Steeds meer systemen lopen vast, wat nu?

Vanmorgen (29.11.19) sprak ik honderden mensen, jong en oud, toe. Ze volgden de oproep van Fashion Action/ Extinction Rebellion en hadden zich in een grote cirkel opgesteld op het Utrechtse Stationsplein, net voor de ingang van HC, onder de prachtige grote bollen.

Meer info  https://ms-my.facebook.com/ExtinctionRebellionNL/videos/1321844894653199en https://extinctionrebellion.nl

Jonge mensen hadden me gevraagd herinneringen op te halen uit de zestiger en zeventiger jaren. De tijd dat het broeide in de stad en het met demonstraties tegen de komst van HC ging donderen.


Want Bredero’s Bouwbedrijf en Jan de Vries hadden in 1963 een plan bedacht hoe zij Hoog Catharijne zelf kon bouwen. Dat zij het stadsbestuur nog nodig hadden merkten zij later.

In de stad werden in die tijd hele woonblokken gesloopt; dat heette stadsvernieuwing. In de gedachte van Bredero werd de binnenstad zo’n beetje afgeschreven, want Hoog Catherijne, “hoog boven de Catharijnesingel” zou het modernste winkelcentrum van de wereld worden. De plannen maakten het wenselijk en noodzakelijk alle singels rond de binnenstad te dempen. Eerder hadden Duitse verkeersdeskundigen de loper daar al voor uitgelegd. Minister Marga Klompe heeft dankzij groeiend verzet uit de stad (en de inzet van kunstenaar Jan Engelman) het grootste deel van de singeldemping kunnen tegenhouden door de Utrechtse singels op de Rijksmonumentenlijst te zetten. Hoe dankbaar kunnen we de actievoerders en Marga Klompe danken dat zij dit voor elkaar hebben gekregen.

Gevolg was wel dat Jan de Vries van Bredero opgescheept werd met het “kortste stukje stads-snelweg in de wereld”. Dit kwam toch niet helemaal overeen met het beeld van de Amerikaanse droom. Terwijl Hoog Catharijne in die tijd al het toonbeeld werd van de ultieme consumptiemaatschappij waar alles te koop was, als je er maar geld voor over had.

En met de acties van vandaag komt die consumptiemaatschappij met meer, meer, meer helemaal terug op de agenda. Black Friday, ook een uit Amerika overgewaaid idee, roept op om dit, en dat, en deze met extra Black Friday korting te kopen. Kijk nu wat Ahold en Bol.com vandaag op Black Friday zelf roepen: als we Sinterklaas en Black Friday zo kort op elkaar laten plaatsvinden lopen onze logistieke netwerken vast en lopen we kans om de pakjes een dag later bij de klant af te leveren, ipv binnen 24 uur. JEETJE!

Het logistieke systeem loopt vast: vooral doorgaan met produceren en consumeren. En dat is niet het enige. Het automobiliteitsysteem loopt vast. En nu loopt de bouw vast vanwege de “Stikstof”. Terwijl we het vastlopen van produceren en consumeren al lang hebben zien aankomen. Het rapport “Grenzen aan de groei” is in 1971 door de Club van Rome gemaakt. Ik was indertijd aanwezig bij het debat daarover. Ik was onder de indruk hoe wetenschappers in staat waren relaties tussen produceren en consumeren met nieuwe computerprogramma’s in kaart te brengen. Grenzen aan de groei kwamen in beeld. Maar waren we voor veel mensen niet concreet genoeg en / of ze geloofden er niet in.

Anno 2019 hoor je overal het woord groei- of systeemdwang. Veeboeren zitten in een productiesysteem, zijn gedwongen om te groeien met steeds meer koeien en lopen vast, o.a. vanwege het stikstof. Het financieel systeem loopt vast, geld van mensen op de bank geeft nauwelijks rente meer. Kapitaal is er in overvloed en zoekt de plekken op waar je nog je acht tot tien rendement behaalt, zoals via de aandelenmarkt.

