-van-utrecht-initiatievencafe-ruimtegebruik-en-verkeer-22-april-2016-rotsoord-rotslab
Het mooie is dat de gemeente Utrecht, Karin Visser van Staf Wijken/Participatie erin geslaagd is om collega’s van andere diensten van de gemeente aan het Cafe deel te laten nemen.
We hebben voor jullie gekozen vanwege de variëteit in initiatieven en projecten, klein en groot en verspreid over heel de stad. Zowel van bewoners, als van samenwerkingsprojecten van gemeente met ondernemers en bewoners.
Allereerst de aankondiging van jullie pitches, een kort overzicht in een of twee zinnen: 
Ria Douma van de Kersentuin uit Leidscherijn (“100% bewonersinitiatief”) licht toe hoe zij in 2002 de bouw van hun wooninitiatief hebben aangepakt en hoe zij leren grip te houden op hun eigen leefomgeving.
Titel: De Kersentuin: 100 % bewonersinitiatief
Gerard Cats (Stichting Oosterspoorbaan) vertelt hoe een initiatief van bewoners en Happyland heeft geleid tot een collectief gedragen en goedgekeurd plan voor een unieke duurzame gebiedsontwikkeling, waarin een historische verbinding van stad en landschap wordt hersteld. Met publieke functies en gesloten beurs.
Titel: Van Oosterspoorbaan naar een fietspad? Zelfs meer dan dat!
Buurt Mobiel van Jeroen Blokland en Moyra Haaxma brengt elektrisch maatwerkvervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk samen in een nieuwe dienst.
Titel: Buurt Mobiel:  Biedt elektrisch maatwerkvervoer voor & door de wijk Overvecht.
Mobiel VTO (Han Ellenbroek) verbindt bewoners van de Veemarkt, Voordorp, Tuindorp en Tuindorp-Oost  door elkaars vervoermiddelen te gebruiken. Door het delen van auto’s, bakfietsen, aanhangwagens en elektrische fietsen.
 
Titel: VTO: Duurzaam elkaars vervoersmiddelen delen in Noordoost
Marc Jansen van Abstederdijk, leefbare straat biedt inzicht hoe lastig het is om met ideeën en handtekeningen van bewoners kleine verbeteringen in de straat (meer groen, inwisselen van parkeerplekken) te realiseren.
 
Titel: Naar een leefbare straat, de Abstederdijk
Eric van Boven van Bar-Beton zal als ondernemer in de binnenstad aangeven hoe ondernemers kijken naar duurzame stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente.
 
Titel: Kijk van een ondernemer op stadsontwikkeling en samenwerking met de gemeente
Anna Vlaming (Amsterdamsestraatweg) zal zich vanuit twee rollen presenteren: als verkeersouder op een basisschool en als bewoner/animator van een groeiend bewonerscollectief.
Titel: Wat beleef ik vanuit mijn Verkeersouder- en Bewonerscollectief? 
Vraag 1: klopt de bovenstaande beschrijving en de titel die we bedacht hebben voor jouw bijdrage? Dat is vraag een. 
Vraag 2 is om jouw bijdrage in een pitch uit te werken in een verhaaltje van maximaal 3 minuten: Drie vragen + jouw antwoorden zijn essentieel denken we: Waarom doe je het, hoe doe je dat en waar gaat het om? 
Inspiratietip: “Why, How, What” Beluister 30 seconden van het filmpje van Simon Sinek: https://www.youtube.com/watch?v=l5Tw0PGcyN0
Toetstip: als je je presentatie oefent kun je de tijd zelf klokken. Als je een tekst hebt kun je de benodigde tijd laten “uitrekenen” via http://www.debatrix.com/nl/overtuigen/tools/calculator-hoelang-duurt-jouw-speech/
Een presentatie in powerpoint met enkele foto’s (twee beelden zeggen meer dan series bullets met veel tekst) kan ook.
Vraag 3 is als je een eenvoudige presentatie in powerpoint maakt mail ons die dan uiterlijk woensdagavond mailto:contactenkvu@gmail.com
Nu nog iets anders: We doen jullie – in ruil voor jullie inzet voor 22 april een aanbod: Olivier Beens, webmaster en videomaker bij de Kracht van Utrecht biedt elk van jullie aan een eenvoudige videoclip te maken van jullie pitch:
Daarom is onze (laatste) vraag 4: Laat ons weten of je zo’n clipje aantrekkelijk vindt om toegestuurd te krijgen? Olivier staat er klaar voor.
Dan ons draaiboek voor 22 april: Jullie willen er vast meer over weten.
 