Anno 2019 is ook Hoog Catharijne vernieuwd, het ziet er prachtig uit. Utrecht lijkt nu een stuk meer op Klein Manhattan. Er lijkt niks veranderd in die 40-50 jaar. Schijn bedriegt. Het inzicht in de relaties tussen het productie en consumentensysteem is enorm gestegen, zeker als je afgaat op de flyer die Fashio Action vandaag uitdeelt en laat zien in een schitterende performance op de rode lopers van het nieuwe Stationsplein. Kleding is zo goedkoop, omdat kinderen in Bangla Desh die onder slechte arbeidsomstandigheden maken, terwijl er grote hoeveelheden water nog is voor het maken van de katoen, terwijl er ondertussen grote hoeveelheden broeikasgas vrijkomen. De kledingsindustrie zorgt met elkaar voor 8 % van de jaarlijkse wereld-uitsoot van broeikasgas CO2. Veel mode-winkels willen verkopen, zo goedkoop en zo veel mogelijk. Omdat consumenten graag goedkope kleding kopen lijkt de cirkel rond. Met alle gevolgen van dien voor de mensheid en de aarde. Groei-dwang.

Dat die inzichten in 40-50 jaar zijn toegenomen is de echte winst van zoveel jaar. Veel van die inzichten zie je terug bij Extinction Rebellion, een internationale organisatie van milie-acivisten. Een club ook die onderzoekt hoe we vroeger dachten over grenzen aan de economische groei. Hoeveel mensen waren er die het vastlopen van veel systemen hebben zien aankomen?

Goed dat er nu anno 2019 jonge mensen, zoals Greta Thunberg de trom roeren. Daarom eindig ik mijn toespraak voor Fashion Action van Extinction Rebellion met een tip.

Mijn tip aan Extinction Rebellion is: Doe net als Jan de Vries van Bredero, zet je initiatief om nog meer actie, zoek – buiten je club – contact met partners, met andere groepen in de stad en werk samen!

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Proeftuin, wat bedoel je?

Met een proeftuin bedoel ik een tuin, een gebied waarin mensen de groei van planten onderzoeken. Met een Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit gaan burgers, overheid en bedrijven de groei van duurzame mobiliteit in onze regio onderzoeken, wat werkt en waarom, de effecten in kaart brengen, lasten en lusten in beeld brengen etc. In stad en regio proberen we iets in het klein uit voordat we het op een grotere schaal gaan toepassen.

We benutten dezelfde omschrijving van duurzame mobiliteit van de Regionale Klimaattafel voor Duurzame Mobiliteit. En we zijn ondersteuner van de STOP-ladder uit Vlaanderen:

Mobiliteit wordt duurzamer als het leidt tot minder CO2-emissies, een betere luchtkwaliteit, minder energiegebruik, leidt tot kortere reisafstanden en (openbare) ruimte en natuur spaart. 

Met de STOP-ladder prioriteren we mobiliteitsoplossingen: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenauto, in die volgorde. De eerste twee hebben als bijkomend voordeel dat ze actief en gezond zijn. Meer duurzaam betekent voor ons ook minder lawaai, minder luchtverontreiniging en minder ruimtegebruik. Soms is de auto nuttig en noodzakelijk. We zijn niet “tegen de auto”. Auto’s vormen een onderdeel van een meer duurzaam mobiliteitssysteem. Automobilisten zijn wel gast.

Geplaatst in Coach | Getagged , | Een reactie plaatsen

Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit binnen handbereik

Puur economisch denken maakt teveel kapot en schuift duurzame keuzes voor zich uit. 

Wij hebben dat in Utrecht door, voor wat betreft mobiliteit, klimaat en gezondheid en natuur. 

In onze Utrechtse Proeftuin Duurzame Mobiliteit 2020-2030 laten we zien waar reizigers, overheid en bedrijven duurzame keuzes maken

Voortouw

De gedachte om de regio Utrecht proeftuin te laten worden voor klimaat en gezonde mobiliteit krijgt handen en voeten. Discussies in gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer geven aan dat er meer moet gebeuren dan een Landelijk Klimaatakkoord. LINK naar dit akkoord. Provincies nemen nu het voortouw. Overijssel maakt een online-dashboard voor gemeenten voor CO2-uitstoot en oplossingen voor duurzame mobiliteit. In Groningen Drenthe laat het OV-Bureau zien dat het aantal OV-reizigers groeit door een samenhangend netwerk van bus en trein.  In Zeist is in september de `Ik Fiets-app” voor de provincie ten doop gehouden. https://www.ikfiets.nl Inmiddels zijn er duizenden fietsers in de provincie bijgekomen. Het aantal fietsers in de stad Utrecht groeit en groeit. En Gedeputeerde Staten van Utrecht pakken het maken van een Duurzaam Regionaal Mobiliteitsprogramma op als vertaling naar de regio van het Landelijk Klimaatakkoord. En vrijwilligers van Fietsersbond en ROVER (Reizigers Openbaar Vervoer) overleggen intensief met de overheid over verbeteringen in fiets- en OV-netwerken!

Online-dashboard duurzame mobiliteit

Benieuwd hoeveel CO2 uw gemeente uitstoot als het gaat om mobiliteit? En aan welke knoppen u het best kan draaien om de CO2 te beperken? Dat hebben we afgelopen jaar in de Utrechtse regio met inwoners , volksvertegenwoordigers en experts uitgebreid besproken LINK naar Trendbreuk. Wat blijkt? Dit voorjaar heeft de provincie Overijssel een website voor gemeenten laten maken met alle antwoorden op deze vragen! Met  factsheets en een dashboard krijgen Overijsselse gemeenten een online, helder en duidelijk inzicht in de kansen voor duurzame mobiliteit.

Bron: https://goudappelzichtopco2.nl

Kennis delen

Wat goed! We hopen dat de provincie Utrecht ook deze aanpak overneemt. Want, ook bij de Utrechtse gemeenten is er veel behoefte aan informatie aan welke knoppen je zou kunnen draaien en hoe je die informatie kunt delen met bewoners en bedrijven.  De aanpak van Overijssel zou goed kunnen passen in het voornemen van de provincie Utrecht om – als vertaling van het Landelijk Klimaatakoord – een eigen Regionaal Duurzaam Mobiliteitsprogramma op te stellen: ten bate van bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid èn gezondheid, dat liet gedeputeerde Huib van Essen de Utrechtse Staten begin oktober weten.

Alle provincies en vervoerregio’s gaan hiermee aan de slag. Als Kracht van Utrecht hebben we de provincie en de gemeente Utrecht voorgesteld onze kennis en gereedschap met elkaar te delen. Ook aan het Interprovinciaal Overleg, het IPO, en enkele adviesbureaus, zoals CE en Goudappel hebben we laten weten dat wij voorstander zijn om kennis en ervaringen te delen.

25 november 1ste bijeenkomst Duurzaam Mobiliteitsplan Stad Utrecht

We zijn als Kracht van Utrecht uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek over slimme en gezonde mobiliteit op 25 november (-> Agenda Stadskantoor 18-22 uur) De gemeente Utrecht is een nieuw Mobiliteitsplan voor de Stad aan het maken LINK https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/verkeer-en-mobiliteit. We hopen dat klimaat (CO2-reductie) en gezondheid (WHO-gezonde lucht norm) uitgangspunten voor dit plan zijn. Ook verwachten we dat de gemeente ons een goed beeld geeft van de huidige verkeersstromen in stad en regioOok hopen we dat het College ons een werkwijze biedt hoe ze met burgers en burgerinitiatieven wil samenwerken. Samen de stad te maken doen we het liefste.  Om de Utrechtse Proeftuin voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit samen in te vullen.

Proeftuin en het Mobiliteitsfonds

De bovenvermelde vertaling van het Klimaatakkoord voor de provincies sluit prima aan op de proeftuin-aanpak in het Mobiliteitsfonds van het kabinet. Het kabinet reageert daarmee op signalen uit de samenleving dat snelwegverbreding een veel bredere afweging dan alleen tijdwinst verdient: denk aan klimaat, gezondheid en natuur! Dat is de reden dat het kabinet het Infrastructuurfonds gaat vervangen door een mobiliteitsfonds. Dankzij een motie van ChristenUnie, D66 en CDA in de Tweede Kamer maakt het kabinet nu snelheid in het creëren van proeftuinen om te kunnen oefenen hoe je zo’n bredere afweging kunt maken. Daarom bepleiten we dan ook bij stad en provincie Utrecht zijn om die kans te pakken en te werken aan een nieuwe relatie met het Rijk> Nu zijn stad, regio en provincie aan zet om samen met burgers- burgerinitiatieven de contouren van zo’n Utrechtse proeftuin uit te werken. Het zou mooi als we dat zouden kunnen vanuit een Samenwerkingsagenda Regionale Duurzame Mobiliteit,  die aansluit op en het draagvlak heeft zoals is bereikt met de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X8bEyh9jzvsJ:https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/320191/20171219_samenwerkingsagenda_gezonde_lucht_3.pdf+&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=safari