Vanaf 14 uur zijn pitchers en panelleden welkom op Rotsoord 9 (Rotslab). Dan zijn we de zaal al aan het inrichten, doen we checks van de voorzieningen, testen we de van jullie ontvangen presentaties op computer en beamer, begeleiden we mensen/organisataties om de muren met posters te “behangen”, zorgen we voor koffie, water en thee etc.  
 
Tip: als je informatiemateriaal van je initiatief hebt, neem dat mee ter illustratie. 


14.30 uur Inloop voor het publiek, ontvangst van de laatste pitchers met eventuele screentest van een nagekomen presentatie. 
Als dat nog niet gebeurd is kunnen we je vanaf dat moment koppelen aan een (enthousiaste) ambtenaar van de gemeente.  

Ontvangst van alle drie panelleden Rianne Zandee, Frits Lintmeijer en Frans Soeterbroek.

15.00 u Plenaire aftrap van het Cafe met korte introductie Kracht van Utrecht door Jan Korff de Gidt), Karin Visser van de gemeente en overdracht naar de gespreksleider Wibo Senders.

15.10: Alle 8 initiatiefnemers pitchen (verhaal, filmpje, presentatie met foto’s e.d.) in 3 minuten. Een panel van drie deskundigen krijgt van de gespreksleider de gelegenheid een of twee vragen aan jullie te stellen. Het panel bestaat uit Rianne Zandee, Frits Lintmeijer en Frans Soeterbroek. DANK JULLIE WEL, zegt de gespreksleider Wie volgt?

Na dit eerste uur (rond 16.15- 16.30u) krijgt elke pitcher, met duopartner/enthousiaste ambtenaar een eigen statafel. Het publiek kan zich naar eigen interesse bij je voegen om vragen te stellen of tips te geven. Het is een informele setting, kopje thee, water of koffie staat gereed. Aan de wanden hangen posters en kaarten met meer informatie en mensen die er meer van weten. Je geeft elkaar tips wat je nieuw of leuk vond. Of je neemt alvast een klaar staand drankje.

 
Dan loopt het tegen 17.30 uur: Kerstin Steinhart (o.a. Wijkraad Oost) vraagt aan jullie wat je is opgevallen, wat het je heeft opgeleverd. Het publiek nodigende uit de Tops en Tips van de middag aan te geven. En we sluiten af met nog een drankje en drankje, mede vanwege het 7-jarig bestaan van de Kracht van Utrecht, tot ongeveer 18 uur.
Noot: Als voorbereidingsgroep evalueren we 22 april met de gemeente en zetten we vervolgstappen uit. 
 
Tot slot:  Bel me / mail me als je vragen hebt over deze mail en bovenstaand draaiboek
Namens Emma, Kerstin en Rianne: Succes met jullie voorbereiding
Met hartelijke groet,
Jan Korff de Gidts
Kracht van Utrecht
06 3363 0344
Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Elektrische TucTuc of Taxibusjes in de zorg en kinderopvang?

Thema:  Ondernemerschap bevorderen van jongeren zonder werk: op het gebied van duurzame mobiliteit

Oproep:

ROC docenten gevraagd voor project: ROC-leerlingen en HBO’ers zorgen met elkaar voor banen in duurzame mobiliteit (E-Tuc-Tuc?, Elektrische Kindertaxi GoCab…?)

Het Kracht van Utrecht-initiatief[1] heeft samen met Labyrint-onderzoek een idee met een werkplan ontwikkeld voor Stageplaatsen, Werkervaringsplaatsen of een Leerwerktraject voor ROC-leerlingen en HBO’ers op het gebied van duurzame mobiliteit.

Meer info: in dit document:120320 Werkplan ROC-HBO Leerbedrijf GoCab Elektrische Kindertaxi?

Wij denken aan Elektrisch vervoer of transport met E-TucTuc of E-Kindertaxi voor:

* Boodschappendiensten in de wijk voor huishoudens, zieken en ouderen, i.p.v. met de auto naar de winkel of binnenstad

* Vervoer voor kinderen van thuis naar school en kinderopvang i.p.v met de auto naar school

* Vervoer van BSO/Kinderopvang-kinderen naar de natuur, zoals naar Amelisweerd en terug i.p.v binnenzitten

* Koeriers of transportdiensten (recycling / transport naar Repaircafe v.v. ?)