Geplaatst in Coach | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Stikstof-uitspraak Raad van State maakt ruimte voor duurzame mobiliteitskeuze in regio Utrecht

De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft gesproken. Raad van State vernietigt het Tracébesluit A27-A12 Ring Utrecht 2×7 door Amelisweerd. Dit Tracébesluit is vernietigt omdat de Raad van State oordeelt dat de minister met het Kabinetsprogramma Aanpak Stikstof (de PAS) de natuur in Nederland en in Amelisweerd onvoldoende beschermt. De kwestie is nu niet meer onder de rechter, nu is de politiek aan zet. Conclusie: Verbreding van de A27 2×7 is een onbegaanbare weg.

Waar liggen de keuzes, wat te doen?

In de regio Utrecht, in UNed-verband, kan nu met gezwinde spoed verder gewerkt worden aan de transitie naar Duurzame Mobiliteit, maar nu zonder de verbreding naar 2×7 rijstroken van de A27, zonder meer asfaltplannen voor autowegen, met meer aandacht voor het terugbrengen van CO2-uitstoot van het autoverkeer, en met meer aandacht voor gezondheid en gezond stedelijk leven door 80 km/uur op de snelwegen langs de stad op te nemen in de uitwerking. Verder werken aan een ambitieuze schaalsprong met een geïntegreerd fiets, bus, tram en trein-netwerk voor regio en provincie. Daar denken wij graag in mee.

Ook het Regionaal Economisch Programma van de 16 Utrechtse gemeenten (Het REP van de U16) kan nu verder worden aangepast en ingevuld. Het nieuwe Utrechtse college van Gedeputeerde Staten kan nu een Provinciale Omgevingsvisie en een Provinciale Omgevingsverordening bouwen door veel meer rekening te houden met de klimaat- en gezondheidsopgave gecombineerd met een nuttige en noodzakelijke transitie in Duurzame Mobiliteit. Ook daar denken we graag in mee

Hoe gaat politiek Den Haag reageren? Waar ligt de ruimte?

Het Kabinet had al een Adviescollege PAS ingesteld. Deze Commissie Remkes gaat voorstellen maken voor het aanpassen van de PAS in nieuwe besluiten van het Kabinet. Dat gaat minimaal 11 maanden duren. Ondertussen zal het ministerie eigen voorstellen maken. Krijgt Cora van Nieuwenhuizen nu alle ruimte van de Tweede Kamer om een nieuw Tracébesluit te gaan voorbereiden?

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hadden al eerder dit jaar de Klimaatwet aangenomen. Ook heeft de Tweede Kamer van het kabinet voorstellen ontvangen voor het Klimaatakkoord. Heel verrassend was dat het kabinet, ondanks verzet vat Cora van Nieuwenhuizen, ook opties voor Rekeningrijden wil laten onderzoeken. Met ingangsdatum 2026.

Ook is duidelijk geworden dat het kabinet het Infrastructuurfonds wil ombouwen tot een Mobiliteitsfonds, Ingangsdatum 1.1. 2021 (Bron: Brief aan Tweede Kamer 13 mei 2019).). Proeftuinen in Nederland moeten duidelijk gaan maken op welke wijze investeringen voor mobiliteit (fiets, bus, tram, trein of weg) moeten worden afgewogen. Utrecht proeftuin?

Aanstaande maandag 22 juli zit de gedeputeerde van de provincie Utrecht Arno Schaddelee al aan tafel op het ministerie. Wat kunnen we hen meegeven?