HBO-studenten zouden BusinessCases kunnen maken: Optie: Bakfiets buiten de schooltijden benutten voor boodschappendienst in de wijk.

Uit al deze ideeen kunnen allerlei kleine bedrijfjes ontstaan. Om dit mogelijk te maken, komen we graag in contact met ROC-/HBO-docenten.  Geef hier een reactie of stuur een e-mail aan Jan Korff de Gidts (projectleider Kracht van Utrecht) via infosoesa@gmail.com

[1] Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep van bewoners en experts, die nadenkt en voorstellen doet voor een omslag in denken over een meer duurzame mobiliteit in de Utrechtse stadsregio: Meer autowegen om files op te lossen helpen niet. Het autosysteem loopt vast in de stad. Onze leefomgeving staat op het spel. Wanneer 1 op de 7 automobilisten in de spits een andere keuze maakt en we fors investeren in zowel fiets- als schone OV-tramnetwerken, verlichten we de overlast van het verkeer. Nieuwe wegen zijn zo niet nodig. Meer info op www.krachtvanutrecht-initiatief.nl.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Input leveren Toekomstbeeld Regionaal OV-Netwerk Utrecht?

De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen OV-experts input te laten geven op het Toekomstbeeld voor een Regionaal OV-netwerk in de provincie Utrecht.

Na een meervoudige onderhandse aanbesteding is de opdracht inmiddels gegund aan Royalhaskoningdhv. Bijgaand het aanbestedingsdocument met aanleiding, opgave en plan van aanpak. 2015-12-16 AANBESTEDINGSDOCUMENT onderzoek input toekomstbeeld OV – regionaal OV-netwerk Midden-Nederland (PvE)

Vanuit de Kracht van Utrecht houden we ons aanbevolen voor het geven van input aan projectgroep en klankbordgroepen. Zie ook mijn eerdere BLOG: http://jkdg.nl/blog/index.php/2015/11/voortgang-in-een-regionale-provinciale-spoor-visie-voor-utrecht/

Wie denkt enkele maanden met ons en de provincie mee?

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Ik hoor de merel in onze buurt zingen

Grappig om vanmorgen rond kwart over zeven gewekt te worden door een zingende merel. Waar haalt die de energie vandaan om na de stormachtige winden van gisteren zijn lied te laten klinken?

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Imagining Tomorrow HKU project: week 1 (18-23 januari 2016)

Verbluffend en hoe mooi Robert Jan Hofhuis en zijn collega’s van alle departementen van de HKU zo’n stijlvolle en inspirerende bijeenkomst met honderden studenten weten te organiseren: in het ook zo fraaie Cinemec / Nieuwe Rode Doos in Leidsche Rijn.

Imagining Tomorrow heet het HKU-project. Alle, maar dan ook alle disciplines van het breed gegroeide HKU doen mee: ik schrok van de vele afdelingen die het HKU anno 2016 herbergt. Kunst en Economie, Visual Art, Media, Toneel omvat nog maar de helft van de HKU….

Maandag 18 januari hadden we als project-opdrachtgever een briefing met de 15 studenten die door de HKU-organisatue aan ons Kracht van Utrecht-initiatief waren toegevoegd. Kern van de opdracht was: hoe zou je kunnen de boodschap van de Kracht van Utrecht kunnen visualiseren, doelgroep: jongeren!

Zittend in de zon achter het grote glas op het immense Cinemec probeerde ik de studenten mee te nemen in het best wel complexe gedachtengoed van ons initiatief. Ik hoorde als reacties: “u heeft wel een ingewikkelde boodschap”. Van andere studenten kreeg ik te horen: “Het Openbaar Vervoer in de stad is best goed” En: “het nieuwe Utrecht CS is gaaf!” Wat is nu eigenlijk uw probleem en uw boodschap voor ons?” “U brengt ons wel erg in verwarring”, “we begrijpen u niet”.

Donderdag hadden we de debriefing, waarin de 3 teams ons elk afzonderlijk een zicht boden op wat zij voor ons zouden kunnen doen.

Verassend blij werd ik van twee team-voorstellen! En op mijn beurt werden we als Kracht van Utrecht-initiatiefnemers (alle drie van boven de 60 …) in verwarring gebracht door een ander team.