De Utrechtse regio groeit snel en de klimaat- en de bereikbaarheidsopgave is groot. Tegelijk staat de natuur in Utrecht en heel Nederland enorm onder druk en waarderen veel Utrechters de natuur en de recreatiemogelijkheden in een gebied als Amelisweerd, dicht bij de stad. Laten Rijk, gemeente en provincie zich nu richten behoud en herstel van de natuur en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren door te kiezen voor een ambitieuze schaalsprong voor het fiets- en openbaar vervoernetwerk in de regio. Dat is zowel een regionaal als een nationaal belang. Bestuurders en Tweede Kamer zorg er dan ook voor dat de verkenning voor een eventueel nieuw Tracébesluit valt onder het productartikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte van de begroting 2019 en 2020. Dan kan het budget voor de “2×7” van € 1,2 miljard worden betrokken bij de brede, modaliteit overstijgende werkwijze van het Mobiliteitsfonds en kan de proeftuin in de regio starten.

Nu is het woord aan de politiek. Laten zij nu een besluit nemen waarbij bewoners, regionale partijen, gemeenten en provincie van meet af aan bij bovenstaande punten worden betrokken. Want vanuit ons Kracht van Utrecht-initiatief hebben we ons in gesprekken met politiek, ambtenaren en wetenschappers laten kennen als gesprekspartners en meedenkers vanuit de inbreng dat natuur, klimaat en gezondheid vragen om andere oplossingen voor mobiliteit.

Kracht van Utrecht-initiatief

Jan Korff de Gidts en Ben Slijkhuis

Contact en meer informatie: contactenkvu@gmail.com 06 3363 0344Geplaatst in Coach | Getagged | Een reactie plaatsen

“De kans dat de A27 met 2×7 rijstroken voor € 1,2 miljard wordt aangelegd en dat in het bos Amelisweerd opnieuw wordt gekapt wordt steeds kleiner”

Dat zei ik deze week enkele malen tegen mensen in mijn netwerk. Argumenten te over: de “PAS”problematiek” Voorstellen vanuit de politiek voor rekening rijden, Komend klimaatakkoord landelijk, groeiend besef in de stadsregio Utrecht dat een omslag in duurzame mobiliteit zowel noodzakelijk als nuttig is, groeiend besef dat het natuurlijk kapitaal in Amelisweerd, zo nabij de stad een steeds grotere waarde krijgt, ook als rechterlong van Utrecht, de groeiende kritiek op Rijkswaterstaat dat ontwerp- en aanlegrisico’s van grote infratstructurele projecten (A9, A28 Hoevelaken, nieuwe Zeesluis Inmuiden te makkelijk bij aannemers leggen, waarna aannemers de opdracht stoppen en kappen met het project, groeiend besef dat de geplande uittocht van ingenieurs bij Rijkswaterstaat een van de oorzaken is dan het risico-veschuivend gedrag van de overheid, het door een bureau onderzochte alternatief voor 2×6 rijstroken binnen de bak etc. etc. Welk argument zal nu de doorslag geven?

Geplaatst in Coach, De week van ...., Interviews over "De Kracht van Utrecht", Mijn presentaties over de Kracht van Utrecht | Een reactie plaatsen

Drie vragen bij de kracht van de regio Utrecht

24 januari 2019 Jan Korff de Gidts, Kracht van Utrecht-initiatief

Het is opmerkelijk: Boekhandel Bijleveld overweegt “Bijleveldbijeenkomsten” voor haar lezers te gaan houden, tussen de vele boekenkasten met de vele boeken. Het is wel krap.

Bijvoorbeeld met een succesvolle Utrechtse dichter over poëzie, of met een Utrechtse hoogleraar / filosoof over antropoloog Bruno Latour. 

Verwonderlijk toch dat we in onze kleine, maar enorm groeiende stad zoveel wijsheid in huis hebben. En dat we elkaar herkennen en weten te vinden. 

Ik zeg de laatste tijd steeds vaker dat je de stad ook kunt beschrijven als 50 dorpen.

Opmerkelijk ook dat we zoveel wijsheid in stad en regio hebben.

Tegelijk missen we ook kennisvelden. Vergelijk Utrecht met Eindhoven, dan valt op dat Eindhoven superieur is  in de technologie-innovatie met een Technische Universiteit en alles wat er na de teloorgang van mega-bedrijf Philips in stad en regio is gegroeid. Misschien is het gebrek aan technologische kennis in de Utrechtse regio juist een voordeel omdat we eerder geneigd vraagstukken niet met een technisch saus te overdekken.

We zijn in Utrecht eerder geneigd, merk ik, om vraagstukken reflecterend en in de breedte te benaderen.

Een ander voordeel is dat we juist enorm veel MBO en HBO-studenten en docenten kennen met kennis en vaardigheden, die zo goed in de praktijk te brengen zijn.

Reflecterend over de actualiteit en de energietransitie leg ik de volgende vraagstukken voor:

1. In hoeverre hebben we in stad en regio inmiddels geregeld dat de jeugdwerkloosheid is opgelost doordat we vele jongeren aan het werk hebben kunnen krijgen in het isoleren van huizen?

2. In hoeverre hebben we in de stad voldoende in beeld welke jongeren met een eigen bedrijf vooruit lopen aan de o zo noodzakelijke  transitie naar duurzame energie en mobiliteit?

3. Hoeveel grootouders voor het klimaat zijn er in stad en regio, hoeveel (a.s. grootvaders – moeders) zijn er mede door de Zweedse Greta Thunbert (15 jaar) en de tienjarige Lilliy Platt uit Zeist in geïnteresseerd en welke fora zijn geschikt om het aantal grootouders voor het klimaat in stad en regio voor de regionale klimaattafel fors te doen vergroten? 

Geplaatst in Coach | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Rutte neemt regie OV-Randstad (blog 2 in de reflectie)

Begin Januari: Alsof de duvel ermee speelt. Precies tien jaar geleden stonden we als Kracht van Utrecht-initiatief in de modder, aan de oever van de Kromme Rijn. Om als burgers protest aan te tekenen tegen onbezonnen plannen voor Nieuwe wegen door het groen.

Ik ontmoette daar voor het eerst Cor van Angelen, die in de jaren zeventig had getekend en gerekend aan de snelweg door Amelisweerd. Laten we binnenkort bij elkaar komen om nu eens uit te schrijven waar we VOOR zijn in plaats dat we actie voeren waar we tegen zijn.

Dat deden we, met Saskia en Gerard en Jos en Richard en nog meer mensen Op mijn eiken houten tafel vloeide de koffie rijkelijk. En we maakten een klinkend rapport samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd. We presenteerden die op de dag van de Aarde, 22 april 2009. Ons duurzame alternatief voor mobiliteit.

Begin januari 2019: Voorpagina NRC, 9 januari 2019

“Rutte neemt regie OV Randstad op zich”.

OV Chefsache”

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Start van een blog als reflectie op 2009

Grappig dat ik ineens besef dat begin januari 2009 de kiem gelegd is voor het Kracht van Utrecht-initiatief. 22 april 2009 publiceerden Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd samen onder die naam een Duurzaam Alternatief op Mobiliteit in onze regio. Dit jaar wil ik tien jaar Kracht van Utrecht met velen vieren en daar een aantal activiteiten van mij en anderen aan koppelen.

Omdat die kiem tien jaar geleden is gelegd volg ik anno 2019 een jaar lang mijn agenda en aantekeningen uit die tijd en noteer wat mij daarbij op- en tegenvalt. Minimaal maandelijks. Ik probeer ook reacties van mijn maatjes uit die tijd te krijgen om van de reflectie ook een collectieve actie te maken. Interessant zou ook kunnen zijn om mensen te bevragen die in stad of regio wonen. En om reacties te vragen aan bedrijven en bestuurders hoe zij ons initiatief in die tijd interpreteerden.

Utrecht, 9 januari 2019

 

 

Geplaatst in Catalysator, Coach, De week van ...., Interviews over "De Kracht van Utrecht" | Een reactie plaatsen

Motie Proeftuinen Mobiliteitsfonds door Tweede Kamer wel of niet aanvaard?