Kernboodschap van dat laatste team was zonder omhaal een fijne & een juiste, maar wel eentje die met moeite binnenkwam. Zoals een van mijn KvU-collega’s reageerde om de spanning uit de lucht te halen: Jullie bedoelen dat jullie een frisse wind door de Kracht van Utrecht zelf willen halen? “Ja” zeiden ze, en een glimlach verscheen op het gezicht van de studenten, van juist dat team. En wij bespraken de bijdrage na: “Dit team van  jonge studenten heeft wel lef!” “En slaat de spijker op de kop: au!”

Inmiddels hebben we alle teams een A4 ontvangen, met hun debriefing. Als Kracht van Utrecht vinden we dat elk team “hout snijdt” met hun tekst. Komende week werken alle teams aan een concretisering van hun voorstellen. In een hogedrukpan, omdat zij nota bene aanstaande donderdagmiddag reeds, om half twee hun concept-product met eind-filmpje aan ons moeten kunnen vertonen.

Als Kracht van Utrecht ben ik de gelukkige die een van de drie teams (met hun product en filmpje) mag nomineren voor de finale die de dag erop wordt gehouden in competitie met nog 10 andere opdrachtgever en een jury met o.a. Desiree Majoor van de HKU zelf. Ook op het Cinemec.

Nu al zeg: dit HKU-project is heel veel waard voor ons initiatief!

 

 

Geplaatst in Catalysator, Coach, De week van .... | Een reactie plaatsen

Frisse wind in de stad wakkert aan

Zeven jaar geleden ontstond het Kracht van Utrecht-initiatief. 7 jaar, mooi moment om de balans op te maken, wat er in de stad ten goede is veranderd, wie daar aan hebben bijgedragen en wat hun succesformule was.

Een van de “oer”-succesjes in de stad vormt voor mij het autovrij maken van het Koekoeksplein, een succes van het toenmalige wijkkomite Votulast.

Het “ten goede” gaan we ontlenen aan de voorstellen en visie die we in ons eerste Kracht van Utrecht rapport hebben omschreven voor het herverdelen van de ruimte  en budgetten ten gunste van voetgangers, fietsers, OV-reizigers, en treinreizigers. Maar ook van keuzereizigers, mensen in en van buiten de stad, van wie we  (in steeds grotere getale) horen dat ze aan het begin van de week aan het afwegen zijn hoe ze die week gaan reizen; hoe ze hun kinderen in hun weekschema opnemen en wie hen naar school brengt en op welke manier. Met de auto is soms handig en soms vreselijk onhandig. Dat is elke keer ingewikkeld, vooral voor tweeverdieners. Toch is de auto onmisbaar, voor mij en voor velen. Maar niet altijd: “that’s the point”.

Overigens: Tweeverdieners hebben we in en buiten de stad steeds meer, omdat het werk van een persoon tegenwoordig onvoldoende opbrengt.

Daarom is het autovrij maken van het Koekoeksplein zo’n mooi voorbeeld, omdat de mensen die dit voor elkaar hebben gebokst voorlopers en trekkers waren van een beweging, die op meer plaatsen in de stad te voelen is.

Wie doet er mee? Reageer via dit blog.

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Hoe werkt dat “Tel je zegeningen”; wat betekent “Appreciative Inquiry”?

De methode “Tel je zegeningen” is als start van een veranderingsproces al sinds 1980 bekend onder de naam “Appreciative Inquiry”.

Appreciative Inquiry (A.I.) is zowel een theorie en een filosofie, als een methode om veranderings-processen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt.
We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden, dat we vaak vergeten te kijken naar wat er wel goed gaat. A.I. stelt voor om de wereld, de ander en jezelf in een organisatie te bezien vanuit de mogelijkheden die mensen met elkaar kunnen ontplooien. Daar komt positieve energie bij vrij die gebruikt wordt voor het veranderingsproces.

Waar het bij A.I. om draait is het samen meer doen van waar we goed in zijn. A.I. zoekt daarom systematisch naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een organisatie en bouwt daarop voort. Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat als er zo veel mogelijk mensen participeren, het draagvlak voor de verandering groot is. Daarbij zullen ook veel mensen meewerken aan die betere organisatie. Weerstand bij verandering is bij toepassing van A.I. dan ook niet erg aanwezig. Behalve dan dat mensen zeggen: ’Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn?’.
Deze werkwijze is makkelijk toepasbaar en werkt motiverend voor alle betrokken partijen. A.I. wordt in organisaties vaak gebruikt om samenwerking te verbeteren en om een visie te maken die in de organisatie gedragen wordt.