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019
   
 
Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.
  Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 november 2018
   
  De Kamer,
   
  gehoord de beraadslaging,
   
  constaterende dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds, waarbij de mobiliteit centraal staat in plaats van de modaliteit;

 

overwegende dat de regering heeft aangekondigd met proeftuinen te zullen starten om met regio’s een nieuwe mobiliteitsgerichte werkwijze te verkennen;

 

van mening dat voor het oplossen van knelpunten uit de NMCA een slimme en multimodale aanpak nodig is, waarbij verschillende modaliteiten zoals openbaar vervoer, auto en fiets zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en rekening wordt gehouden met ruimtelijke ontwikkeling;

 

verzoekt de regering, daarom de komende jaren in de proeftuinen te zoeken naar mogelijkheden om slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en een multimodale aanpak toe te passen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van der Graaf

Schonis

Von Martels

Geplaatst in Coach | Een reactie plaatsen

Input voor Utrecht, voorbeeldregio Klimaataanpak en duurzame mobiliteit

Met drie invalshoeken:

Visualisatie Klimaataanpak in Regio

Woon- en werklocaties bepalen de energiestromen

Aansturing ontwerpen door te dansen tussen de schalen

 

1.Maak minste aanslag op klimaat, ruimtebeslag en gezonde lucht zichtbaar

–Waar liggen duurzame en gezonde keuzes en wie zijn aan zet?

–In Midden Nederland, regio Utrecht en Amersfoort

–In de verschuiving van luchtvaartkilometers naar HSL-spoorkilometers

–In de verschuiving van vracht over de weg/lucht naar vracht over water en per trein

–Wie gaan bijdragen, beïnvloeden, betalen en belonen?

 

  1. Geef zicht op (nieuwe) woon- en werkplekken-en- relaties regio’s en provincie Utrecht

– Regio Utrecht, van Woerden tot Zeist en van De Bilt tot Vianen is sterk groeiend in inwonertal – naar bijna 1 mln inwoners in 2030 – en werkt in U10 samen in keuzes voor ruimte, mobiliteit en bebouwde omgeving; overheid verkent toekomstige woningmarkt[1]

–Veel kennis en inzicht bij U10/16 (voortgekomen uit BRU met OV- en fietsvisie)

–Beoordeel huidige Herkomst Bestemmingspatronen 2012-2016 (Ovin – gsm-data)

–Met inschatting toekomstige woningmarkt en HB-patronen in de provincie Utrecht

–Maak inschatting toekomstige Europese spoormarkt en vergelijk functie regio

–Maak relaties tussen europese, landelijke en regionale patronen zichtbaar

 

  1. Onderken het regionale belang van het nationale spoornet: neem dat belang mee in ontwerp en aansturing

–Utrecht Centraal heeft zowel landelijke, regionale als europese OV-functie, sluit aan op Toekomstbeeld Nederland/Europa en koppel in Nederland regio’s

–Viersporigheid vanuit Utrecht Centraal alle richtingen[2] creëert potentie voor 4 stromen op het spoor: europees, landelijk, regionaal en metropolitaan, voor personen en vracht

–Stuur op kansen voor sterke en slimme combinaties OV-, Rail-, Fiets-, en autogebruik

–Regionaal netwerk met knopen voor naadloze overstap Fiets / Bus / Tram / Lightrail / Trein / Auto

–Normeer Reistijden OV Woon-Werk Utrechse Regio – Randstad v.v.: 45 min – max 1 uur

– Verhoog Reissnelheid en Betrouwbaarheid Geïntegreerd Regionaal fiets, Bus,tram en rail (OV)-netwerk

 

Noten

[1] De regio Utrecht leent zich door zijn centrale ligging in Nederland, de aard van de werkgelegenheid en de (potentie tot nog meer) compactheid erg goed voor uitmuntende bereikbaarheid met de klimaatvriendelijke vervoersmodaliteiten. Hier is relatief gemakkelijk een in twaalf jaar een forse verschuiving van auto naar OV en (E-)fiets te realiseren, door simpelweg OV en fiets zo aantrekkelijker te maken dat voor het grootste deel van de ritten de keuze op OV en fiets valt ipv. de op auto.

[2] Viersporigheid rond Utrecht is er al naar Noord, West en Zuid, dwz voeg minimaal toe wat nog ontbreekt naar Noordoost en Oost: naar Amersfoort (van Utrecht tot / vanaf Bilthoven) en naar Arnhem (van Utrecht tot / vanaf Driebergen Zeist).

 

Geplaatst in Catalysator, Coach | Een reactie plaatsen