Met dank aan de auteur  Associé bij Van Harte & Lingsma http://www.h-l.nl/blog/Appreciative-Inquiry/joep-c-de-jong/visie/appreciative-inquiry:-de-theorie/

Geplaatst in Camjo-interviews, Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen

Frisse wind na zeven jaar Kracht van Utrecht: wie helpt mee onze zegeningen te tellen?

Op vrijdag 22 april 2016, dag van de Aarde is het precies zeven jaar geleden dat we ons eerste Kracht van Utrecht-rapport in het Utrechtse stadhuis presenteerden aan de stad Utrecht. In 3 maanden tijd had een bont gezelschap van bewoners en experts met elkaar gespart over een visie op duurzame mobiliteit in stad en regio. Ingrid de Bont, wethouder Verkeer en …… bestuurder van de Regio Utrecht (de toenmalige BRU) namen het rapport in ontvangst: Klik hier voor het rapport

In zeven jaar is er enorm veel ten positieve veranderd: bij mensen in stad en regio, in de Utrechtse politiek, in nota’s, op straat en wijk. Een frisse duurzame wind waait door de stad.

Die frisse wind waait, aangewakkerd door studenten van de Kunstacademie, inmiddels ook door ons eigen initiatief. We kijken meer dan ooit vooruit, we zoeken meer dan ooit bondgenoten, we zoeken correspondenten, vertalers, ambassadeurs en sleutelpersonen.

We zijn nu onze tijdlijn voor 2016 aan het vullen. Vanwege ons naderende feestdag voor “Zeven jaar Kracht van Utrecht” gaan we mensen in de stad vragen ons de vorderingen en zegeningen te vertellen en te tellen. Kom maar met ideeën.

Meer info over ons burgerinitiatief: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl/joomla/website-wegwijzer

Wat is “Tel je zegeningen” en “Appreciative Inquiry”?

De methode “Tel je zegeningen” is als start van een veranderingsproces al sinds 1980 bekend onder de naam “Appreciative Inquiry”

Appreciative Inquiry (A.I.) is zowel een theorie en een filosofie, als een methode om veranderings-processen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt.
We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden, dat we vaak vergeten te kijken naar wat er wel goed gaat. A.I. stelt voor om de wereld, de ander en jezelf in een organisatie te bezien vanuit de mogelijkheden die mensen met elkaar kunnen ontplooien. Daar komt positieve energie bij vrij die gebruikt wordt voor het veranderingsproces.

Waar het bij A.I. om draait is het samen meer doen van waar we goed in zijn. A.I. zoekt daarom systematisch naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een organisatie en bouwt daarop voort. Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat als er zo veel mogelijk mensen participeren, het draagvlak voor de verandering groot is. Daarbij zullen ook veel mensen meewerken aan die betere organisatie. Weerstand bij verandering is bij toepassing van A.I. dan ook niet erg aanwezig. Behalve dan dat mensen zeggen: ’Ja, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn?’.
Deze werkwijze is makkelijk toepasbaar en werkt motiverend voor alle betrokken partijen. A.I. wordt in organisaties vaak gebruikt om samenwerking te verbeteren en om een visie te maken die in de organisatie gedragen wordt.

Met dank aan de auteur  Associé bij Van Harte & Lingsma http://www.h-l.nl/blog/Appreciative-Inquiry/joep-c-de-jong/visie/appreciative-inquiry:-de-theorie/

Dag van de Aarde, ontstaan en verspreiding

In Nederland, Belgie, Frankrijk en de Verenigde Staten wordt de dag van de Aarde gevierd. In Nederland is de Krant van de Aarde de sponsor van de dag. http://www.krantvandeaarde.nl/over-ons/ en schrijft: “Het is jaarlijkse dag met activiteiten die tot doel hebben mensen bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.”

In de Verenigde Staten van Amerika is de Dag van de Aarde (International Earth Day) sinds 1970 een populair fenomeen.http://www.earthday.org .Hierop aansluitend organiseerde Aksie Strohalm dat zelfde jaarin Utrecht een eerste Nederlandse Week van de Aarde. Op 18 mei 1971 werd op initiatief van Strohalmer Willem Hoogendijk de Stichting Aarde opgericht, een van de eerste milieuorganisaties in Nederland.  http://www.aarde.org/docums/index2.htm

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Utrechtse fiets kan de lucht in

Revolutionair plan van Bert Determeijer

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4224427/2016/01/14/Revolutionair-plan-luchtfietsen-boven-de-stad.dhtml

Het AD/UN schreef vorige week:

“Natuurlijk is zijn plan voor een revolutionair fietspad in de lucht zowel letterlijk als figuurlijk luchtfietserij, erkent ook de bedenker Bert Determeijer. Maar er zit toch ook wel een serieuze gedachte achter, want de Utrechtse binnenstad wordt zo langzamerhand overspoeld met fietsen. Het wordt te druk op de bestaande fietspaden.”

Het mooie van Bert’s plan is dat er van de Utrechtse Fietsersbond een initiatief ligt om in Utrecht tegen luchtfietsen: Maak langs het spoor Utrecht CS naar Overvecht met de viaducten mee een prachtig snelfietspad naar De Bilt – Bilthoven / Amersfoort. En weer terug!

Zou je zo’n pad ook kunnen aanleggen vanaf Utrecht CS naar het Zuiden  langs de nieuwe tramlijn naar de Uithof? Ook met de tramviaducten mee? Aansluitend op de nieuwe Rabo-fietsbrug over de sporen van Utrecht CS?

Determeijer, gepensioneerd docent en journalist: ,,Tot 2030 groeit de stad zo’n twintig procent, naar 400.000 inwoners. Daarna is het nog niet afgelopen. En nu al heeft Utrecht drie straten in de nationale top 10 van fietsdrukte. Intussen breekt de verkoop van brom-, snor- en e-fietsen jaarlijks records. Er moet dus iets gebeuren in de krappe binnenstad.”

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Hoera, mijn aandeel aan het stadsmaken

15 januari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Utrechtse Ruimtemakers “Onder Max” http://utrechtseruimtemakers.nl

https://www.facebook.com/utrechtseruimtemakers/

Mijn pitch aldaar van enkele minuten met mijn aandeel is in het Utrechtse stadsmaken luidt:

Hoera, het water in de singel is weer terug!

hoera DUIC het water is weer terug in de singelWat geeft dat beeld positieve energie in de stad, kijk eens, je ziet steeds meer wandelaars langs het water.

Omwonenden, die jaren gelegen een huis kochten aan de snelwegbak zeggen nu: Jongens, hemel, we wonen op stand!

 

Een historische fout is hersteld.

Ik raak steeds meer geïnteresseerd in de stadsgeschiedenis. Blij verrast word ik door een nieuwe verhaal in de laatste DUIC over V&D. Ik denk aan het treffende verhaal over het vroegere verzet tegen de Singeldemping (in de eerste DUIC). De stad zit vol spanning en belangenstrijd en pogingen tot dialoog.

Daarom zijn we vanuit de Kracht van Utrecht verhalen uit de stad aan het ophalen. Hoe groepen buurt- en wijkbewoners initiatieven in praktijk proberen te brengen. We gaan naar mensen toe om te voelen en te begrijpen waarom sommige dingen goed gaan en sommige dingen soms vreselijk fout kunnen lopen.

Hoe we een omslag in denken kunnen bewerkstelligen over het omgaan met oplopende spanningen tussen ruimte, verkeer en natuur/groen in buurten, wijken, stad en regio.

Waardeer hetgeen wat goed gaat en leer van elkaar wat er fout gaat. We gaan ook aandacht geven aan initiatieven van de gemeente die als positief en ‘of succesvol worden ervaren. Ik denk bv aan de vijfsprong van Ostadelaan, interessant om meerdere redenen.

Hoezo, oplopende spanning tussen ruimtegebruik, verkeersgroei en natuur en groen?

Ik herken die spanning, ook in Amelisweerd, waar het huidige kabinet een onzinnig plan van 1,2 miljard euro voor verbreding van de bak van Amelisweerd wil doordrukken.

Laten we voorkomen dat we daar later als een historische fout over gaan praten.

Wie kent een initiatief op het gebied van Ruimte, verkeer en natuur/groen die een evaluatie verdient?

Ik kom met een collega naar u toe.

Dank voor uw aandacht,

Jan Korff de Gidts

0633630344

jan@jkdg.nl

 

 

 

 

 

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen